Acasă Căutați

Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm - rezultatele căutării

Dacă nu sunteți mulțumiți de rezultate, vă rugăm folosiți alt criteriu de căutare

Corespondentul nostru juridic „Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații” este cotată în...

https://youtu.be/8dPaPHxiGe4 Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații activă în Aria de Drept fiscal, bancar și piețe de capital, Drept Corporatist, Fuziuni și Achiziții, asistând...

Societatea de avocați Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recunoscută și în anul 2022 în topul...

https://youtu.be/8dPaPHxiGe4 Ghidul juridic internațional Legal 500 a publicat clasamentele celor mai bune case de avocatură din Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA) Societatea de avocatură Românească...

Cum poate fi exclus un asociat în situația intervenirii neînțelegerilor dintre asociați (How can...

https://youtu.be/8dPaPHxiGe4 Procedura privind excluderea unui asociat dintr-o societate comercială este reglementată în mod expres de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Situațiile în care între...

Cum poți recupera o creanță în România? (What can you do in order to...

https://youtu.be/8dPaPHxiGe4 Având în vedere multiplele situații în care un creditor se lovește de refuzul debitorului în efectuarea unor plăți, legea oferă fiecărui creditor care dorește...

Cum să respingi o executare silită demarată nelegal? (How to appeal an enforcement or...

https://youtu.be/8dPaPHxiGe4 Orice persoană care se confruntă cu o executare silită demarată ilegal o poate contesta prin formularea unei contestații la executare în termenul prevăzut de...

Cum poți beneficia de dreptul de azil în România? (How can you obtain the...

https://youtu.be/8dPaPHxiGe4 Având în vedere faptul că războiul din Ucraina a condus la deplasări considerabile ale populației spre țările vecine, vă prezentăm principalele noțiuni cu privire...

Regimul juridic al nomazilor digitali în România (The legal status of digital nomads in...

https://youtu.be/8dPaPHxiGe4 La data de 17 ianuarie 2022, a intrat în vigoare Legea 22/2022 pentru modificarea și completarea OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, reglementare...

Cum se poate înregistra fiscal un cetățean ucrainean sau străin în România? (How can a Ukrainian or...

Înregistrarea fiscală în România reprezintă o cerință esențială pentru persoanele fizice care datorează taxe în România, indiferent dacă este vorba despre un cetățean român...

Cum să stabilești în România sediul social al societății la sediul avocatului? (How to...

https://www.youtube.com/watch?v=aKtvYffv4Io Potrivit reglementărilor din Legea 31/1990 (din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale) privind societățile comerciale, stabilirea sediului social la înființarea unei societăți în România...

Cum să închei un acord de asociere în participatie în domeniul tehnologiei informației (IT)...

https://www.jurnalul-bucurestiului.ro/iasul-prin-intermediul-universitatii-apollonia-din-nou-capitala-culturala-a-cercetarii-mondiale/ Acordul de asociere în participaţie este contractul prin care o persoană acordă uneia sau mai multor persoane o participaţie la beneficiile şi pierderile uneia sau...

La ce să fii atent la înmatricularea unei companii în România după modificările Legii...

Finalul anului 2022 a adus modificări substanțiale prin intrarea în vigoare a Legii 265/2022 privind Registrul Comerțului în România și pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu...

Noile modificări aduse legislației din România pentru simplificarea construcției de parcuri fotovoltaice (New amendments...

https://www.jurnalul-bucurestiului.ro/iasul-prin-intermediul-universitatii-apollonia-din-nou-capitala-culturala-a-cercetarii-mondiale/ Începând cu data de 13 ianuarie 2023, au fost aduse modificări importante Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții pentru construirea...

Cum poate cumpără un cetățean ucrainean un apartament în România? (How can a Ukrainian...

https://www.youtube.com/watch?v=1fAWlRN0Hhg Este important de precizat faptul că cetățenii din Ucraina care doresc să achiziționeze  un apartament în România pot încheia un contract de vânzare-cumpărare în...

Noile modificări aduse contractului individual de muncă și Codului Muncii în Romania (The new...

Prezentul articol evidențiază câteva dintre modificările aduse Codului muncii în România, angajatorii din România fiind nevoiți să se adapteze astfel noilor reglementări, în principal...

Cum se contestă procesele verbale de control emise de ITM – Inspectoratul Teritorial de...

În situația în care un angajator a fost sancționat pentru neregulile constatate în cadrul activității de muncă de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM),...

Ce modificări a adus Legea 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea...

Începând cu data de 26 Noiembrie 2022, a fost adoptată Legea 265/2022 în România, privind Registrul Comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte...

Cum să revizuiești un contract de antrepriză și subantrepriză în construcții în România? (How...

Prin contract de antrepriză și subantrepriză în construcții  în România înțelegem contractul prin care o persoană, numită antreprenor se obligă că, pe riscul său,...

Procedura de contestare a executării silite unui bilet la ordin în România (The procedure...

Fiind un instrument financiar de plată des întâlnit în relațiile dintre profesioniști, biletul la ordin joacă un rol important în stingerea obligației contractuale izvorâte...

Cum să imporți tutun dintr-un stat terț în România? (How to import tobacco products...

Persoanele fizice sau juridice care intenționează să comercializeze și să transporte în România tutun brut sau tutun prelucrat provenit din operaţiuni proprii de import în România, din achiziţii intracomunitare proprii sau...

Cum să ataci o decizie de compensare emisă de către Comisia Națională pentru Compensarea...

Ca urmare a adoptării Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv, legiuitorul român a oferit ocazia persoanelor prejudiciate de preluarea abuzivă a imobilelor...

Regimul juridic al Persoanei Fizice Autorizate (PFA) în România (The legal status of the...

Deși alegerea tipului de Persoană Fizică Autorizată (PFA) existentă in România pare a fi la libera alegere a antreprenorilor, în realitate aceasta este influențață de activitatea...

Căi de atac la dispoziție împotriva deciziilor emise de către Oficiile de Cadastru și...

Legea oferă persoanei îndreptățite posibilitatea de a solicita intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil în Cartea Funciară, indiferent dacă este proprietar sau creditorul...

Cum să execuți silit o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare? (How to enforce a pre-contract...

Dacă te regăsești în situația în care nu știi cum să acționezi astfel încat avansul dat la încheierea promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare să îți fie restituit,...

Cum poți stinge o obligație față de un partener contractual? (How can you execute...

Contractul semnat între părți creează drepturi și obligații, producând efecte pe perioada stabilită. În general, obligațiile contractuale pe care și le asumă un partener contractual se sting prin...

Cum se deschide procedura concordatului preventiv în România? (How to start the agreement with...

https://www.youtube.com/watch?v=n8TKaiRr4nA Concordatul preventiv constă într-un contract între debitor și creditori prin care sunt satisfăcute cerințele creditorilor, cu implicații de ordin personal și patrimonial, desfășurându-se în...

Cum poți obține anularea, completarea sau rectificarea actelor de stare civilă? (How can you...

Având în vedere faptul că în practică pot apărea erori cu privire la întocmirea actelor de stare civilă, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații...

Cum se atacă o hotărâre definitivă la CEDO? Procedura in fața Curții Europene a...

Orice persoană care se află în situația în care o hotărâre definitivă îi prejudiciază interesele poate contesta hotărârea definitivă, urmând procedura în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Societatea...

Cum se poate face contestație la executare silită împotriva unui titlu executoriu în România?...

Contestația la executare silită este o modalitate prin care se obține anularea oricărui act de executare silită de către persoanele interesate sau vătămate prin...

Cum să reziliezi un contract încheiat cu un prestator de servicii în Romania? (How...

Dacă nu sunteți satisfăcut de serviciile oferite de un prestator de servicii, potrivit legislației din România, aveți posibilitatea de a rezilia contractul astfel...

Cum poți divorța și partaja bunurile comune pe cale amiabilă în România? (How can...

Una dintre modalitățile prevăzute de lege pentru desfacerea căsătoriei în România este divorțul pe cale amiabilă și partajarea bunurilor comune pe cale amiabilă existând...

Cum poate un investitor din China să înființeze o societate comercială în România? (How...

https://youtu.be/8dPaPHxiGe4 De-a lungul timpului, tot mai mulți investitori, fie persoane fizice, fie persoane juridice originare din China au înființat societăți în România conform statisticilor făcute...

De la corespondentul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații: Litigii în construcții...

https://youtu.be/8dPaPHxiGe4 Răspunderea constructorului pentru lucrările de construcție executate în România este reglementată de dispozițiile art. 1879–1890 Cod civil român. Lucrările executate în România sunt supuse...

De la corespondentul nostru Societatea de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații: Biletul la Ordin/CEC/Cambie...

https://youtu.be/8dPaPHxiGe4 Relațiile comerciale desfășurate între profesioniștii din România pot aduce o serie de avantaje, însă, adesea, și diverse neplăceri. Acestea din urmă sunt generate, de...

De la corespondentul nostru juridic Societatea de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații: Cum îți...

https://youtu.be/8dPaPHxiGe4   Având în vedere că înființarea unei societăți în România care își desfășoară activitatea ca broker de asigurare și/sau de reasigurare în România presupune condiții...

De la corespondentul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații: Atragerea răspunderii patrimoniale...

https://youtu.be/8dPaPHxiGe4   Potrivit dispozițiilor Legii insolvenței nr. 85/2014, persoanele răspunzătoare pentru intrarea în insolvență a persoanei juridice sunt membrii organelor de conducere și/sau supraveghere din cadrul...

Corespondentul nostru Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit & Asociații a reprezentat cu succes o companie...

https://youtu.be/8dPaPHxiGe4 Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit & Asociații  a reprezentat cu succes o companie din Slovacia care activează în domeniul imobiliar și construcții în...

Direcția & Redacția Jurnalului Bucureştiului

Jurnalul Bucureştiului Florentina Csinta, General Manager–Editorial Board (Romania, Bucharest)   Thomas Csinta (Research professor of Mathematical modeling and Applied mathematics in Social Sciences and criminal investigative...