Acasă Căutați

Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm - rezultatele căutării

Dacă nu sunteți mulțumiți de rezultate, vă rugăm folosiți alt criteriu de căutare

Corespondentul nostru juridic „Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații” este cotată în...

https://youtu.be/8dPaPHxiGe4 Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații activă în Aria de Drept fiscal, bancar și piețe de capital, Drept Corporatist, Fuziuni și Achiziții, asistând...

Societatea de avocați Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recunoscută și în anul 2022 în topul...

https://youtu.be/8dPaPHxiGe4 Ghidul juridic internațional Legal 500 a publicat clasamentele celor mai bune case de avocatură din Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA) Societatea de avocatură Românească...

Cum poate fi exclus un asociat în situația intervenirii neînțelegerilor dintre asociați (How can...

https://youtu.be/8dPaPHxiGe4 Procedura privind excluderea unui asociat dintr-o societate comercială este reglementată în mod expres de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Situațiile în care între...

Cum poți recupera o creanță în România? (What can you do in order to...

https://youtu.be/8dPaPHxiGe4 Având în vedere multiplele situații în care un creditor se lovește de refuzul debitorului în efectuarea unor plăți, legea oferă fiecărui creditor care dorește...

Cum să respingi o executare silită demarată nelegal? (How to appeal an enforcement or...

https://youtu.be/8dPaPHxiGe4 Orice persoană care se confruntă cu o executare silită demarată ilegal o poate contesta prin formularea unei contestații la executare în termenul prevăzut de...

Cum poți beneficia de dreptul de azil în România? (How can you obtain the...

https://youtu.be/8dPaPHxiGe4 Având în vedere faptul că războiul din Ucraina a condus la deplasări considerabile ale populației spre țările vecine, vă prezentăm principalele noțiuni cu privire...

Regimul juridic al nomazilor digitali în România (The legal status of digital nomads in...

https://youtu.be/8dPaPHxiGe4 La data de 17 ianuarie 2022, a intrat în vigoare Legea 22/2022 pentru modificarea și completarea OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, reglementare...

Articol juridic trilingv. Declarația de creanță în procedura insolvenței în România (Statement of claim...

Economic and commercial mission of La Francophonie in Central and Eastern Europe (ECMFCEE) Jurnalul Bucureștiului. On line Newspaper publishing almost everything to be well informed....

Articol juridic trilingv. Recuperarea creanțelor în procedura insolvenței în România (Recovery of claims in...

Conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin...

Articol juridic trilingv. Litigii privind relațiile de vecinătate (grănițuire, servitutea de trecere și de...

https://www.youtube.com/watch?v=H-HoNjx-1CU&pp=ygUfZHJlcHR1bCBkZSBwcm9wcmlldGF0ZSBwcml2YXTEgw%3D%3D Conform codului civil, dreptul de proprietate privată în România include în cuprinsul său dreptul de posesie, folosință și dispoziție a unui bun, în mod...

Articol juridic trilingv. Litigii ale cumpărătorilor în relația cu dezvoltatorii imobiliari din România (Real...

De cele mai multe ori, cumpărarea unui apartament nou în ansambluri rezidențiale de la dezvoltatori din piața imobiliară în România are loc în momentul în care construcția se află încă...

Material juridic trilingv. Litigii privind anularea contractelor în România (Civil disputes concerning contract cancellation...

https://www.youtube.com/watch?v=_3xxdA885K4 Contractul civil în România se încheie prin acordul părților, fiind necesară respectarea condițiilor de fond și de formă impuse de codul civil. În aceste...

Material juridic trilingv. Contestarea deciziilor emise de către CNCI/ANRP în România (Appealing the decisions...

Restituirea bunurilor confiscate de regimul comunist reprezintă o condamnare a abuzurilor comuniste și o formă de reparație materială și morală pentru comportamentul injust. Având...

Material juridic trilingv. Litigii privind contractul individual de muncă în România (Disputes regarding the...

Contractul individual de muncă în România este baza juridică dintre angajat și salariat, care stabilește ce drepturi și obligații au părțile contractante. Există...

Material juridic trilingv. Aspecte relevante privind protecția consumatorului în România (Relevant aspects regarding consumer...

Legea protecției consumatorului în România are rolul de a echilibra relațiile dintre comercianți și consumatori, garantând drepturi ale consumatorului prin derogări de la dreptul comun al contractelor...

Material juridic trilingv. Rezilierea și rezoluțiunea contractului. Acțiune în reziliere sau rezoluțiune într-un litigiu...

Potrivit codului civil, contractul civil poate înceta prin diverse modalități, principalul motiv fiind, în general, nerespectarea obligațiilor contractuale. Codul civil prevede ca modalități de...

Material juridic trilingv. Răspunderea civilă delictuală în România (Tortious action in Romania. Torts of...

https://www.youtube.com/watch?v=JVdYv_MvBr4&pp=ygUdTGEgcmVzcG9uc2FiaWxpdGUgZGVsaWN1ZWxsbGU%3D Răspunderea civilă delictuală în România urmăreşte în primul rând repararea unui prejudiciu produs ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite, dar are în acelaşi timp...

Material juridic trilingv. Procedura de faliment a unei firme în România (Procedure for filing...

https://www.youtube.com/watch?v=Z8SghnEbTBs&t=209s Orice societate comercială în România este înființată pentru a desfășura activitate economică în România, însă în momentul în care aceasta nu reușește să își...

Material juridic trilingv. Cum poți intra pe piața ţigărilor electronice din Romania? (How can...

Producătorii de țigarete electronice care doresc să activeze pe piață ţigărilor electronice din România trebuie să aibă în vedere câteva aspecte importante de natură juridică pentru ca...

Material juridic trilingv. Cum să procedezi când ești executat silit pentru o creanță prescrisă...

Executarea silită în România reprezintă un remediu prevăzut de lege pentru situația în care debitorul nu își execută integral și la timp obligația de plată...

Material juridic trilingv. Pașii care trebuie urmați pentru încheierea valabilă a unui contract de...

Legislația din România stabilește o serie de condiții cu privire la încheierea contractelor de vânzare în România. Codul Civil din România impune respectarea unei anumite forme de încheiere a contractului...

Cele 5 feluri în care se poate atrage răspunderea personală a administratorului în România...

https://www.youtube.com/watch?v=DGXZYqBoEvw Legislația din România prevede o serie de reguli și obligații în sarcina administratorului din România privind desfășurarea activității sale. Conform legislației în vigoare, în...

România a promulgat legea privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile în industrie și transporturi...

https://www.youtube.com/watch?v=8RvsRnOtVys&pp=ygUecHJvbXVsZ2FyZWEgbGVnaWkgaGlkcm9nZW51bHVp Conform noilor modificări legislative în domeniul energiei regenerabile în România, un eveniment important în acest sens îl reprezintă promulgarea legii privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile...

Actuala abordare a societății dumneavoastră cu privire la litigii în România (Your organization current...

În domeniul afacerilor, ivirea unui litigiu poate reprezenta o problemă semnificativă, întrucât afectează reputația unei societăți, consumând timp și resurse financiare. De aceea, este...

Rezoluțiunea unui antecontract de vânzare-cumpărare imobil cu repunerea părților în situația anterioară în România...

Antecontractul de vânzare-cumpărare a unui imobil în România, numit și promisiune de vânzare-cumpărare, este un act încheiat în formă autentică prin care proprietarul unui imobil în...

Cum poți proceda în cazul atragerii răspunderii administratorului unei societăți în România? (How can...

Administratorul societății este responsabil pentru toate acțiunile sau inacțiunile sale în conformitate cu obligațiile acestuia prevăzute de legislația aplicabilă și prevederile actului constitutiv al societății....

Pașii de urmat în cazul încălcării dreptului la protecția datelor cu caracter personal –...

https://www.youtube.com/watch?v=e7Y9czGg8Cw Atât legislația internă cât și cea europeană garantează oricărei persoane care este cetățean al unui stat din Uniunea Europeană dreptul la protecția propriilor date cu...

Evaluarea riscurilor înainte de intrarea în insolvență a unei societăți în România (How can...

https://www.youtube.com/watch?v=Z8SghnEbTBs Legislația din România prevede o serie de principii aplicabile în cazul societăților aflate în pericol de intrare în insolvență în România. Astfel, prin procedura insolvenței...

Modificări aduse legislației fiscale în România cu privire la obligațiile contribuabililor (Amendments to the...

Ca urmare a modificărilor aduse legislației fiscale din Romania, contribuabilii in Romania vor fi scutiți de plata diferențelor de obligații fiscale principale și accesorii...

Legislația aplicabilă cu privire la indicarea reducerilor de preţ pentru produsele oferite consumatorilor spre...

Legislația din România prevede o serie de reguli și obligații în sarcina comerciantului din România privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, în condițiile...

Parcuri fotovoltaice în România. Legislație aplicabilă (Photovoltaic parks in Romania. Applicable legislation) de la...

https://www.youtube.com/watch?v=VZmhh-s2zRM&pp=ygUQUGFyYyBGb3Rvdm9sdGFpYw%3D%3D În ultimul timp, datorită dezvoltării domeniului energiei și a construcțiilor în România, proiectele referitoare la construcția de parcuri fotovoltaice în România prin utilizarea energiei regenerabile în...

Obligațiile care trebuie să respecte comercianții pentru vânzarea produselor și serviciilor pe piața din...

https://www.youtube.com/watch?v=f0WonA11va0 Pentru a desfăşura activităţi comerciale în România şi pentru a dezvolta reţeaua de distribuţie a produselor şi serviciilor de piață,  persoanele care au calitatea de comerciant în...

Cum se pot sponsoriza asociațiile/ONG-urile în România? – Relația juridică dintre beneficiari și sponsori...

https://www.youtube.com/watch?v=r99t_Po8Gt0&pp=ygUeTGVnZWEgc3BvbnNvcml6YXJpaSBPTkctdXJpbG9y Potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponzorizarea în România, prin intermediul contractului de sponsorizare dintre sponsor și beneficiarul sponsorizării în România, sponsorul pune la dispoziția...

Care este procedura de dizolvare/lichidare a unei societăți comerciale în România? (What is the...

Conform reglementărilor din Legea 31/1990, societățile comerciale își pot înceta existența prin mai multe modalități, printre care amintim procedura de dizolvare și lichidare în România,...

Cum se poate modifica Planul Urbanistic Zonal (PUZ) în România? (What is the procedure...

https://www.youtube.com/watch?v=34C4clKqjOI&pp=ygUDUFVa Planul urbanistic zonal (PUZ) în România este un instrument important pentru dezvoltarea urbanistică a unei zone dintr-o localitate, conținând informații detaliate despre toate funcțiunile zonei, cum...

Cum îți poți proteja dreptul de proprietate intelectuală asupra platformei software dezvoltată de tine?...

https://www.youtube.com/watch?v=bzbuP9kfg1o Dreptul de proprietate intelectuală în România protejează diferite forme de creații intelectuale, precum mărci, brevete de invenție, opere literare, opere artistice, chiar și programe pe...

Care este procedura de divizare a unei societăți comerciale în România? (What is the...

https://www.youtube.com/watch?v=E2dddMaIy6k Potrivit reglementărilor din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, divizarea unei societăți în România se realizează prin împărţirea întregului patrimoniu al unei societăţi comerciale din România care îşi încetează existenţa între...

Ce modificari s-au adus cu privire la drepturile consumatorului în România? (What changes have...

https://www.youtube.com/watch?v=txX2TSC5w20 Prin Hotărârea nr. 686/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului României nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare...

Cum se poate înregistra fiscal un cetățean ucrainean sau străin în România? (How can a Ukrainian or...

Înregistrarea fiscală în România reprezintă o cerință esențială pentru persoanele fizice care datorează taxe în România, indiferent dacă este vorba despre un cetățean român...

Cum să stabilești în România sediul social al societății la sediul avocatului? (How to...

https://www.youtube.com/watch?v=aKtvYffv4Io Potrivit reglementărilor din Legea 31/1990 (din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale) privind societățile comerciale, stabilirea sediului social la înființarea unei societăți în România...

Cum să închei un acord de asociere în participatie în domeniul tehnologiei informației (IT)...

https://www.jurnalul-bucurestiului.ro/iasul-prin-intermediul-universitatii-apollonia-din-nou-capitala-culturala-a-cercetarii-mondiale/ Acordul de asociere în participaţie este contractul prin care o persoană acordă uneia sau mai multor persoane o participaţie la beneficiile şi pierderile uneia sau...

La ce să fii atent la înmatricularea unei companii în România după modificările Legii...

Finalul anului 2022 a adus modificări substanțiale prin intrarea în vigoare a Legii 265/2022 privind Registrul Comerțului în România și pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu...

Noile modificări aduse legislației din România pentru simplificarea construcției de parcuri fotovoltaice (New amendments...

https://www.jurnalul-bucurestiului.ro/iasul-prin-intermediul-universitatii-apollonia-din-nou-capitala-culturala-a-cercetarii-mondiale/ Începând cu data de 13 ianuarie 2023, au fost aduse modificări importante Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții pentru construirea...

Cum poate cumpără un cetățean ucrainean un apartament în România? (How can a Ukrainian...

https://www.youtube.com/watch?v=1fAWlRN0Hhg Este important de precizat faptul că cetățenii din Ucraina care doresc să achiziționeze  un apartament în România pot încheia un contract de vânzare-cumpărare în...

Noile modificări aduse contractului individual de muncă și Codului Muncii în Romania (The new...

Prezentul articol evidențiază câteva dintre modificările aduse Codului muncii în România, angajatorii din România fiind nevoiți să se adapteze astfel noilor reglementări, în principal...