Acasă Economie montană - Dezvoltarea infrastructurii de cercetare Academia Română (Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” – Centrul...

Academia Română (Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” – Centrul de Economie Montană). Conferința științifică anuală „Probleme actuale în cercetarea montanologică”. Live cu corespondentul nostru jurnalistul Geo Scripcariu (Strategy Director Jurnalul Bucureștiului) prezent cu lucrarea „Grup de lucru mass – media de susținere, informare și comunicare pentru crearea unei culturi montane în mediul politic, guvernamental, administrativ și comunitar”

A 16-A Conferință națională științifică și informală a Centrului de Economie Montană CE-MONT Vatra Dornei – INCE (Academia Română)

În 2008, la iniţiativa Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice a Academiei Române, a fost creată prima entitate ştiinţifică de cercetare montanologică, „Centrul de Economie Montană, CE-MONT”, în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” (INCE).

Prin implementarea unui proiect POSCCE a fost realizat sediul din Vatra Dornei–o clădire modernă cu laboratoare de cercetare cu dotare tehnică de ultimă generaţie, săli de conferinţe şi seminarii, spaţii destinate studiilor profundate precum şi spaţii administrative corespunzătoare.

Echipa de Implementare

Nume/Prenume Funcţia (in cadrul echipei de management) Responsabilităţi în cadrul proiectului
Dr. ing. Gîțan Dănuț
Director de proiect Responsabil cu managementul proiectului şi urmărirea investiţiei
Prof. dr. H. C. Rey Radu (Membru de Onoare al Academiei Române)
Responsabil ştiinţific C-D Responsabil ştiinţific
Drd.ing. Ilie Romeo Responsabil achiziţii publice Responsabil cu achiziţiile publice
Ec. Horșia Luminița Responsabil financiar Responsabil cu managementul 
financiar al proiectului
Ec. Rey Adrian Radu
Asistent de proiect Responsabil cu comunicarea şi raportările

Obiectiv general

Consolidarea/dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiinţifică fundamentală, teoretică şi de utilitate aplicativă de tip multi–inter şi transdisciplinar, a Institutului Naţional de Cercetări Economice–INCE, prin crearea infrastructurii şi dezvoltarea competenţelor Centrului de Economie Montană „CE-MONT” (înfiinţat prin aprobarea Prezidiului Academiei Române din 17 decembrie 2008) în domenii ale economiei specifice zonelor de munte, vizând cu predilecţie agricultura din gospodăriile rurale montane şi mediul montan, creşterea productivităţii exploataţiilor agricole montane private cu perspective de dezvoltare, a entităţilor de valorificare a produselor montane de calitate şi a celor generatoare de locuri de muncă şi astfel asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare pentru aproximativ 3 milioane de oameni care trăiesc în munţii României şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie din Uniunea Europeană.

Obiective specifice
  •  Dezvoltarea infrastructurii de Cercetare–Dezvoltare a INCE, prin crearea infrastructurii Centrului de Economie Montană ca unitate de C-D descentralizată, cu scopul creşterii capacităţii de cercetare şi a gradului de competitivitate ştiinţifică la nivel naţional şi internaţional, în domeniul economiei zonelor de munte, agriculturii, siguranţei şi securităţii alimentare.
  • Inventarierea competenţelor: cercetători, specialişti, cu cunoştinţe acumulate şi cercetarea în scopul cunoaşterii specificităţii zonale a agriculturii şi economiei celor cca. 950.000 gospodării montane din Carpaţii României. Cercetarea metodelor şi tehnicilor inovative pentru creşterea productivităţii muncii în gospodăriile montane, a gradului de igienă şi securitate alimentară, în echilibru cu mediul montan şi cu garantarea durabilităţii. Studierea formelor asociative, cu selectarea celor performante în zonele montane. Analiza şi selectarea externalităţilor pozitive–în consens cu progresul cercetărilor din UE în domeniu.

Nota redacției

4 COMENTARII