Acasă WorkShop Ateliere de cunoaștere, implicare civică și artă comunitară în cadrul „Om cu...

Ateliere de cunoaștere, implicare civică și artă comunitară în cadrul „Om cu Om–Festival de Cartier”, eveniment dedicat comunității locale din cartierele Bucureștiului, Buzești, Icoanei și Mântuleasa

Social Media covers_om cu om

Om cu Om–Festival de Cartier întrunește oamenii care locuiesc, lucrează sau studiază în cartierele Buzești, Icoanei și Mântuleasa, prin ateliere de cunoaștere, implicare civică și artă comunitară care vor avea loc în toate weekend-urile lunii octombrie 2023. Misiunea evenimentului, aflat la prima ediție, este de a cultiva spiritul civic, îmbinând activități plăcute și creative cu imboldul de a forma o rețea de vecinătate care să revitalizeze cele trei cartiere. Proiectul este co-finanțat de Primăria Municipiului București prin ARCUB în cadrul Programului București Acasă 2023. Pentru informații detaliate despre programul de finanțare al Primăriei Municipiului București prin ARCUB, puteți accesa site-ul acestuia. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Primăriei Municipiului București sau ARCUB. Ideea festivalului a pornit de la dorința de a forma comunități reale, în contextul în care interacțiunile digitale predomină mai mult ca oricând, în detrimentul socializării fizice. Festivalul se adresează celor care locuiesc, lucrează sau studiază în apropiere de locurile de desfășurare a activităților, pentru a readuce conceptul de comunitate în rândul acestora prin intermediul unor experiențe mai directe și mai concrete.

„Cine nu își dorește să aibă o zi mai bună? Unul dintre felurile în care poți avea o zi mai bună este să împărtășești gândurile și ideile tale cu alți oameni. Personal, am constatat că ce ne aduce cel mai ușor laolaltă, chiar și cu oameni noi, sunt jocurile, plimbările, arta și cultura”, a declarat Monica Anastase, fondatoarea festivalului Om cu Om–Festival de Cartier  al Asociației Tam-Tam.

Spectacole De Comedie | Asociatia Tam-tam | Bucharest

Proiectul este organizat de Asociația Tam-Tam și va fi găzduit de Centrul EKA–Centrul Stării de Bine (Buzești), Teatrul Improteca (Icoanei) și Centrul Shakti (Mântuleasa). Facilitatorii atelierelor, sociologi, antropologi și artiști, vor crea un spațiu ghidat în care locuitorii își pot cunoaște vecinii de cartier, descoperind lucruri pe care le au în comun și oportunități de a crea noi proiecte și inițiative împreună. Evenimentul se adresează adulților și copiilor mai mari de 10 ani, vizând atât familii, cât și persoane vârstnice sau tineri care vor avea ocazia să descopere cu adevărat cartierele în care locuiesc.

„Merităm orașe mai bune atât pentru oameni cât și pentru mediu. Schimbarea poate începe aproape de casă, regândind viața cartierului și creând momente pentru interacțiuni sănătoase cu vecinii noștri”, spune Diana Dobrin, sociolog care facilitează și activează cadre de schimbare pozitivă în cartiere și comunități la Asociația pentru Tranziție Urbană, fiind ghid pentru atelierul de implicare civică din Mântuleasa.

ATU Asociatia Pentru Tranzitie Urbana - Citeste mai multe ...

 

Programul festivalului

Week-end 7-8 octombrie 2023: atelier de cunoaștere la cele trei centre

 • Buzești-Centrul EKA, str. Horațiu nr. 28
 • Icoanei-Teatrul Improteca, str. Comănița nr. 9
 • Mântuleasa-Centrul Shakti, str. Părintele Stăniloaie nr. 7

Prezentarea echipei

 • Buzești-Anca și Matei Stănculescu (moderatori; coach și psihoterapeuți), Andra Mitia Krysta (antropolog), Denisa Popescu (artist vizual, Antistatic), Vlad Benescu (artist performativ, EKA)
 • Icoanei-Andrei Bratu (moderator; actor), Raluca Boisteanu (sociolog), Bogdan Costea (actor), Lavinia Falcan (pictoriță)
 • Mântuleasa-Monica Anastase (moderator; actriță), Diana Dobrin (sociolog), Alina Ușurelu (artist multivalent), Bela Zoltan (artist vizual)

Atelierul va cuprinde jocuri de cunoaștere coordonate de moderatori: jocul nou-lansat Om cu Om–Festival de Cartier cu întrebări de cunoaștere jucăușe, ce provoacă imaginația.

Week-end 14-15 octombrie 2023: atelier de implicare civică la cele trei centre și prin cartier

Plimbare ghidată prin cartier, pe un traseu propus de moderator și sociolog. Participanții vor fi încurajați să împărtășească observații, amintiri, povești despre locurile prin care trec. Debrief la centru, atelier de implicare civică despre cum se pot transforma observațiile în acțiuni benefice pentru locuire.

Week-end 21-22 octombrie 2023: atelier de artă comunitară la cele trei centre

Ghidați de artiști, participanții creează obiecte de artă comunitară:

 • Buzești: plăcuțe ceramice cu modele desenate de participanți, inspirate din relația cu „acasă” (ghidate de Denisa Popescu și Vlad Benescu)
 • Icoanei: pictură de mari dimensiuni (mural ghidat de Lavinia Falcan)+ happening-uri în spațiul public (ghidate de Bogdan Costea)
 • Mântuleasa: upcycling de obiecte găsite sau de acasă (Bela Zoltan)+ fotografie/poezie/desen inspirat din locuri din cartier (Alina Ușurelu)

Week-end 28-29 octombrie 2023: final de proiect, expunerea obiectelor de artă

 • Buzești: Centrul EKA
 • Icoanei: locațiile vor fi decise de către participanți
 • Mântuleasa: treasure hunt cu hartă pe care se află locurile partenere din cartier, unde vor fi distribuite obiectele create de participanți și poveștile acestora

Finalul proiectului, de pe 28-29 octombrie 2023, este deschis publicului larg, fără limită de participare. Participarea este gratuită, cu înscriere prin intermediul acestui formular sau la numerele de telefon 0757 228 813 (Buzești), 0727 554 875 (Icoanei), 0721 376 712 (Mântuleasa), disponibile și prin Whatsapp. Pe termen lung, Festivalul Om cu Om dorește să planteze semințe de bună vecinătate și comunitate în cât mai multe cartiere din București și din țară, pentru o societate cât mai sănătoasă. Anca și Matei Stănculescu (Centrul EKA) și Andrei Bratu (Improteca) vor juca rolul de gazde pentru noile rețele de vecinătate ce vor fi formate. După eveniment, participanții vor avea și un spațiu online, un grup de Facebook prin care vor putea păstra legătura mai ușor. Jocul Om cu Om, care va fi lansat în cadrul primului atelier al proiectului, va fi disponibil în curând și în librăriile Cărturești. Raluca Boisteanu, sociolog și coordonator proiect în cadrul Centrului de Resurse pentru Participare Publică, subliniază efectul benefic pe care îl are timpul petrecut alături de cei care locuiesc în același spațiu.

CeRe | Centrul de Resurse pentru participare publică

„În munca mea la firul ierbii am văzut de multe ori puterea comunității atunci când oamenii s-au unit să dea o față nouă cartierului/satului/orașului lor. Într-un mod creativ și artistic picturi murale inspiraționale au prins viață, petreceri în tramvai menite să apropie vecinii au fost posibile, foișoare pentru stat la vorbă au devenit realitate iar spații de colectare a gunoiului-trash art-și-au îndeplinit rolul pentru care au fost create. Dacă vrei să te conectezi mai bine la cartierul tău, să cunoști abilitățile vecinilor tăi și să construiești relații durabile te așteptăm să ni te alături în cele 4 weekend-uri din luna octombrie. Avem nevoie de tine să dăm viața cartierului!”, spune Raluca Boisteanu.

Parteneri: Asociația pentru Tranziția Urbană, DiFine PR, Itsy Bitsy, Radio România Internațional, Radio România București fm, Aiciastat, Antistatic și Jurnalul Bucureștiului. Parteneri locali: Prăjitoria Buimac, Simbio, Anca Poterașu Gallery, Salina cu Bulgări, 20 Grams Coffee Roasters, Alambik, Ginoteca, Grădinița Montessori Edu, Zori pe Dimineții, Shakespeare School, L’Amphitheatro, Robescu 14.

Om cu Om–Festival de Cartier, aflat la prima ediție, își propune să deschidă un spațiu ghidat în care localnicii au ocazia să se cunoască unii pe alții în cadrul unor activități plăcute, creative și să formeze rețele de vecinătate, cultivând comunități fizice care susțin o societate sănătoasă și implicată civic. Contact: Diana Iosu, Corporate Communication Senior Advisor, DiFine PR diana.iosu@difinepr.com, telefon +40 784 222 555.

English version

Om cu Om–Festival de Cartier (Neighbourhood Festival) will bring together people who live, work or study in the neighbourhoods of Buzești, Icoanei and Mântuleasa through networking, civic involvement and community art workshops that will take place every weekend in October. The mission of the event, now in its first year, is to cultivate civic spirit, combining fun and creative activities with the impetus to form a network of vicinity to revitalise the three neighbourhoods. The project is co-funded by the Municipality of Bucharest through ARCUB, within the București Acasă 2023 Programme. For detailed information about the funding programme of the Municipality of Bucharest through ARCUB, please visit the site. The content of this material does not necessarily represent the official position of Bucharest City Council or ARCUB. The idea of the festival was born out of a desire to form real communities, in a context where digital interactions are more prevalent than ever, to the detriment of physical socialisation. The festival is aimed at those who live, work or study near the locations, bringing the concept of community back to them through more direct and concrete experiences.

„Who doesn’t want to have a better day? One of the ways you can have a better day is to share your thoughts and ideas with other people. Personally, I have discovered that the easiest way to bring us together, even with new people, is through games, walks, art and culture,” said Monica Anastase, founder of the Om cu Om festival and president of the Tam-Tam Association. The project is organized by Tam-Tam Association and will be hosted by Centrul EKA–Centrul Stării de Bine (Buzești), Improteca Theater (Icoanei) and Centrul Shakti (Mântuleasa).

Workshop facilitators, sociologists, anthropologists and artists, will create a guided space where residents can get to know their neighbours, discovering things they have in common and opportunities to create new projects and initiatives together. The event is aimed at adults and children over 10 years old, targeting families, the elderly and young people who will have the opportunity to truly discover the neighbourhoods they live in. „We deserve better cities for both people and the environment. Change can start close to home by rethinking neighbourhood life and creating moments for healthy interactions with our neighbours,” says Diana Dobrin, a sociologist who facilitates and activates positive change frameworks in neighbourhoods and communities at The Association for Urban Transition and is a guide for the civic engagement workshop in Mântuleasa.

Festival programme

7-8 October 2023: networking workshop at the three centres

 • Buzești–Centrul EKA, 28 Horațiu Street
 • Icoanei-Improteca Theatre, 9 Comănița Street
 • Mântuleasa–Centrul Shakti, 7 Father Stăniloaie Street

Presentation of the team:

 • Buzești-Anca and Matei Stănculescu (moderators; coach and psychotherapists), Andra Mitia Krysta (anthropologist), Denisa Popescu (visual artist, Antistatic), Vlad Benescu (performance artist, EKA)
 • Icoanei-Andrei Bratu (moderator; actor), Raluca Boisteanu (sociologist), Bogdan Costea (actor), Lavinia Falcan (painter)
 • Mântuleasa-Monica Anastase (moderator; actress), Diana Dobrin (sociologist), Alina Ușurelu (multivalent artist), Bela Zoltan (visual artist)

The workshop will include networking games coordinated by moderators: the newly launched game Om cu Om, with playful socializing questions that challenge the imagination.

14-15 October 2023: civic engagement workshop at the three centres and in the neighbourhood

Guided walk through the neighbourhood on a route suggested by the moderator and sociologist. Participants will be encouraged to share observations, memories, stories about the places they pass through. Debrief at the centre, civic engagement workshop on how to turn observations into beneficial actions for housing.

21-22 October 2023: community art workshop at the three centres

Guided by artists, participants create community art objects:

 • Buzești: ceramic plates with designs drawn by participants, inspired by their relationship with „home” (guided by Denisa Popescu and Vlad Benescu).
 • Icoanei: large-scale painting (mural guided by Lavinia Falcan)+happenings in public space (guided by Bogdan Costea)
 • Mântuleasa: upcycling of found or home objects (Bela Zoltan)+photography/poetry/drawing inspired by places in the neighbourhood (Alina Ușurelu)

28-29 October 2023: end of project, exhibition of art objects

 • Buzești: Centrul EKA
 • Icoanei: locations to be decided by participants
 • Mântuleasa: treasure hunt with a map showing the partner places in the neighbourhood, where the objects created by the participants and their stories will be distributed

The project’s finale, on 28-29 October, is open to the general public, with no limit on participation. Participation is free of charge, with registration via this form or by calling 0757 228 813 (Buzești), 0727 554 875 (Icoanei), 0721 376 712 (Mântuleasa), also available via Whatsapp. In the long term, the Om cu Om Festival wants to plant seeds of good neighbourliness and community in as many neighbourhoods in Bucharest and in the country as possible, for a healthier society. Anca and Matei Stănculescu (Centrul EKA) and Andrei Bratu (Improteca) will act as hosts for the new neighbourhood networks that will be formed. After the event, participants will also have an online space, a Facebook group, where they can easily keep in touch. The Om cu Om game, which will be launched during the first workshop of the project, will soon be available in Cărturești libraries. Raluca Boisteanu, sociologist and project coordinator at the Resource Centre for Public Participation, underlines the beneficial effect of spending time with people living in the same space.

„In my grassroots work I have often seen the power of community when people come together to give a new face to their neighbourhood/village/town. In a creative and artistic way inspirational murals have come to life, streetcar parties designed to bring neighbors together have been possible, gazebos for socializing have become a reality and trash collection spaces – trash art – have fulfilled their intended purpose. If you want to better connect to your neighborhood, get to know your neighbors’ skills and build lasting relationships we welcome you to join us for 4 weekends in October. We need you to bring life to the neighbourhood!” says Raluca Boisteanu.

Partners: Asociația pentru Tranziția Urbană, DiFine PR, Itsy Bitsy, Radio România Internațional, Radio România București fm, Aiciastat, Antistatic și Jurnalul Bucureștiului. Local partners: Prăjitoria Buimac, Simbio, Anca Poterașu Gallery, Salina cu Bulgări, 20 Grams Coffee Roasters, Alambik, Ginoteca, Grădinița Montessori Edu, Zori pe Dimineții, Shakespeare School, L’Amphitheatro, Robescu 14.

Om cu Om–Festival de Cartier (Neighbourhood Festival), now in its first year, aims to open up a guided space where locals have the opportunity to get to know each other through enjoyable, creative activities and form networks of vicinity, cultivating physical communities that support a healthy and civically engaged society. Contact: Diana Iosu, Corporate Communication Senior Advisor, DiFine PR, diana.iosu@difinepr.com, telefon +40 784 222 555

Nota redacției

Le vernissage de l’exposition „Icônes et poteries de Roumanie” (Corespondență de la eruditul promotor franco – român al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană Soleil de l’Est, promotorul înfrățirii orașelor Brașov – ZMBv și Tours-Métropole Val de Loire)

Centrul Gifted Education. În căutare de noi colegi pentru anul academic 2023 – 2024

„Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” într-un „triunghi (graf neorientat) al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și restabilirea adevărului istoric (Partea 2)

„Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” într-un „triunghi (graf neorientat) al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și restabilirea adevărului istoric (Partea 1)

Cum am trăit sfârşitul… „Zidului” (Corespondență de la Axel Riwe din Anklam – Germania)

Remember 15 noiembrie 1987. Cei 35 de ani de la „Revolta anticomunistă” din Brașvov (1987 – 2022). Lansarea romanului grafic interactiv „Momente din istorie. Vol. II. Revolta anticomunistă de la Brașov – 15 noiembrie 1987”, realizat de Mihai I. Grăjdeanu la Muzeul Amintirilor din Comunism-Brașov, cu participarea redacției Jurnalului Bucureștiului

Accesul în sistemul (ultra)elitist francez, napoleonian, de Înalte Studii „Grandes Ecoles” (științifico – inginerești, economico – comerciale, medico – farmaceutice, social – politice, literar – artistice, judiciare, militare, etc.) – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învățământul superior francez de sute de ani! (Corespondență de la prof. univ. dr. Thomas CSINTA – Paris)

Revista internațională de cultură „Cervantes”: Rezumat al interviului „interzis” al profesorului – cercetător Thomas Csinta, acordat jurnalistului Geo Scripcariu, de la Radio Punct Londra