Acasă Carte „Biblia” concursurilor de admitere în școlile superioare franceze de înalte studii inginerești...

„Biblia” concursurilor de admitere în școlile superioare franceze de înalte studii inginerești post – bac (Matematici generale și aplicate, Științe fizice și Cultură generală). „La Bible” des concours des Grandes Écoles d’Ingénieurs post – bac (Mathématiques générales et appliquées, Sciences physiques et Culture générale)

Thomas CSINTA

Profesor de modelizare matematică  și matematici aplicate în științe inginereștiși socialeconomice,Director de Studii CUFR RomâniaCofondator IRSCA Gifted Education (Institutul Român pentru Studii  şi  Cercetări Avansate în Educaţia de Excelenţă), Vicepreşedinte EDUGATE (Consorţiul Român pentru Educaţia Copiilor şi Tinerilor Supradotaţi şi Talentaţi) 

„Biblia” Concursurilor de Admitere în școlile superioare franceze de înalte studii inginerești post bac (Concours GEIPI’-Polytech’-ENI, Concours ADVANCEConcours AVENIR Concours PUISSANCE-Alpha) revizuită și completată.

Un vast material în 1.680 de pagini (în format aproape de A4), grație căruia, sute de tineri români (absolvenți de liceu și studenți capabili de performanță), au reușit să integreze în ultimul deceniu și jumătate, cele mai reputate și prestigioase școli franceze de înalte studii inginerești.

Peste 80% dintre ei, deja ca absolvenți, contribuie astăzi, la prosperitatea spirituală și materială a Republicii Franceze, în funcții de înalta responsabilitate (direcție, conducere, consiliere, etc.), în cadrul marilor companii franceze sau multinaționale specializate în știință și tehnologia de vârf în care Franța este printre leaderii mondiali: telefonie mobilă, automatică si informatică industrială, automobile, materiale și echipamente rulante, nanomecanică si robotică industrială, aviație civilă și militară, tehnică aeronautică și spațială, energetică și tehnologie nucleară, material rulant și tren de mare viteză (LGV/TGV, record absolut pe sine: 574km/h, pe 3 aprilie 2007), armament, material și echipament militar, industria și propulsia nucleară năvală, etc.

Bibliografie (Bibliographie)

CUFR (Consultanță Universitară Franco – Română) de pe lângă Școlile Superioare Franceze de Înalte Studii (Les Grandes Ecoles). CUFR (Conseil Universitaire Franco – Roumain auprès des grandes écoles françaises)

 

Notă. În curs de apariție partea a doua a „Bibliei” („Noul testament”) de mai sus cu subiectele de concurs, soluții detaliate, comentarii și suport de curs, care au avut loc în perioada 2010-2020 (în 1.687 de pagini), respectiv, o altă „Biblie” (1.838 de pagini) pentru școlile superioare de înalte studii inginerești post – prepa (licență – în sistemul educațional românesc), celebrele  și prestigioasele concursuri Mines-Ponts, Centrale-Supelec și E3A.

Celebrul concurs de Grandes Ecoles (de tip „Clotilde Armand”), post-prépa, Centrale – Supélec (Cultură generală, Matematică, Științe fizice și Informatică)

Celebrul concurs „pandemizat” al școlilor superioare franceze de înalte studii inginerești E3A (Arts & Métiers ParisTech – Școala Națională Superioară de Arte & Meserii, ESTP Paris – Școala Specială de Lucări Publice Civile & Industriale, rețelele școlilor superioare de ingineri Euclid și Arhimede). Subiectele de matematică – Concursul de Admitere 2020

Celebrul concurs de admitere „pandemizat″, la matematică, 2020 – E3A (Arts & Métiers ParisTech – Școala Națională Superioară de Arte & Meserii, ESTP Paris – Școala Specială de Lucări Publice Civile & Industriale, rețelele școlilor superioare de ingineri Euclid și Arhimede). Soluții detaliate, comentarii, cu suport de curs și raportul Juriului