Acasă Apărarea Drepturilor Cetățenilor (Omului) CEDO (Curtea Europeană a Drepturilor Omului) – Un ghid pentru toată lumea...

CEDO (Curtea Europeană a Drepturilor Omului) – Un ghid pentru toată lumea (Corespondență de la Lordul Sir Prof. dr. Av. Florentin Scalețchi președinte – fondator al OADO – Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului – Ecosoc – Națiunile Unite, partener al Jurnalului Bucureștiului)

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), cu sediul la Strasbourg, reprezintă un pilon în protecția drepturilor omului în întreaga Europă. Alcătuită din judecători din fiecare stat membru al Consiliului Europei, Curtea funcționează independent de orice guvern național, asigurând aplicarea imparțială și protejarea drepturilor omului. Acest buletin informativ analizează aspectele fundamentale ale Curții, procedurile acesteia și modul în care persoanele fizice pot căuta dreptate atunci când consideră că le-au fost încălcate drepturile prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Ce este Curtea Europeană a Drepturilor Omului?

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), un tribunal internațional înființat pentru a aplica Convenția europeană a drepturilor omului, un tratat conceput pentru a proteja drepturile omului și libertățile fundamentale în Europa, adesea numită informal „Curtea de la Strasbourg”, a fost creată pentru sistematizarea procedurii plângerilor în materia drepturilor omului provenite din statele membre ale Consiliului Europei. Misiunea Curții este să vegheze la respectarea prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Protocoalelor suplimentare de către statele semnatare. Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu trebuie confundată cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) care are sediul la Luxembourg și este însărcinată cu soluționarea problemelor referitoare la dreptul Uniunii Europene.

Inițierea unei cauze la Curte. Persoanele care consideră că drepturile lor în temeiul Convenției au fost încălcate pot sesiza Curtea. Cu toate acestea, sunt necesare mai multe condiții prealabile: epuizarea tuturor căilor de atac interne, statutul de victimă directă și personală și respectarea termenului de depunere de șase luni de la decizia internă finală. Este important de menționat că cererea trebuie să invoce în mod pertinent încălcări ale drepturilor protejate de Convenție. Convenția protejează numeroase drepturi, printre care:

  • Dreptul la viață
  • Dreptul la un proces echitabil
  • Dreptul la respectarea vieții private
  • Libertatea de exprimare
  • Libertatea de gândire, de conștiință și de religie
  • Dreptul de proprietate
  • Drepturile electorale

În schimb, interzice tortura, pedeapsa cu moartea, tratamentele inumane sau degradante, detenția arbitrară, discriminarea în exercitarea drepturilor prevăzute de Convenție și multe altele.

Procesul de depunere a cererilor. Solicitanții trebuie să își depună plângerile utilizând formularul oficial de cerere, accesibil prin intermediul site-ului web al Curții, completat în una din cele două limbi oficiale (engleza sau franceza) ori în limba oficială a unuia dintre statele care au ratificat Convenția. Și să îl trimită prin poștă la grefa Curții de la Strasbourg. Acest formular ar trebui să recapituleze faptele, presupusele drepturi încălcate și să enumere căile de atac interne utilizate. Este esențial să rețineți că reprezentarea de către un avocat devine obligatorie după ce cererea este comunicată guvernului relevant pentru observații.

La ce să vă așteptați de la procedură? La primirea unei cereri, Curtea evaluează inițial admisibilitatea acesteia, stabilind dacă îndeplinește criteriile specificate în Convenție. Dacă este considerată inadmisibilă, această decizie este definitivă. În caz contrar și dacă nu se ajunge la o soluționare amiabilă, Curtea examinează fondul cauzei. Trebuie subliniat faptul că procedurile sunt în principal scrise, iar durata examinării poate varia semnificativ din cauza numărului mare de cereri primite anual.

Rezultate posibile. În cazul în care Curtea stabilește că a avut loc o încălcare, aceasta poate acorda o „satisfacție echitabilă” sau o despăgubire pentru prejudiciul suferit și poate rambursa cheltuielile de judecată suportate pentru apărarea drepturilor. Cu toate acestea, este esențial să se înțeleagă faptul că, Curtea nu poate anula hotărâri judecătorești sau legi naționale. Ea se concentrează doar asupra faptului dacă a fost încălcată Convenția.

Ce nu poate face Curtea? Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu este o curte de apel pentru sistemele juridice naționale și nici nu poate modifica direct legile sau deciziile judiciare naționale. De asemenea, aceasta nu oferă consultanță juridică și nici nu oferă ajutor în găsirea sau finanțarea reprezentării juridice. În concluzie, Curtea joacă un rol crucial în apărarea drepturilor omului în întreaga Europă, dar navigarea prin procedurile sale impune o înțelegere a capacităților și limitărilor sale. Respectând criteriile și procesele de solicitare, persoanele fizice se pot angaja în mod eficient cu Curtea pentru a aborda plângerile legate de încălcări ale drepturilor omului, așa cum sunt definite în Convenția europeană a drepturilor omului. Pentru informații suplimentare și pentru a accesa formularul de cerere, vizitați site-ul oficial al Curții. Adresă de corespondență: The Registrar European Court of Human Rights, Council of Europe, 67075 Strasbourg cedex, France

Corespondenţă de la Lordul Sir Florentin Scaleţchi, Preşedinte-fondator al Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului–Naţiunile Unite

Notă. Articolele Lordului Sir Florentin Scaletchi în Jurnalul Bucureştiului Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului (OADO)

Cum se atacă o hotărâre definitivă la CEDO? Procedura in fața Curții Europene a Drepturilor Omului (How to appeal a final judgement to the ECHR? Procedure before the European Court of Human Rights) de la corespondentul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații

Ghid privind art. 6 („dreptul la un proces echitabil”) din Convenția europeană a drepturilor omului

Model Cerere CEDO

Articole asociate

Nota redacției

Congresul Internațional al Universității Apollonia din Iași Ediția XXXIV – „Pregătim viitorul promovând excelența”. Corespondență de la Pompiliu Comșa (Prof. univ. asoc. Univ. Apollonia, directorul ziarelor Realitatea & Timpul – parteneri media ai Jurnalului Bucureștiului & directorul executiv al Trustului de Presă Pompidu – Iași), membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului

Colocviile TeleMoldova Plus (+) cu o dublă lansare de carte și o piesă de teatru

Prietenul nostru de suflet, Mihai Căldăraru – „omul mic cu suflet mare”, premiat de Ministrul Familiei Natalia Intotero, la Gala Națională a Binelui – 2024, iar prof. dr. Adrian Streinu – Cercel, susținător al Galei, distins cu titlul de „Doctor Honoris Causa” al Universității Apollonia din Iași și implicit, cu cel de „Cetățean de Onoare” al Târgu’ Ieșilor

„Foaia de circulație” pentru bicicleta marca „NSU – Opel”. Corespondență de la JHK (Julia–Henriette Kakucs, poet, scriitor, eseist, Germania – Frankfurt am Main) membră a Staff al Jurnalului Bucureștiului

Subiect de teză de doctorat (Sujet de thèse). „Le Casse du siècle – En quête de vérité”. „Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre OAS (Organizație Armată Secretă), SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” în „războiul cazinourilor” a „anilor de plumb” de pe Coasta de Azur, într-un „triunghi al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și (re)stabilirea adevărului istoric

Le Casse du siècle – „Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre OAS (Organizația Armată Secretă), SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” în „războiul cazinourilor” a „anilor de plumb” de pe Coasta de Azur, într-un „triunghi al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și (re)stabilirea adevărului istoric (Partea 3 – Comentariul Autorului)