Acasă Software - Energii renuvlabile - Eficiență energetică - Mobilitate electrică Cel mai mare Park fotovoltaic al Enel Green Power România

Cel mai mare Park fotovoltaic al Enel Green Power România

Enel Green Power România a atins o capacitate de aproximativ 100 MW a parcurilor sale fotovoltaice, după punerea în funcțiune a centralei de la Călugăreni, și de aproximativ 600 MW capacitate totală instalată în centralele de generare de energie eoliană și fotovoltaică în România. Parcul fotovoltaic de la Călugăreni se întinde pe o suprafață de 88 de hectare și are aproximativ 120.000 de panouri fotovoltaice

Enel Green Power România, linia de business dedicată producerii de energie din surse regenerabile a grupului Enel în România, a pus în funcțiune parcul fotovoltaic Lumina, în localitatea Călugăreni, județul Giurgiu, și a finalizat preluarea acestuia de la compania Mytilineos. Cu o capacitate instalată de 63 MW și o producție de energie electrică anuală de aproximativ 99 GWh, centrala fotovoltaică este cea mai mare de până acum din portofoliul fotovoltaic al companiei. Noul parc dispune de cea mai nouă tehnologie fotovoltaică și produce energie verde prin intermediul a aproximativ 120.000 de panouri bifaciale de tip monocristalin, model JA Solar 540 și 535 W, cu o durată de viață de 30 ani, pe care o injectează în rețeaua națională de distribuție a energiei electrice cu ajutorul a 248 de invertoare.

Parcul Lumina se întinde pe o suprafață de 88 de hectare și are o lungime liniară de aproape 2 km. În acest perimetru au fost instalate și 8 posturi de transformare dotate cu stații meteo de monitorizare a parametrilor de mediu și a gradului de împrăfuire a panourilor, precum și o stație de transformare dedicată, cu o capacitate instalată de 60 MVA, ale cărei componente sunt produse în România. În cadrul parcului sunt instalate peste 1.200 de dispozitive pentru monitorizarea resursei solare, care ajută și la creșterea eficienței în ceea ce privește utilizarea energiei solare. Centrala fotovoltaică este conectată la rețeaua de înaltă tensiune (110 kV) a operatorului de distribuție concesionar E-Distribuție Muntenia, iar producția de energie estimată va contribui la reducerea emisiilor de CO2 cu 112.387 de tone pe an. Proiectul fotovoltaic permite și adăugarea unor capacități de stocare a energiei.

La construcția parcului Lumina au contribuit aproximativ 300 de lucrători și specialiști. Infrastructura din areal permite accesul locuitorilor comunei Călugăreni la drumurile de legătură care tranzitează parcul. În prezent, Enel Green Power România are un portofoliu de energie verde operațional de aproximativ 600 MW, format din proiecte eoliene și fotovoltaice. Compania operează parcuri fotovoltaice cu o capacitate de aproximativ 100 MW în județele Dolj, Giurgiu și Prahova, și are în lucru proiecte similare aflate în diverse stadii de dezvoltare. Enel Green Power România a investit 1,13 Md€ de la înființarea sa, în 2007. În 2022, Enel Green Power România a produs 1,24 TWh de energie regenerabilă. Compania, parte a Grupului Enel, dezvoltă și operează centrale de energie regenerabilă la nivel mondial și este prezentă în Europa, America, Asia, Africa și Oceania. Lider mondial în domeniul energiei curate, cu o capacitate totală de peste 59 GW și un mix de producție care include energie eoliană, solară, geotermală și hidroelectrică, Enel Green Power conduce procesul de integrare a tehnologiilor inovatoare în centralele cu energie regenerabilă.

English version

Enel Green Power România has reached a capacity of approximately 100 MW of its photovoltaic parks, after commissioning of the Călugăreni plant, and of approximately 600 MW of total installed capacity in wind and photovoltaic power generation plants in Romania The photovoltaic park in Călugăreni covers an area of 88 hectares and has approximately 120,000 photovoltaic modules. Enel Green Power România, Enel Group’s renewable energy business line in Romania, has commissioned Lumina photovoltaic park in Călugăreni, Giurgiu County, and completed its takeover from Mytilineos. With an installed capacity of 63 MW, and an annual electricity production of approximately 99 GWh, the photovoltaic plant is the largest so far in the company’s photovoltaic portfolio. The new park features the newest photovoltaic technology and produces green energy through approximately 120,000 bifacial monocrystalline panels, model JA Solar 540 and 535 W, with a life span of 30 years, which is injected into the national electricity distribution grid with the help of 248 inverters.

Lumina park covers an area of 88 hectares and has a linear length of almost 2 km. In this perimeter, 8 secondary substations equipped with weather stations for monitoring environmental parameters and the degree of dust laid on the panels were installed, as well as a dedicated primary substation with an installed capacity of 60 MVA, whose components are produced in Romania. More than 1,200 devices for monitoring the solar resources and which also help to increase efficiency in the use of solar energy are installed within the park.

The photovoltaic plant is connected to the high-voltage grid (110 kV) of the concessionaire distribution operator E-Distribuție Muntenia, and the estimated energy production will contribute to reducing CO2 emissions by 112,387 tons per year. The photovoltaic project also allows for the addition of energy storage capacities. About 300 workers and specialists contributed to the construction of Lumina park. The infrastructure in the area allows the inhabitants of Călugăreni commune access to the connecting roads that transit the park.

Currently, Enel Green Power Romania has an operational green energy portfolio of approximately 600 MW, consisting of wind and photovoltaic projects. The company operates photovoltaic parks with a capacity of approximately 100 MW in Dolj, Giurgiu and Prahova counties, and is working on similar projects in various stages of development. Enel Green Power Romania has invested EUR 1.13 billion since its establishment in 2007. In 2022, Enel Green Power Romania produced 1.24 TWh of renewable energy. Enel Green Power, part of the Enel Group, develops and operates renewable energy plants worldwide and is present in Europe, America, Asia, Africa and Oceania. A world leader in clean energy, with a total capacity of over 59 GW and a production mix including wind, solar, geothermal, and hydropower, Enel Green Power is leading the integration of innovative technologies into renewable energy plants.

Articole asociate

Nota redacției

Gabriel Grama revine pe pământ românesc. Corespondență (text & foto) – de la Mihai Vasile – Sângealb (publicist și fotograf, senior editor al Jurnalului Bucureștiului, membru al AJTR – Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România)

În exclusivitate pentru Jurnalul Bucureștiului. Dialog cu eruditul promotor (franco – român) al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană „Soleil de l’Est” (Partea 4 și integral)

„Grandes écoles scientifiques – un modèle à réinventer” (Pierre Veltz, professeur émérite à l’Ecole des Ponts ParisTech – École nationale des ponts et chaussées)

Ce ne desparte și ce ne unește (Corespondență de la poetul și traducătorul trilingv brașovean Dr. Dr. Christian W. Schenk, membru al USR, membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, corespondentul permanent al Jurnalului Bucureștiului din Boppard – Renania-Palatinat, Germania)

„Complicele meu, Urmuz”, Editorial – Revista de Cultură „Curtea de la Argeș” (Corespondență de la Acad. Gheorghe Păun – Redactor șef)

Ziua Națională a Franței. Măsuri drastice din partea autorităților franceze (centrale și locale) după moartea adolescentului franco – algerian Nahel Merzouk la Nanterre (Métropole du Grand Paris)

Drama de pe Bulevardul La Défense de la Nanterre (Métropole du Grand Paris). Moartea adolescentului franco – algerian Nahel (Naël) Merzouk – o crimă (asasinat) cu caracter rasial (conform organizațiilor musulmane și ale drepturilor omului) sau legitimă apărare din parte polițistului – motociclist Florian Menesplier (conform sindicatelor de poliție și organizațiilor de extremă dreaptă)? Consecințele evenimentului dramatic. În căutarea adevărului istoric.

Muzeul muntelui de la poalele masivului Parâng – un muzeu la înălţime (Corespondență de la Mihai Vasile – Sângealb, publicist, senior editor al Jurnalului Bucureștiului, membru al AJTR – Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România)

„USR (Uniunea Scriitorilor din România) se autosuspendă” și „Singurătatea valorii” (fragnente din cartea „Istoria literaturii neînregimente” a lui Dr. Grid Modorcea, scriitor și cineast, „cel mai important” și cel mai prolific autor în viață) dedicat poetului, eseistului și traducătorului trilingv Dr. Christian W. Schenk (corespondent permanent al Jurnalului Bucureștiului)

„Masoneria trebuie să slujească România” (Corespondență de la Dr. Grid Modorcea, scriitor și cineast, cel mai prolific autor român în viață)

Cours Prépa (CPGE – MPSI – 6). Subiecte de fizică specială pregătitoare pentru concursurile de admitere în sistemul (ultra)elitist al școlilor superioare franceze de înalte studii inginerești (Grandes écoles d’ingénieurs). Electrostatică – Electricitate („Levitație prin interacțiune electrostatică”, „Reglarea automată a temperaturii, utilizarea unei termistanțe”, „Filtru cu structură Rauch”)

Cours Prépa (CPGE – MPSI – 10). Subiecte de matematici generale (superioare & speciale) pregătitoare pentru concursurile de admitere în sistemul (ultra)elitist al școlilor superioare franceze de înalte studii inginerești (Grandes écoles d’ingénieurs). Grupuri simetrice (enunțuri & soluții)

Nume și titluri ale Bibliei (Corespondență de la Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița, economist, filosof și scriitor)

Rinocerul: „Batalionul de elită din Istoria literaturii neînregimentate a celui mai prolific scriitor român ‒ Grid Modorcea” (corespondent permanent și membru al Staff-ului Jurnalului Bucureștiului)

„Excesele românismului” și „Seriozitatea lui Eminescu” (fragnente din cartea „Istoria literaturii neînregimente” a lui Dr. Grid Modorcea, scriitor și cineast, „cel mai important” și cel mai prolific autor în viață) dedicat Simonei Lazăr – Țigău (poet, prozator, eseist, jurnalist și eminescolog, bibliotecarul casei de cultură „Carmen Sylva” din Sinaia, corespondentul Jurnalului Bucureștiului)

Interviul realizat pe tema asasinării profesorului Ioan Petru Culianu, în cadrul emisiunii „Dezbaterea de luni” (RadioPunctLondra), de către Geo Scripcariu (realizator – corespondent permanent al Jurnalului Bucureștiului), cu jurnalistul Petre M. Iancu

„AI sau A nu I?”, Editorial – Revista de Cultură „Curtea de la Argeș” (Corespondență de la Acad. Gheorghe Păun – Redactor șef)

Muzeul muntelui de la poalele masivului Parâng – un muzeu la înălţime (Corespondență de la Mihai Vasile – Sângealb, publicist, senior editor al Jurnalului Bucureștiului, membru al AJTR – Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România)

Sociologia matematică și rolul ei în structurile de date ale noii ordini mondiale. „Mecanica socială” a Acad. prof. Spiru Haret – precursor al (psiho)sociologiei matematice (dedicat Generalului Bartolomeu – Constantin Săvoiu, Mare Maestru al Marii Loji Naționale Române 1880)

Cu nostalgie, Sri Lanka – fosta insulă Ceylon, „Insula surâsului și a pietrei lunii”

„Ma thèse en 180 secondes” (Teza mea de doctorat în 180 de secunde) cu profesorul Mohamed Ketata, directorul Biroului pentru Europa Centrală și Orientală al AUF (Agenția Universitară a Francofoniei) și Conferința Alianței Franceze de la Pitești

Accesul în sistemul (ultra)elitist francez napoleonian de Înalte Studii „Grandes Ecoles” (științifico – inginerești, economico – comerciale, medico – farmaceutice, social – politice, literar – artistice, judiciare, militare, etc.) – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învățământul superior francez de sute de ani! (Corespondență de la prof. univ. dr. Thomas CSINTA – Paris)

Concours „Pérpa HEC” (Economique et Commerciale). Fusion des épreuves mathématiques HEC (École des hautes études commerciales de Paris – HEC European business school) et ESSEC (École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales – ESSEC Business School). Enoncés. Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies & Maths Appliquées)

Concours „Prépa Ecricome” (Les Grandes Ecoles de Commerce et Management – EM Sstasbourg,  KEDGE Business School, Montpellier Business School, NEOMA Business School, Rennes School of Business). Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies)

„Les grands concours de maths – Grandes Ecoles 2023” (Mines – Ponts – Les Sujets)