Acasă Avocat - Jurisprudență Conferința ,,Bucharest Arbitration Days” 2019

Conferința ,,Bucharest Arbitration Days” 2019

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, are deosebita plăcere de a vă invita să participați în perioada 6-7 iunie 2019 la Conferința “Bucharest Arbitration Days” dedicată arbitrajului comercial internațional și reformelor necesare în domeniu.

Arbitrajul comercial reprezintă o formă de jurisdicţie alternativă la jurisdicţia instanţelor judecătoreşti şi aşa cum prevede art. 542 din Codul de procedură civilă ,,persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, în afară de acelea care privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, precum şi drepturile asupra cărora nu pot să dispună’’. De asemenea, atât statul, cât şi autorităţile publice şi persoanele juridice de drept public care au în obiectul lor de activitate şi activităţi economice pot încheia convenţii arbitrale dacă legea le permite. Aşadar, prin arbitraj pot fi soluţionate orice tipuri de litigii decurgând din sau în legătură cu un contract, inclusiv litigii referitoare la încheierea, executarea ori desfiinţarea unui contract (cu foarte puţine excepţii, enumerate expres de Codul de procedură civilă).

Clauza de arbitraj recomandată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României pentru a fi inclusă în contractele comerciale este următoarea:

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, în vigoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.” 

Arbitrajul din România se aliniază noilor tendințe existente la nivel internațional adaptând regulile de funcționare nevoilor și cerințelor mediului de afaceri. Începând cu 1 ianuarie 2018 aceste noi Reguli de procedură arbitrală vor guverna procesul arbitral.

Mediul economic și modelele de afaceri evoluează rapid sub impactul dezvoltării tehnologiei și al digitalizării, influențând relațiile comerciale și nevoia de a soluționa rapid litigiile. În acord cu aceaste tendințe, strategia Curţii de arbitraj comercial internațional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României pe următorii ani presupune implementarea unei serii de acţiuni menite să determine mediul de afaceri să apeleze la arbitrajul comercial ca la o formă rapidă şi eficientă de rezolvare a litigiilor. Acesta este și motivul pentru care, începând cu 1 ianuarie 2018, Curtea de arbitraj a inceput aplicarea prezentelor Reguli de procedură arbitrală. Acestea au fost elaborate de un colectiv de specialiști în domeniu după o îndelungată dezbatere publică cu toate părțile interesate.

Noile reguli vin în sprijinul mediului de afaceri, sunt în acord cu cele mai bune practici europene și internaționale în materie și sunt apte să contribuie la soluționarea rapidă și eficientă a litigiilor dintre comercianți. Ele valorifică experiența semnificativă acumulată la nivel național și internațional în domeniul arbitrajului și realizează o reformă solidă a funcționarii arbitrajului comercial în România. Prin aplicarea acestor noi Reguli se urmărește eficientizarea procedurii, accelerarea acesteia și sporirea calității procesului arbitral.

Principalele noutăți aduse, privesc următoarele aspecte:
• îmbunătățirea gestionării cauzei de către tribunalul arbitral, prin introducerea cerinței de stabilire a unui calendar procedural complet cu privire la activitățile ce trebuie îndeplinite în dosar;
• renunțarea la instituția arbitrului supleant și întărirea rolului supraarbitrului în administrarea procedurii;
• stabilirea unei reglementări clare pentru arbitrajul cu mai multe părți;
• stabilirea unei delimitări clare între faza scrisă și cea orală a procesului arbitral, punându-se accentul pe faza scrisă;
• introducerea unei proceduri simplificate pentru cauzele de valoare redusă (de până la 50.000 lei) sau atunci când părțile convin în acest sens;
• introducerea instituției arbitrului de urgență care va putea adopta măsuri asigurătorii și provizorii chiar înainte de constituirea tribunalului arbitral.

Implementarea acestor noi Reguli vine și într-un moment aniversar pentru Curtea de arbitraj comercial internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, anul acesta împlinind 65 de ani de existență. Prin Decretul nr. 453/1953, în vigoare din 26 noiembrie 1953, se aproba Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Populare Române, pentru ca, după 1990, actuala Curte de arbitraj comercial internațional să funcționeze în baza Decretului-lege nr. 139/1990.