Acasă Conferințe - Seminarii - Dezbateri - Simpozioane Conferinţa de diseminare a Îndrumarului de bune practici privind activitatea judecătorilor şi...

Conferinţa de diseminare a Îndrumarului de bune practici privind activitatea judecătorilor şi procurorilor în spaţiul social media/platformele online

Astăzi, de ora 9:30, la Hotel Internaţional, din Bucuresti a avut loc conferinţa de diseminare a Îndrumarului de bune practici privind activitatea judecătorilor şi procurorilor în spaţiul social media/platformele online, eveniment realizat în cadrul proiectului TAEJ- Transparenţă, accesibilitate şi educaţie juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, cod SIPOCA 454/cod MySMIS 118765, implementat de către Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de lider de parteneriat, în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (PO CA).

La conferinţă au participat reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai instituţiilor partenere în proiect, precum şi ai altor instituţii invitate la eveniment, respectiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Inspecţia Judiciară şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, judecători şi procurori, precum şi experţi cooptaţi în cadrul proiectului.

Proiectul „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar” a demarat la data de 5 septembrie 2018, urmare a semnării contractului de finanțare între Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de lider de parteneriat și Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, având ca obiectiv general îmbunătățirea și abordarea unitară a comunicării publice la nivelul sistemului judiciar în vederea consolidării imaginii acestuia, asigurarea unei transparențe sporite în interiorul și exteriorul sistemului, precum și îmbunătățirea accesului la justiție prin creșterea gradului de informare, conștientizarea drepturilor cetățenilor și dezvoltarea culturii juridice.

Principalele teme abordate în cadrul evenimentului de către managerul de proiect, doamna judecător Evelina Oprina, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, și de către experți au fost:

  • Deontologia magistratului şi social media
  • Importanța reglementării utilizării rețelelor de socializare de către judecători şi procurori
  • Provocările etice ale social media pentru sistemul judiciar
  • Comunicarea instituțională în cadrul autorității judecătorești în social media
  • Specificități în comunicarea magistraților pe rețelele sociale
  • Comunicarea nonverbală a magistratului în social media.

Agenda conferintei poate fi consultată aici.

Îndrumarul de bune practici privind activitatea judecătorilor şi procurorilor în spaţiul social media/platformele online poate fi downloadat aici.

Evenimentul a fost transmis în timp real pe site-ul oficial și pe pagina oficială de Facebook a Consiliului Superior al Magistraturii.

Informații suplimentare privind obiectivele și activitățile proiectului sunt disponibile la adresa www.sipoca454.csm1909.ro.