Acasă Energie verde - energie regenerabilă Conferința Smart Green Industry: „Potențial verde pentru o industrie a viitorului”

Conferința Smart Green Industry: „Potențial verde pentru o industrie a viitorului”

CCIR (Camera de Comerț și Industrie a României) și AILP (Asociația Industriei Lemnului–Prolemn) vă invită la Conferința   „Smart Green Industry: Potențial verde pentru o industrie a viitorului”, eveniment care va avea loc în perioada 28-29 septembrie, la sediul CCIR Business Center (Bd. Octavian Goga nr. 2, București), Amfiteatrul Alexandru Ioan Cuza.

Dorim să celebrăm împreună realizările unei industrii vitale pentru țara noastră și să discutăm împreună cu factorii de decizie instituționali modalitățile cele mai propice pentru a transforma potențialul verde al pădurilor României în instrumente pentru dezvoltare economică, bunăstare pentru comunități și decarbonare pentru un mediu înconjurător sănătos.

Conferința își propune să aducă în prim plan realizările unei industrii vitale pentru România și, totodată, să identifice, împreună cu factorii de decizie instituționali, modalitățile cele mai propice pentru a transforma potențialul verde al pădurilor României în instrumente pentru dezvoltare economică, bunăstare pentru comunități și decarbonare pentru un mediu înconjurător sănătos.
Vă invităm să luați cuvântul în prima zi a conferinței pentru a ne prezenta viziunea și planurile pentru sector și să delegați reprezentanți la nivelul conducerii tehnice a ministerelor pentru a participa activ la workshopurile ce vor avea loc în a doua zi. În prima zi vom invita și reprezentanți ai presei scrise și audiovizuale, care vor putea adresa întrebări. Deschiderea oficială va avea loc pe 28 septembrie, ora 10:00.

Smart green industry

Sectorul pădure–lemn este o componentă esențială a economiei naționale, un motor al dezvoltării locale și un sprijin important al comunităților rurale din zonele cu resursă forestieră. Mai mult, sectorul deține un potențial unic de a contribui la atingerea țintelor de mediu stabilite prin Pactul Verde European.

Industriile bazate pe lemn contribuie cu 3,5% la formarea Produsul Intern Brut al României și reprezintă 16% din cifra de afaceri cumulată a tuturor ramurilor industriale din România. Sectorul menține peste 142.000 de locuri de muncă directe și contribuie la dezvoltarea comunităților care depind de pădure în unele dintre cele mai vulnerabile zone ale țării, unitățile de producție ale sectorului fiind considerate veritabile „fabrici de pâine”.

Energia bazată pe resursa de lemn–energie termică preponderent– reprezintă peste 60% din energia regenerabilă produsă în România, de peste 5 ori mai mult decât energia electrică produsă actual din surse eoliene și solare. Biomasa forestieră este o resursă esențială pentru securitatea energetică a României–3,5 milioane de gospodării se încălzesc cu ajutorul său, în principal ca lemn de foc.

Dialog pentru viitor

Lemnul este o resursă regenerabilă, cu impact ecologic redus în etapa de producție, biodegradabil și ușor de reciclat la finalul ciclului de viață (în alte produse sau în energie). Totodată, sectorul în ansamblul său contribuie în mod decisiv la sechestrarea carbonului în produsele obținute pe bază de lemn. Substituția materialelor neregenerabile prin produse din lemn (inclusiv în producția de energie sau construcții) are potențialul de a reduce suplimentar amprenta de carbon cu până la 50%.

Împreună cu partenerii noștri de la CCIR (Camera de Comerț și Industrie a României) CCIR (Camera de Comerț și Industrie a României) și reprezentanții companiilor din industriile bazate pe lemn, invităm reprezentanți de la vârful ministerelor de resort (Mediu, Agricultură, Economie, Energie, Fonduri Europene) să ia cuvântul în prima zi a conferinței pentru a ne prezenta viziunea și planurile pentru sector și să delege reprezentanți la nivelul conducerii tehnice a ministerelor pentru a participa activa la workshopurile ce vor avea loc în a doua zi. În centrul dezbaterilor–o strategie de dezvoltare a industriei lemnului, de valorificare superioară a resursei de lemn din pădurile gestionate durabil ale României, de susținere a creșterii economice inteligente în raport cu obiectivele pe linie de combatere a schimbărilor climatice.

 

Contact
Cătălin Tobescu ·catalin.tobescu@pro-lemn.ro, +40 758 979 531
Vlad Dumitru · vlad.dumitru@pro-lemn.ro, +40 722 495 592
Nota redacției