Acasă Conferinte, Dezbateri Confirmarea meritului triadei Valori—Cunoaștere—Transfer de cunoaștere printr-un graf complet {V, C, T}....

Confirmarea meritului triadei Valori—Cunoaștere—Transfer de cunoaștere printr-un graf complet {V, C, T}. Corespondență de la Pompiliu Comșa (Prof. univ. asoc. Univ. Apollonia, directorul ziarului Realitatea & directorul executiv al Trustului de Presă Pompidu – Iași)

Notă. În teoria grafurilor, printr-un graf complet se înțelege un graf neorientat simplu în care fiecare pereche de noduri distincte este conectată printr-o muchie unică. Un digraf complet este un graf orientat în care fiecare pereche de noduri distincte este conectată printr-o pereche de muchii unice (una în fiecare direcție). Graful complet cu n noduri este notat cu Kn care are n(n−1)/2 muchii (un număr triunghiular), și este un graf regulat de grad n−1. Toate grafurile complete sunt propriile lor clici maximale. Acestea sunt maximal conexe întrucât singurul separator(mulțime de noduri a cărei eliminare ar deconecta graful) este mulțimea tuturor nodurilor. Graful complementar al unui graf complet este graful vid.În concluzie, mulțimea M (dimensiune 3), compusă din elementele V=valori, C=cunoaștere și T=transfer de cunoaștere, căreia asociem cele 3 laturi VC, VT și CT determină un graf complet. [Teorema de completitudine a grafului {V, C, T}].

Anul acesta Congresul Internațional „Pregătim viitorul, promovând excelența” organizat de Universitatea „Apollonia” din Iași şi-a deschis din nou porțile în cadrul celei de-a XXXII-a ediție. Condițiile pandemice de anul acesta au creat suficiente dificultăţi organizatorilor hotărâţi de a asigura cele necesare desfăşurării întâlnirii. Dar anul 2022 aduce omenirii şi Europei în special situaţia unei beligeranţe fratricide prin conflictul ruso-ucrainean contribuind la propagarea unei atmosfere improprii dezbaterii ştiinţifice. Sfidând atmosfera precara ca rezultat cumulat al rezultatelor pandemice nefaste dar în acelaşi timp cu convingerea că o manifestare ştiinţifică va induce o atmosferă de calma colaborare, comunitatea academica a procedat cu echilibru şi multă speranţă la invitarea la dezbateri ştiinţifice pe o tematica deosebit de cuprinzătoare, așa după cum ne-a asigurat Președintele Universității „Apollonia” din Iași, Prof. univ. dr. Vasile Burlui

Ca de fiecare dată şi anul acesta în panelul tematicilor dezbaterilor au fost incluse teme de interes general cum ar fi cele legate de marile cărţi care stau la temelia culturii românești ca veritabil şi prețios tezaur ceea ce confirmă deja o tradiție a congreselor apoloniste. Din aceeași categorie fac parte şi alte teme de mare interes pentru viaţa intelectuală românească, cum ar fi „Solomon Marcus, contemporanul nostru”, dedicată marelui savant care a lăsat urme adânci în cultura româneasca şi care şi-a legat ultimii ani de instituția apollonistă. Ca un răspuns la frământările politice într-o Europa a insecurității, o altă temă generală se referă la tendințe ale dezvoltării globale la ale cărei dezbateri participă diplomați şi cercetători de carieră.

Secțiunile medicale ale congresului dezbat subiecte de mare interes în medicina anticipativă sau repere în medicina avansată. Au loc demonstrații practice, prezentări de biomateriale, tehnologii digitale, prezentări dedicate tehnicienilor dentari, asistentelor medicale şi kinetoterapeuţilor. O sesiune științifică de mare interes şi o frumoasă tradiție a avut drept subiect nanomaterialele în medicina stomatologică. Direcțiile de cercetare variate şi participarea specialiștilor de peste hotare au asigurat dezbateri de mare interes. Facultatea de Științe ale Comunicării și Jurnalism este prezentă prin Noua paradigmă a comunicării, produs al crizei declanșate de pandemie precum și cu Comunicare instituțională.

Născut din aceleași năzuințe precum instituția care l-a inițiat, Congresul Internațional al Universității „Apollonia” din Iași a fost și continuă să fie expresia viziunii, performanței și cooperării comunității academice – profesori, studenți și absolvenți–și mediului economic, social și cultural, ambele dornice să prezinte publicului interesat noutățile unor domenii de anvergură. Efortul coordonat, persistent și, mai ales, durabil de a corobora valoarea științifico-educațională și componenta relațională de cooperare transfrontalieră a consolidat reputația congresului, ne-a reconfirmat și Conf. Dr. Gabriela Mihalache, Rector al Universității „Apollonia” din Iași

Performanța (educațională, științifică, managerială) constituie o componentă-cheie a misiunii asumate de Universitatea „Apollonia” din Iași, care s-a impus în conştiinţa publică ca un brand universitar sinonim cu eficienţa, creativitatea şi calitatea. În mod corespondent, Congresul anual, ca spațiu de prezentare a rezultatelor cercetării de tip fundamental și aplicativ, se dorește a întruchipa o sursă de progres și dinamică științifică. Ediția a XXXII-a, ca și precedentele, reprezintă rezultatul asumării unui angajament de excelență din care transpare imaginea unei universități moderne, cu o activitate complexă, o universitate ancorată în prezent dar orientată spre viitor. Prezența foștilor studenți în calitate de participanți ale căror contribuții expun dovezi de creativitate, competitivitate, responsabilitate științifică, deschidere către inovația tehnologică și spirit antreprenorial, validează prestigiul instituțional al Universității „Apollonia” din Iași și confirmă meritul triadei valori—cunoaștere—transfer de cunoaștere. Organizatorii ne-au spus că încearcă un sentiment de imensă mândrie că și-au îndeplinit cu succes rolul de a îndruma în direcția descoperirii și valorificării potențialului și că au putut insufla un simț al apartenenței față de Universitatea „Apollonia” din Iași ca o veritabilă Alma Mater. De altfel și noi, ca și organizatorii, remarcăm cu bucurie că pregătirea temeinică și valorile insuflate au prins rădăcini adânci, făcând din absolvenții de aici membri activi ai comunității globale de lideri și inovatori.

Plagiatul în lumea contemporană. Pirații economiei de piață. Congresul Internațional al Universității Apollonia Iași (28 februarie – 2martie 2022)

Resimțim cu toții un consens asupra faptului că ne aflăm în ultimele stadii ale unei perioade de teribilă provocare și tumult dar la capătul căreia ne regăsim mai puternici, mai înțelepți, mai convinși de darurile cunoaşterii și mai încrezători în capacitatea nu doar de a gestiona situaţii problematice, ci mai ales de a găsi soluții cu aplicabilitate reală. Credem cu tărie că într-o lume tot mai divizată de fake news și post-adevăr, singurele garanții ale prezervării justeței și autenticității se regăsesc în cunoașterea veritabilă, deschisă și transparentă și gestionarea judicioasă a fluxului informațional continuu prin mecanisme de selecție și gândire critică, în baza principiilor argumentative logice. Una peste alta, în perioada 28 februarie-2 martie 2022, Congresul Internațional al Universității „Apollonia” din Iași se constituie într-o platformă pentru dialog și promovare a valorilor societății deschise și într-un spațiu sigur pentru o comunitate de interese care prioritizează cunoașterea aprofundată față de superficialitate, informațiile reale și verificate în defavoarea știrilor false și știința autentică în detrimentul diletantismului. Armonizarea acestor deziderate într-o formă constructivă de libertate academică poate şi trebuie să inducă forme ale excelenței prin care construim, printr-un efort sinergic, prosperitate și siguranță, pentru un viitor sustenabil.

Telegrafic, vă pot spune de la fața locului, că Ediția 32 a Congresului Internațional al Universității „Apollonia” din Iași „Pregătim viitorul promovând excelența” cuprinde 9 secțiuni, 192 de comunicări susținute de personalități din Republica Moldova, Italia, Germania, Argentina, Franța, Serbia, Islanda, Danemarca, Pakistan, Republica Cehă, Algeria, Rusia, China, Iran, Maroc, Egipt, Noua Zeelandă, adică din 17 țări, la care se adaugă cei din România din universitățile din Iași, Timișoara,București, Cluj, Oradea, Sibiu, Ploiești, Tg.Mureș, Suceava, Galați, adică din 10 centre universitare.

Extrem de sugestive ni s-au părut lucrările care ilustrează broșura Congresului, semnate de Dragoș Pătrașcu, cel care a studiat la Universitatea de Arte ,,George Enescu’’, Facultatea de Arte Plastice, Decorative si Design, absolvind-o in 1980. În ultimul an de studii a deschis prima expoziție personala, foarte bine întâmpinată de critica de specialitate. Din anul 1990 este membru definitiv al U.A.P. din Romania. Începând cu anul 2000 este profesor la Departamentul de grafică al Universității de Arte din Iași. În 2004 a obținut titlul de doctor in estetică cu teza Filosofia artei în estetica lui Arthur Coleman Danto.

Între anii 1993-1998 a fost președintele Uniunii Artiștilor Plastici, filiala din Iași. Creația sa se manifestă în multiple direcții, exprimate în tehnici diferite: desen, gravură, pictură, obiect, instalație. Între anii 1980-2022 a deschis mai multe expoziții personale, în România, iar din 1990, în Austria, Italia, Franța, Israel. A participat la peste 400 de expoziții colective în țară și în străinătate (Rusia, Canada, Germania, Franța, Italia, Ungaria, Brazilia, Cehia, Croația etc.). A obținut mai multe premii naționale, dintre care Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, pentru întreaga activitate artistică, Premiul național pentru grafică acordat în anul 2016 de către Uniunea Artiștilor Plastici din Romania, Premiul național „Negruzzi” 2021. Din 1996 este curatorul Saloanelor naționale Erotica și Desenul. Lucrările sale se află în muzee de artă din România și în multe colecții particulare din Europa, S.U.A., Australia.

Plagiatul în lumea contemporană (Plagiatul, boala copilăriei epigoniei. Responsabilitatea morală, răspunderea civilă și penală. Reforme structurale administrative și socio – juridice pentru combaterea cu eficacitate a plagiatului)

Să facem și primele consemnări din secțiuni. După ceremonia de deschidere a Congresului, la secțiunea Tezaur-marile cărți ale culturii naționale Editura Univers Enciclopedic și Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti, ca și Editura Cartea Românească Educational și-au prezentat recentele apariții, ultimii fiind prezenți cu lucrări semnate de cademicianul Eugen Simion. A mai fost vizată revista Limba Română de la Chișinău.

De amintit și de menționat intervențiile foștilor noștri ambasadori Vioel Isticioaia Budura de la Beijng și al UE în Extremul Orient, alături de economistul Radu Petru Șerban, fost ambassador al României la Tokyo. De asemenea calitatea intervențiilor a crescut prin participarea la Congres a academicienilor Stanislav Groppa din Republica Moldova, pe care l-m reîntâlnit și în componența comitetului de organizare, Cristian S. Calude din Noua Zeelandă, de la Universitatea din Auckland, reprezentant al Academiei Europene, venit însoțit cu brio și de fiica sa, Andreea S. Calude, academicienii Gheorghe Păun, Irinel Popescu. O secțiune aparte a fost rezervată sub genericul „Solomon Marcus, contemporanul nostru”, iar o alta „Tendințelor dezvoltării globale”. În fiecare din cele trei zile de Congres transmitem de la fața locului. Fiți pe fază.

Pompiliu Comșa (Prof. univ. asoc. Univ. Apollonia, directorul ziarului Realitatea–dublă campioană a presei de provincie, director executiv al Trustului de Presă Pompidu–Iași)

Notă. Alte articole ale autorului Pompiliu Comșa în Jurnalul Bucureștiului

Subiect de teză de doctorat inter-pluri și transdisciplinar. Sisteme complexe. Formalismul (modelul) matematic al algebrei și analizei matriciale în contaminarea unui „human specimen” cu un virus (agent patogen inframicrobian, inclusiv, Covid-2019/SARS-CoV-2). Aplicații la crearea unui vaccin rezistent contra acestuia. [Subject of inter-pluri and transdisciplinary doctoral thesis. Mathematical (model) of algebra and matrix analysis in contamination of a „human specimen” with a virus (inframicrobial pathogen, including Covid-2019/SARS-CoV-2). Applications to create a resistant vaccine against it. (Multi-and inter-disciplinary dissertation topic. The mathematical algebraic and matrix model in the contamination of a human specimen with a virus)].

Volumul „Culisele Securității”, al gazetarului – pamfletar gălățean Pompiliu Comșa, cartea anului 2021 (Corespondență de la scriitorul Săndel Dumitru, autorul lucării  „Galaţiul, aşa cum mi-l amintesc”

Nota redacției

Parteneriat Jurnalul Bucureştiului

7 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.