Acasă Reciclarea materialelor și a deșeurilor Contrastul dintre exporturile de calitate și importurile de deșeuri – impactul asupra...

Contrastul dintre exporturile de calitate și importurile de deșeuri – impactul asupra drepturilor omului și mediului în România. Deșeuri periculoase. Dezvoltare durabilă (Corespondență de la Lordul Sir Prof. dr. Av. Florentin Scalețchi președinte – fondator al OADO – Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului – Ecosoc – Națiunile Unite, partener al Jurnalului Bucureștiului)

Jurnalul Bucureștiului. On line Newspaper publishing almost everything to be well informed.
That’s our main and only purpose!
Jurnalul Bucureștiului aims to be an online newspaper for information and debate of citizens’ problems and events.
The principles that will be at the basis of this publication are: 
–  Democracy cannot exist without opposition
– Elected representatives are our representatives and not our masters
– Criticism fosters progress
– Free speech-an important factor in correcting the deviations of power.

Importul de gunoaie, deșeuri și materiale periculoase pentru distrugere reprezintă o problemă gravă care afectează drepturile omului și mediul înconjurător. Într-o societate în care dreptul la un mediu sănătos și sigur este recunoscut ca un drept fundamental al fiecărui individ, importul ilegal sau nereglementat de astfel de materiale reprezintă o încălcare gravă a acestor drepturi. De exemplu, importul ilegal de deșeuri poate duce la poluarea solului, a apei și a aerului, afectând calitatea vieții locuitorilor și dreptul acestora la un mediu curat și sănătos. Manipularea incorectă a deșeurilor periculoase poate duce la creșterea riscului de boli, la deteriorarea ecosistemelor, punând în pericol sănătatea publică și dreptul la viață și siguranță al oamenilor. Este esențial ca importul și gestionarea deșeurilor să respecte normele legale și standardele internaționale pentru a proteja drepturile omului și a asigura un mediu durabil pentru generațiile viitoare. Toate statele au obligația de a respecta, proteja și realiza toate drepturile omului pentru toate persoanele, fără discriminare, inclusiv pentru grupurile vulnerabile precum copiii, femeile, și persoanele cu handicap. Comitetul pentru drepturile omului a subliniat că expunerea la substanțe periculoase amenință drepturile omului, inclusiv dreptul la viață, la apă curată, la sănătate și la un mediu sănătos.

Perspectivele globale ale produselor chimice a Programului Națiunilor Unite pentru Mediu–United Nations Environment Programme (UNEP) evidențiază necesitatea unei acțiuni la nivel mondial pentru a minimiza impactul negativ al substanțelor chimice și deșeurilor periculoase. Ciclul de viață al acestor substanțe poate afecta exercitarea drepturilor fundamentale ale omului. Lipsa unor măsuri eficiente pentru limitarea efectelor expunerii la substanțe periculoase reprezintă o încălcare a obligațiilor statului de a proteja drepturile omului și poate împiedica dezvoltarea economică și reducerea sărăciei. În România, problema importului de deșeuri și gunoaie devine din ce în ce mai gravă. Rapoartele arată că țara este inundată de deșeuri aduse ilegal din străinătate, inclusiv deșeuri electronice, materiale plastice, deșeuri medicale și substanțe toxice. Această situație alarmantă a dus la preocupări legate de mediu, deoarece o mare parte din aceste deșeuri sunt fie îngropate pe câmpuri, fie arse, afectând negativ mediul și sănătatea populației. Un aspect alarmant este modul în care este facilitat importul ilegal de deșeuri, inclusiv prin deghizarea transporturilor de deșeuri ca bunuri second-hand. Această practică creează un pericol semnificativ pentru mediu și sănătate în țara noastră, iar autoritățile trebuie să ia măsuri urgente pentru a stopa aceste activități ilegale. Si cantități importante de bunuri second-hand reale, inundă România–haine, jucării, încălțăminte și alte produse second-hand care au un impact major asupra pieței locale. În schimb, România exportă o serie de produse de înaltă calitate, cum ar fi mașini, articole de modă, bijuterii, cosmetice de lux, trufe, vinuri și băuturi fine. Este clar că importul de deșeuri și de gunoaie contravine acestei imagini de calitate și prestigiu și are un impact negativ asupra economiei, mediului și sănătății publice.

În concluzie, importul de gunoaie, deșeuri și materiale periculoase în vederea distrugerii trebuie să reprezinte o preocupare majoră pentru autorități și pentru societate în ansamblu. Este nevoie de acțiuni imediate pentru a preveni importul ilegal de gunoaie și deșeuri, să reglementeze corespunzător gestionarea acestor materiale și să asigure respectarea normelor legale și a standardelor internaționale pentru protejarea drepturilor omului și a mediului înconjurător pentru generațiile viitoare. Organizația noastră OADO (organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului)–Ecosoc–ONU monitorizează cu atenție și interes modul în care este gestionată această sensibilă problemă a societății românești și vom sesiza organele abilitate ori de câte ori găsim nereguli la regimul mediului.

Nota redacției

principalele categorii de deseuri periculoase

Deșeurile au fost asociate societății umane încă din cele mai vechi timpuri și, cu siguranță, vor continua să existe și în viitor cât timp planeta va fi populată de oameni. Modul de gestionare a deșeurilor și, mai ales, a celor periculoase joacă un rol deosebit de important în sustenabilitatea planetei. Creșterea populației, evoluția industriei și progresul tehnologic creează un număr extrem de ridicat de deșeuri periculoase. Studiile arată că, anual, se produc 400 de milioane de tone de deșeuri periculoase la nivel mondial. Problema majoră se referă la faptul că, în maniera în care nu există un management corespunzător, aceste deșeuri permit contaminarea ecosistemelor, determinând un adevărat dezastru biologic. Deșeurile periculoase sunt materiale periculoase nedorite sau aruncate, care pot dăuna sănătății sau bunăstării oamenilor și mediului. Acestea pot lua forma solidă, lichidă, vâscoasă sau gazoasă și sunt generate în principal de activități chimice, de producție și de alte activități industriale. Deșeurile periculoase pot provoca daune în timpul operațiunilor de colectare, depozitare, transport, tratare sau eliminare necorespunzătoare. Deșeurile periculoase sunt caracterizate de următoarele aspecte:

  • prezintă risc de coroziune, inflamabilitate, infecție, reactivitate și toxicitate
  • au capacitatea de a afecta sănătatea oamenilor și/sau mediul înconjurător pe perioade îndelungate de timp
  • variază de la vopsele, uleiuri, substanțe care conțin metale grele, pesticide, acizi, etc.

Cu toate că cei mai mulți factori care produc deșeuri periculoase sunt fabricile și spitalele, trebuie să recunoaștem că și gospodăriile sunt generatoare de astfel de deșeuri. În această categorie intră elemente care au caracteristicile menționate anterior și care pot fi: produse de curățare și înălbire, baterii, vopsele, pesticide, lipici, medicamente și alte produse farmaceutice, etc

Deszvoltarea durabilă la nivel mondial

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și elementele capitalului natural a fost inițiat  încă  de  la  începutul anilor 1970. În 1972, Conferința privind Mediul de la Stockholm a pus pentru prima  dată  în  mod  serios  problema  deteriorării  mediului  înconjurător  în urma  activităților  umane,  care  pun  ȋn  pericol  ȋnsuși  viitorul  omenirii. Deși inițial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluție la criza ecologică determinată de intensa exploatare industrială a resurselor și degradarea continuă a mediului și căuta deci, în primul rând, prezervarea calității mediului înconjurător, în prezent conceptul s-a extins asupra calității vieții în complexitatea sa, și sub aspect economic și social. Obiect al dezvoltării durabile este acum și preocuparea pentru dreptate și echitate între state, nu numai între generații.

Dezvoltarea durabilă promovează conceptul de conciliere între progresul economic şi social fără a pune în pericol echilibrul natural al planetei. Ideea care stă la baza acestui concept este aceea de a asigura o calitate mai bună a vieţii pentru toţi locuitorii planetei, atât pentru generaţia prezentă, cât şi pentru generaţiile viitoare. Ea aduce în prim plan un nou set de valori care va ghida viitorul model de progres economic şi social, valori ce vizează mai ales omul şi nevoile sale prezente şi viitoare, mediul natural – protejarea şi conservarea acestuia, precum şi atenuarea deteriorării actuale a ecosistemelor. Una dintre cele mai cunoscute definiții a dezvoltării durabile este data de către Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în raportul „Viitorul nostru comun” cunoscut şi sub numele de Raport Brundtland: „Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”. Dezvoltarea durabilă este definită de o serie de aspecte:

  • Compatibilitatea dintre mediul antropic şi mediul natural
  • Egalitatea de şanse între generaţii care coexistă şi se succed în timp şi spaţiu
  • Situarea pe primul plan al securităţii ecologice în locul maximizării profitului
  • Compatibilitatea strategiilor naţionale de dezvoltare cu cerinţele extinderii interdependenţelor în plan geoeconomic şi ecologic
  • Asigurarea bunăstării generale punând accentul pe calitatea creşterii economice durabile
  • Integrarea organică dintre capitalul natural şi cel uman, în cadrul unei categorii globale ce îşi redefineşte obiectivele economice şi sociale şi îşi extinde orizontul de cuprindere în timp şi spaţiu
  • Trecerea la o nouă strategie cu faţă natural-umană, în care obiectivele dezvoltării economice şi sociale să fie subordonate deopotrivă dezvoltării omului şi însănătoşirii mediului.

Cătălin Asavinei Președinte–fondator OADDR(partener al Jurnalul Bucureștiului în anchete/investigații criminale) în colaborare cu Thomas Csinta – redactor șef

Articole asociate

Thomas CSINTA, research professor of Mathematical modeling and Applied mathematics in Social Sciences and criminal investigative journalist (Press Attached of Organization for the Defense Human Rights – United Nations)

Organizația pentru Apărarea Deținuților din Diaspora Română (OADDR) partener de anchete (investigații) al ICIS (International Criminal Investigation Service) al Jurnalului Bucureștiului

Activitatea internațională a OADO (Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului – Ecosoc – Națiunile Unite) în Franța Metropolitană (inclusiv în Corsica) și în țările francofone (Belgia și Elveția) în parteneriat cu Jurnalul Bucureștiului (specializat în investigații jurnalistice criminale în domeniul socio – judiciar, inclusiv, în apărarea victimelor erorilor judiciare)

Le 10 octobre – „Journée européenne & mondiale contre la peine de mort” avec Amnesty International, ECPM (Ensemble Contre la Peine de Mort) et le Journal de Bucarest („Le petit Parisien”)

Nota redacției

Repararea detenției provizorii (preventive) în cadrul Justiției franceze

Maratonul însângerat de la Boston (Massachusetts SUA). Djokhar Tsarnaïev condamnat la moarte. Sentința rămâne definitivă!

Crimă la comandă „în interior” din „exterior”

De ce nu poți fi un Eminescu „deplin” în România (Corespondență de la scriitorul și cineastul Dr. Grid Modorcea – membru în Staff al Jurnalului Bucureștiului)

Mesajul politic al G-ralului de armată, profesor universitar Mircea Chelaru (deputat AUR al județului Argeș) câtre națiunea Română

Prietenul nostru de suflet, Mihai Căldăraru (Director Executiv Adjunct Protecție Socială a DGAS România – AEDOPS România) – „omul mic cu suflet mare”, premiat de Ministrul Familiei Natalia Intotero, la Gala Națională a Binelui – 2024, iar prof. dr. Adrian Streinu – Cercel, susținător al Galei, distins cu titlul de „Doctor Honoris Causa” al Universității Apollonia din Iași și implicit, cu cel de „Cetățean de Onoare” al Târgu’ Ieșilor

Colocviile TeleMoldova Plus (+) cu o dublă lansare de carte și o piesă de teatru

„Art Basel Miami” – Săptămâna Artei în Miami (Corespondență de la artista vizuală Paula Craioveanu – „regina amazoanelor plasticii românești” din Miami – Florida, SUA)

Profesorul Doru Pop de la UBBC (Universitatea Babeș – Bolyai) din Cluj – Napoca: Blaga și „gândirea evreiască”

„Arta, pentru a fi cunoscută trebuie să circule”. Eruditul promotor franco – român al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană Soleil de l’Est, din nou în România

Subiect de teză de doctorat (Sujet de thèse). „Le Casse du siècle – En quête de vérité”. „Jaful secolului” de la banca Société Générale din Nisa. O conexiune dintre OAS (Organizație Armată Secretă), SAC (Serviciul de Acțiune Civică) gaulle-ist și celebra organizație criminală „French Connexion” în „războiul cazinourilor” a „anilor de plumb” de pe Coasta de Azur, într-un „triunghi al bermudelor” determinat de Albert Spaggiari–Jacques Cassandri–Jean Guy. În căutarea și (re)stabilirea adevărului istoric

Incursiune prin labirintul psihicului uman – „De la viață la moarte și înapoi” (Partea 2) de la corespondentul nostru permanent Dr. Anna–Nora Rotaru–Papadimitriou (Grecia–Atena), membră a Staff al Jurnalului Bucureștiului

„Din viața investigatorilor privați (Privat investigator – Pi/∏/π) – mituri și realități”. Interviu cu D-na Maria Bumbaru președinta ADNR (Asociația Naționlă a Detectivilor din România). Partea 1 (Generalități)

„Din viața investigatorilor privați (Privat investigator – Pi/∏/π)– mituri și realități”. Interviu cu D-na Maria Bumbaru președinta ADNR (Asociația Naționlă a Detectivilor din România). Partea 2 (Activitatea și „costul” real al unui ∏)

In memoriam profesoara de canto Adela – Ioana Burlui. Elogiu profesorului de medicină dentară și „omului de litere” Vasile Burlui, președintele Fundației „Sfânta Apollonia” din Iași și „patronul” congreselor internaționale ale Universității Apollonia „Pregătim viitorul–promovăm excelența”

Henri Poincaré, printre contemporanii săi și dincolo de ei. Incursiuni în geo-receptologia și geofilosofia științei (Corespondență de la prof. dr. Narcis Zărnescu, scriitor, critic și istoric literar, redactor șef al Revistei „Academica” al Academiei Române, secretar știinfic al Academiei Oamenilor de Știință din România, secția  Secția X–Filosofie, Teologie și Psihologie, membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului, Cavaler al Ordinului „Palmes Académiques” din Franța)

Profesorul Doru Pop de la UBBC (Universitatea Babeș – Bolyai) din Cluj – Napoca: „Fascismul, un herpes care mereu se reîntoarce”

Cum „traducem” cultura. Marea antologie a liricii românești (Die Geschichte der rumänischen Lyrik) de la începuturi și până astăzi, a poetului și traducătorului trilingv brașovean Dr. Christian W. Schenk (membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities), corespondent permanent al Jurnalului Bucureștiului (din Boppard – Renania-Palatinat, Germania)

Uniți în onoare și recunoștință în amintirea eroilor de Ziua Internațională a Drepturilor Omului, la sediul OADO (Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului – Ecosoc – Națiunile Unite)

„Ortopedia Pediatrică este Știință, Artă și Predicție” (Corespondență de la Dr. Gheorghe Burnei, Professor of pediatric orthopedics, Macta Clinic – Constanța)

„Grandes écoles scientifiques – un modèle à réinventer” (Pierre Veltz, professeur émérite à l’Ecole des Ponts ParisTech – École nationale des ponts et chaussées)

„Scriitorul” multirecidivst Rédoine Faïd („Le Roi de Belle”) specializat în jafuri armate și evadări – Spectaculoasa sa evadare din CPSF (Centrul Penitenciar de la Réau) cu un elicopter Alouette. Procesul și Verdictul. Corespondență de la Curtea cu Jurați a TJP (Tribunalul Judiciar Paris)

Traducerea (Corespondență de la Dr. Dr. Christian W. Schenk – poet și traducător trilingv brașovean, membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, corespondent permanent și membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului din Boppard – Renania-Palatinat, Germania). Traducerea textelor cu caracter juridic (Thomas Csinta, criminal investigation journalist, research professor in MM – mathematical modeling & in MASS – Applied Mathematics in Social Sciences)

Le vernissage de l’exposition „Icônes et poteries de Roumanie” (Corespondență de la eruditul promotor franco – român al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană Soleil de l’Est, promotorul înfrățirii orașelor Brașov – ZMBv și Tours-Métropole Val de Loire)

Centrul Gifted Education. În căutare de noi colegi pentru anul academic 2023 – 2024

Revista internațională de cultură „Cervantes”: Rezumat al interviului „interzis” al profesorului – cercetător Thomas Csinta, acordat jurnalistului Geo Scripcariu, de la Radio Punct Londra