Acasă Avocat - Jurisprudență Corespondentul nostru juridic „Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații” este...

Corespondentul nostru juridic „Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații” este cotată în top 5 la nivel național, drept una dintre cele mai bune firme de avocatură din România (conform faimosului ghid IFLR1000, ediția 2022). Pavel, Mărgărit & Associates Romanian Law Firm is one of the best law firms in Romania (being ranked 5th at national level, most prestigious Law Firms Guide International Financial Law Review – IFLR 2022)

Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații activă în Aria de Drept fiscal, bancar și piețe de capital, Drept Corporatist, Fuziuni și Achiziții, asistând clienți în tranzacții interne precum si transfrontaliere, este una dintre cele mai bune firme de avocatură din România, conform IFLR1000 ediția 2022, prestigiosul ghid care evaluează societățile de avocatură cu înaltă expertiză din întreaga lume în ceea ce privește Aria Financiară si Corporatistă, clasându-se astfel pe locul 5 la nivel național.

Echipa specializată în Drept fiscal, bancar și piețe de capital asistă și reprezintă clienții cu privire la finanțarea directă și restructurarea datoriilor. În ceea ce privește Dreptul Corporatist, Fuziuni și Achiziții,  societatea consiliază clienții cu privire la majorări de capital social, fuziuni, constituire de asociații în participațiune, vânzări, achiziții precum și alte chestiuni corporatiste. De remarcat este și experiența impresionantă în aria Insolvență, restructurare și falimente. Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații este activă într-o gamă largă de sectoare, inclusiv Resurse naturale, Minerit, Imobiliare, Producție și IT. În Ediția 2022 Legal 500, pentru aria de practică Drept fiscal, bancar și piețe de capital, referințele clienților descriu Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații după cum urmează:

 • „Mi-a plăcut atitudinea și spiritul progresiv, echipa are o abordare proactivă în rezolvarea spețelor clientului.”
 • „Cunoștințe impresionante, atenție la detalii, proactiviate, soluționează chestiunile juridice ale clienților având astfel servicii excelente.”
 • „Știam că ne putem baza în orice moment pe avocatul coordonator Radu Pavel și pe echipa sa de avocați specializați, înțelegând nevoile și provocările industriei.”

Societatea de avocați Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recunoscută și în anul 2022 în topul firmelor de avocatură din România de către ghidul juridic internațional Legal 500 (Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm was ranked in 2022)

 

Ghidul internațional acordă o mențiune suplimentară Avocatului coordonator Radu Pavel, recunoscut ca un avocat cu experiență, cu o atitudine pozitivă si încredere în reușită, având abilități tehnice bine stabilite. Radu Pavel este apreciat drept un avocat din România cu o expertiză considerabilă în domeniile Insolvență, restructurare și falimente, Drept fiscal, bancar și piețe de capital, precum și în Imobiliare și construcții Totodată, IFLR1000 a apreciat Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații, ca având dintre cei mai valoroși și cu experiență avocați din România în aria de practică Insolvență, restructurare și falimente, mărturiile clienților incluzând printre altele: „Oferă o gamă completă de servicii și ne-au ajutat să identificăm și să gestionăm riscul juridic.” Pentru domeniul de practică Fuziuni și Achiziții, evaluarea din ghidul The Legal 500 include:

 • „Servicii excelente, atenție la detalii, proactivitate, cunoștințe.”
 • „Pot folosi trei cuvinte pentru a le descrie: dăruire, credibilitate și perseverență”.
 • „Promptitudine, profesionalism, atenție la detalii și nevoile companiei.”

În domeniul dezvoltării proiectelor, Infrastructură și Transporturi, testimonialele clienților includ:

 • „Foarte receptivi cu privire la chestiunile juridice interne cu care ne-am confruntat. Au fost foarte implicați cu echipa noastră care a călătorit în România, lucrând multe ore zilnic împreună. Am primit sfaturi potrivite și am finalizat împreună proiectul în România.”
 • „Reacție rapidă – comunicare bună.”

Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații reunește avocați specializați în multe domenii de practică, gestionând numeroase mandate complexe în 2022 și reprezentând companii prestigioase listate la Bursa de Valori din Londra, din zona exploatărilor miniere din România. Notabilă este totodată și colaborarea cu societatea Perpetoo ​​Drive, care oferă servicii de lux. în industria Automobilelor. Echipa alocă resursele firmei în conformitate cu proiecte specifice pentru a asigura coordonarea între avocații cu diferite domenii de expertiză.

„Suntem încântați și onorați să fim clasați printre cele mai bune Societăți Românești de Avocatură din România. Aceasta este recunoașterea întregii noastre echipe de avocați români pentru munca și implicarea în spețele clienților noștri. Clienții noștri sunt prima noastră prioritate și suntem dornici să-i deservim tot timpul la capacitate maximă. Ne îmbunătățim continuu, deoarece suntem implicați în proiecte complexe și provocatoare din România și nu numai.”, a declarat Radu Pavel, Avocat coordonator al Societatății de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații.

În ultima perioadă Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații a fost implicată în proiecte de finanțare importante din diverse industrii printre care se exemplifică cea Minieră, IT, Imobiliare, Tehnologie, Manufacturieră și Prelucrătoare și de asemenea, a oferit consultanță în proiecte Comerciale și de Fuziuni și Achiziții în România din domenii variate. Societatea oferă, de asemenea, consultanță de zi cu zi companiilor românești și străine cu operațiuni în România, fie transfrontalier. De asemenea, acordă asistență clienților în chestiuni complexe de litigii în materii precum Drept fiscal, Recuperare creanțe, Litigii în construcții, Litigii comerciale complexe și altele.

În fiecare an, prestigiosul ghid International Financial Law Review (IFLR) 2022 realizează clasamente care includ cele mai prestigioase societăți de avocatură din peste 120 de jurisdicții din întreaga lume. Concurența pentru un loc în aceste clasamente este acerbă, iar clasamentele sunt oferite pe baza cazurilor gestionate în acel an. Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații a reușit prin perseverență, intuiție, creativitate și perfecționare să fie clasată și în acest an în top 5 al celor mai bune Societăți de Avocatură românești.

Societatea Românească de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre cele mai importante societăți de avocatură din România, oferind servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea de avocatură abordează cazurile cu înalt profesionalism și dăruire. Scopul său final este obținerea de rezultate excepționale și atingerea obiectivelor clientului, într-o manieră eficientă în timp. Printre clienții Societății de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații se numără multinaționale de top și companii locale. În 2022, poveștile de succes ale Societății Românești de Avocatură au adus recunoașterea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale. Astfel, Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații s-a clasat pe locul trei în România în clasamentul firmelor de avocatură de afaceri cu cea mai relevantă expertiză în acest an, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid al firmelor din lume, cu sediul în Londra, Marea Britanie. Societatea este, de asemenea, recunoscută la nivel internațional de IFLR 1000 Ghidul Financiar si Corporatist 2022. Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații este singura Societate de avocatură din România recomandată de directorul Global Law Experts din Londra în aria de Practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante despre Societatea de Avocați Pavel, Mărgărit și Asociații inclusiv domeniile de practică, pot fi găsite pe site-ul societății.

English version

Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is one of the best law firms in Romania, according to International Financial Law Review (IFLR) 2022, one of the most prestigious Law Firms Guide around the world that ranks law firms with wide expertise in Financial and Corporate area, being ranked 5th at national level. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is active in Banking and Finance and in Corporate, Mergers and Acquisitions, advising clients on both domestic and cross-border transactions.

Its Banking and Finance team advises clients on direct financing and debt restructuring.  In Corporate and M&A it advises clients on share capital increases, mergers, joint ventures, sales, acquisitions and other various corporate matters, the Restructurings and Insolvency experience being also impressive and noteworthy. It’s active in a broad range of sectors, including natural resources, mining, real estate, manufacturing and IT. In the 2022 IFLR 1000 Edition, for Banking and Finance practice area, client testimonials describe Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm  as follows:

 • „I liked the progressive attitude and spirit, the team has a proactive approach to solving the client’s problems.”
 • „Knowledgeable, attention to detail, proactive, problem-solvers, excellent service.”
 • „We knew that we could rely on Mr. Radu Pavel and his team of specialised lawyers at any time, understanding the needs and challenges of the industry. “

The Guide gives an additional mention to the Managing Partner Radu Pavel, recognized as an experienced lawyer with a can-do attitude and well-established technical skills. Radu Pavel was recognized as a highly regarded lawyer in Restructuring and Banking and Finance practice area in Romania and as well in the Real Estate industry in Romania. At the same time, IFLR 1000 ranked Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm, as one of the most valuable and experienced lawyers in Romania in Insolvency practice area, the clients’ testimonials include inter alia:They deliver a full range of services and helped us identify and manage legal risk.” For the M&A practice area, the assessment from The Legal 500 guide includes:

 • „Excellent service, attention to detail, proactive, knowledgeable.”
 • „I can use three words to describe them: dedication, credibility and perseverance.”
 • Promptness, professionalism, attention to detail and the needs of my company.”

On project development, Infrastructure and Transport domain, the clients’ testimonials include:

 • „Very well attuned to local issues that we were facing. Very engaged with the team that travelled to Romania and worked many hours daily with that team. Gave sound advice in attempting to move the project forward.”
 • „Fast reaction – good communication.”

Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firmreunites lawyers specialized in many areas of practice, managing complex mandates in 2022 and representing prestigious companies listed on the London Stock Exchange, with expertise in mining operations in Romania, the cooperation with Perpetoo Drive, which offers luxury services in the Automotive Industry, being also notable. The team allocates firm resources in accordance with specific projects to ensure coordination between lawyers with different fields of expertise.

„We are delighted and honored to be ranked among the best Romanian Law Firms in Romania. This is the recognition of all our team of Romanian lawyers hard work and implication in our clients matters. Our clients are our first priority and we are eager to serve them at the best of our knowledge all the time. We are continuously improving as we are involved in complex and challenging projects in Romania,” said Radu Pavel, the Managing Partner of Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm

In the last period Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm was involved in Financing projects in the mining, IT, Real Estate, Technology, Manufacturing and many other domains, also advising in Commercial and Mergers and Acquisition projects in Romania, in different industries. The firm also is advising in day to day consultancy to Romanian and foreign companies with operations in Romania and not only. Also, the firm is assisting clients in complex litigation matters in different domains as fiscal, debt recovery, construction litigation, complex commercial claim litigation and others.

Every year, the prestigious guide International Financial Law Review (IFLR) 2022 realizes rankings including the most prestigious law firms in over 120 jurisdictions around the world. Competition for a place in these rankings is fierce, and rankings are offered based on the cases managed by the law in that year. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm this year as well, through improvement, perseverance, intuition, and creativity which it showed.

Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is one of the top law firms in Romania, which offers legal services at the highest quality, beyond client’s expectations. The Law Firm approaches the cases with maximum professionalism and dedication. Its ultimate goal is obtaining exceptional results and achieving the client’s objectives, in a time-efficient manner. Among Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm clients there are top multinationals and local companies. In 2022, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition of the most prestigious international guides and publications. Thus, Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm ranked third place in Romania in the rankings of business law firms with the most relevant expertise this year, realised by the Legal 500 publication, the most prestigious guide for law firms in the world, based in London, UK. The law firm is also recognized internationally by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2022. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice. All the relevant information regarding Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm including areas of practice can be found on the firm website

Notă. Toate articolele despre societatea de avocatrură Pavel, Mărgărit și Asociații  (Pavel Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Nota redacției