Acasă Educație & Învățământ CUFR (Consultanță Universitară Franco – Română) de pe lângă Școlile Superioare Franceze...

CUFR (Consultanță Universitară Franco – Română) de pe lângă Școlile Superioare Franceze de Înalte Studii (Les Grandes Ecoles). CUFR (Conseil Universitaire Franco – Roumain auprès des grandes écoles françaises)

CUFR ROUMANIE
CONSEIL UNIVERSITAIRE FORMATION RECHERCHE AUPRES DES GRANDES ECOLES FRANCAISES

CONSULTANŢA UNIVERSITARĂ, STUDII ŞI CERCETǍRI DE PE LÂNGĂ ŞCOLILE SUPERIOARE FRANCEZE DE ÎNALTE STUDII (LES GRANDES ECOLES)

Instituţie de învăţământ superior, privată şi independentă franco – română,
aflată sub tutela Centrului de Consultanţa în Pedagogie & Şcolaritate, Studii & Cercetări de pe lângă Şcolile Superioare de Înalte  Studii (Paris).
Cofondator  al Consorțiului român EDUGATE (Romanian Gifted and Talented Education)

Director General
Luc GIRAUDET
Professeur Agrégé de SES (Sciences Economiques et Sociales

Director de Studii
Director de Programe MASS
(Matematici Aplicate in Stiinte Sociale)
Consultant în  Educaţie şi  Cercetare de pe lângă
Conferinţa Şcolilor Superioare Franceze de Înalte Studii  (CGE)

Cofondator IRSCA Gifted Education (Institutul Român pentru Studii  şi  Cercetări Avansate în Educaţia de Excelenţă), Vicepreşedinte EDUGATE (Consorţiul Român pentru Educaţia Copiilor şi Tinerilor Supradotaţi şi Talentaţi) 

 

Consultant ştiinţific
Profesor de fizică
Membru al Societăţii Române şi Europene de Fizică

Website
  CONSEIL UNIVERSITAIRE – FORMATION – RECHERCHE AUPRES DES GRANDES ECOLES FRANCAISES (CUFR)

Peste 30 de elevi români sunt admişi, în fiecare an, la şcoli de excelenţă din Franţa

Înfiinţată în România cu peste un deceniu și jumătate în urmă, CUFR are ca obiective principale: Informarea, Orientarea şi Pregătireaelevilor (cu Diplomă de Bacalureat Românesc), respectiv, a studenţilor (în special din primii 2 ani, dar şi din anii superiori ai Universităţilor tip Politehnic sau Economic), pentru Concursurile de Admitere în reţeaua Şcolilor Superioare Franceze de Înalte Studii (Grandes Écoles), în special cele ştiinţifice (ENS), inginereşti (de tip GEI), economice (de tip GEC), respectiv, veterinare (VETO), precum şi în universităţi de tehnologie (UT), care au incluse în programa lor de învăţământ, Ştiinţele Exacte şi Ştiinţele Tehnice, în cele Economice şi Comerciale, respectiv, în cele Veterinare, membre ale CGE (Conferinţa Şcolilor Superioare Franceze de Înalte Studii – „Grandes Ecoles”), respectiv, în Universităţi, elitiste, accesibile doar prin Concurs (Examen) de Admitere, pentru  candidaţii străini,  inclusiv, pentru români (unele chiar şi pentru francezi!).

O extensie şi pentru alte tipuri de Concursuri, cum ar fi Ştiinţele medicale si Farmaceutice, respectiv, Ştiinţele Socio-Umane şi Juridice, a fost realizată începând din anul 2008.
Alte tipuri de activităţi, cum ar fi consultanţă în pregătirea lucrărilor de stagiu de cercetare în întreprinderi sau instituţii franceze, în pregătirea diplomelor de sfârșit de ciclu universitar în sistemul LMD (de Licenţă și de Masterat), în pregătirea concursurilor de titularizare în învățământul preuniversitar și universitar Capes, Agrégation, în elaborarea unor lucrări postuniversitare,  respectiv, în pregătirea și direcția de referate și teze de doctorat, a fost inclusă în activitatea CUFR îincepând din anul 2010. (A se vedea și articolul autoruluii  Le Doctorat – PhD).

În egală măsură, CUFR, urmăreşte  şi realizarea unei convergenţe între sistemele educative (preuniversitar şi universitar) român şi francez (poate cel mai sofisticat, complex şi diversificat dar şi foarte flexibil sistem educativ în lume!), în perspectiva integrării învăţământului românesc în marile structuri educative europene, asigurând, astfel, candidaţilor români aceleaşi şanse de reusită pe piaţa de competeţă, respectiv, pe piața munci franceze, ca şi colegilor lor francezi.

Având în vedere faptul că admiterea în aceste instituţii se desfăşoară, de regulă, la diverse niveluri de studii (cu diplomă de bacalaureat, în Ciclul I-primul Ciclu universitar sau Ciclul Pregătitor-Inginerie/Economie/Social/Veterinar, etc., cu diplomă de bacalaureat +1/2 şi diplomă de bacalaureat +3/4 ani universitari, în Ciclul II-Ciclul secund sau Ciclul de Inginerie/Economie/Social/Veterinar, etc.), instruirea (pregătirea) candidaţilor are loc înClase Speciale Pregătitoare (la Matematică şi Ştiinţele Fizice, respectiv, Biologie, Ştiinţe Social-Economice, Filozofie și Cultură Generală franceză).

Cadrele Didactice asociate CUFR, sunt universitari sau profesori preuniversitari metodişti, cu o deosebită activitate didactică şi pedagogică, autori de manuale şcolare şi lucrări diverse, lectori la Centul de Excelenţă sau Membri în Comitetele de Redacţie ale revistelor de specialitate destinate învăţământului preuniversitar şi universitar, cu o bogată experienţă în acest gen de activitate, francezi, sau români cu stagii efectuate în universităţile şi şcolile superioare franceze, buni cunoscători ale celor două sisteme de învăţământ, vorbitori de limba franceză.

Pregătirea propusă în cadrul CUFR este organizată în aşa fel încât să asigure cursantului şi cunoştinţele necesare pentru Concursurile de Admitere în Instituţiile de Învăţământ Superioare româneşti, în cazul renunţării acestuia la proiectul său iniţial, adică, de a se prezenta candidat la concursurile de admitere în Şcolile Superioare Franceze de Înalte Studii, respectiv, în Universităţile Franceze (eitiste), alese în cadrul proiectului Profesional.

CUFR, ca instituţie independentă, dispune de diverse tipuri de acorduri bilaterale cu Şcolile Superioare Franceze de Înalte Studii (Les Grandes Écoles) şi cu Universităţi de Tehnologie (UT) care recunosc cursurile sale pregătitoare, şi pe baza cărora acceptă la concurs (în limita unui număr de locuri stabilit) candidaţii prezentaţi de acesta.


Având în vedere faptul că CUFR nu face parte din programele de colaborare europene (Erasmus, Tempus, SocratesLeonardo, etc.) candidaţii săi, vor fi prezentaţi în calitate de „independenți”, adică, în afara programelor de colaborare (hors Programmmes d’Echanges).

Admişi în urma Concursului de Admitere în sistemul educativ selectiv al CGE (fie în Clase Pregătitoare-Ciclul I de studii, fie în Ciclul Profesional, de Specializare-Ciclul II de studii,  în  Şcolile Superioare de Înalte Studii Post-Prépa) sau în Învătământul Superior, în general de lungă sau de scurtă  durată ( STS-Tehnicieni Superiori, IUT-Institut Universitar de Tehnologie, LP-Licenţă Profesională, LC-Licenţă de Cercetare, MP – Masterat Profesional, MC -Masterat de Cercetare, Doctorat), ei  nu vor putea beneficia de burse naţionale de studii (româneşti), dar vor putea dispune de burse sociale (între 5.0000€ – 20.000€/an în funcție ciclul universitar) sau de merit, din partea instituţiilor în care sunt admişi, în funcţie de media obţinută (sau de rezultatele obţinute după semestrul I, respectiv, primul an de studiu). În plus, ei au dreptul la diverse prestaţii (alocaţii) sociale din partea statului francez (respectiv, al Primăriilor), în special pentru locuinţă (APL, cca 55-60% din costul chiriei). În felul acesta, în principiu, studiile superioare în Franţa, practic, pot fi considerate gratuite!

11. L1 PACES. Sage-femme. Dentiste Pharmacien. Médecin généraliste. Médecin. spécialiste. C. C. Admission sur concours. 10. D. Admission sur dossier. DC. Admission sur dossier ou concours. 9. L 1. L 2. L 3. M 2. M 1. Licence. D1. D2. D3. Master. Doctorat. DC. DSCG. DEC. D. Expertise comptable. D Diplômes de Grandes Ecoles, diplômes d’Ingénieur, Masters. CPGE éco. : Diplômes des Grandes Ecoles de commerce et de gestion (ex. HEC) CPGE lettres : ENS, Ecoles des Chartes, Master. CPGE Sciences : Ecoles vétérinaire, Ecoles d’Ingénieur, Masters. C. DE. Vétérinaire. 6. DC. Arts et Beaux-arts. DMA. DNAT. DNSEP. DSAA. ING. DC. Diplômes d’écoles. Grandes écoles : IEP-Sc. Po., Ecoles d’Ingénieur et de commerce avec prépas intégrées, arts et audiovisuel, etc. C. DC. DE. Architecture. M. Master. DC. Diplômes d’écoles : vente, com., tourisme, etc C. Social et paramédical. DE. DE. Licence professionnelle. D. DCG. D. Comptabilité Gestion. DE. DE. L. 3. DUT. D. BTS/A. BTS. D. 2. CPGE. éco. CPGE éco. D. CPGE. Lettres. D. CPGE. Sciences. D. 1. UNIVERSITÉ. IUT. LYCÉE. ÉCOLES.

CUFR asigură studenţilor săi prin acest statut de „candidat independent”, posibilitatea, ca după absolvire, ei să poată fi recrutaţi (angajaţi în CDI-Contracte de Muncă pe Perioadă Nedeterminată) de către marile grupuri și companii industriale franceze (sau multinaționale), în care vor efectua stagii de cercetare şi producţie încă din timpul studiilor, ceea ce este o condiţie „sine qua non”, pentru obţinerea unui permis permanent de şedere (reşedinţă permanentă, definitivă) pe teritoriul naţional francez.

Amintim că în cadrul programelor uzuale de colaborare (schimburi de studii) europene mai sus amintite, studenţii români posedă un statut special, nefiind supuşi regimului (sever) de selecţie de care au parte candidatii francezi şi au obligaţia să respecte condiţiile contractului impus de programul de colaborare, care prevede, ca regulă generală, revenirea în ţară după terminarea studiilor!

Absolvenţii români ai Şcolilor Superioare Franceze de Înalte Studii Inginereştisau Economice, pot opta însă şi pentru o alternativă mult mai avantajoasă, atît din punct de vedere social cât şi financiar: revenirea în ţară pentru ocuparea unor posturi de mare răspundere sau conducere în cadrul marilor societăţi industriale, financiar-bancare sau comerciale franceze, implantate în România (Renault, Alcatel, FT-Orange, Altstom, Air France, Air Liquide, BULL-Informatique, WTC, EDF, GDF, Société Générale, BNP-Paribas, AXA Assurances, Rhodia, l’Oréal, Bouygues, Vivendi, Aventis, Lafarge, St.Gobin, Michelin, Suez, Auchan, Carrefour, Cora, etc.) având în vedere că Franţa este de departe cel mai mare investitor financiar (ca cifră de afaceri!) cu un volum permanent în creştere şi că toate aceste instituţii franceze (cca 300, Membre ale Camerei de Comerţ si Indusrtrie a Franţei la Bucureşti), fără excepţii, apreciază în mod cu totul deosebit o Diplomă (franceză!) de Înalte Studii Inginereşti sau Comerciale. În acest caz, este posibilă finanţarea studiilor, integral sau parțial, atât la CUFR cât şi în Şcolile Superioare Franceze de Înalte Studii, ulterior, în Franţa, de către societăţile industriale sau comerciale franceze mai sus amintite, prezente în România, conform legii nr.376/2004 a Burselor Private, M.O. nr.899/octombrie 2004.

CUFR dispune de toată gama de programe (curricula) din instituţiile cu care deţine acorduri bilaterale, de culegeri cu problemele propuse la Concursurile și Examenele de Admitere (cu baremurile de corectare), de tipurile de lucrări practice, cursuri, seminarii şi examene care vor fi predate în cadrul instituții în care candidatul urmează a fi admis. Ea editează în egală măsură culegeri de probleme, cu suport de curs, soluţii şi comentarii ale subiectelor propuse la concursurile de admitere, în şcolile partenere. Având în vedere numărul (relativ) mare, precum şi diversitatea şcolilor superioare franceze inginerești şi economice (aproape 300 de şcoli de inginerie şi cam tot atâtea şcoli economice), ele prezentând o clasificare complexă, în funcţie de nivelul de accesibilitate şi de profil, la admitere, alegerea lor ridică probleme serioase şi în consecinţă, este neapărat necesară orientarea candidatului, în prealabil.

Écoles Normales Supérieures. Grandes Écoles d’ingénieurs. Grandes Écoles de Management. Écoles Vétérinaires. Durée des études : 2 (ou 3) ans. Sélection sur dossiers. Classes préparatoires. économiques et commerciales. Classes préparatoires. littéraires. Classes préparatoires. scientifiques.

CUFR fiind o instituţie de consultanţă, de înățământ (superior) si de cercetare, ea are acelaşi regim de funcţionare, ca şi Clasele Pregătitoare Franceze (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles – CPGE) de stat, sau private, respectiv, cele private sub contract cu statul, sau Centrele de Pregătire, de Consultanţă şi Orientare profesională, respectiv, şcolară, care facilitează (înlesnesc) admiterea (accesul) în şcolile superioare franceze elitiste (membre ale CGE, fie publice, fie private sau private sub contractul cu statul), care funcţionează în Franţa, iar  în urma absolvirii cursurilor cărora (de Nivel I), candidatul va dispune de o pregătire echivalentă cu cea garantată prin diplomele franceze DAEU (Diplôme d’accès aux études universitaires sau AZP (Anul Zero Pregătitor pentru Studii Medicale-PACES0L0, etc.).

Les études médicales en France – Studii medicale (superioare) în Franța (CUFR – Thomas CSINTA)

Ele sunt obligatorii pentru toţi candidaţii străini (inclusiv, români), care doresc să  susţină un concurs de admitere în  şcolile superioare franceze membre ale CGE şi este recomandată, în principiu, tuturor celor care doresc să-şi continue studiile superioare  în sistemul universitar francez de lungă durată LMD (în L1-L2-L3),  respectiv, cel de scurtă  durată STS (Tehnicieni Superiori) sau IUT (Institut Universitar de Tehnologie), sancţionănd un nivel de studii  postliceale, echivalent  cu o diplomă universitară de tip Bac+2 ani (L2). Menţionăm aici că promovarea unei DAEU (Diplôme d’accès aux études universitaires) sau AZP, sunt absolut necesare chiar şi absolvenţilor francezi de liceu (cu Bac general: S-ES-L, respectiv, Bac tehnologic sau profesional)  ai căror pregătire este considerată necorespunzătoare sau incompatibilă  cu studiile universitare pentru care acestia au optat. (A se vedea articolul autorului: Les chances de réussite en L – M à l’Université – L’Etudiant).

În cazul candidaţilor care pregătesc accesul (admiterea) lor  în Ciclul II de studii (Master, Magistere), Cursul Pregătitor (de Nivel II), corespunde Anului Pregătitor necesar realizării convergenţei  între programa de L (Licenţă)  romănească   şi cea franceză, în domeniul ales de către candidat (în carul proiectului său Profesional). Admiterea candidatului la CUFR are loc pe baza unui Dosar Personal, care, pe lângă documentele de identitate şi cele de stare civilă, trebuie să conţină foile matricole ale anilor de studii: din liceu, facultate (universitate), colegiu, şcoală postliceală, testele CUFR socio-profesionale (TSP), respectiv, cele de compatibilitate profesională (TCP), recomandări ale  profesorilor de specialitate, adeverinţă de la locul de muncă (cănd este cazul), etc., precum şi pe baza unui examen (scris şi oral), în funcţie de ciclul de studii I (Prépa, L, BTS, DUT)  sau II (Grandes Ecoles, Master), respectiv, profilul pentru care acesta optează. În urma examinării dosaului, CUFR se va pronunţa asupra viabilităţii proiectului profesional al candidatului, iar admiterea acestuia la cursurile pregătitoare CPAI (Curs Pregătitor Aprofundat Intensiv, Nivelelurile I – Clasă Pregătioare sau II – Școala de Înalte Studii), are loc numai în cazul în care proiectul profesional al acestuia este fiabil  în raport cu opţiunea sa  şi el este realizabil în condiţii optime, în timpul afectat studiului propus.

CUFR, ca instituţie privată şi independentă, posedă un sistem diversificat de taxe pentru Examenul de Admitere şi Pregătire a Concursurilor de Admitere în şcolile cu care deţine acorduri, ele fiind stabilite în funcţie de tipul de concurs pentru care optează candidatul, de modul de pregătire, precum şi de durata acesteia.

Majoritatea şcolilor partenere CUFR, deşi sunt publice şi nu percep taxe, încasează unele sume pentru Concursul de Admitere, precum şi pentru înscrierea candidaților la cursuri. Cele private percep în plus şi taxe de şcolarizare, care depind de natura şcolii: privată, independentă, sub contract cu statul, consulară, sau finanţată de către camere de comerţ şi industrie. În cazuri speciale (situaţie materială dificilă, de exemplu), CUFR  poate acorda pentru cursanţii săi cu un nivel de pregătire deosebit (ieşit din comun!), bursă integrală sau parţială (scutire totală sau parţială de taxele de pregătire).

CUFR este autorizată să facă toate demersurile administrative pe lângă instituţiile partenere în vederea înscrierii studenţilor la concursurile de admitere, a atribuirii de spaţii locative în căminele studenţeşti, sau în alte rezidenţe afiliate CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et scolaireslui dar şi pentru efectuarea demersurilor adminsitrative pe lângă autorităţile franceze, pentru obţinerea unor eventuale ajutoare financiare.

NOTĂ. Candidaţii CUFR sunt dispensaţi de DELF/DALF (Diplomă Elementară, respectiv, Aprofundată a Limbii Franceze), o condiţie „sine qua non” pentru înscrierea la Concursurile de Admitere în Universităţile franceze.

Din contră, cursurile CUFRCPAI, sunt obligatorii tuturor candidaţilor europeni (inclusiv, români) care nu sunt în posesia unui Bacalaureat francez şi care vor să se prezinte la Concursurile de Admitere în Şcolile Superioare Franceze de Înalte Studii (Les Grandes Écoles), iar pentru cei care se prezinta la Concursurile de Admitere în Universităţi, acestea, pe de o parte, măresc considerabil şansele de reuşită în anul I universitar, iar pe de altă parte, ele contribuie şi la obţinerea de rezultate performante în acest an, în care rata de eşec este cuprinsă între 43-57% în funcţie de universităţi. In plus, acest curs, este determinant chiar şi în următorii ani al primului ciclu universitar, anii II-III) având în vedere faptul că rata de reuşită a Diplomei de Licenţă (Bac+3 ani universitari), în medie, este numai de 27,23%!

Şcolile Superioare de Înalte Studii Inginereşti si Comerciale, fără excepţii, sunt instituții deosebit de selective şi sunt în general accesibile numai unui public „elitist”, doar cu Diplomă de bacalaureat, Clase pregătitoare, sau Primul ciclu universitar, franceze! Ele formează cadrele superioare de înaltă responsbilitate în toate domeniile de activitate  ale vieţii social-economice (în ştiinţă, tehnologia de vârf, economie, etc.), motiv pentru care, fără un dosar excelent de studii, o candidatură la concursurile de admitere (scris şi oral) în aceste şcoli este acceptată.

Concursul de admitere, cu rare excepţii, se desfăşoară la Matematică şi Ştiinţe Fizice (Fizică şi Chimie), în cele inginereşti, respectiv, la Ştiinţe Social-Economice şi Filosofie în cele economico-comerciale. Unele şcoli au în programa de admitere şi Tehnologie, Limba Engleză, iar uneori şi o a doua limbă străină, de circulaţie internaţională ca: Italiana, Germana, Spaniola, Chineza sau Japoneza.

Şcolile de Înalte Studii (de ,,dimensiuni” mici, comparativ cu Universităţile) formează grupul numit ,,La Conférence de Grandes Écoles” (GCE). Dintre ele, cele de sine stătătoare sunt constituite asociaţia ,,L’Union de Grandes Écoles Independentes”. Din totalitatea instituţiilor franceze de învăţământ superior (Universităţi, Şcoli Inginereşti, Şcoli Economice şi Comerciale, Şcoli Juridice, Şcoli de Artă, Şcoli Veterinare, Medicale şi Paramedicale, etc.) în număr de peste 1000, ceva mai mult de 10% sunt membre ale CGE, iar din mulţimea absolvenţilor de liceu, doar ceva mai mult de 6% se află integraţi în CPGE. Numiţi elevi ,,preparatorişti”, ei sunt viitorii candidaţi, la concursurile de admitere în şcolile CGE. Cca 40-45%, dintre ,,preparatorişti”, reuşesc să devină studenţi în şcolile membre ale CGE. Unele instituţii partenere acceptă organizarea Concursului de Admitere, direct în cadrul CUFR, iar altele îl organizează doar în instituţia lor. [A se vedea și articolele autorului: Les CPGE (Classes Préparatoires Scientifiques-Maths Sup, Maths Spé) aux concours d’entrée aux Grandes Ecoles d’Ingénieurs (MP, PC, PSI, PT); Les CPGE (Classes Préparatoires Economiques et Commerciales-prépas HEC) aux Concours d’entré aux Grandes Ecoles de Commerce et de Management (ECS, ECE, ECT), Programme Mathématiques voie Scientifique – Mathématiques CPGE ECS].

 

Şcolile de Înalte Studii Inginereşti şi Universităţile de Tehnologie partenere CUFR sunt membre ale unor programe de colaborare internaţională (în special aparţinând UE) şi eliberează diplomele lor în regim de recunoaştere mutuală, cu instituţii din: UE, SUA, Japonia, Australia, Canada. În cazul unor candidaţi interesaţi de specializări care nu figurează în profilele instituţiilor partenere CUFR, suntem în măsură să obţinem locuri şi în acestea.

Studii de Medicină-Farmacie (Etudes de Médecine en France)

Domeniile vizate de către aceste şcoli sunt cu precădere cele legate de Producţie, Cercetare, Concepţie-Dezvoltare, de Comerţ, de Marketing, de Management în domenii de vârf ale economiei ca: Aeronautica, Cercetarea Spatiului, Industria aviaţiei civile şi militare, Industria şi Cercetarea Militară, Informatica, Automatica, Electronica, Electrotehnica, Robotica, Sistemele Industriale, Telecomunicaţii-Sateliţi, Construcţii de Structuri Mecanice şi Metalice, Transporturi, Energetica Nucleară, Lucrări Publice, Chimie-Petrochimie, Construcţii Civile şi Industriale, etc.

Specializările Şcolilor membre ale CGE sunt în: Polimeri-Ceramice şi Compozite, Materiale pentru Construcţii, Rezistenţa şi Degradarea Materialelor, Siguranţa Sistemelor Industriale, Ingineria de Creaţie şi Producţia pentru Industria Mecanică, Robotică, Mecatronică, Nanomecanică, Ingineria Negocierii de Produse Industriale, Producţia Chimică, Materiale şi Structuri, Mecanica Fluidelor şi Energetică, Automatică Industrială, Informatică de Gestiune, Întreţinerea Sistemelor Industriale, Ingineria Comunicării şi Sisteme Inteligente, Electronică, Electrotehnică, Aeronave, Metode şi Tehnici de Cercetări Spaţiale şi Aerospaţiale, Management de Proiecte şi Sisteme Industriale, Mecanica Transporturilor, Construcţii de Automobile, Calitatea şi Fiabilitatea Sistemelor Industriale, Tratamentul Numeric al Semnalelor (imagine, multimedia, radar, sonar, domeniu seismic), Telecomunicaţii-Teledetecţie (radiocomunicaţii, comunicaţii optice, prin sateliţi, prin telefonie mobilă), Microelectronică-Instrumentaţie (circuite mixte, radio-frecvenţe, microsisteme), Fotonică, Laseri-Maseri, Tehnici şi Tehnologii ale Plasmei.
În domeniile Automobilului şi Transportului, se pot pregăti ingineri de studii şi dezvoltare, ingineri de cercetare, ingineri de control a calităţii şi a întreţinerii, ingineri de producţie, sau de testare.

Studii de Drept (Etudesde Droit en France

Programul CPAI (Curs Pregătitor Aprofundat Intensiv), post-bac: 
Opţiunile S (Ştiintific) şi ES (Economic şi Social), nivel I  

CPAI-S (Ştiinţe Exacte, Ştiinţe Tehnice şi Ingineresti, Ştiinţe Veterinare, Medicale şi Farmaceutice): Programme CUFR – CPAI S (Cours Préparatoire Approfondi Intensif Scientifique) pour préparer les Concours d’entrée aux Grandes Ecoles d’Ingénieurs (en Prépa Integrée) et aux CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, Scientifiques)

CPAI-ES (Ştiinţe Economice şi Gestiune, Comert şi Management, Inginerie Bancară, Ştiinţe  Socio-Umane si Juridice): Programme CUFR – CPAI ES (Cours Préparatoire Approfondi Intensif Economique et Social) pour préparer les Concours d’entrée aux Grandes Ecoles de Commerce et Management (en Prépa Integrée) et aux CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, Economiques et Commerciales)

În continuare prezentăm şi lista principalelor Concursuri ale Şcolilor Superioare de Înalte Studii Inginereşti şi Comerciale, accesibile prin Concurs (Examen) de Admitere cu Diploma de Bacalaureat sau Atestaţie de absolvire a Clasei Pregătitoare post-bac (CPGE-Bac+2 ani universitari), franceze, la care participă majoritatea candidaţilor  CUFR.

CONCURSURI DE ADMITERE POST-BAC

I. CPGE (Clase Pregătitoare pentru Şcolile Superioare de Înalte Studii Inginereşti şiComerciale)

 1. Les CPGE (Classes Préparatoires Scientifiques-Maths Sup, Maths Spé) aux concours d’entrée aux Grandes Ecoles d’Ingénieurs (MP, PC, PSI, PT)
 2. Le palmarès des Prépas Scientifiques (Maths-Physique MP et Physique-Chimie PC) Le palmarès des Prépas Scientifiques (Maths-Physique MP et Physique-Chimie PC)
 3. Le palmarès des Prépas Scientifiques (Maths-Physique MP et Physique-Chimie PC)
 4. Les CPGE (Classes Préparatoires Economiques et Commerciales-prépas HEC) aux Concours d’entré aux Grandes Ecoles de Commerce et de Management (ECS, ECE, ECT)
 5. Le palmarès des Prépas economiques et commerciales (Prépas HEC)

II. Concursuri ,,Grandes Ecoles d’Ingénieurs” post-bac, cu Ciclul Pregătitor Integrat

Les grands Concours des Grandes Ecoles Ingénieurs Post-Bac, Grandes Ecoles d’ ingenieurs post-bac, Les meilleurs Grandes Ecoles d’Ingénieurs, Les meilleurs des Grandes Ecoles par groupes d’Ecoles, Classement des Grandes Ecoles d’Ingénieurs françaises accessibiles post-bac

II.1. Concursul GEIPI-ENI-POLYTECH’ (Grupul Şcolilor de Ingineri Universitare cu Ciclul Pregătitor-Inginerie Integrat, 8 şcoli superioare de ingineri, universitare, publice, cu concurs comun de admitere)

Les Grandes Ecoles d’Ingénieurs Françaises post – bac. Concours GEIPI – Polytech en Prépa Integrée (Maths – Sciences Physiques, 2017 – 2020)

ESSTIN-Şcoala Superioară de Ştiinţe şi Tehnici Inginereşti (Materiale şi Structuri, Mecanica Fluidelor, Automatică, Ingineria Comunicării şi Sisteme Inteligente, Întreţinerea Sistemelor Industriale)

EEIGM-Şcoala Europeană de Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor
EIVL-Şcoala Superioară de Ingineri din Val de Loire (Funcţionarea şi Siguranţa Sistemelor Industriale)
ESINA-Şcoala Superioară de Ingineri „Sophia Antipolis”, (Tratament Numeric al Semnalelor, Telecomunicaţii, Comunicaţii prin Sateliţi, Microelectronică)
ENSGSI-Şcoala Superioară de Ingineri în Tehnologia Sistemelor Industriale
ISAT-Institutul Superior de Automobile şi Transporturi
ESEM-Şcoala Superioară de Energetică şi Ştiinţa Materialelor
ESPEO-Şcoala Superioară de Procedee Electronice şi Optice

AGROSUP –Institutul Naţional Superior de Ştiinţe Agronomice, de Alimentaţe şi al Mediului Înconjurător

ESIREM – Şcoala Superioară de Ingineri de Cercetare în Tehnologia Materialelor şi Informatică

ISEL – Institutul Superior de Studii de Logistică

ISTIA– Institutul de Ştiinţe şi Tehnici de Inginere

ISTIL – Şcoala Politehnică a Universităţii Lyon 1

ISTY – Institutul de Ştiinţa şi Tehnologie Yvelinnes

SUP’ GALILEE – Şcoala de Ingineri a Universităţii Paris 13

TELECOM Lille 1– Şcoala Superioară de Telecomunicaţii a Universităţii Lille 1

TELECOM Saint Etienne – Şcoala Superioară de Telecomunicaţii a Universităţii Saint Etienne

POLYTECH: Annecy-Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice-Sophia, Orléans, Tours, Paris Sud, Paris-UPMC, BIO (Clermont Ferrand, Lille, Montpellier, Paris-UPMC)
ENI (Grupul Şcolilor Naţionale de Ingineri, 4 şcoli naţionale de ingineri, independente, publice, cu concurs comun de admitere)
ENIBr (Informatică Industrială, Electronică, Mecanică)
ENIM ( Informatică Industrială, Electronică)
ENISE (Mecanică, Lucrări Publice, Construcţii Civile şi Industriale)
ENIT (Tehnici şi Tehnologii de Automatizări şi Sisteme Industriale, Tehnologia Materialelor)

II.2. Concursul PUISSANCE 11/FESIC-ECAM/ICAM-FESIA/La Salle

ESIEE (Grupul Şcolilor de Ingineri în Informatică, Electronică şi Electrotehnică, 3 şcoli superioare de ingineri, cu concurs comun de admitere): ESIEEP-Şcoala Superioară de Informatică, Electronică şi Electrotehnică (consulară); ESIEEA-Şcoala Superioară de Informatică, Electronică şi Electrotehnică (privată); ESTEP-Şcoala Superioară de Tehnologie Electronică (privată, independentă)

ESIGELEC-Şcoala Superioară de Ingineri pentru Tehnologii Electrice (privată)
FESIC (Federaţia Şcolilor Superioare de Ingineri şi Cadre Superioare din Industie şi Agricultură, 20 şcoli superioare de ingineri private sub contract cu statul, cu concurs comun de admitere)

Grup ECAM (Şcoala Catolică de Arte şi Meserii (Hidraulică, Mecanică, Automatică, Electronică şi Informatică Industrială, Electrotehnică; privată)
ELB-Şcoala Louis de Broglie (Electronică Productivă, Informatică, Materiale; privată)
ESA, ESAP-Şcoli Superioare de Agricultură (private, sub contract cu statul)
ESCOM-Şcoala Superioară de Chimie Organică şi Minerală (privată)

ESEO-Şcoala Superioară de Electronică, a Vestului Franţei (privată)
ESTIT-Şcoala Superioară de Tehnici Industriale şi Textile (privată)

Grup ICAM (Institute Catolice de Arte şi Meserii, (Mecanică, Termodinamică, Energetică, Electronică, Automatică, Informatică, Robotică; private)
ISARA, ISAL-Institute Superioare de Agricultură (private)
ISAB-Institute Superioare Agricole (sub contract cu statul, private)
ISEB, ISEM, ISEN, ISEP-Institute Superioare de Electronică şi Informatică (private)
CPE-Şcoala Superioară de Chimie-Fizică, şi Electronică (privată)
HEI-Şcoala de Înalte Studii Industriale (privată)
IGAL-Institutul de Geotehnică şi Geologie (Mediu Înconjurător, Energie, Protecţia Apei, Poluare, Stocare de Deşeuri, Geotehnică)

II.3. Concursul Avenir

ECE (Şcoala Centrală de Electronică (Grupul Şcolilor de Electronică-Informatică-Telecomunicaţii, 3 şcoli superioare de ingineri, private şi independente, cu concurs comun de admitere )
ECE-Şcoala Centrală de Electronică
ECTEI -Şcoala Centrală de Tehnologie Electronică şi Informatică
HETIC – Şcoala de Înalte Studii de Tehnologia Informaţiei şi a Comunicării
EPF– Şcoala Politehnică Feminină (privată)

ESTACA– Şcoala Superioară de Tenici Aeronautice şi de Construcţii de Automobile (privată)

EIGSI– Şcoala de Ingineri de Tehnologia Sistemelor Industriale (privată)

II.4. Concursul ADVANCE


ESME-Sudria-Şcoala Specială de Mecanică şi Electricitate (Electronică, Telecomunicaţii-Retele, Informatică şi Prelucrarea Semnalelor, Tehnologia Sistemelor Electrice, privată)

EPITA-Şcoala pentru Informatică şi Tehnici Avansate (privată)

IPSA-Institutul Politehnic de Ştiinţe Aplicate (privat)

II.4. Concursul UT 
GUT (Grupul universităţilor de Tehnologie, 3 universităţ publice, accesibile pe bază de Dosar de Candidatură conţinând foile matricole ale anilor de studii preuniversitari cu rezultate deosebite la disciplinele ştiintifice şi limbi străine, cu recomandări din partea profesorilor de specialitate. Pentru candidaţii români, prin examen oral şi scris în urma acceptării Dosarului de Candidatură): UTC (Tehnologie Chimică şi Biologică, Informatică); UTI (Tehnici şi Tehnologii ale Sistemelor Industriale şi Mecanice, Informatică de Decizie); UTBM (Tehnici şi Tehnologii Mecanice de Sisteme Productive, şi de Informatică)

II.5. Concursul ESIEA
ESIEA (Grupul Şcolilor Superioare în Informatică, Electronică şi Automatică, 2 şcoli superioare de ingineri, private şi independente, cu concurs comun de admitere): ESIEAP; ESIEAL-Şcoli Superioare de Ingineri in Informatică, Electronică şi Automatică (private)

II.6. Concursul ESITC
ESTIC (Grupul Şcolilor Superioare de Ingineri în Tehnica şi Tehnologia Construcţiilor, subgrup ESTP-Grupul Şcolilor Superioare de Lucrări Publice, 3 şcoli superioare inginereşti de Construcţii; private, accesibile pe bază de Dosar de Candidatură cu rezultate şcolare deosebite la disciplinele ştiinţifice şi tehnologie. Pentru candidaţii români, cu examen scris in cazul acceptării Dosarului de Candidatură): ESITCC (Tehnologii pentru Controlul Mediului Înconjurător); ESITCM, ESITCH (Drumuri, Imobile şi Lucrări de Artă)
II.7. Concursul INSA 

Preparatory Level INSA Lyon (LIT – Lyon Institute of Technology)

 

INSA (Grupul Institutelor Naţionale de Ştiinte Aplicate, echivalentul European al Institutelor Americane de Tehnplogie MIT & CalTech, 5 Institute Naţionale de Ştiinte Aplicate, publice care recrutează numai pe bază de Dosar de Candidatură cu rezultate şcolare excepţionale la Matematică şi Ştiinţe Fizice, la Concursuri – Olimpiade şi cel puţin 2 recomandări din partea profesorilor de specialitate. Modul de selecţie este valabil şi pentru candidaţii români, având în vedere că grupul INSA are acorduri bilaterale şi de colaborare cu cele mai reputate universităţi din UE, SUA, dar şi cu Universităţile Politehnice din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara şi cu Universitatea Transilvania din Braşov):

INSA Lyon(Biochimie, Bio-Informatică şi Modelizare, Construcţii Civile şi Urbanism, Tehnici şi Tehnologii Electrice, de Energetică şi Mediul Înconjurător, de Construcţii şi Dezvoltări Mecanice, Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor, de Producţie, Informatică, Telecomunicaţii)

INSA Rennes (Electronică şi Sisteme de Comunicare, Construcţii Civile şi Urbanism, Tehnologii şi Tehnici Mecanice, Electrice, Automatice, Fizică Aplicată, Informatică)

INSA Rouen (Sisteme Informatice, de Informare, Chimie şi Inginerie Chimică, Tehnici şi Tehnologii de Matematici Aplicate, Energetică şi Propulsie, Mecanică)
INSA Toulouse (Automatică, Electronică, Informatică, Tehnici şi Tehnologii de Biochimie şi Agroalimentaţie, Construcţii Civile şi Urbanism, Tehnici şi Tehnologii Informatice şi Industriale, Tehnici Matematice de Modelizare, Tehnici şi Tehnologii de Mecanică, Fizică şi Procedee Industriale)

INSA Strasbourg (Tehnici şi Tehnologii de Construcţii Civile, Industriale şi Mecanice, Topografie, Electrotehnică şi Electronică Industrială, Tehnici şi Tehnologii Climatice şi Energetică, Plasturgie, Mecatronică)

II.8. Concursul INP


INP (Grupul Institutelor Politehnice Naţionale, publice, accesibile după
primul ciclu universitar CPP-Clase Pregătitoare Politehnice cu o durată de 2 ani de studii universitari post-bac). Admitrea în cele 3 CPP naţionale, existente, are loc în aceleaşi condiţii ca şi în grupul de şcoli UT. În urma absolvirii uneia dintre ele poate fi integrată (prin concurs/examen!) una din cele 20 de şcoli, membre al grupului INP:

EFPG-Şcoala Franceză de Papetărie & de Industrie grafică

ENSEEG-Şcoala Naţională Superioară de Electrochimie & Electrometalurgie
ENSERG-Şcoala Naţională Superioară de Electronică & Radioelectricitate
ENSGI-Şcoala Naţională Superioară de Tehnologia Sistemelor Industriale
ENSHMG-Şcoala Naţională Superioară de Hidraulică & Mecanică
ENIEG– Şcoala Naţională Superioară de Ingineri Electricieni
ENSIMAG-Şcoala Naţională Superioară de Informatică & Matematici Aplicate
ENSPG-Şcoala Naţională Superioară de Fizică
ESISAR-Şcoala Superioară de Ingineri de Ştiinţa & Tehnologia Sistemelor Industriale Avansate

EEIGM-Şcoala Europeană de Ingineri de Stiinţa & Tehnologia Materialelor
ENSAIA– Şcoala Naţională Superioară de Agronomie & Industrie Alimentară
ENSEM-Şcoala Naţională de Electricitate & Mecanică
ENSG-Şcoala Naţională Superioară de Geologie
ENSGSI-Şcoala Naţională Superioară de Ştiinţa & Tehnologia Sistemelor Industriale
ENSIC-Şcoala Naţională Superioară de Industrie & Tehnologie Chimică
ENSMIN-Şcoala Naţională Superioară de Mine
ENSAT-Şcoala Naţională Superioară de Agronomie
ENSEEIHT-Şcoala Naţională Superioară de Electrotehnică, Electronică, Hidraulică şi Telecomunicaţii
ENSIACET-Şcoala Naţională Superioară de arte chimice & tehnologice

II.9. Concursuri de Amitere proprii

ENSNP-Şcoala Naţională Superioară de Peisajistică (publică)

ESISAR-Şcoala Superioară de Ingineri pentru Sisteme Industriale Avansate (publică)
ISEL-Institutul Superior de Studii Logistice (public)
ENIC-Şcoala de Ingineri în Ştiinţa şi Tehnologia Comunicării (publică)
IFITEP-Institutul de Ingineri în Tehnici Electronice (public)
EAITECH-Euro-American Institute of Technology (Engineering Program; consular)
EBI-Şcoala de Biologie Industrială (privată)
EFREI-Şcoala Franceză de Informatică şi Radioelectronică (privată, care din 2004 se numeşte Şcoala de Tehnologia şi Managementul Informaţiei)
IGII-Institutul de Ingineri pentru Tehnici Informatice şi Industriale (public)
IITBTP-Institutul de Ingineri pentru Tehnici în Construcţii şi Lucrări Publice (public)
ISABTP-Institutul Superior pentru Imobile şi Lucrări Publice (public)
ISV-Institutul Industrial (Întreţinere, Producţie, Calitate, Securitate-Ergonomie; public)
IST-Institutul Superior de Tehnologie (Mecanică, Automatică; privat)
ISTN, ISTT-Institute Superiore de Tehnologie (Tehnologii Mecanice şi de Automatizări; private)
NFIO-Şcoala de Ingineri pentru Tehnici Optronice (publică)
FIFIO-Şcoala de Ingineri pentru Tehnici Informatice (publică)
EPMI-Şcoala de Electricitate (Producţie, Metode Industriale; privată)
ESGT-Şcoala Superioară de Geodezie şi Topografie (publică)
ESI-Şcoala Superioară de Informatică (privată)
ESITPA-Şcoala Superioară de Ingineri şi de Tehnicieni pentru Agricultură (consulară)
FACULTATEA Leonard de Vinci (Calcul Ştiinţific, Tehnologii Informatice, Matematici, Inginerii financiare, Mecanica Sistemelor; privată)
IMA-Institutul de Matematici Aplicate (privat)
INH-Institutul Naţional de Horticultură (public)
INSFA-Institutul Naţional Superior pentru Specializări Agroalimentare (public)
ISE-Institutul Superior al Mediului (privat)
MISTO-Institutul Internaţional de Dezvoltare Agroalimentară (privat)
ENMM-Şcoala Naţională de Marină Comercială (publică)

 

III. Concursuri ,,Grandes Ecoles de Commerce et Management” post-bac, cu Ciclul Pregătitor Integrat (ACCES, SESAME, PASS, ECRISTRAT, PRISM, TEAM, ATOUT+3)

Les Grandes Concours Classiques des Grandes Ecoles de Commerce accessible aux niveaux Bac et Bac+1 an (Prépa)

IV. Concursuri universitare/Licence/Licence-Prépa Intégrée

(Ştiinţe Economice şi Gestiune, Ştiinţe Socio-Umane şi Juridice, Ştiinţe Medicale şi Farmaceutice)

USTL1 (Lille 1), UDSL2 (Lille 2), UCGL3 (Lille 3), Strasbourg Université (Louis Pasteur-1, Marc Bloch-2, Robert Schuman-3), Panthéon-Sorbone (Paris 1), Pantéon-Assas (Paris 2), Descartes (Paris 5), UPMC (Paris 6), Denis Didrot (Paris 7), Nanterre (Paris 10), Orsay (Paris 11), Montesquieu (Bordeaux 4), Mirail (Toulouse 2), Paul Sabatier (Toulouse 3), Claude Bernard (Lyon 1), Lumière (Lyon 2), Joseph Fourrier (Grenoble 1), Rennes Centre (Rennes 1), Haute Bretagne (Rennes 2), Provence (Aix-Marseille 1), Méditerranée (Aix-Marseille 2)

Dauphine (Paris 9, Grand Etablissement) specializată in Ştiinţele Organizării  şi a Deciziei: Economie, Gestiune, Matematică, Informatică, Drept, Ştiinţe Sociale

CONCURSURI POST- PREPA (CPGE)

Les grands Concours post-prépa HEC (Hautes Etudes Commerciales), ESCP Europe (Ecole Supérieure de Commerce de Paris), ESSEC (Ecole Supérieure de Sciences Economiques et Commerciales) et EML (Ecole de Management -Business School Lyon). Mathématiques 2018

I. Concursul Centrale-Supélec

Concursul Centrale – Supélec este unul dintre cele mai dificile  şi selective concursuri dupa un curs CPGE (Clase Pregatitoare Ştiinţifice post-bac de 2 ani universitari), alături de Mines – PoduriENS (Şcolile Normale Superioare-Normale Sup’) si Şcoala Politehnică (X). Şcolile care participă la acest concurs sunt: EC (rupul Şcolilor publice Centrale) : ECP (Paris); ECL (Lyon); ECM (Marsilia); ECLi (Lille); ECN (Nantes)

Supélec(Şcoala Superioară de Electricitate, privată)

SupOptique (Şcoala Superioară de Optică, privată)

ENSEA (Şcoala Naţională Superioară de Electronică şi Aplicaţiile sale)

ENSIIE (Şcoala Naţională Superioară de Informatică Industrială)

II. Concursul Mines-Ponts

MINES ParisTech Grupul Şcolilor Naţionale de Mine „Mari”)

ENSMP (Şcoala Naţională Superioară de Mine Paris – Mine ParisTech )

ENSMN (Şcoala Naţională Superioară de Mine Nancy)

ENSMSE (Şcoala Naţională Superioară de Mine Saint Etienne)

TELECOM (Grupul Şcolilor Naţionale de Telecomunicaţii)

TELECOM PARIS (Télécom ParisTech)

TELECOM BRETAGNE (Şcoala Naţională Superioară de Telecomunicaţii)

ENPC (Şcoala Naţională Superioară de Poduri şi Şosele)

SUPAERO-ISAE (Institutul Naţional Superior al Aeronauticii şi al Spaţiului)

ENSTA (Şcoala Naţională Superioară de Tehnici Avansate – ENSTA ParisTech)

ENSAE (Şcoala Naţională de Statistică şi a Administraţiei Economice – ENSAE ParisTech)

III. Concursul Ecricome
BEM Bordeaux Management School
ESCEM Tours-Poitiers (Şcoala Superioară de Comerţ si Management)
ESC Rouen (Şcoala Superioară de Comerţ)
Euromed Marseille (Şcoală Europeană de Management)
ICN Graduate Business School
Reims Management School

Les grands concours classiques et tradtionnels: Normal Sup, X, Agro – Veto. Subiecte propuse la matematică – fizică, la marile și tradiționalele concursuri de admitere (seculare) în Școlile Superioare Franceze de Înalte Studii Științifico – Inginerești (ENS-Normale Sup, Polytechnique-X, Agro-Veto)

Celebrul concurs „pandemizat” al școlilor superioare franceze de înalte studii inginerești E3A (Arts & Métiers ParisTech – Școala Națională Superioară de Arte & Meserii, ESTP Paris – Școala Specială de Lucări Publice Civile & Industriale, rețelele școlilor superioare de ingineri Euclid și Arhimede). Subiectele de matematică – Concursul de Admitere 2020

Celebrul concurs de admitere „pandemizat″, la matematică, 2020 – E3A (Arts & Métiers ParisTech – Școala Națională Superioară de Arte & Meserii, ESTP Paris – Școala Specială de Lucări Publice Civile & Industriale, rețelele școlilor superioare de ingineri Euclid și Arhimede). Soluții detaliate, comentarii, cu suport de curs și raportul Juriului

 

VI. Concursul BCE

EM (Grupul Şcolilor Superioare de Comerţ şi Management) : Audencia Nantes ; EM Normandie ; EM Strasbourg ; EM Lyon

ESC (Grupul Şcolilor Superioare de Comerț)ESCAmiens ; ESC Brest ; ESC Chambéry ; ESC Clermont ; ESC Dijon ; ESC Grenoble ; ESC La Rochelle ; ESC Lille ; ESC Montpellier ; ESC Pau ; ESC Rennes ; ESC Saint-Etienne ; ESC Toulouse ; ESC Troyes ; ESCP-EAP Paris (locul I- clasament ESC)

HEC (Înalte Studii Comerciale, Locul I – clasament GEC )
ESSEC (Şcoala Superioară de Ştiinte Economice şi Comerciale, Locul II– clasament GEC)

EDHEC (Şcoala de Înalte Studii Comerciale, locul III– clasament GEC)
INSEEC (Institutul Național de Ştiințe Economice şi Comerciale)

ISC (Institutul Superior de Comerț)

ISCID (Institutul Superior de Comert Internațional)
Telecom EM (Télécom ParisTech Şcoala de Management, vezi şi Concursul Mine-Poduri)
ENA (Şcoala Naţională de Administrație)

ENS Cachan (Şcoala Normală Superioară)

ENSAE (Şcoala Naţională de Statistică şi a Administraţiei Economice – ENSAE ParisTech, vezi şi Concursul Mine-Poduri)

ESM de Saint-Cyr (Şcoala Militară Specială)

Notă. Unele dintre aceste școli superioare de înalte studii inginerești și comerciale sunt accesibile și cu BTS, DUT, L2-L3, LP sau Master

Oservații

Informaţii utile relativ la accesul în Şcolile de Înalte Studii Inginereşti al grupului INSA (Lyon-Toulouse-Strasbourg-Rennes-Rouen), pot fi obţinute la CUFR. Dosarele de Candidatură sunt disponibile de la începutul fiecărui an calendaristic, termenul limită de depunere al lor fiind 15 mai. În cadrul acestui grup de şcoli, studenţii străini (deci şi românii!) beneficiază de Burse pe perioada studiilor (parţiale)!

Majoritatea şcolilor de ingineri prezentate sunt accesibile şi cu Atestatul de Absolvire al Ciclului I (Pregătitor-Inginerie), efectuat în Clase Pregătitoare Stiintifice (CPGE) de pe lângă Şcolile Superioare Franceze de Înalte Studii Inginereşti (timp de 2 ani universitari, post-bac, idem ca şi în cazul şcolilor economice – comerciale), pregătire posibilă de efectuat şi în cadrul CUFR. În acest caz, admiterea are loc direct în Ciclul II (Ciclul de Inginerie/Comercial, 3 ani de studii), Concursul de Admitere desfăsurându-se atât la proba scrisă, cât şi la oral, din programa Ciclului I (Ciclul I Pregătitor Inginerie/Comercial)

Bibliografie Generală

Publicații CUFR
Catalogue BNF (François Mitterrand)

Thomas CSINTA, publicații științifice (cărți, lucrări, articole, cu caracter didactic și pedagogic)

Omagiu și recunoștință unor personalități românești în cărți de matematici generale și aplicate, prezente în Bibiloteca Națională a Franței „François Mitterrand“ și adresate absolvenților de liceu și elevilor „preparatoriști” (studenți în primul ciclu universitar – Licență) candidați la concursurile de admitere în școlile superioare franceze de înalte studii științifico – inginerești și economico – comerciale.

Celebrul concurs de Grandes Ecoles (de tip „Clotilde Armand”), post-prépa, Centrale – Supélec (Cultură generală, Matematică, Științe fizice și Informatică)

„Biblia” concursurilor de admitere în școlile superioare franceze de înalte studii inginerești post – bac (Matematici generale și aplicate, Științe fizice și Cultură generală). „La Bible” des concours des Grandes Écoles d’Ingénieurs post – bac (Mathématiques générales et appliquées, Sciences physiques et Culture générale)

Nivel post – licență. În atenția candidaților români care participă la concursurile de admitere în prestigioasele școli superioare franceze de înalte studii științifice și inginerești 2020. Maths & Sciences physiques: Concours Polytenchnique (X) – Normale Sup’ (ENS)

Educația elitistă prin teorie (generală) și exemple (concrete), cu aplicații practice la concursurile tradiționale, celebre și prestigioase ale învățământului superior de excelență francez. (Prépas – Grandes écoles, Masterat – Doctorat, Capes – titularizare în învățământul gimnazial și liceal, Agrégation – titularizare în învățământul liceal și primul ciclu universitar)

Burse de studii pentru pregătirea marilor și tradiționalelor concursuri de admitere în celebrele școli superioare franceze de înalte studii științifico-inginerești, economico-comerciale și agro-veterinare post-prépa: Polytechnique (X), ENS (Normale Sup), HEC, ESSEC, ESC Paris, EDHEC Business School, EM Lyon, ENV (Veto).

Les grands concours de l’enseignement français. Le Capes. Maths – Sciences physiques (Thomas CSINTA)

Les grands concours de l’enseignement français. L’Agrégation. Maths – Sciences physiques (Thomas CSINTA)

Les grands Concours post-prépa HEC (Hautes Etudes Commerciales), ESCP Europe (Ecole Supérieure de Commerce de Paris), ESSEC (Ecole Supérieure de Sciences Economiques et Commerciales) et EML (Ecole de Management -Business School Lyon). Mathématiques 2018

Les grands concours classiques et tradtionnels: Normal Sup, X, Agro – Veto. Subiecte propuse la matematică – fizică, la marile și tradiționalele concursuri de admitere (seculare) în Școlile Superioare Franceze de Înalte Studii Științifico – Inginerești (ENS-Normale Sup, Polytechnique-X, Agro-Veto)

    Bibliografie selectivă

 • CSINTA Thomas, MODAN LaurenţiuProbleme de Matematică – date între 1998-2002 la Concursul de Admitere în grupul GEIPI al Şcolilor Superioare Franceze Universitare de Înalte Studii Inginereşti, Editura GIL, Zalău, 2003 (Vol.1)
 • CSINTA Thomas, PETRESCU Andrei, GHIŢĂ AdrianaPobleme Rezolvate de Ştiinţe Fizice – Fizică şi Chimie – propuse la Concursurile de admitere în grupul GEIPI al Şcolilor Superioare Franceze de Înalte Studii Inginereşti în perioada 1998-2002, Editura GIL, Zalău, 2003 (Vol.2)
 • CSINTA Thomas, OTĂRĂŞANU IonProbleme de Matematică, cu Soluţii şi Comentarii, propuse între 1998-2002 la Concursul de Admitere în grupul ESIEE, al Şcolilor Superioare Franceze de Înalte Studii Inginereşti în Informatică, Electronică şi Electrotehnică, Editura GIL, Zalău, 2003 (Vol.3)
 • CSINTA Thomas, ŞTIUCĂ PetruProbleme de Ştiinte Fizice, cu Soluţii şi Comentarii, propuse între 1998-2003 la Concursurile de Admitere în grupul ESIEE al Şcolilor Superioare Franceze de Înalte Studii Inginereşti în Informatică, Electronică şi Electrotehnică, Editura AGER, Bucureşti, 2004 (Vol.4)
 • CSINTA Thomas, OTĂRĂŞANU IonProbleme de Matematică, cu Soluţii şi Comentarii, propuse între 1998-2003 la Concursul de Admitere în grupul ENI, al Şcolilor Superioare Franceze Naţionale de Înalte Studii Inginereşti, Editura GIL, Zalău, 2004 (Vol.5)
 • CSINTA ThomasProbleme de Ştiinte Fizice, cu Soluţii şi Comentarii, propuse între 1998-2002 la Concursul de Admitere în grupul ENI, al Şcolilor Superioare Naţionale Franceze de Înalte Studii Inginereşti, Editura AGER, Bucureşti, 2004 (Vol.6)
 • CSINTA Thomas, OTĂRĂŞANU IonProbleme de Matematică, cu Soluţii şi Comentarii, propuse între 1998-2003 în grupul FESIC, & GEIPI, ESIEE, ESME – SUDRIA în 2003, al Şcolilor Superioare Franceze de Înalte Studii Inginereşti, Editura ROTEH PRO, Bucureşti, 2004 (Vol.7)
 • CSINTA ThomasProbleme Rezolvate de Fizică propuse în perioada 1996-2003 la Concursurile de Admitere în grupul FESIC, al Şcolilor Superioare Franceze de Înalte Studii Inginereşti, Editura AGER, Bucureşti, 2004 (Vol.8)
 • CSINTA Thomas, OTĂRĂŞANU IonProbleme de Matematică, cu Soluţii şi Comentarii, propuse între 1998-2003 la Concursurile de Admitere în Şcolile Superioare Franceze de Înalte Studii Inginereşti Independente cu Concurs Propriu de Admitere EPF, ESME-SUDRIA, ROTEH PRO, Bucureşti, 2004 (Vol.9)
 • CSINTA ThomasProbleme de Fizică Rezolvate, propuse între 1998-2003, la Concursurile de Admitere în Şcolile Superioare Franceze de Înalte Studii Inginereşti Independente cu Concurs Propriu de Admitere ECE, EFREI, Editura AGER, Bucureşti, 2006 (Vol.10)
 • CSINTA Thomas, OTĂRĂŞANU IonProbleme de Matematică, cu Soluţii şi Comentarii, în 2003, propuse la Concursurile de Admitere în Şcolile Superioare Franceze de Înalte Studii Inginereşti Independente, cu Concurs propriu de Admitere, ECE, EFREI, Editura ROTEH PRO, Bucureşti, 2004 (Vol.11)
 • CSINTA ThomasProbleme de Fizică Rezolvate, propuse între 1998-2003, la Concursurile de Admitere în Şcolile Superioare Franceze de Înalte Studii Inginereşti Independente cu Concurs Propriu de Admitere EPF, ESME – SUDRIA, Editura AGER, Bucureşti, 2006 (Vol.12)CSINTA Thomas, OTĂRĂŞANU IonProbleme de Matematică, cu Suport de curs, Soluţii şi Comentarii propuse la Marile Concursuri clasice de Admitere în Şcolile Superioare Franceze de Înalte Studii Inginereşti GEIPI, ESIEE, FESIC, ENI, ECE, EPF, ENMM şi Economico-Comerciale HEC, ISC, INSEEC, ESCP-EM, ESCL, ESEEC, ESLSCA, Editura GIL, Zalău, 2007
 • CSINTA Thomas, OTĂRĂŞANU Ion,DESPA Radu, MIHAI Marcela: Matematică fară frontiere. Marile Concorsuri de Admitere traditionale în România (Admitre Universităţi Politehnice, Economice, Concursuri de Titularizare profesori); Franţa (Concursuri de Admitere  clasice în Şcolile Superioare Franceze de Înalte Studii Inginereşti post-bac, post-prépa, Titularizare profesori: Capes, Agrégation); Australia (Amitere în Universităţi Tehnice); etc. Editura Universitară, 2009
 • CSINTA Thomas, OTĂRĂŞANU IonMatematici Generale & Aplicate fară frontiere, pentru examenele de Bacalaureat şi Primul Ciclu Universitar (CPGA/Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles-Licenţă) de tip tehnico-ştiinţific şi economico-comercial. Editura Andorsis 2014.
 • CSINTA ThomasMatematici Generale & Aplicate pentru Primul Ciclu Universitar. Partea I. (CPGA/Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles-Licenţă) de tip tehnico-ştiinţific şi economico-comercial. Probleme cu Soluţii, Comentarii şi Suport de Curs. Editura SMART 2015.
 • CSINTA ThomasMatematici Generale & Aplicate pentru Examenul de Bacalaureat si Ciclul pregătitor post-bac. Partea II. (CPGA/Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles-Licenţă) de tip tehnico-ştiinţific şi economico-comercial. Probleme cu Soluţii, Comentarii şi Suport de Curs. Editura SMART 2016.
 • CSINTA ThomasProbleme de Matematică, cu Soluţii şi Comentarii propuse între 1998-2010 la Concursurile de Admitere în Şcolile Superioare Franceze de Înalte Studii Comerciale HEC, ISC, INSEEC, ESCP-EM, ESCL, ESEEC, ESLSCA,(Vol 1+2)
 • CSINTA ThomasProbleme de Matematică, cu Soluţii şi Comentarii propuse între 1998-2010 la Concursurile de Admitere în Şcolile Superioare Franceze de Înalte Studii Comerciale participante la Concursul ECRICOM-ESCM, ESCB, ESCT, ESCRe, ESCRo, ICN (Vol 3+4)
 • CSINTA ThomasProbleme de Matematică, cu Soluţii şi Comentarii, propuse între 1998-2010 la Marile (Principalele) Concursuri de Admitere în Şcolile Superioare Franceze de Înalte Studii Inginereşti, (accesibile cu Diplomă de Bacalaureat): GEIPI, ESIEE, ENI, FESIC, ECE, EFREI, EPF, ESME-SUDRIA, ENM, 2007, (Vol.17, cu traducere în limba franceză şi engleză, Franţa, SUA)
 • CSINTA ThomasProbleme de Fizică, cu Soluţii şi Comentarii, propuse între 1998-2010 la Marile (Principalele) Concursuri de Admitere în Şcolile Superioare Franceze de Înalte Studii Inginereşti, (accesibile cu Diplomă de Bacalaureat): GEIPI, ESIEE, ENI, FESIC, ECE, EFREI, EPF, ESME-SUDRIA, ENM, 2007, (Vol.18, cu traducere în limba franceză şi engleză, Franţa, SUA)
 • CSINTA Thomas, OTĂRĂȘANU Ion-Grupurile finite şi aplicaţiile lor în economie, Analale Universităţii Româno-Americane, martie 2004, Bucureşti
 • CSINTA Thomas, MODAN Laurențiu-Selecţie de Probleme de Matematică propuse la Concursurile de Admitere în Şcolile Superioare Franceze de Înalte Studii Inginereşti, Gazeta Matematică, Seria B, 2003
 • CSINTA Thomas, OTĂRĂȘANU Ion -Elemente de Aritmetică şi Algebră utilizate în rezolvarea I. proroblemelor propuse la Concursurile de Admitere în Şcolile Superioare Franceze de Înalte Studii Inginereşti, Revista de Matematică-Fizică-Astronomie şi Informatică a Centrului de Excelenţă, Bacău, nr. 42-43, Bacău, 2005
 • CSINTA Thomas, OTĂRĂȘANU Ion -Elemente de geometrie funcţională utilizate în rezolvarea proroblemelor propuse la Concursurile de Admitere în Şcolile Superioare Franceze de Înalte Studii Inginereşti, Revista de Matematică-Fizică-Astronomie şi Informatică a Centrului de Excelenţă Bacău, nr. 44-45, Bacău, 2005
 • CSINTA Thomas, OTĂRĂȘANU Ion–Elemente de Probabilităţi şi Statistică Matematică utilizate în rezolvarea proroblemelor propuse la Concursurile de Admitere în Şcolile Superioare Franceze de Înalte Studii Inginereşti, Revista de Matematică-Fizică-Astronomie şi Informatică a Centrului de Excelenţă, Bacău, nr. 46-47, Bacău, 2005
 • CSINTA Thomas-Metoda Pivotului Gauss. Aplicaţii la rezolvarea Sistemelor de Ecuaţii Liniare şi la Calculul Matricei Inverse, Revista de Matematică-Fizică-Astronomie şi Informatică a Centrului de Excelenţă, Bacău, nr. 54-55, Bacău, 2007
 • CSINTA Thomas – Probleme de Matematică propuse pentru Concursul Naţional (cu participare internaţională) de Matematică „Vrânceanu-Procopiu”, Revista de Matematică-Fizică-Astronomie şi Informatică a Centrului de Excelenţă, Bacău, nr. 44-45, Bacău, 2005
 • CSINTA Thomas – Probleme de Fizică propuse pentru Concursul Naţional (cu participare internaţională) de Matematică „Vrânceanu-Procopiu”, Revista de Matematică-Fizică-Astronomie şi Informatică a Centrului de Excelenţă, Bacău, nr. 44-45, Bacău, 2005
 • CSINTA Thomas – Probleme de Matematică şi Fizică propuse elevilor si studenţilor capabili de performanţă, Revista de Matematică-Fizică-Astronomie şi Informatică a Centrului de Excelenţă, Bacău, nr. 49-50, Bacău, 2006
 • CSINTA Thomas, IONESCU Adriana-Experienţa care neagă existenţa timpului în fizica cuantică, Revista Interdisciplinară de Matematică şi Ştiinţe Aplicate „Galileo Galilei”, Anul II, nr.2, 2006
 • CSINTA Thomas & Co-Despre continuitatea Funcţiilor reale, Revista Interdisciplinară de Matematică şi Ştiinţe Aplicate „Galileo Galilei”, Anul II, nr.2, 2006
 • CSINTA Thomas, OTĂRĂȘANU Ion -Semigrupul Relaţiilor binare ale unei mulţimi, Revista Interdisciplinară de Matematică şi Ştiinţe Aplicate „Galileo Galilei”, Anul II, nr.2, 2006
 • CSINTA Tomas, POPOVICI Dan – Transferul de masă şi căldură în elementele de construcţii, Revista Interdisciplinară de Matematică şi Ştiinţe Aplicate „Galileo Galilei”, Anul I, nr., 2005
 • CSINTA Thomas, POPVICI Dan-Unde de temperatură în masivul semi-infinit, Analele Colocviului Naţional de Fizică „Evrika-Sygnus”, Suceava 7-9 septembrie 2009
 • CSINTA Thomas & Co (CUFR), peste 100 de articole consacrate concursurilor de admitere în școlile superioare franceze de înalte studii inginerești în revistele de specialitate: Gazeta de Matematică seria A și B, Revista de Matematică-Fizică-Astronomie – Informatică a Centrului de Excelenţă (Bacău), Revista de Fizică Sygnus, editată sub egida Comisiei Naționale a României pentru UNESCO (Suceava) și Revista de Fizică Evrika (Brăila)

   Anexă

Radio România Cultural  
Interviu despre educaţia din România Thomas CSINTA 
Partea I
Partea II

Lista de publicații în Revista Politia Capitalei

Thomas CSINTA, research professor of Mathematical modeling and Applied mathematics in Social Sciences and criminal investigative journalist (Press Attached, Organization for the Defense of Human Rights – United Nations)

Luptele de stradă de la Paris [Dezbatere televizată dintre G-ral (r) Constantin-Bartolomeu Săvoiu si Thomas Csinta, scientist and research professor of Mathematical modeling and Applied mathematics in Social–Economic and Engineering Sciences]

Jurnalul Bucureştiului

Lucrări științifice ale CUFR