Protejat: CUFR (Consultanță Universitară Franco – Română de pe lângă Școlile Superioare Franceze de Înalte Studii – Les Grandes Ecoles). Soluțiile problemelor de matematică propuse la concursul de admitere „pandemizat″ 2020 – E3A (Arts & Métiers ParisTech – Școala Națională Superioară de Arte & Meserii, ESTP Paris – Școala Specială de Lucări Publice Civile & Industriale, rețelele școlilor superioare de ingineri Euclid și Arhimede). Comentarii, cu suport de curs și Raportul Juriului

Nu există niciun rezumat deoarece acesta este un articol protejat.