Acasă IT-Tehnologia Informației & IA-Inteligența Artificială Cum se va preda „Inteligența Artificială (IA)”? Corespondență de la Conf. dr....

Cum se va preda „Inteligența Artificială (IA)”? Corespondență de la Conf. dr. Costin Lianu (președinte Inter-Bio, director general USH Pro Business și președinte ACEX – coordonator al proiectului „IH Bio Danubius” din cadrul Agroecology-Transect, respectiv, al proiectelor Cyrus și WeH, Prorector USH, coordonator al proiectului  Facilitate-AI din partea României)

Aceasta a fost o întrebare cheie la care s-au oferit răspunsuri în cadrul evenimentului de final al proiectului Erasmus + Facilitate-AI: Guidelines for facilitating the learning of Artificial Intelligence (AI) by School Students of Grades 7-12”, proiect identificat la nivel european 2021-1-CY01-KA220-SCH-000032567. Conferința de prezentare a rezultatelor proiectului a avut loc în România în data de 21  noiembrie 2023, fiind organizată și găzduită de Universitatea Spiru Haret, în calitate de parteneră în cadrul proiectului.

DCIM100GOPROGOPR0124.JPG

„„According to the White Paper on Artificial Intelligence (AI) of the European Community it is necessary to develop skills needed to work in the field of AI and to adapt the educational systems of individual European countries. The report of the Committee on Culture and Education (CULT) before the European Parliament on the application of AI in education makes a thorough analysis of the need to train professionals to develop and apply intelligent approaches in various areas of modern business and services. Based on these strategic documents, two main directions in the application of AI in school education can be identified:-Formal study of the basic algorithms of classical and „modern” AI as a separate discipline or within other disciplines. – Introducing students of different educational levels and forms with the applications and capabilities of artificial intelligence. Artificial Intelligence (AI) is currently a key priority for the European Commission. As indicated in the published „White Paper on Artificial Intelligence: A European approach to excellence and trust” given the global competition, a solid European approach is needed, which will build on the European strategy for AI presented in April 2018. It should be highlighted that children today live in the age of artificial intelligence. It is estimated that by 2022, there will be 58 million new jobs in the area of artificial intelligence. Thus, it’s important that the youth of today are both conscientious consumers and designers of AI. All people and especially school students are already leaving through the smart technologies embedded with AI logistics. It is very important for school students as the future generation who will develop and apply AI to begin to understand it from early age, building also the necessary competence to support its growth. As AI is quite dynamic and is changing often, the aim is not just to create a rigid curriculum and a rigid content text for it. AI is analyzing data, it communicates data, it puts them into smart algorithms to produce tangible results that can measure something new, it creates machine learning processes to imitate human thinking. However, thinking of humans is changing according to its environment and is very dynamic so we need to teach school students how to adapt to their environment and how to use data and critical thinking from their environment. So creating an innovative project is to create a Dynamic AI Curriculum (D-AI-C) and an Information Smart System (ISS) for supporting teachers to be adaptive and informed about updates on AI issues and tools that can use to train school students.””

Conferința a debutat cu prezentarea proiectului Facilitate-AI, prezentare susținută de către coordonatorul proiectului, Gregory Makrides-Cyprus Mathematical Sociaty. Acesta a prezentat o serie de învățăminte, desprinse din rezultatele proiectului, privind cele mai bune practici de predare de către educatorii din domeniul Inteligenței Artificiale. Conferința s-a axat apoi pe prezentarea rezultatelor proiectului, inclusiv a facilităților de învățare online, a instrumentelor și modulelor. Au urmat discuții privind recomandări de politici publice continuate cu un feedback de la participanți.

DCIM100GOPROGOPR0150.JPG

La întâlnirea organizată în format hibrid (online și fizic) au participat un număr de peste 50 cadre didactice din învățământul superior și liceal, studenți, mediu de afaceri implicat în servicii educaționale digitalizate, experți în educație, factori de decizie din România, Bulgaria, Cipru, Cehia, Grecia, Portugalia și Italia. „Prin proiectul Facilitate-AI avem în prezent un cadru coerent și linii directoare asupra modului de predare a Inteligenței Artificiale tinerelor generații, bazat pe o cercetare solidă în cadrul unui consorțiu internațional. Recomandăm tuturor celor interesați să accese resursele dezvoltate în proiect, care se găsesc în site-ul dedicat acestuia. Proiectul nu se încheie aici, întrucât vor exista continuări în alte proiecte care vizează valorificarea rezultatelor pentru definirea unor modele interdisciplinare care se bazează pe inteligența artificială, respectiv proiectul Steame”, a declarat Conf. dr. Costin Lianu, președinte Inter-Bio, director general USH Pro Business și președinte ACEX–Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export, coordonator al proiectului „IH Bio Danubius” (din cadrul Agroecology-Transect), coordonator WeHub.   Prorector USH, coordonator al proiectului  Facilitate-AI din partea României.

Conf. dr. Costin Lianu (Președinte ACEX-Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export). Președinte Asociaței Inter-Bio, director general USH Pro Business și Coordonator național Strategia Națională de Export 2004-2015. Coordonator științific al Programului de cooperare elvețiano-român de promovare a exportului la nivel de IMM-uri. Autor al lucrării „Managementul Strategiilor de export la nivel național, regional și sectorial”, Editura Economică, București, 2010. Co-autor al lucrării „Perspective şi provocări ale exporturilor româneşti în perioada 2010-2014, prin prisma relaţiilor comerciale bilaterale şi regionale ale Uniunii Europene”, Insitutul European Român, 2012. Titular de curs universitar „International Market Access Strategies & Branding” Unesco Chair, 2008-2021).  Coordonator al proiectului „IH Bio Danubius” din cadrul Agroecology-Transect, respectiv, al proiectelor Cyrus și WeH.

Universitatea Spiru Haret și Inter-Bio desfășoară în prezent mai multe proiecte cu finanțare europeană în programele Horizon Europe, Digital European Program și COSME (Europe’s programme for small and medium-sized enterprises) dedicate fermierilor și procesatorilor în regim ecologic și agro-ecologic (OrganicTarget4Eu, Agroecology-Transect, WeH si Prosme-EEN) fiind printre cele mai dedicate centre academice și de cercetare din țară în acest domeniu. În plus, Universitatea Spiru Haret sprijină concomitent mișcarea One Health, o singura sănătate, fiind membră activă a asociației cu același nume precum și al clusterului AngioNET dedicat zonei medicale.

Articole asociate

Domeniul în care AI (Artificial Intelligence) nu poate (încă) substitui „Inteligența naturală” (umană).

„Între locomotivă şi IA (Inteligența Artificială)”. Editorial – Revista de Cultură „Curtea de la Argeș” (Corespondență de la Acad. Gheorghe Păun – Redactor șef)

Industry 5.0 – Research and innovation. Walachia eHub, catalizator al inovării și transformării digitale (Corespondență de la Conf. dr. Costin Lianu, președinte Inter-Bio, director general USH Pro Business și președinte ACEX – coordonator al proiectului „IH Bio Danubius” din cadrul Agroecology-Transect, respectiv, al proiectelor Cyrus și WeH)

 

Notă. Alte articole despre USH Pro Business în Jurnalul Bucureștiului

Nota redacției

In memoriam Acad. Prof. Paul Popescu – Neveanu. Psiho(socilogia) matematică – aplicații la studiul comportamentului infracțional criminal (Mathematical psycho(sociology) – applications to the study of criminal behavior/Psycho(sociologie) mathématique – applications à l’étude du comportement criminel)