Acasă Opinii Distanțarea Covid-19, distanțarea pandemică, distanțarea fizică sau distanțarea socială? (Corespondență de...

Distanțarea Covid-19, distanțarea pandemică, distanțarea fizică sau distanțarea socială? (Corespondență de la Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița)

Precizări de ordin semantic

„Limba dă forma felului în care gândim şi ne determină la ce să ne gândim”. (Benjamin Lee Whorf). „Cuvintele ne spun cum să gândim şi să acţionăm”. (Benjamin Lee Whorf).

Începând cu anul 2020, noţiunile „Pandemie”, „Corona-virus”, „SARS-CoV-2”, „Covid–19” și „distanțare socială” fac parte din limbajul zilnic al fiecărui cetăţean, din întreaga lume. Pentru numeroase persoane este neclar atât sensul și conţinutul acestor noţiuni, cât și deosebirea dintre acestea. În plus, noțiunea de „distanțare socială” a fost introdusă și este folosită cu un sens care deviază de la sensul său real. Infecția cu virusul SARS COV-2 a apărut în decembrie 2019 în orașul Wuhan, China, de unde s-a propagat în majoritatea provinciilor chineze și, după aceea, în toate țărilor din lume, provocând actuala pandemie.

În România infecția cu Covid-19 a început cu luna februarie 2020. Noțiunea de „epidemie” are sensul de extindere a unei boli contagioase într-un timp scurt, prin contaminare, la un număr mare de persoane dintr-o localitate, regiune, continent sau la nivel mondial, iar noțiunea de „pandemie” exprimă faptul că o epidemie s-a extins pe un teritoriu foarte mare, cuprinzând mai multe țări, continente sau întreaga lume. Actuala pandemie exprimă faptul că epidemia „infecția cu virusul SARS COV-2” s-a extins, în numai 3 – 4 luni, în întreaga lume. În perioada actuală, noţiunile „Corona-virus”, „SARS-CoV-2” şi „Covid – 19” fac parte din limbajul zilnic al fiecărui cetăţean.

Corona-virusul este o familie de sute de tipuri de virusuri (*) fiecare dintre aceste virusuri poate provoca o boală diferită, cu o denumire diferită. SARS-CoV-2 este unul dintre sutele de tipuri de virusuri, din familia corona-virusului, care a provocat boala numită Covid-19. Deci, „SARS-CoV-2” este numele virusului care produce boala „Covid-19”. Când se spune „corona-virusul SARS-CoV-2”,  trebuie să se înţeleagă că se face trimitere concretă la acel tip de virus (numit SARS-CoV-2), dintre sutele de virusuri din familia corona-virusului, care a provocat boala numită Covid-19.

Prin noţiunea de „Corona-virusnu trebuie să se înţeleagă „un singur virus”, ci mai multe tipuri de virusuri, care sunt de ordinul sutelor (sau, poate?!, chiar al miilor). Când un virus provoacă o boală, acea boală are o denumire specifică virusului respectiv, precum în cazul  virusului SARS-CoV-2, care produce boala (sa) „Covid-19”. Deci, „Covid-19” este „o boală infecţioasă cauzată de unul dintre virusurile (numit SARS-CoV-2) care fac parte din familia numeroasă de virusuri ai corona-virusului”.

Distanțarea Covid-19, distanțarea pandemică, distanțarea fizică sau distanțarea socială?

„Cuvintele aranjate în mod diferit au un înţeles diferit, iar semnificaţiile dispuse diferit au un efect diferit(Blaise Pascal). „Cunoaşterea cuvintelor conduce la cunoaşterea lucrurilor” (Platon).

Filozofia, Știința, Religia și Politica – Socrate, Platon (Corespondență de la Vavila Popovici, poet, prozator, eseist, SUA – Carolina de Nord)

Noțiunea de „distanțare socială” a fost introdusă și este folosită cu un sens care deviază de la sensul său real. Distanțarea socială” s-a introdus cu sensul de a exprima păstrarea unei distanțe minime (de 1 metru sau de 2 metrii) între persoane, în scopul prevenirii infectării cu virusul „SARS-CoV-2” care produce boala „Covid-19”. Dar, ca în foarte numeroase alte cazuri, când s-a introdus și această noțiune, de „distanțare socială”, nu s-a analizat și nu s-a gândit la faptul sensul să real este cu totul altul, este total diferit de sensul cu care este cunoscut dintotdeauna și de întreaga populație.

Termenul „distanțare socială”, atât de frecvent utilizat de întreaga populație, evocă în mintea multor persoane, în special la cele vulnerabile (cu una sau cu un cumul de privațiuni sociale) asocierea cu ideea de a fi ținut la distanță, respinsă, izolată, discriminată. Persoanele vulnerabile (care și așa trăiesc cu una sau cu un cumul de privațiuni sociale) sunt extrem de sensibile la termenii sub influența cărora sunt supuse unor alte și alte privațiuni sociale.

Noțiunea de „distanțare socialăse poate asocia ușor, în special în rândul persoanelor vulnerabile, cu excluderea socială și psihologică, cu atitudini negative, provocând chiar panică în rândul acestora. Sensul și conținutul noțiunii de „Distanţarea socială”, cu care este cunoscut dintotdeauna și de întreaga populație, este de distanțare (de separare, de îndepărtare) între clase (sociale), între diferenţele de trai, între șansele la educație, la protecție socială etc. şi, foarte important, se referă, în special, la „distanţa fizică impusă de distanţa de protecţie”.

Termenul de „distanţare socială” este total greşit folosit în a exprima „distanțarea Covid-19Pentru a ne proteja de corona-virus, nu este necesar să ne distanţăm „social”, ci numai „fizic”, fapt pentru care se impune folosirea noțiunii corecte și pe deplin sugestive de „distanțare Covid-19”. Noțiunea de „distanţare fizică” nu este nici ea, nici corectă și nici pe deplin sugestivă în a exprima „distanțarea Covid-19”.

În vremurile grele ale pandemiei, oamenii nu numai că nu au nevoie de o „distanţa socială” ci, din contră, trebuie să rămânem conectaţi social, au nevoie de apropiere socială mai mult decât oricând, fiindcă îi ajută să rămână conectaţi (cu mintea, cu inima, cu sufletul, cu sentimentele), deşi  la distanţă. Ceea ce trebuie ca oamenii să păstreze este „distanțarea fizică față de Covid-19

Distanţarea socială este între clase (sociale), între diferenţele de trai, între șansele la educație, la protecție socială etc. şi, foarte important, se referă, în special, la „distanţa fizică impusă de distanţa de protecţie”. Sensul căreia i s-a dat (inclusiv printr-o mulțime de reglementări) noțiunii de „distanțare socială” este în contradicție și cu „Legea nr. 151 din 13 iulie 2016 privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative”, publicată în Monitorul Oficial  nr. 545 din 20 iulie 2016, în care se prevede (sublinierile îmi aparțin): Art. 1. Definiţii. În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: […]b) măsură de protecţie – o decizie în materie penală, adoptată în statul emitent, prin care sunt impuse persoanei care reprezintă un pericol una sau mai multe dintre următoarele interdicţii sau restricţii, pentru a preveni săvârşirea asupra persoanei protejate a unei fapte penale care i-ar putea pune în pericol viaţa, integritatea fizică sau psihologică, demnitatea, libertatea personală sau integritatea sexuală, respectiv: (i) interdicţia de a se deplasa în anumite localităţi, locuri sau zone definite în care îşi are reşedinţa persoana protejată sau pe care le vizitează; (ii) o interdicţie sau o reglementare a contactului, sub orice formă, cu persoana protejată, inclusiv la telefon, prin mijloace electronice, prin poştă, prin fax sau orice alte mijloace; (iii) o interdicţie sau o reglementare a apropierii de persoana protejată la o anumită distanţă; c) persoană protejată-persoana fizică beneficiară a protecţiei care decurge dintr-o măsură de protecţie dispusă de statul emitent;[…]”.

Deci, pentru a ne proteja de corona-virus se impune folosirea, inclusiv prin lege, a noțiunii corecte și pe deplin sugestive de „distanțare Covid-19”. În condițiile în care mass media s-ar implica în impunerea folosirii noțiunii corecte de „distanțare Covid-19”, în mod sigur că nu peste mult timp s-ar ajunge la folosirea acesteia de întreaga populație și aceasta deoarece reflectă corect o situație reală.

În loc de alte soluții

Se înşeală cei care încearcă să folosească gramatica drept armă împotriva uzului”. (Michel Eyquem de Montaigne-Delecroix). „Gândeşte ca un înţelept, dar comunică în limba oamenilor” (William Butler Yeats). „Niciodată să nu scrii incorect; nu numai că insulţi gramatica, dar faci să sufere şi sufletele”. (Socrate). „Omul strică lucrurile mult mai mult cu cuvintele decât cu tăcerea.” (Mahatma Gandhi). „Să recunoști că ai greșit este o virtute; să nu vrei să corectezi ceea ce ai greșit este un defect.” (Nicolae Grigorie-Lăcrița)

_____________

(*) Se consideră că noţiunilevirusuri”, „virusuriletrebuie folosită pentru „virusurile biologice, iar cea de „viruşi” pentru „viruşi informatici”. La singular, denumirea este comună, de „virus”/„virusul”, atât pentru „virusul biologic”, cât și pentru „virusul informatic”. În prezent asemenea distincţii (de mare fineţe) de ordin semantic nu se fac (permanent) în vorbire curentă, nici chiar de cei care le cunosc.

Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița

Articolele autorului Nicolae Grigorie-Lăcrița în Jurnalul Bucureştiului

Bibliografie selectivă

Coronavirus. Precizări de ordin semantic privind noţiunile virus, virusuri și viruşi (Corespondență de la Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița)

Coronavirus. Opinii la articolul intitulat „Problema vaccinării obligatorii sau facultative contra Covid-19” (Corespondență de la Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița)

Sisteme complexe. Subiect de teză de doctorat inter-pluri și transdisciplinar. Formalismul (modelul) matematic al algebrei și analizei matriciale în contaminarea unui „human specimen” cu un virus (agent patogen inframicrobian, inclusiv, Covid-2019/SARS-CoV-2). Aplicații la crearea unui vaccin rezistent contra acestuia. [Subject of inter-pluri and transdisciplinary doctoral thesis. Mathematical (model) of algebra and matrix analysis in contamination of a „human specimen” with a virus (inframicrobial pathogen, including Covid-2019/SARS-CoV-2). Applications to create a resistant vaccine against it. (Multi-and inter-disciplinary dissertation topic. The mathematical algebraic and matrix model in the contamination of a human specimen with a virus)].

Remember. Legea vaccinării. Propunerea legislativă și vaccinarea contra coronavirusul 2019-nCoV (SARS-CoV-2)

Pandemia Covid-19, dictatura măștii, necesitate și efecte psihologice (Corespondență de la Dr. Anna-Nora Rotaru-Papadimitriou, medic, Grecia – Atena)

Centrul de vaccinare Covid -19 din Spitalul Militar Central „Dr. Carol Davila” este operațional

Katalin Karikó, americanca de origine ungară care a făcut posibilă tehnica ARN mesager a vaccinului anti-Covid

Parteneriat Jurnalul Bucureştiului

 

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.