Acasă IT-Tehnologia Informației & IA-Inteligența Artificială Dumnezeu va șterge de pe fața pământului, pentru a doua oară,...

Dumnezeu va șterge de pe fața pământului, pentru a doua oară, pe omul pe care l-am făcut? Transumanusmul (Corespondență de la Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița, economist, filosof și scriitor)

Jurnalul Bucureștiului. On line Newspaper publishing almost everything to be well informed.
That’s our main and only purpose!
Jurnalul Bucureștiului aims to be an online newspaper for information and debate of citizens’ problems and events.
The principles that will be at the basis of this publication are: 
–  Democracy cannot exist without opposition
– Elected representatives are our representatives and not our masters
– Criticism fosters progress
– Free speech-an important factor in correcting the deviations of power.

JURIDICE.roMulțumesc pentru publicarea articolelor mele.
Rămân tot mai plăcut impresionat de această realizare numită „Jurnalul Bucureștiului”, care este cu adevărat extraordinară și care se detașează tot mai mult față de toate celelalte publicații, inclusiv de cele considerate ca fiind cele mai bine realizate. Numai o minte genială poate realiza ceea ce nu pot face nici cei mai talentați. Cu prețuire,
N. Grigorie Lăcrița (Juridice–Profesionişti)

1. Civilizaţia digitală, omul ființă naturală și Dumnezeu

Civilizaţia digitală, aflată într-un ritm rapid de dezvoltare, face să dispară, cu nepăsare, consecvent şi rapid, atât comportamente sociale, economice, culturale și religioase vechi de mii de ani, cât și oamenii naturali. În lumea de azi se observă tot mai mult că, pe măsură ce se dezvoltă și se înmulțeștehomo digitalis și civilizaţia digitală: 1) are loc degenerarea omului ființă naturală, 2) credințele religioase, considerate de mii de ani ca fiind eterne, sunt în pericol să se reducă până la dispariția lor totală, 3) are loc declinul tot mai mare al credinței în Dumnezeu. Altfel spus, în condițiile unei asemenea evoluții, se va ajunge la o lume: 1) numai cu oameni inteligență artificială? 2) cu o civilizaţie digitală, numai cu homo digitalis? 3)  în care omul ființă naturală va dispărea? 4) fără Dumnezeu, care nu va mai exista? În condițiile de azi, în care schimbările, în special în ceea ce privește cuceririle inteligenței artificiale au loc cu o viteză amețitoare, abordarea acestor evoluții sunt probleme foarte dificile. Cu toate acestea, nici nu putem să nu ne implicăm permanent și activ în abordarea lor, așa cum se încearcă și prin acest articol.

2. Prima ștergere, de către Dumnezeu, de pe fața pământului, a omului pe care l-a făcut

Despre prima ștergere, de către Dumnezeu, de pe fața pământului, a omului pe care l-a făcut, este scris în Biblie, în cartea Geneza, capitolul 6, unde se apune:

 •  „6. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și S-a mâhnit în inima Lui.”
 • 7. Și Domnul a zis: „Am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare și până la păsările cerului; căci Îmi pare rău că i-am făcut.”
 • 11. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie.
 • 12. Dumnezeu S-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat; căci orice făptură își stricase calea pe pământ.
 • 13. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul.”
 • 17. Potopul a fost patruzeci de zile pe pământ. Apele au crescut și au ridicat corabia, și ea s-a înălțat deasupra pământului.
 • 18. Apele au ajuns mari și au crescut foarte mult pe pământ, și corabia plutea pe deasupra apelor.
 • 19. Apele au ajuns din ce în ce mai mari și toți munții înalți, care sunt sub cerul întreg, au fost acoperiți.
 • 20. Cu cincisprezece coți s-au înălțat apele deasupra munților, care au fost acoperiți.
 • 21. Și a pierit orice făptură care se mișca pe pământ, atât păsările, cât și vitele și fiarele, tot ce se târa pe pământ și toți oamenii.
 • 22. Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viață în nări, tot ce era pe pământul uscat, a murit.
 • 23. Toate făpturile care erau pe fața pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târâtoare și până la păsările cerului: au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât Noe și ce era cu el în corabie.
 • 24. Apele au fost mari pe pământ o sută cincizeci de zile.

Întrebarea care s-a pus și se pune permanent, de orice om care gândește pentru a înțelege, este următoarea: decât să nimicească întreaga omenire, prin Potopul dat, de ce oare Dumnezeu nu a dispus numai moartea păcătoșilor, lăsând în viață oamenii nevinovați, dintre care mulți au trăit în sfințenie, până la a-și sacrifica viața pentru slujirea Sa?

3. Dumnezeu va ștergere, pentru a doua oară, de pe fața pământului, pe omul pe care l-a făcut ?

În viitorul post-uman („după umanitate”, „după oamenii ființe vii”, trans-umanist), care va fi creat de Inteligența artificială (IA), oamenii vor fi tot mai mult îmbunătățiți până când vor ajunge să fie înlocuiți în cele din urmă cu inteligențe artificiale, având astfel loc trecerea de la Homo Sapiens la Homo Digitalis.

Aceste inteligențe artificiale vor ajunge să fie atât de puternice chiar până la a putea atrage sfârșitul umanității, ajungându-se astfel la un viitor fără oameni naturali, respectiv la un viitor numai cuhomo digitalis. Deci, Inteligența Artificială poate produce schimbări atât de mari care pot ajunge până la a face numai oamenii (dacă se mai pot numi oameni)  artificiali, care vor fi entități superinteligente complet non-conștiente, fără viață, fără sentimente, fără conștiință, fără spiritualitate, fără nimic uman în ele.

Introducere în inteligența artificială

Omul ființă vie va evolua până la ultima treaptă a dezvoltării sale, care va fi și ultima, cea în care își va trăi ultima sa dezvoltare, după care va urma lumea post-umanistă, o lume numai a omului inteligență artificială, o lume a civilizaţiei digitale, o lume numai cu homo digitalis. O asemenea dezvoltare a omenirii este cea mai periculoasă din lume, din cauză că poate fi sfârșitul umanității. Dacă, în urmă cu aproape 100 de ani, Albert Einstein considera că  „A devenit cumplit de evident că tehnologia ne-a depăşit umanitatea.”, acum probabil că ar spune că „A devenit cumplit de evident că tehnologia poate fi sfârșitul umanității.”

În prezent, existența omenirii a devenit tot mai incertă, în special din următoarele cauze: 1) degenerării umane, 2) inteligenței artificiale, 3) declanșeze un răzbi nuclear etc. Întrebarea care și-o pune orice om care gândește pentru a înțelege, este următoarea: de ce oare Dumnezeu nu oprește această evoluție reală către dispariția omenirii de pe pământ, prin puterile Sale, despre care dogma spune că sunt nelimitate?

Răspunsurile sunt, pe cât de multe, pe atât de diferite și contradictorii, dintre care voi menționa numai pe cel al lui Epicur: Vrea Dumnezeu să prevină răul, dar nu poate? Atunci nu e omnipotent. Poate, dar nu vrea?Atunci e malefic. Şi poate, şi vrea? Atunci de unde vine răul?  Nici nu poate, nici nu vrea? Atunci de ce să fie numit Dumnezeu? (Epicur, n. 342 î.Hr.– d. 270 î.Hr.). Cei care pun asemenea întrebări nu înseamnă că sunt atei, că sunt împotriva credinței, a religiei, a lui Dumnezeu: Ei gândesc așa, și au dreptul să-și pună și asemenea întrebări, pentru că este vorba de existența lor, a familiilor lor, a celor dragi lor și a întregii omeniri.

Definiții la Inteligența artificială

 • Civilizaţia digitală” se bazează pe tehnologia informaţiei și este o lume cu „entități complet anorganice”, care, neavând viață în ele, în sensul existenței noaste, nu se pot numi „ființe” (omenești).
 • Homo Digitalis” este „individul creat de tehnologia informaţiei”; mai are o altă expresie concurentă, pe „Homo interneticus”, care exprimă aproape același fenomen.
 • Homo sapiens”, adică: „om înțelept”, este denumirea științifică pentru singura specie umană existentă în prezent. Specii dispărute din genul Homo (Omul) includ: „Homo ergaster”, care a dat naștere lui „Homo erectus” (existent în urmă cu aproximativ 1,8 până la 0,1 milioane de ani) care, la rândul său, a dat naștere „Homo neandarthalian”, care a evoluat până la noi, la „Homo sapiens”. Se spune că Pământul era cutreierat cândva de cel puțin șase specii de oameni.
 • Inteligența artificială (prescurtat AI sau IA) se referă, în general, la capacitatea mașinilor, sistemelor automate sau a computerelor: 1) de a raționa, de a folosi orice informaţie care nu provine de la om și de a imita inteligența umană; 2) de a interpreta corect datele din mediul extern și de a stabili soluția corectă într-o situație dată; 3) de a învăța, automat, continuu și iterativ, pe baza informațiilor colectate anterior, și de a generaliza, plecând de la un caz particular; 4) de a îndeplini atribuții și sarcini pe care le-ar face oamenii.

Postumanismul înseamnă „după umanism” sau „dincolo de umanism”. Trans: element de compunere însemnând „dincolo”, „peste”, care servește la formarea unor adjective, a unor substantive și a unor verbe. Umanism: privitor la om, omul, ca valoarea supremă. trans-umanism: „dincolo”, „pesteom, „dincolo de om”, care urmează după om, dupăHomo Sapiens” ajungându-se la Homo Digitalis”. Transumanismul, la care se poate ajunge numai cu Inteligența Artificială, constă, în esența sa, în dezvoltarea și punerea la dispoziția omenirii de tehnologii care să permită îmbunătățirea capacităților intelectuale, fizice și psihologice ale oamenilor, până a-i face nemuritori, realizând astfel „un viitor post-uman”, numai cu oamenii (dacă se mai pot numi oameni)  artificiali, care vor fi entități superinteligente complet non-conștiente, fără viață, fără sentimente, fără conștiință, fără nimic uman în ele.

Nota autorului

Trans-umanismul este o mișcare intelectuală și culturală internațională care sprijină folosirea noilor științe și tehnologii pentru a îmbunătăți abilitățile și aptitudinile mentale și fizice ale oamenilor și a ameliora ceea ce ea vede ca aspecte nedorite și nenecesare ale condiției umane, cum ar fi prostia, suferința, boala, îmbătrânirea și moartea involuntară. Gânditorii transumaniști postulează că ființele umane vor fi transformate mai devreme sau mai târziu în ființe cu abilități atât de mult extinse încât să merite eticheta de „postumane”, „post-umanism”, „dincolo de umanism”, sau, și mai precis, „după umanism”, „în afara umanităţii”. Într-o asemenea „omenire”, care va fi a Inteligenței Artificiale (IA, sau AI), în care va avea loc fuziunea corpurilor umane cu sfera digitală, ca un progres evolutiv, se va vorbi de „homo digitalis”. Trans-umanismul este o umanitat viitoare profund transformată”, „o mișcarea ce esențializează cele mai îndrăznețe, curajoase, imaginative și idealiste aspirații ale umanității”, care merge până acolo de a fi „cea mai periculoasă idee din lume”. Trans-umanismul, la care se poate ajunge numai cu Inteligența Artificială, constă, în esența sa, în dezvoltarea și punerea la dispoziția omenirii de tehnologii care să permită îmbunătățirea capacităților intelectuale, fizice și psihologice ale oamenilor, până a-i face nemuritori, realizând astfel „un viitor post-uman”, numai cu oamenii (dacă se mai pot numi oameni) artificiali, care vor fi entități superinteligente, complet non-conștiente, fără viață, fără sentimente, fără conștiință, fără nimic uman în ele, în care nimeni nu mai deține nimic. În viitorul post-uman, care va fi creat de Inteligența artificială (IA), oamenii vor fi tot mai mult îmbunătățiți până când vor ajunge să fie înlocuiți în cele din urmă cu inteligențe artificiale, având astfel loc trecerea de la Homo Sapiens la Homo Digitalis, la entități superinteligente complet non-conștiente, fără viață, fără sentimente, fără conștiință, fără nimic uman în ele. Aceste inteligențe artificiale vor ajunge să fie atât de puternice chiar până la a putea atrage sfârșitul umanității, ajungându-se astfel la un viitor fără oameni naturali, respectiv la un viitor numai cu homo digitalis”. Deci, Inteligența Artificială poate produce schimbări atât de mari care pot ajunge până la a face oamenii nemuritori, dar artificiali, fără a mai fi naturali, care vor fi „entități superinteligente complet non-conștiente, fără viață și fără conștiință”.

Omul ființă vie” va evolua până la ultima treaptă a dezvoltării sale, care va fi și ultima, cea în care își va trăi ultima sa dezvoltare. Cu toate că o asemenea evoluție a omenirii este cea mai periculoasă din lume”, nu se face nimic concret, efectiv, în mod real pentru stoparea acesteia care, în mod sigur, va conduce la sfârșitul umanității. Din contră, satanicii conducători care vor să cucerească întreaga lume, cel mai mare accent îl pun pe dezvoltarea acelor tehnologii care pot fi cele mai distructive pentru omenire, pentru a la folosi în realizarea scopului lor nebunesc. Dacă, în urmă cu aproape 100 de ani, Albert Einstein considera că  A devenit cumplit de evident că tehnologia ne-a depăşit umanitatea.”, acum probabil că ar spune că A devenit cumplit de evident că tehnologia poate fi sfârșitul umanității.

Trans: element de compunere însemnând „dincolo”, „peste”, care servește la formarea unor adjective, a unor substantive și a unor verbe. Umanism: privitor la om, omul, ca valoarea supremă. Transumanism:dincolo”, „pesteom, „dincolo de om”, care urmează după om. După „Homo Sapiens” urmează „Homo Digitalis”.

Corespondență de la Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița (membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului)

Articole asociate

Subiect de teză de doctorat inter – pluri și transdisciplanar. Atomi (roboți) „sociali”. Psihosociologia matematică și aplicațiile ei la studiul comportamentului deviant (infracțional criminal). Studiul fenomenelor (anti)sociale cu ajutorul sistemelor complexe (teoria haosului – fractali) și formale (de tip Gödel)

Zapaniștii: „Omul Matrice” într-un spațiu psihosocial (psihologie socială) cu structuri matematice specifice sistemelor complexe (teoria haosului – fractali) și formale (de tip Gödel). Corespondență de la prof. dr. Thomas CSINTA (atașat de presă al Poliției Capitale la Paris).

In memoriam Acad. Prof. Paul Popescu – Neveanu. Psiho(socilogia) matematică – aplicații la studiul comportamentului infracțional criminal [Mathematical psycho(sociology) – applications to the study of criminal behavior/Psycho(sociologie) mathématique – applications à l’étude du comportement criminel]

In memoriam Profesorul universitar – sociolog Ion Iordăchel. „Civitas Innocentiae” în „Lumea II” a marelui intelectual Grid Modorcea, (neo)Comunismul, Libertatea „sub sechestru electronic” cu ajutorul sistemelor de navigație prin sateliți în cadrul structurilor inter-, pluri și transdidciplinare ale Noii Ordini mondiale. „Societatea ordonată” și cuantificarea stărilor psihice și psihologice ale „omului – matrice” („atom – social”, „robot – uman”)

Sociologia matematică și rolul ei în structurile de date ale noii ordini mondiale. „Mecanica socială” a Acad. prof. Spiru Haret – precursor al (psiho)sociologiei matematice (dedicat Generalului Bartolomeu – Constantin Săvoiu, Mare Maestru al Marii Loji Naționale Române 1880)

Educația degenerării umane (Corespondență de la Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița, economist, filosof și scriitor)

Persoanele non-binare (Corespondență de la Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița, economist, filosof și scriitor)

Inteligența artificială va schimba omul până la a-l face nemuritor, dar fără a mai fi natural (Corespondență de la Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița, economist, filosof și scriitor)

Inteligența artificială produce schimbări „epocale” și rapide în domeniul mașinilor electrice și cu șofer automat (Corespondență de la Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița)

Inteligența artificială produce schimbări „epocale” și rapide la nivelul întregii omeniri (Corespondență de la Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița)

Cum se va preda „Inteligența Artificială (IA)”? Corespondență de la Conf. dr. Costin Lianu (președinte Inter-Bio, director general USH Pro Business și președinte ACEX – coordonator al proiectului „IH Bio Danubius” din cadrul Agroecology-Transect, respectiv, al proiectelor Cyrus și WeH, Prorector USH, coordonator al proiectului  Facilitate-AI din partea României)

„Între locomotivă şi IA (Inteligența Artificială)”. Editorial – Revista de Cultură „Curtea de la Argeș” (Corespondență de la Acad. Gheorghe Păun – Redactor șef)

Domeniul în care AI (Artificial Intelligence) nu poate (încă) substitui „Inteligența naturală” (umană).

Nota redacției

Remember. „Asociații” mei Michel Ardouin („Porte–Avions ”) și Charlie Bauer (revoluționarul „Robin Hood”) – asociații lui Jacques Mesrine („inamicul public n°1 al societății civile”), autori de pagini remarcabile în istoria criminală franceză contemporană. Mon „associé” Michel Ardouin („Porte–Avions ”) l’associé de Jacques Mesrine (L’ennemi public n°1) et Charlie Bauer (révolutionnaire d’extrême gauche) auteurs des pages remarquables dans l’histoire de la grande criminalité française contemporaine

Intelligence-ul românesc de la tradiție la modernitate (Romanian intelligence from tradition to modernity) – Intelligence Info (partener media al Jurnalului Bucureștiului)

Simpozionul internațional „Lucian Blaga” – Ediția a II-a – Satul românesc izvor de spritualitate și inspirație. „Conceptul marelui anonim și dialogul cu transcendentul. Pledoarie pentru o disciplină centrată pe opera lui Lucian Blaga” (Lucrarea prof. dr. Narcis Zărnescu, membru al Academiei Germano-Române și al Academiei Oamenilor de Știință din România, membru în Staff al Jurnalului Bucureștiului, membru titular al CRIFST – Comitetul Român pentru Istoria si Filosofia Stiintei si Tehnicii al Academiei Române, distins cu „l’Ordre des Palmes académiques”)

Prezentarea (recenzia) cărții „Analiza geopolitică și securitară a Orientului Mijlociu. Studiu științific.” – autor Alba Iulia Catrinel Popescu (prof. dr. Narcis Zărnescu, critic și istoric literar, membru în Staff al Jurnalului Bucureștiului, redactor șef al Revistei „Academica” și redactor șef adj. al revistelor „Cunoașterea științifică”, „Intelligence Info”, „Studii și Comunicări” și „Noesis” ale CRIFST al Academiei Române, membru al Academiei Germano – Române și al Academiei Oamenilor de Știință din Româmia, Cavaler al Ordinului „Palmes Académiques” din Franța)

„Etică și Intelligence” – lucrare prezentată la Sesiunea Anuală a Academiei Germano – Române din Baden – Baden (Germania) de către corespondentul nostru permanent prof. dr. Narcis-Stelian Zărnescu (redactorul șef al Revistei Academiei Române „Academica”, secretar științific al Secției X – Filosofie, Teologie și Psihologie a AOȘR – Academia Oamenilor de Știință din România), membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului

Conferința CRIFST (Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii) a Academiei Române. „Impactul AI, din perspectiva binomului foucaultian episteme – techne” (Prof. dr. Narcis Zărnescu, membru în Staff al Jurnalului Bucureștiului, membru titular al CRIFST, redactor șef al revistei „Academica”, redactor șef Adjunct al revistei de Sudii și comunicări și al revistei Noesis al CRIFST, secretar științific al Secției X– Filosofie, Teologie și Psihologie a AOȘR–Academia Oamenilor de Știință din România, distins cu „l’Ordre des Palmes académiques”)

„Viitorul cărții și al suporturilor de carte” la CRIFST (Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii) – DIS (Divizia de Istoria Științei) de Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de autori

Scurtă incursiune în Istoria detectivismului (Partea 2). Corespondență de la Maria Bumbaru președinta ANDR (Asociația Națională a Detectivilor din România)

Scurtă incursiune în Istoria detectivismului (Partea 1). Corespondență de la Maria Bumbaru președinta ANDR (Asociația Națională a Detectivilor din România)

„Din viața investigatorilor privați (Privat investigator – Pi/∏/π)– mituri și realități”. Interviu cu D-na Maria Bumbaru președinta ADNR (Asociația Naționlă a Detectivilor din România). Partea 2 (Activitatea și „costul” real al unui ∏)

Jurnaliști români: Mihai Eminescu, Ion Oprea, Grid Modorcea, Adrian Păunescu, Neculai Constantin Munteanu, Adrian Cioroianu, Octav Pancu-Iași, George Călinescu, Vasile Sava, Cicerone Poghirc, Aurelian Titu Dumitrescu, Mircea Florin Șandru, Lucian Blaga, Constantin Pădureanu, Dumitru Tinu, Cezar Ivănescu, Fabian Anton, George Topîrceanu, Petru Codrea, Radu Gyr, Dan Culcer, Ion Anton, Dumitru Stăniloae, Mihai Cosma, Claudiu Săftoiu, Iosif Constantin Drăgan, George Băjenaru, Cleopatra Lorințiu, Ion Heliade-Rădulescu, Andrei Partoș, Ion Cristoiu, Mircea Badea, Grațian Cormoș, Aristide Buhoiu, Ioana Sava, Brândușa Prelipceanu, Nicole Valéry-Grossu, Gabriel Liiceanu, Ion Agârbiceanu, Eliza Macadan, Florian Bichir, Emil Șimăndan, Bogdan Suceavă, Adriana Săftoiu, Ioan Chirilă, Gabriela Vrânceanu-Firea, Paul Lampert, Octavian Paler, Alexandru Vianu, Dumitru Toma, Eugen Barbu, Eric Winterhalder, Cristian Mungiu, Vintilă Horia, Dan Pavel, Mircea Dinescu, Cristian Tudor Popescu, George Pruteanu, Emil Hurezeanu, Ivo Muncian, Radu Jörgensen, Lazăr Lădariu, Eugen Ovidiu Chirovici, Adrian Hoajă, Doina Drăguț, George Muntean, Barbu Catargiu, Adrian Mîrșanu, Victor Frunză, Lorena Lupu, Alexandru Candiano-Popescu, Marius Mircu, Dănuț Ungureanu, Vasile Copilu-Cheatră, Rodica Culcer, Andrei Gorzo, Zaharia Stancu, Eugen Cojocaru, Răsvan Popescu, Ion Anghel Mânăstire, Pamfil Șeicaru, Tudorel Oancea, Dorin Ștef, Paula Seling, Sabin Gherman, Marian Coman, Brîndușa Armanca, Valeriu Turcan, Teșu Solomovici, Sorin Roșca Stănescu, Tudor Octavian, Vasilica Ghiță Ene, Gabriela Adameșteanu, Radu Negrescu-Suțu, Cornel Nistorescu, Petre Got, Dumitru D. Șoitu, Geo Bogza, Dan Diaconescu, Stelian Popescu, Nicolae Carandino, Valer Chioreanu, Ioan Massoff, Corneliu Stoica, Adelin Petrișor, Ion Călugăru, Andrei Alexandru, Ludovic Roman, Radu Paraschivescu, Vasile Urechea-Alexandrescu, Elis Râpeanu, Cezar Petrescu, Ion Monoran, Thomas Csinta, Marian Odangiu, Paul Barbăneagră, Ne…