Acasă Energie electrică-furnizor de electricitate și gaz E-Distribuție Dobrogea implicat în cercetarea site-ului arheologic Movila Tăiată din județul Tulcea

E-Distribuție Dobrogea implicat în cercetarea site-ului arheologic Movila Tăiată din județul Tulcea

E-Distribuție Dobrogea a investit 7 Mil. Ron într-o linie de medie tensiune în județul Tulcea și a facilitat cercetarea unui sitearheologic datând din anul 3200 î.Ch. Lucrarea de modernizare a rețelei electrice de medie tensiune crește gradul de siguranță în alimentarea cu energie electrică a aproximativ 5.000 de locuitori, prin reducerea numărului și duratei întreruperilor, și prin creșterea capacității de racordare a noilor consumatori. E-Distribuție Dobrogea a facilitat, pe traseul lucrării de modernizare, cercetarea arheologică a unei structuri funerare de tip tumul, datând din epoca bronzului (~3200 – 2000 î.Ch.)

E-Distribuție Dobrogea, operatorul de distribuție a energiei electrice parte a grupului Enel, a investit 1,7 Mil. Ron în modernizarea liniei electrice de medie tensiune care alimentează atât consumatorii casnici, cât și agenții economici din localitățile Agighiol, Colina, Iazurile și Valea Nucarilor, județul Tulcea.

Lucrarea de modernizare a presupus montarea unei linii electrice subterane de 20 kV în lungime de 4,2 km, realizarea unor buclări, montarea de stâlpi și separatoare telecomandate. Scad astfel numărul și durata întreruperilor în alimentarea cu energie electrică în zonă, se creează posibilitatea de preluare a clienților din localitățile menționateși cresc siguranța în exploatareși capacitatea de racordare a noilor consumatori.

Pe traseul propus pentru realizarea buclei, ca parte a lucrărilor,compania de distribuție, cu sprijinul autorităților locale din Valea Nucarilor, a facilitat cercetarea unui sit arheologic, cunoscut de localnici sub numele „Movila Tăiată”. În acest tumul au fost descoperite mai multe morminte ce pot fi datate în mai multe etape ale epocii bronzului. E-Distribuție a pus la dispoziția arheologilor utilaje și personal calificat care sa îi ajute în cercetarea sitului, respectând, în același timp, normele legate de lucrul în astfel de zone.

Cercetarea arheologică a cuprins o suprafață de circa 2.000 m2, iar vestigiile au fost depozitate la Muzeul de Istorie și Arheologie din Tulcea. Osemintele vor fi analizate la Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” din București, iar aceste informații, coroborate cu documentația de pe teren, vor oferi date importante referitoare la populațiile din epoca bronzului de la Dunărea de Jos.

Activitatea de distribuție a energiei electrice este, pe lângă un serviciu public, un motor de dezvoltare a comunităților în care ne desfășurăm activitatea. De-a lungul timpului, am sprijinit diverse acțiuni sociale și de mediu, iar de această dată ne bucurăm că am pututcontribuiși la viața culturală și istorică a regiunii, în paralel cu îmbunătățirea serviciilor noastre”, a declarat dl Mihai Știrbulescu, directorul general al E-Distribuție Dobrogea.

„În perimetrul cercetat au fost documentate opt înmormântări de inhumație ce pot fi datate în perioada timpurie și mijlocie a epocii bronzului. S-a putut observa folosirea ocrului și a unor materiale textile în ritualul funerar. Obiceiul înmormântărilor tumulare cu ocru pare să își aibă originea încă din perioada eneolitică, fiind adoptat de populații pe un spațiu imens, de la Urali până la Dunărea Mijlocie. Acest standard funerar este cunoscut mai ales sub denumirea de înmormântări «Jamnaja»”, a explicat Sorin Ailincăi, manager în cadrul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Gavrilă Simion, Tulcea.

E-Distribuție Dobrogea, E-Distribuție Banat și E-Distribuție Muntenia sunt companiile din cadrul grupului Enel în România care au ca activitate distribuția energiei electrice. Anual, acestea distribuie peste 15 TWh de energie electrică prin peste 131.000 de km de rețea–linii electrice subterane și aeriene, de înaltă, medie și joasă tensiune -, prin intermediul a 286 stații de transformare și 24.315 posturi de transformare. Cele trei companii participă activ în viața comunităților, asumându-și un model de afaceri sustenabil.

English version

The modernization of the medium voltage electricity network increases the degree of security in the supply of electricity to approximately 5,000 inhabitants, by reducing the number and duration of outages, and by increasing the connection capacity of new consumers. On the route of the modernization work, E-Distribuţie Dobrogea facilitated the archeological research of a tumulus-type funerary structure, dating back from the Bronze Age (~ 3200-2000 BC). E-Distribuţie Dobrogea, the electricity distribution operator part of the Enel Group, has invested 1.7 million lei in the modernization of a medium voltage power line that supplies both domestic consumers and businesses in Agighiol, Colina, Iazurile and Valea Nucarilor from Tulcea county. The modernization work involved the installation of an underground power line of 20 kV with a length of 4.2 km, line loops, new poles and remote controlled separators. This reduces the number and duration of power outages in the area, creates the possibility of taking over customers from the mentioned settlements and increases operational safety as well as the capacity to connect new consumers. On the proposed route for the line loop, as part of the works, the distribution company, with the support of local authorities in Valea Nucarilor, facilitated the research of an archaeological site, known by locals as „Movila Tăiata”. Several tombs have been discovered in this tumulus-type funerary structure that can date back to several stages of the Bronze Age. E-Distribuție provided the archaeologists with equipment and qualified personnel to assist them in researching the site, while respecting work-related rules in such protected areas. The archaeological research covered an area of ​​about 2,000 square meters, and the remains were deposited at the History and Archeology Museum of Tulcea. The bones will be analyzed at the „Francisc I. Rainer” Anthropological Research Center in Bucharest, and this information, together with field documentation, will provide important data on the Bronze Age populations of the Lower Danube. „In addition to a public service, the electricity distribution activity is an engine for the development of the communities in which we operate. Over time, we have supported various social and environmental actions, and this time we are glad that we have been able to contribute to the cultural and historical life of the region, together with the improvement of our services”, Mihai Știrbulescu said the Head of Dobrogea region at E-Distibuție.

„„In the researched perimeter there were documented eight burial sites that can date back to the early and middle period of the Bronze Age. The use of ocher and textile materials in the funeral ritual could also be observed. The custom of tumulus-type burials with ocher seems to have originated in the Eneolithic period, being adopted by people on huge areas, from the Urals to the Middle Danube. This funeral standard is known especially as „Jamnaja» funerals””, explained Sorin Ailincăi, manager at the „Gavrilă Simion” Eco-Museum Research Institute, Tulcea. E-Distribuție Dobrogea, E-Distribuție Banat and E-Distribuție Muntenia are the companies within the Enel Group in Romania whose activity is electricity distribution. Yearly, they distribute over 15 TWh of electricity through over 131,000 km of grid – underground and overhead, high, medium and low voltage power lines-through 286 primary substations and 24,315 secondary substations. The three companies actively participate in the life of the communities, assuming a sustainable business model.

Biroul de presă E-Distribuție Dobrogea

Articole asociate

E-Distribuție Dobrogea investește 1,6 milioane Ron în extinderea rețelei electrice din localitatea Poarta Albă, în beneficiul a 460 de consumatori

E-Distribuție Dobrogea începe relocarea rețelelor electrice pentru a elibera accesul către noul pod peste Dunăre în zona Brăila 

E – distribuție lansează serviciul „Vizita virtuală” și simplifică procese precum racordarea și obținerea sporului de putere

E-Distributie a investit 0,5 Mil€ în centrale fotovoltaice cu soluții de stocare integrate

Nota redacției