Acasă Energie electrică-furnizor de electricitate și gaz E-Distribuție Dobrogea investește 1,6 milioane Ron în extinderea rețelei electrice din localitatea...

E-Distribuție Dobrogea investește 1,6 milioane Ron în extinderea rețelei electrice din localitatea Poarta Albă, în beneficiul a 460 de consumatori

Locuitorii din Poarta Albă, județul Constanța, beneficiază de aproape 12 kilometrinoi de rețea electrică, traseul liniilor de medie și de joasă tensiune fiind subteran. În total, până la finalul acestui an, E-Distribuție Dobrogea va extinde cu aproximativ 100 de kilometri rețeaua de energie electrică din cele patru județe în care își desfășoară activitatea, ajungând la peste 24.770 de kilometri.

E-Distribuție Dobrogea, operatorul de distribuție a energiei electrice parte a grupului Enel, a finalizat lucrările de extindere cu aproximativ 12 kilometri a rețelei de energie electrică (în zona de lotizări D) din localitatea Poarta Albă din județul Constanța.Estecea mai amplă lucrare de acest tip realizată în 2021, în urma căreia 460 de consumatori au acces la electricitate.

Investiția operatorului de distribuție se ridică la peste 1,6 milione de lei, la care se adaugă costurile suportate de Primăria Poarta Albă, conform prevederilor legislative elaborate de ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei). În cursul acestui an, E-Distribuție Dobrogea a avut în derularelucrări similare de extindere a rețelei în alte trei localități din județul Constanța, mai exact în Năvodari, Cumpăna și Lazu.

În urma investiției, liniile de medie tensiune au fost extinse cu peste 2,4 kilometri, iar cele de joasă tensiune, cu aproximativ 9,2 kilometri, traseul rețelei din zona de lotizări fiind unul subteran. Lucrările s-au desfășurat pe durata a doi ani și au presupus inclusivinstalarea adouă posturi de transformare aflate în sistemul de telecontrol și a 176 cutii de distributie. Proiectul deservește cele 459 de loturi noi din zona de Nord-Est a localității Poarta Albă.

„Pentru ca electricitatea să ajungă la oameni, e nevoie de rețele inteligente. Așadar, venim în sprijinul comunitătilor locale din zonele în care ne desfășurăm activitateanu doar prin extindenderea rețelei de energie, ci și prin digitalizarea acesteia.Lucrările de la Poarta Albă au presupus instalarea liniilor de medie și de joasă tensiune în subteran, pentru o mai mare siguranță în alimentarea cu energie a locuințelor, precum și a unor posturi de transformare dotate cu echipamente de telecomunicații care permit intervenții rapide, de la distanță, în cazulavariilor în rețea”, a declarat Mihai Știrbulescu, director regiune E-Distribuție Dobrogea.

În Dobrogea, E-Distribuție are planificate, în 2021, investiții de 185de milioane de lei în modernizarea și digitalizarea rețelelor electrice, inclusiv prin instalarea de contoare inteligente. Valoarea programelor de modernizare și de mentenanță a rețelei electrice din acest an se adaugă investițiilor de 1,5 miliarde de lei, realizate în total de E-Distribuție Dobrogea în perioada 2006–2020.

În total, companiile E-Distribuție din România investesc în 2021 aproximativ 940 de milioane de lei, echivalentul a 191 milioane de euro, în modernizarea, digitalizarea și extinderea rețelei electrice din București și din cele zece județe din țară în care își desfășoară activitatea.

Rețelele electrice operate de cele trei companii E-Distribuție (Muntenia, Banat și Dobroges) numără peste 131.000 de kilometri, 286 stații de transformare și 23.575 posturi de transformare. În 2020, acestea au distribuit peste 15,3 TWh de energie electrică, prin linii electrice de înaltă, medie și joasă tensiune.

English version

E-Distribuţie Dobrogea, the electricity distribution operator part of the Enel Group, completed the works of extension of the electricity grid in Poarta Albă locality, Constanța county, by approximately 12 kilometers. It is the largest work of its kind in 2021, following which 460 consumers have access to electricity. The investment of the distribution operator amounts to over 1.6 million lei, together with the costs borne by the Poarta Albă Mayor’s Office, according to the legislative provisions elaborated by the National Energy Regulatory Authority (ANRE). During this year, E-Distribuţie Dobrogea had similar works in place to expand the grid in three other localities in Constanța County, more precisely in Năvodari, Cumpăna and Lazu. Following the investment, the medium voltage lines were extended by over 2.4 kilometers, and the low voltage lines by approximately 9.2 kilometers, the route of the grid being an underground one. The works took place over two years and involved the installation of two transformer stations in the telecontrol system and 176 distribution boxes. The project serves the 459 new lots in the North-East area of ​​Poarta Albă. „For electricity to reach people, smart grids are needed. Therefore, we come to the aid of local communities in the areas where we operate not only by expanding the energy grid, but also by digitalizing it. The works at Poarta Albă involved the installation of medium and low voltage lines underground, for greater security in the energy supply of homes, as well as transformer stations equipped with telecommunications equipment that allow fast, remote interventions, in case of grid failures “, said Mihai Știrbulescu, director of E-Distribuţie Dobrogea. In Dobrogea, E-Distribuţie has plannedinvestments of 185 million leiin 2021, in the modernization and digitalization of electricity grids, including through the installation of smart meters. The value of this year’s modernization and maintenance programs of the electricity grid is in addition to the investments of 1.5 billion lei, made in total by E-Distribuţie Dobrogea between 2006-2020. In total, E-Distribution companies will invest in 2021 approximately 940 million leiin Romania, the equivalent of 191 million euros, in modernizing, digitalizing and expanding the electricity grid in Bucharest and the ten counties in the country where they operate. The electrical grids operated by the three E-Distribution companies account for over 131,000 kilometers, 286 transformer stations and 23,575 transformer substations. In 2020, they distributed over 15.3 TWh of electricity, through high, medium and low voltage power lines.

Biroul de preE-Distribuție Muntenia 

 

Notă A se vedea și articolele asociate

E-distribuție Muntenia extinde cu cca 20 de km reteaua electrică în județele Ilfov și Giurgiu, în beneficiula peste 600 de familii, inclusiv din medii defavorizate

E-Distribuție Dobrogea începe relocarea rețelelor electrice pentru a elibera accesul către noul pod peste Dunăre în zona Brăila 

Măsuri luate de companiile E-Distribuție pentru a reduce numărul accidentelor ce duc la electrocutarea păsărilor și la avarii în rețea. Life Danube Free Sky

E-Distribuție Banat a investit peste 12 Milioane Ron pentru modernizarea stației de transformare Orăștie Zăvoi în beneficiul a 14.000 de clienți

Companiile E-Distribuție au trimis la reciclare peste 6.000 de tone de deșeuri de echipamente rezultate din lucrări de modernizare a rețelei în perioada 2020 – 2021

Bibliografie

Nota redacției

Revista internațională de cultură „Cervantes”: Rezumat al interviului „interzis” al profesorului – cercetător Thomas Csinta, acordat jurnalistului Geo Scripcariu, de la Radio Punct Londra