Acasă Energie eletrică - Centralew electrice și termice-furnizori de energie Enel deschide 4 magazine noi în Alba Iulia, Brăila, Roman și Zalău

Enel deschide 4 magazine noi în Alba Iulia, Brăila, Roman și Zalău

Enel a deschis patru noi magazine în orașele Alba Iulia, Brăila, Roman și Zalău, în spații dedicate atât clienților rezidențiali, cât și agenților economici. Astfel, la nivel național, numărul total de magazine Enel, proprii și operate prin parteneri, a ajuns la aproape 80, reprezentând unul dintre cele mai mari lanțuri de puncte de prezență în teritoriu aparținând unui furnizor de energie electrică și gaze naturale din România.

Programul magazinelor menționate în prezentul este de luni până vineri, între orele 9:00 -17:00. Adresele acestora sunt: Alba Iulia–Str. Iuliu Maniu nr. 17, bl. A2; Brăila-Calea Galați nr. 59, bl. D; Roman-Str. Oituz nr. 7; Zalău-Str. Simion Barnuțiu nr.1, bl. A27, sc. B. Accesul în magazine se face cu respectarea regulilor anti-Covid (mască de protecție, distanțare socială).

„Continuăm eforturile de a fi cât mai aproape de clienții aflați în portofoliul Enel sau cei care vor să se alăture Enel. Deschidem spații accesibile, cu echipe bine pregătite, care pot răspunde nevoilor de informare venite din partea celor care ne trec pragul și accelerăm procesele de digitalizare care să faciliteze interacțiunea cu clienții. În paralel, punem un accent deosebit pe pregătirea profesională a personalului nostru pentru ca, în calitatea lor de consultanți, să poată oferi cele mai complete informații clienților, adaptate nevoilor acestora”, a declarat Marius-Adrian Chiriac, director general al Enel Energie și Enel Energie Muntenia. 

Noile magazine vin în întâmpinarea nevoilor clienților cu o gamă largă de oferte și servicii de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale pe piața concurențială, precum și cu detalii legate de semnarea și derularea contractelor, consumul de energie, detalii legate de serviciul universal sau despre schimbarea furnizorului. Prin intermediul acestora, clienții au acces direct la oferte potrivite nevoilor lor, cu un preț fix pe o perioadă de un an sau la alte produse adaptate cerințelor pieței și clienților.

De asemenea, pe lângă ofertele de furnizare a electricității și gazelor naturale, clienții pot beneficia de echipamente cu plata în tranșe, precum aparate de aer condiționat, centrale termice, accesorii smart home, de produsele Enel Asistență și Enel Asistență Gaz ce includ servicii de asistență de urgență pentru instalații și/sau verificare tehnică a instalației electrice/de gaz și intervenții de urgență, inclusiv de un produs care include beneficiul unei asigurări, din partea furnizorului, pentru situații de urgență, prin intermediul produsului Enel Protect 360.

Clienții pot avea acces în magazine inclusiv în baza unei programări telefonice, apelând 021.9977 (apel cu tarif normal) și apăsând tasta 5. Scopul acestui demers este de a crește gradul de confort al consumatorilor și, în același timp, de a le pune la dispoziție serviciile dorite în condiții de siguranță deplină, în contextul Covid-19. În urma liberalizării piețelor de energie electrică și gaze naturale, consumatorii își pot alege furnizorul de energie electrică și/sau gaze naturale și oferta care li se potrivește cel mai bine, oricând doresc, neexistând un termen limită pentru această decizie. În plus, schimbarea furnizorului nu implică niciun cost suplimentar sau modificări tehnice, cum ar fi schimbarea contorului electric.

La Enel, contractul de furnizare de energie electrică/gaze naturale pe piața concurențială pentru clienții rezidențiali poate fi încheiat pe un interval de timp determinat sau pe unul nedeterminat, iar perioada de valabilitate a unei oferte de preț este de 12 luni, timp în care prețul energiei electrice active rămâne nemodificat. Clienții pot găsi cele mai noi informații pe acest subiect pe site-ul Enel, la secțiunea dedicată liberalizării pieței de energie electrică și pot urmări materialele video dedicate lor pe canalele digitale principale ale Enel în România: Facebook, LinkedIn, Instagram și YouTube.

Notă. Clienții persoane juridice pot consulta ofertele în vigoare în cadrul secțiunii dedicate: Enel energie-Clienti business

English version

Enel opened four new stores in the cities of Alba Iulia, Brăila, Roman and Zalău, in spaces dedicated to both residential customers and companies. Thus, at national level, the total number of Enel stores, owned and operated by partners, reached almost 80, representing one of the largest chains of points of presence in the territory belonging to a supplier of electricity and natural gas in Romania. The schedule of the stores mentioned here is from Monday to Friday, between 9:00 and 17:00. Their addresses are: Alba Iulia – Str. Iuliu Maniu no. 17, building A2; Brăila – Calea Galati no. 59, building D; Roman – Str. Oituz no. 7; Zalău – Str. Simion Barnuțiu no.1, buliding A27, entrance B. Access to shops is made in compliance with anti-Covid rules (protective mask, social distancing). „We continue our efforts to be as close as possible to the customers in Enel’s portfolio or those who want to join Enel. We open accessible spaces, with well-prepared teams, that can respond to the information needs coming from people who visit us, and we accelerate the digitization processes that facilitate the interaction with the clients. At the same time, we place special emphasis on the professional training of our staff so that, as consultants, they can provide complete information to customers, tailored to their needs,” said Marius-Adrian Chiriac, General manager of Enel Energie and Enel Energie Muntenia. The new stores meet the needs of customers with a wide range of offers and services for the supply of electricity and natural gas on the competitive market, as well as with details related to signing and deploying contracts, to energy consumption, details related to universal service or change of supplier. Thus, customers have direct access to offers tailored to their needs, with a fixed price for a period of one year or to other products tailored to market and customer requirements. Also, in addition to the offers for the supply of energy and natural gas, customers can benefit from equipment with payment in installments, such as air conditioners, Also, in addition to the offers for the supply of electricity and natural gas, customers can benefit from equipment with payment in installments, such as air conditioners, thermal power plants, smart home accessories, Enel Asistență and Enel Asistență Gaz products that include assistance services. for installation and/or technical verification of the electrical/gas installation and emergency interventions, including emergency insurance, through the Enel Protect 360 product, smart home accessories, Enel Asistență and Enel Asistență Gaz products that include assistance services for installation and / or technical verification of the electrical / gas installation and emergency interventions, including a product that includes an insurance from the supplier for emergency situations, through the Enel Protect 360 product. Customers can access the stores, including on the basis of a phone appointment, by calling 021.9977 (call with normal tariff) and pressing the 5 key. The purpose of this approach is to increase the comfort of consumers and, at the same time, toprovide them with the desired services in complete safety, in the context of Covid-19. Following the liberalization of the electricity and gas markets, consumers can choose their electricity and / or gas supplier and the offer that suits them best, whenever they want, as there is no deadline for this decision. In addition, changing supplier does not involve any additional costs or technical changes, such as changing the electric meter. At Enel, the contract for the supply of electricity / natural gas on the competitive market for residential customers can be concluded for a definite or indefinite period of time, and the period of validity of a price offer is 12 months, during which period the active electricity price remains unchanged. Customers can find the latest information on this topic on the website Enel, in the section dedicated to the liberalization of the electricity market and can watch the videos dedicated to them on Enel’s main digital channels in Romania: Facebook, LinkedIn, Instagram and YouTube.

Clients of legal entities can consult the offers in force in the dedicated sections: Enel energie-Clienti business

Notă. Alte articole despre Enel

Enel X România construiește o centrală fotovoltaică cu o capacitate de circa 1 MWp pentru Compa Sibiu

Enel X Romania a modernizat sistemul de iluminat public din Gurahonț (Arad, Crișana)

Enel Green Power achiziționează de la Mytilineos două proiecte pentru centrale fotovoltaice cu o capacitate totală de de cca 90Mw

3 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.