Acasă Energie electrică-furnizor de electricitate și gaz Enel X România instalează peste 2.000 de panouri fotovoltaice pentru Retalierul Selgros,...

Enel X România instalează peste 2.000 de panouri fotovoltaice pentru Retalierul Selgros, în județele Mureș și Timiș

Sistemele fotovoltaice au o capacitate totală instalată de peste 900 kWp. Acestea   asigură o producție anuală medie de peste 960 MWh și contribuie la reducerea cu peste 200 de tone/an a emisiilor de dioxid de carbon

  Enel X România, parte a Enel X, divizia de servicii energetice avansate a grupului  Enel, pune în funcțiunedouă sisteme de panouri fotovoltaice cu o capacitate totală instalată de peste 900kWp, pentru două magazine Selgros din județele Mureș și Timiș.

Sistemul fotovoltaic din Ernei, județul Mureș, este instalat pe acoperișul clădirii și include 1.000 de panouri fotovoltaice ce vor asigura o producția anulă medie de peste 470 MWh și economii în factura de electricitate ce depășesc 38.000€ pe an. Totodată, proiectul contribuie la reducerea cu peste 100 de tone/an a emisiilor de dioxid de carbon.

În Timișoara, județul Timiș, Enel X România instalează pe acoperișul clădirii Selgros 1.014 panouri fotovoltaice cu o producție anuală medie de circa 500 MWh. Proiectul contribuie la reducerea cu peste 100 de tone/an a emisiilor de dioxid de carbon.

„Soluțiile propuse de Enel X contribuie la protejarea mediului prin reducerea amprentei de carbon și, în același timp,la dezvoltarea afacerilor partenerilor, printr-un consum eficient al energiei electrice. Economiile obținute în urma implementării de soluții fotovoltaice personalizate, la cheie, pot fi reinvestite în dezvoltarea activității companiilor, cu impact inclusiv asupra competitivității”, a declarat Mirel Jarnea, Head of B2B Enel X România.

Tehnologiile și echipamentele utilizate de Enel X în acest proiect au performanțe și fiabilitate ridicate, provenind de la producători cu expertiză mondială pe piața sistemelor fotovoltaice.

 Enel X România are în portofoliu proiecte implementate pentru cele mai importante companii din sectoare precum cel alimentar, retail, centre logistice, centre comerciale şi clădiri de birouri. În total, au fost montate aproximativ 40.000 de panouri fotovoltaice, ce contribuie la reducerea cu aproximativ 3.700 tone/an a emisiilor de dioxid de carbon. Instalarea acestor surse de producție de energie a dus la economii de peste 1 milion de euro pentru companiile partenere, prin înlăturarea costurilor asociate transportului și distribuției energiei electrice, precum și a contribuțiilor pentru certificatele verzi și cogenerare.

Enel X România face parte din Enel X Global Retail, linia de afaceri globală a Enel și lider în sectorul soluțiilor energetice avansate. Enel X România gestionează servicii de mobilitate electrică, având puncte de încărcare a vehiculelor electrice disponibile în toată țara, oferă soluții complete clienților industriali și comerciali pentru producerea locală a energiei electrice folosind panouri fotovoltaice, cât și sisteme avansate de e-city și e-home, dând oamenilor, comunităților, instituțiilor și companiilor un model alternativ care să respecte mediul înconjurător și să integreze inovația tehnologică în viața de zi cu zi. Fiecare soluție are puterea de a transforma obiectivele de decarbonizare, electrificare și digitalizare în acțiuni durabile pentru toată lumea, pentru a construi o societate mai responsabilă și mai eficientă.

English version

The photovoltaic systems have a total installed capacity of over 900 kWp. The two systems ensure an average annual production of over 960 MWh and contribute to the cut in carbon dioxide emissions of over 200 tons/year.

Enel X România, part of Enel X, the advanced energy services division of the Enel Group, puts into operation two photovoltaic power plants with a total installed capacity of over 900 kWp, for two Selgros stores in Mureș and Timiș counties.

The photovoltaic system in Ernei, Mureș County, is installed on the roof of the building and includes 1,000 photovoltaic panels that will ensure an average annual production of over 470 MWh and savings in electricity bills exceeding 38,000 euros per year. At the same time, the project contributes to the cut of over 100 tons / year in carbon dioxide emissions. In Timișoara, Timiș County, Enel X Romania installs 1,014 photovoltaic panels on the roof of the Selgros building, with an average annual production of about 500 MWh. The project contributes to the cut in carbon dioxide emissions by over 100 tons/year.

„The solutions proposed by Enel X contribute to the protection of the environment by reducing the carbon footprint and, at the same time, to the development of the partners’ business, through an efficient electricity consumption. The savings obtained from the implementation of customized, state-of-the-art photovoltaic solutions can be reinvested in the development of the companies’ activity, with an impact also on competitiveness”, said Mirel Jarnea, Head of B2B Enel X Romania.

The technologies and equipment used by Enel X in this project have high performance and reliability, coming from manufacturers with global expertise in the photovoltaic systems market.

Enel X Romania portfolio includes projects implemented for the most important companies in sectors such as food, retail, logistics centres, shopping centres and office buildings. In total, about 40,000 photovoltaic panels have been installed, which contribute to the cut of about 3,700 tons/year in carbon dioxide emissions. The installation of these energy sources has led to savings of over 1 million euros for partner companies, by eliminating the costs associated with electricity transmission and distribution, as well as the contributions for green certificates and cogeneration.

Enel X Romania is part of Enel X Global Retail, Enel’s global business line and a leader in the advanced energy solutions sector. Enel X Romania manages electric mobility services, with charging points for electric vehicles available throughout the country, offers complete solutions to industrial and commercial customers for local electricity generation using photovoltaic panels, as well as advanced e-city and e-home systems, giving people, communities, institutions, and companies an alternative model that respects the environment and integrates technological innovation into everyday life. Each solution can turn the goals of decarbonization, electrification and digitalization into sustainable actions for everyone, in order to build a more sustainable and efficient society.

Biroul de presă Enel România

Notă. A se vedea și articole asociate

Enel X România construiește o centrală fotovoltaică cu o capacitate de circa 1 MWp pentru Compa Sibiu

Enel X Instalează două centrale fotovoltaice pentru fabricile Eaton din România

Enel X Romania asigură soluții de iluminat public eficient energetic pentru 7 localități din țară și pentru un sector al autostrăzii București – Brașov

Enel X Romania a modernizat sistemul de iluminat public din Gurahonț (Arad, Crișana)

Enel X și Power Electric semnează un parteneriat pentru dezvoltarea zonei private de încărcare a vehiculelor electrice și extinderea rețelei de stații din România

Nota redacției