Acasă Energie eletrică - Centralew electrice și termice-furnizori de energie Enel X și Power Electric semnează un parteneriat pentru dezvoltarea zonei...

Enel X și Power Electric semnează un parteneriat pentru dezvoltarea zonei private de încărcare a vehiculelor electrice și extinderea rețelei de stații din România

  Enel X România, filială a Enel X, linia de afaceri pentru servicii energetice avansate a Grupului Enel, a semnat un acord cu Power Electric pentru vânzarea de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice. Este primul parteneriat de acest fel semnat de Enel X  România, pentru a extinde portofoliul de clienți și pentru a accelera dezvoltarea infrastructurii de mobilitatea electrică la nivel național.  

 Enel X și Power Electric își propun să vină în sprijinul clienților din zona privată cu soluții de mobilitate electrică pentru acasă sau la birou, fiind punctele principale unde autoturismul electric poate fi încărcat în timpul opririlor prelungite. Solutiile includ stații de reîncărcare de tip JuiceBox, JuicePole si JuicePump, servicii de instalare și aplicații software prin care clienții își pot monitoriza și controla propriile dispozitive de reîncărcare.

„Tot mai mulți oameni folosesc energia electrică nu doar pentru alimentarea propriilor locuițelor, ci și pentru transport. Vedem de la o lună la alta creșteri în ceea ce privește consumul de energie la stațiile Enel X: în luna august, energia consumată prin intermediul punctelor noastre de reîncărcare era de două ori și jumătate mai mare față de iunie. Enel X România vine în întâmpinarea nevoilor actuale ale consumatorilor care optează pentru mobilitatea electrică și accelerează dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare a vehiculelor electrice din țară, inclusiv prin parteneriatul cu Power Electric. Enel X se află în prima linie în procesul de electrificare a României și în tranziția energetică, iar astfel de parteneriate ne ajută să ne atingem obiectivele”, a spus Mihai Mardale, director E-Mobility, Enel X România.

 Enel X  deține o infrastructură publică extinsă, formată din stații de reîncărcare de tip JuicePump și JuicePole, instalate în toate regiunile din România, atât pe spații publice, cât și private. Soluția JuicePump permite încărcarea a până la 80% din nivelul bateriei în aproximativ 25 de minute, în funcție de modelul și specificațiile mașinii. Unitățile JuicePole au o putere disponibilă de 2 x 22 kW AC, fiecare permițând încărcarea a până la 40% din nivelul bateriei în 30 de minute, în funcție de modelul și specificațiile mașinii.

 Grija pentru impactul emisiei de CO2, provenită din industria auto, asupra mediului înconjurător, reprezintă o problemă de interes pentru marii producători auto, constructori sau distribuitori. Ne bucurăm să ne alăturăm eforturilor marilor companii pentru sustenabilitatea mediului înconjurător, prin intermediul soluțiilor de încărcare electrică auto, alături de un partener prestigios, Enel X România, parte a grupului Enel, furnizor de soluții de reîncărcare a vehiculelor electrice si sistemelor fotovoltaice”, spune Ciprian Marinescu, director vânzări, Power Electric Srl.

 Enel X România a ajuns deja la o rețea de circa 180 de puncte de reîncărcare instalate în 25 de orașe, atât în spații publice, cât și private, în mall-uri sau hipermarketuri. În egală măsură a crescut și numărul celor care apelează la stațiile Enel X și la facilitățile companiei. Din aprilie 2021 și până în august, numărul de utilizatori ai aplicației JuicePass, care oferă accesul la punctele de reîncărcare ale Enel X România, a crescut cu peste 75%.

 Enel X România este parte a Enel X, linia globală de afaceri a Grupului Enel dedicată dezvoltării de produse inovatoare și soluții digitale în sectoare în care energia are cel mai mare potențial de transformare: orașe, case, industrii și mobilitate electrică. Enel X România gestionează servicii precum puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice, disponibile în toată țara, soluții de panouri fotovoltaice pentru clienți industriali și comerciali, sisteme avansate pentru e-city și e-homes, oferind oamenilor, comunităților, instituțiilor și companiilor un model alternativ care respectă mediul și care integrează inovația tehnologică în viața de zi cu zi. Fiecare soluție poate transforma obiectivele de decarbonizare, electrificare și digitalizare în acțiuni durabile pentru toată lumea, pentru a construi o societate mai sustenabilă și mai eficientă.

Cu o experiență de peste 27 de ani in domeniu, Power Electric Srl se numără, prin intermediul brand-ului nostru Can&Power, printre cei mai importanți furnizori de soluții profesionale complete pentru iluminat din Romania. Seriozitatea, pasiunea si devotamentul fata de clienții noștri reprezintă criterii standard după care ne ghidam activitatea, Power Electric furnizând o gama completa de produse si servicii pentru multiple industrii si business-uri. Printre acestea se numără corpuri și surse de iluminat pentru consum, pentru zona profesională sau pentru destinații speciale, accesorii, echipamente și componente pentru instalații electrice, stâlpi de iluminat, dar și grupuri electrogene, surse neîntreruptibile (UPS) si stații de încărcare auto. Compania noastră oferă, de asemenea, servicii de consultanta pentru eficientizarea soluțiilor de iluminat, design si proiectare luminotehnică pentru aplicații de iluminat din domeniul industrial, office, stradal, sportiv, destinate spatiilor comerciale, dar și rezidențiale.

English version

Enel X Romania, a subsidiary of Enel X, the Enel Group’s advanced energy services business line, has signed an agreement with Power Electric to sell electric vehicle charging stations. It is the first partnership of this kind signed by Enel X Romania to expand the client portfolio and accelerate the development of the electric mobility infrastructure at the national level. Enel X and Power Electric aim to support customers in the private area with electric mobility solutions for home or office. The main points where the electric car can be charged during extended stops. Solutions include JuiceBox, JuicePole, and JuicePump recharging stations, installation services, and software applications through which customers can monitor and control their own recharging devices. „More and more people are using electricity not only to power their homes but also for transportation. As a result, we see increases from month to month in terms of energy consumption at Enel X stations: in August, the energy consumed through our recharging points was two and a half times higher than in June. Enel X Romania meets the current needs of consumers who opt for electric mobility and accelerates the development of recharging infrastructure for electric vehicles in the country, including through the partnership with Power Electric. Enel X is at the forefront of Romania’s electrification process and energy transition, and such partnerships help us achieve our goals,” said Mihai Mardale, E-Mobility Director, Enel X Romania. Enel X has an extensive public infrastructure, consisting of JuicePump and JuicePole recharging stations, installed in all regions of Romania, both in public and private spaces. The JuicePump solution allows you to charge up to 80% of the battery level in about 25 minutes, depending on the model and specifications of the machine. JuicePole units have an available power of 2 x 22 kW AC, each allowing you to charge up to 40% of the battery level in 30 minutes, depending on the model and specifications of the machine. „Caring for the impact of CO2 emissions from the automotive industry on the environment is a matter of interest for major automakers, manufacturers, or distributors, as well as for the final consumer. We are pleased to join the efforts of large companies for environmental sustainability, through electric charging solutions for cars, together with a prestigious partner, Enel X Romania, part of the Enel Group, provider of recharging solutions for electric vehicles and photovoltaic systems. We aim for an efficient and lasting collaboration so that by the end of 2022, we hope to install 50 new recharging stations”, said Ciprian Marinescu, sales director, Power Electric Srl. Enel X Romania has already reached a network of about 180 recharging points installed in 25 cities, both in public and private spaces, in malls, or hypermarkets. As a result, the number of those who use the Enel X stations and the company’s facilities has also increased. For example, from April 2021 until August, the number of users of the JuicePass application, which provides access to Enel X Romania recharging points, increased by over 75%.

Enel X Romania is part of Enel X, the global business line of the Enel Group dedicated to the development of innovative products and digital solutions in sectors where energy has the most significant potential for transformation: cities, homes, industries, and electric mobility. Enel X Romania manages services such as recharging points for electric vehicles, available throughout the country1, photovoltaic panel solutions for industrial and commercial customers, advanced systems for e-city and e-homes, offering people, communities, institutions, and companies an alternative model environmentally friendly and integrates technological innovation into everyday life. Each solution can turn the goals of decarbonization, electrification, and digitization into sustainable actions for everyone to build a more sustainable and efficient society. With over 27 years of experience in the field, Power Electric Srl is, through our brand Can & Power, among the most important providers of complete professional lighting solutions in Romania. Thus, our company distributes various products, including lighting sources for consumption, professional areas or special destinations, accessories, equipment and components for electrical installations, lighting poles and generators, sources of uninterruptible power supplies (UPS), and car charging stations. In addition, we also offer consulting services for streamlining lighting solutions, design, and lighting design for lighting applications in the industrial, office, street, sports, intended for commercial and residential spaces. Our team’s focus on technology, innovation, and expertise are standard criteria according to which we guide our activity, Power Electric providing a full range of products and services for multiple industries and businesses.

Biroul de presă România

Notă. A se vedea și articolele conexe (asociate)

Enel X România construiește o centrală fotovoltaică cu o capacitate de circa 1 MWp pentru Compa Sibiu

3 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.