Acasă Energie electrică-furnizor de electricitate și gaz Enel X Way România lansează website-ul dedicat celor care folosesc serviciul de...

Enel X Way România lansează website-ul dedicat celor care folosesc serviciul de mobilitate electrică ale companiei (Enel X Way Romania launches the website dedicaded to those who use the company’s electric mobility service)

Șoferii pot verifica locul și disponibilitatea punctelor de încărcare Enel X Way, accesând o hartă interactivă. Aplicația Enel X Way a fost descărcată în România de 21.000 de ori și este utilizată recurent de aproximativ 16.000 de utilizatori. Enel X Way România, parte a Enel X Way, companie a Grupului Enel dedicată mobilității electrice, a lansat website-ul Enel X Way care integrează toate soluțiile de mobilitate electrică oferite de companie pentru persoane fizice, companii și instituții. Platforma web oferă și date despre facilitățile aplicației mobile cu același nume, precum și o hartă interactivă care afișează disponibilitatea în timp real a stațiilor de încărcare din rețeaua Enel X Way din România și din țările unde este prezentă compania.

Harta interactivă a punctelor de încărcare Enel X Way poate fi acceasată fie pe website, aici, fie din aplicația mobilă Enel X Way disponibilă în App Store și Google Play. Utilizatorii pot vedea, în timp real, dacă o stație de încărcare este disponibilă, ocupată sau în întreținere, precum și dacă aceasta este una rapidă sau ultra-rapidă. Sunt afișate și informații despre tipul cablului de încărcare, puterea, accesibilitatea și distanța până la stația de încărcare. Pentru personalizare, șoferii de vehicule electrice vor putea asocia unul sau mai multe modele de mașini și, pe baza informațiilor introduse, vor primi în timp real date despre durata și nevoia de reîncărcare sau despre intervalul rămas până la încărcarea completă.

„Continuăm să navigăm cu viteză către extinderea rețelei noastre naționale, care, în prezent, este compusă din 350 de puncte de încărcare, cu scopul de a îmbunătăți accesul la infrastructura de încărcare pentru cât mai mulți dintre cei care adoptă mobilitatea electrică. Noua platformă Enel X Way  îmbunătățește experiența șoferilor de mașini electrice care alimentează deja de la stațiile Enel X Way România, dar furnizează și informații practice pentru orice persoană, companie sau instituție care ia în calcul să treacă la un sistem alternativ de transport, sustenabil și nepoluant”, a declarat Andrei Mihalciu, Manager Enel X Way România.

Enel X Way România acoperă nevoile de încărcare pentru mobilitate electrică acasă, în tranzit sau la birou, oferind stații de încărcare, servicii de instalare și aplicații software prin care clienții își pot monitoriza și controla propriile dispozitive de încărcare. Stațiile de încărcare de uz privat Waybox, cu puteri de încărcare de 7,4 kW, respectiv 22 kW, oferă funcții precum programarea încărcărilor din aplicația mobilă, de la distanță, informații în timp real despre evoluția încărcării, monitorizarea consumului. În portofoliul de soluții pentru spațiile publice sunt incluse Waypump și Waypole. Waypump are o putere disponibilă de maximum 60 kW, permite încărcarea a până la 80% din nivelul bateriei în aproximativ 25 de minute, în funcție de modelul și specificațiile mașinii. Unitățile Waypole au o putere disponibilă de 2 x 22 kW AC, fiecare permițând încărcarea a până la 40% din nivelul bateriei în 30 de minute, în funcție de modelul și specificațiile mașinii. Enel X Way România are în portofoliu și stații de încărcare ultra-rapide, având o putere maximă de 300 kW și care permit încărcarea a până la 80% din nivelul bateriei în aproximativ 15 minute.

Pentru companii și instituții, Enel X Way oferă soluția Net Manager, o platformă digitală de gestiune a flotei de mașini electrice. Soluțiile la cheie pentru instituții includ furnizarea, instalarea și gestionarea infrastructurii de încărcare și a utilizatorilor, servicii de mentenanță, un call-center dedicat și posibilitatea de a accesa stațiile de încărcare cu ajutorul aplicației Enel X Way. Utilizatorii își pot reîncărca vehiculele la punctele de încărcare Enel X Way România folosind aplicația mobilă Enel X Way despre care mai multe detalii sunt disponibile aici. Aplicația poate fi descărcată din Google Play și App Store. Din 2020 până în prezent, aplicația a fost descărcată în România de 21.000 de ori și este utilizată recurent de aproximativ 16.000 de utilizatori.

Enel X Way România asigură, de asemenea, servicii de call-center, disponible 24/7, la numărul 0800.801.158, pentru asistența șoferilor care își încarcă vehiculele la punctele sale de încărcare. De asemenea, aceștia pot solicita informații direct din aplicația Enel X Way, din secțiunea „Raportează o problemă” sau pot scrie la adresa enelxway.romania.support@enel.com. Compania instalează în România infrastructură de încărcare în centre comerciale, supermarketuri, restaurante și hoteluri care doresc să atragă utilizatorii de mașini electrice, precum și în spațiile publice puse la dispoziție de municipalități interesate de îmbunătățirea calității aerului prin încurajarea mobilității electrice. În prezent, Enel X Way are încheiate o serie de  parteneriate cu companii private și administrații publice care pun la dispoziție spațiile unde se instalează stațiile de încărcare. Enel X Way România operează o rețea națională de stații de încărcare și se concentrează pe dezvoltarea de tehnologii și soluții de încărcare flexibile pentru a îmbunătăți experiența clienților și pentru a permite electrificarea transportului pentru consumatori, afaceri, orașe și administrații publice.

English version

Drivers can check the location and availability of Enel X Way charging points by accessing an interactive map available. The Enel X Way application has been downloaded in Romania 21,000 times and is used recurrently by approximately 16,000 users. Enel X Way Romania, part of Enel X Way, a company of the Enel Group dedicated to electric mobility, has launched website that integrates all the mobility solutions offered by the company for individuals, companies and institutions. The web platform also provides data about the facilities of its mobile application with the same name, as well as an interactive map that displays the real-time availability of charging stations in the Enel X Way network in Romania and in the countries where the company is present. The interactive map of the Enel X Way charging points can be accessed either on the website, here, or from the Enel X Way mobile app available in App Store and Google Play. Users can see, in real time, whether a charging station is available, occupied or under maintenance, as well as whether it is a fast or ultra-fast one. Information about the type of charging cable, power, accessibility and distance to the charging station is also displayed. For customization, electric vehicle drivers will be able to associate one or more models of cars and, based on the information entered, they will receive real-time data on the duration and need for recharge or the remaining time until full charging.

„We continue to navigate at speed towards the expansion of our national network, which is currently composed of 350 charging points, with the aim of improving access to charging infrastructure for as many of those who adopt electric mobility as possible. The new Enel X Way platform improves the experience  of the electric car drivers who already supply from Enel X Way Romania stations, but also provides practical information for any person, company or institution that is considering switching to an alternative, sustainable and clean transport system”, said Andrei Mihalciu, Manager Enel X Way România. Enel X Way Romania covers charging needs for electric mobility at home, in transit or in the office, offering charging stations, installation services and software applications through which customers can monitor and control their own charging devices. Waybox private charging stations, with charging powers of 7.4 kW and 22 kW respectively, offer functions such as scheduling the charging session via the mobile app, remotely, real-time information about the charging status, monitoring of the consumption.

The portfolio of solutions for public spaces includes Waypump and Waypole. Waypump has an available power of maximum 60 kW, allows charging up to 80% of the battery level in about 25 minutes, depending on the model and specifications of the car. Waypole units have an available power output of 2 x 22 kW AC, each allowing up to 40% of the battery level to be charged in 30 minutes, depending on the model and specifications of the car. Enel X Way Romania also has in its portfolio ultra-fast charging stations, with a maximum power of 300 kW and which allow charging up to 80% of the battery level in about 15 minutes. For companies and institutions, Enel X Way offers the Net Manager solution, a digital platform for managing the fleet of electric cars. Turnkey solutions for institutions include the supply, installation and management of charging infrastructure and users, maintenance services, a dedicated call center and the possibility to access charging stations using the Enel X Way application. Users can recharge their vehicles at Enel X Way Romania charging points using the Enel X Way mobile app about which more details are available here.  The app can be downloaded from Google Play and App Store. From 2020 until now, the app has been downloaded in Romania 21,000 times and is used recurrently by approximately 16,000 users. Enel X Way Romania also provides call-center services, available 24/7, at number 0800.801.158, for the assistance of drivers who charge their vehicles at its charging points. They can also request information directly from the Enel X Way app, from the „Report a problem” section, or write to enelxway.romania.support@enel.com.

The company installs in Romania charging infrastructure in shopping centers, supermarkets, restaurants and hotels that want to attract users of electric cars, as well as in the public spaces provided by municipalities interested in improving air quality by encouraging electric mobility. Currently, Enel X Way has concluded a series of partnerships with private companies and public administrations that make available the spaces where the charging stations are installed.  Enel X Way Romania operates a national network of charging stations and focuses on developing flexible charging technologies and solutions to improve the customer experience and enable the electrification of transport for consumers, businesses, cities and public administrations.

Notă. Alte articole despre Enel group în Jurnalul Bucureștiului

Nota redacției

Scriitorul și cineastul Dr. Grid Modorcea (membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului): „Întâlnire istorică cu profesorul universitar Pascal Bruckner (filosof, romancier și eseist francez)” și lansarea noului volum „Umorul involuntar” (cel de-al 121-lea al lui Grid Modorcea, cel mai prolific autor român în viață)

Muzeul muntelui de la poalele masivului Parâng – un muzeu la înălţime (Corespondență de la Mihai Vasile – Sângealb, publicist, senior editor al Jurnalului Bucureștiului, membru al AJTR – Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România)

Cele mai frumoase flori perene perfecte pentru orice gradină (cu Florentina Csinta – manager general al Jurnalului Bucureștiului)

Sociologia matematică și rolul ei în structurile de date ale noii ordini mondiale. „Mecanica socială” a Acad. prof. Spiru Haret – precursor al (psiho)sociologiei matematice (dedicat Generalului Bartolomeu – Constantin Săvoiu, Mare Maestru al Marii Loji Naționale Române 1880)

În exclusivitate pentru Jurnalul Bucureștiului. Dialog cu eruditul promotor (franco – român) al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană „Soleil de l’Est” (Partea 3)

Cu nostalgie, Sri Lanka – fosta insulă Ceylon, „Insula surâsului și a pietrei lunii”

„Ma thèse en 180 secondes” (Teza mea de doctorat în 180 de secunde) cu profesorul Mohamed Ketata, directorul Biroului pentru Europa Centrală și Orientală al AUF (Agenția Universitară a Francofoniei) și Conferința Alianței Franceze de la Pitești

Accesul în sistemul (ultra)elitist francez napoleonian de Înalte Studii „Grandes Ecoles” (științifico – inginerești, economico – comerciale, medico – farmaceutice, social – politice, literar – artistice, judiciare, militare, etc.) – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învățământul superior francez de sute de ani! (Corespondență de la prof. univ. dr. Thomas CSINTA – Paris)

Concours „Pérpa HEC” (Economique et Commerciale). Fusion des épreuves mathématiques HEC (École des hautes études commerciales de Paris – HEC European business school) et ESSEC (École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales – ESSEC Business School). Enoncés. Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies & Maths Appliquées)

Concours „Prépa Ecricome” (Les Grandes Ecoles de Commerce et Management – EM Sstasbourg,  KEDGE Business School, Montpellier Business School, NEOMA Business School, Rennes School of Business). Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies)

„Les grands concours de maths – Grandes Ecoles 2023” (Mines – Ponts – Les Sujets)