Acasă Conferinte, Dezbateri Forumul economic național – „Modelul economic românesc în Uniunea Europeană. România...

Forumul economic național – „Modelul economic românesc în Uniunea Europeană. România – Orizont 2040”. De la corespondentul nostru jurnalistul Geo Scripcariu (Strategy Director al Jurnalului Bucureștiului)

Asociația pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale (ASPES), Academia de Studii Economice-București (ASE), Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER), Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) au plăcerea să va invite la: „Forumul Economic Național–Modelul Economic Românesc în Uniunea Europeană. România–Orizont 2040” în data de 23 iunie 2022 în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București, între orele 9h30-16h00.

Modelul economic românesc în Uniunea Europeană. România–Orizont 2040”(*) este un deners științific desfășurat pe parcursul a 22 dezbateri în perioada 2017 (la împlinirea a 10 ani de la intrarea României în UE) și februarie 2020 (debutul pandemiei de Covid-19), care urmărește să definească, pentru prezent și viitor, coordonatele principale ale construirii unei economii naționale românești, ca o economie bazată pe potențialul real uman, material, natural, mineral și financiar al României. O economie bazată pe cunoaștere, pe cercetare și inovare, în concordanță cu interesul național, dar puternic deschisă și ancorată economiei UE și economiei mondiale, ținând seama de noile redefiniri și schimbări esențiale la nivel european și mondial, schimbări fundamentale determinate de pandemia de Covid-19, de situațiile conflictuale și de reconsiderarea globalizării. România trebuie să fie în pas cu evoluțiile actuale și viitoare din lume.

În contextul actualizării concluziilor demersului realizat de-a lungul celor 22 de dezbateri,  se va organiza pe 23 iunie 2022, la Academia de Studii Economice din București, sala Aula Magna, un forum economic național Modelul economic românesc în Uniunea Europeană. România–Orizont 2040”  cu peste 200 de participanți și cu invitați de seamă: Președintele României, Președinții camerelor Parlamentului, Primul Ministru, miniștrii economiei, antreprenoriatului și turismului, finanțelor, agriculturii și dezvoltării rurale, muncii și solidarității sociale, dezvoltării teritoriale, mediului apelor și pădurilor, cercetării, inovării și digitalizării, investițiilor și proiectelor europene, educației, sănătății, DDDR, comisarul pentru Economie de la Comisia Europeană, contribuitorii la cartea: „Să gândim dincolo de azi. Modelul Economic Românesc în Uniunea Europeană. România orizont 2040”, partenerii și  vorbitorii de la dezbaterile organizate în perioada 2017-2020, conducătorii unor  agenții centrale, secretarii de stat din principalele ministere, președinții consiliilor județene, membri ai ASPES, ai AGER și ai AFER, rereprezentați ai tinerei generații, elevilor și studenților.

Partener & Sponsori: Banca Transilvania, Deleanu Attorneys at Law, Elsaco, Computerland, BCR, AJ Renewables, ecoHORNET

Parteneri Instituționali:  Academia de Științe Agricole şi Silvice (ASAS), Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” (INCE) al Academiei Române, România Durabilă, Societatea Academică de Management din România (SAMRO), Asociația Confederațiilor Patronale din România (ACPR), Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), Consiliul Tineretului Român (CTR), Consiliul Naţional al Elevilor, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Uniunea Studenților din România (USR). Cu sprijinul Academiei Române și a Băncii Naționale a României (BNR). Parteneri  Media: ProfitNews, Economistul, Club Economic, Financial Intelligence, The Diplomat-Bucharest.

Agenda

 • 09:00-09:30   Înregistrare & Welcome Coffee
 • 9:30-12:30   Ssesiune plenară

Alocuțiuni Sesiunea plenară

Nicolea Istudor–Rector al ASE Bucuresti Cuvânt de deschidere
Mircea Abrudean–Sef Cancelarie–Mesajul Primului-ministru al Guvernului României
Florin Spătaru–Ministrul economiei
Mircea Coșea–Prof. univ. dr. analist economic, membru ASPES
Nicolae Istudoe–Prof. univ. dr.–Rector al ASE București
Mihai Daraban–Președinte al CCIR, vicepreședinte  ASPES
Valentin Lazea–Economist Șef BNR
Florin  Jianu–Președinte CNIPMMR
Andrei Rădulescu–Director Banca Transilvania
Gabriel Carnariu– Președintele Consiliului Tineretului din România

12:30-13:30   Pauză de prânz

13:30- 16:00   Secțiuni

 • Management guvernamental suplu & eficient;
 • Prognoze & Planificare;
 • Descentralizare & o nouă organizare administrativ teritorială a României (Sala Aula Magna)

Raportori: Constantin Boștină,  Laszlo Borbely, Cristian Socol, Marius–Constantin Profiroiu

 • Potențialul real de resurse ale României–Valorificare în interes național.  Independența și securitatea energetică a RomânieiSala 0039 (Raportori: Luminița Chivu, Iulian Iancu,  Artur Stratan)
 • Industrii ale viitorului în RomâniaSala 0218 (Raportori: Constantin Anghelache, Mircea Coșea, Constantin Savu)  
 • Relansare și fortificarea sectorului IMM-urilorSala 0233 (Raportori: Ovidiu Nicolescu,   Florin Jianiu, Marin Dinu, Ionuț Popa)
 • Digitalizarea, nevoie stringentă a viitorului Românieisala 0232 (Raportori: Nicolae Badea, Acad. Ioan Dumitrache, Sergiu Iliescu, Florin Talpeș)
 • Independența și securitatea agro-alimentară. România Orizont 2040Sala Virgil Madgearu (Raportori: Nicolae Istudor, Valeriu Tabără, Adrian Izvoranu)
 • Economia și viața socială în zona montană. România Orizont 2040Sala 0328 (Raportori: Radu Rey,  Otilia Manta, Mirela Stoian)
 • Creșterea demografică și stabilizarea forței de muncă în RomâniaSala 0333 (Raportori: Vasile Ghețău, Dan Dumitrescu)
 • Turism și servicii balneare în RomâniaSala 0426 (Raportori: Dragoș Anastasiu, Gabriela Tigu, Ion Antonescu)
 • Ecosistem de educație, cercetare și inovare în România-Orizont 2040Sala 0427 (Raportori: Adrian Cuuraj, Alina Dima)
 • Problematica actuală și previziuni pentru sistemul de sănătate din RomâniaSala 0428 (Raportori: Laszlo Attila, Vasile Cepoi, Alexandru Badea, Cristina Drăgoi)
 • Pactul verde pentru Europa. Gestiunea apei în RomâniaSala 0429 (Raportori: Mircea Duțu, Valeriu Iftimie, Cristian Teodor)
 • Finanțarea dezvoltării României. Resurse ale piețelor financiare, bancare și nebancare românești. Bugetare multianualăSala 0430 (Raportori: Leonardo Badea, Dragoș Stoica, Mircea Ursache, Adrian Mitroi, Cătălin–Răzvan Dobrea, Corneliu Bârnea)
 • Repoziționarea parteneriatului economic al României în noul context european și internațional. Spațiul economic comun România–Republica MoldovaSala 0226 (Raportori: Dumitru Miron, Mihai Daraban)
 • România-Orizont 2040 în viziunea tineretului, elevilor și studențilorSala 0502 (Raportori: Gabriel Carnariu–Președintele Consiliului Tineretului din România, Robert Avram–Președintele Consiliului Elevilor, Horia–Șerban Onița– Președintele ANOSR, Ina Nimerenco–Președinte Uniunea Studenților din România)

Bibliografie. Cartea „Modelul economic românesc în UE România–orizont 2040” (Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale ASPES), Editura Economică, București, 2021, 668 de pagini.

Inițiată și elaborată de ASPES, lucrarea poartă supratitlul „Să gândim dincolo de azi”, exprimând esența modului de abordare și caracterizând în același timp unitatea tematică generatoare a unei viziuni de ansamblu care își dezvoltă prin conținut fundamentarea și își susține utilitatea prin argumente. Lucrarea beneficiază de coordonarea asigurată de dr. ec. Constantin Boștină–președinte al ASPES, de prof. univ. dr. Nicolae Istudor–rector al Academiei de Studii Economice din București, și de regretatul profesor Gheorghe Zaman (1942-2021), membru corespondent al Academiei Române. Parteneri la elaborarea lucrării au fost Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER), Asociația Facultăților de Economie din România (AFER), Academia de Studii Economice (ASE) din București, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” (INCE) al Academiei Române, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” (ASAS), România Durabilă, Societatea Academică de Management din România (SAMRO), Asociația Confederațiilor Patronale din România (ACPR), Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). În lucrare se regăsesc rezultate de cercetare, idei, reflecții, experiențe practice sintetizate din mediul academic, universitar și de cercetare, din mediul de afaceri și din cel financiar‐bancar, din societatea civilă, din lumea tinerilor întreprinzători, studenți și elevi. Conținutul lucrării oglindește esența a 22 de dezbateri la care au participat cu intervenții zece membri ai Academiei Române, 120 de profesori din învățământul superior, cercetători din institute și profesori din învățământul preuniversitar, 300 de antreprenori, patroni din mediul de afaceri, conducători și alți specialiști din domeniul financiar‐bancar, tineri în plin proces de formare. Cu originea în confruntările de idei ale unor dezbateri, lucrarea nu este câtuși de puțin o asociere de păreri exprimate cu voce tare și apoi transcrise ori parafrazate, ci o suită de contribuții elaborate în scopul unei viziuni din perspectiva zilei de azi, asupra României de mâine.

_________________

(*) Dezbaterile din cadrul Forumului Economic Național vor avea ca suport Cartea „Să gândim mai departe de azi. Modelul economic românesc în Uniunea Europeană. România – Orizont 2040 este oferită ca reper decidenților politici asupra drumului pe care România îl deschide generațiilor care vin. „Să gândim mai departe de azi. Modelul economic românesc în Uniunea Europeană. România – Orizont 2040” propune ca abordare și premise cunoașterea obiectivă, informație, studiu, cercetare, condiții pentru transpunere în realitate, stăpânire a unor domenii datorată științei de carte și exercitării practice. Este utilă ca resursă documentară și de idei, adresată politicienilor din diverse domenii, cât și profesionaliștilor și publicului interesat de analiză și argumentație sub semnul relevanței echilibrate.

Nota redacției

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.