Acasă Cultura Guvernul României a aprobat Hotărârea privind „Regulamentul-cadru și componența comitetelor de organizare...

Guvernul României a aprobat Hotărârea privind „Regulamentul-cadru și componența comitetelor de organizare Unesco”

Guvernul României a aprobat astăzi, 11 august 2021, hotărârea privind „Regulamentul-cadru și componența comitetelor de organizare Unesco”, constituite pentru monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial și a zonelor de protecție ale acestora. Comunicat de presă al Ministerului Culturii din 11 august 2021. A consemnat pentru Jurnalul Bucureştiului („Le Petit Parisien”): Claudiu Victor Gheorghiu, Senior Editor

Comunicat de presă al Ministerului Culturii

Guvernul României a aprobat astăzi, 11 august 2021, hotărârea privind „Regulamentul-cadru și componența comitetelor de organizare Unesco”, constituite pentru monumentele istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial și a zonelor de protecție ale acestora.

De la data intrării în vigoare a acestei hotărâri, consiliile județene în a căror rază teritorială sunt situate monumentele istorice aflate pe lista patrimoniului mondial, trebuie să aprobe, prin hotărâre, regulamentele de organizare și funcționare ale comitetelor de organizare Unesco (COU), precum și componența nominală a acestora, inclusiv desemnarea Coordonatorul monumentului istoric care asigură președinția comitetului.

Prezentul proiect de act normativ are ca scop reglementarea modalității de constituire și de funcționare a comitetelor de organizare Unesco, conform articolului 4, alin. (1) din Ordonanță Guvernului 47/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 564/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Regulamentul-cadru al COU cuprinde prevederi cu privire la definirea monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial, în mod individual, precum și a bunului serial, care reprezintă bun cultural format dintr-o serie de componente aparținând aceleiași categorii. De asemenea, regulamentul-cadru cuprinde componența COU, precum și numirea de către Consiliul Judeţean, în a cărui rază teritorială se află monumentul sau, în cazul unui bun serial, componentele acestuia, a unui coordonator al monumentului istoric care asigură președinția COU.

„Mă bucur că, în sfârșit, avem cadrul legal necesar pentru constituirea unor organisme responsabile de managementul siturilor Unesco. Această Hotărâre de Guvern este cu atât mai importantă cu cât recent am primit cu toții vestea înscrierii sitului Roșia Montană în Lista Patrimoniului Mondial  Unesco. Trebuie să înțelegem că această recunoaștere mondială poate deveni un indicator al dezvoltării economice doar prin acțiunii naționale și locale. Autoritățile centrale și locale au astfel, acum, toate prerogativele necesare pentru a se implica activ în conservarea și promovarea acestor monumente. Rolul comitetelor este, prin urmare, extrem de important și reprezintă o etapă necesară în demersul de a genera soluții specifice nevoilor siturilor care sunt recunoscute pentru valoarea lor extraordinară”, a declarat ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu.

Comitetul de Organizare Unesco (COU) este constituit din:

 • a) coordonatorul monumentului istoric;
 • b) trei reprezentanți ai proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra monumentului istoric;
 • c) un reprezentant al Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă județean, respectiv al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti Ilfov, potrivit competenţei teritoriale;
 • d) un reprezentant al inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, potrivit competenţei teritoriale;
 • e) trei reprezentanți ai comunităţii locale, desemnaţi de comunitate în cadrul unei consultări publice organizată de către consiliul judeţean, din rândul cetăţenilor sau al asociaţiilor, organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul patrimoniului cultural pe raza localității;
 • f) un reprezentant al Ministerului Culturii;
 • g) un reprezentant al organului de specialitate al administrației publice centrale în domeniul turismului;
 • h) un reprezentant al organului de specialitate al administrației publice centrale în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului;
 • i) arhitectul-șef din cadrul consiliului județean competent teritorial;
 • î) un reprezentant al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii în a cărui rază teritorială se află monumentul istoric, respectiv în cazul bunului serial câte un reprezentant al fiecărui serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii din județele pe raza teritorială a cărora se află componentele bunului serial;
 • j) un responsabil științific, desemnat de Institutul Național al Patrimoniului, specialist sau expert, atestat de Ministerul Culturii, care asigură coordonarea metodologică a activității COU;
 • k) un reprezentant al consiliului local;
 • l) un reprezentant al compartimentelor specializate, înființate conform dispozițiilor art. 9 lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista Patrimoniului Mondial, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 564/2001, cu modificările și completările ulterioare;
 • m) trei reprezentanți din instituțíi muzeale, universitare sau academice, care au realizat, în ultimii patru ani, studii, cercetări sau documentații privind efectuarea de intervenții de conservare-restaurare asupra respectivului monument istoric.

În funcție de specificul monumentului istoric, pot fi incluși în COU, pe lângă reprezentanții prevăzuți la alin.(5), reprezentanți ai altor instituții sau autorități cu atribuţii directe sau conexe în ceea ce priveşte protejarea monumentelor istorice care fac parte din LPM și a zonelor de protecție ale acestora.

Comitetul de Organizare Unesco (COU) are următoarele atribuții:

 • a) urmărește și sprijină îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor proprietarilor şi titularilor altor drepturi reale asupra monumentelor istorice înscrise în LPM;
 • b) urmărește și sprijină îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor autorităţilor administrației publice locale, stabilite potrivit prevederilor legale specifice şi a celor prevăzute în planurile anuale de protecție și gestiune privind monumentele istorice înscrise în LPM și zona de protecție a acestora;
 • c) acordă asistență/consultanță autorităților administrației publice centrale și locale responsabile cu elaborarea programelor de protecție și gestiune și a planurilor anuale de protecție și gestiune;
 • d) asigură urmărirea și evaluarea implementării programelor de protecție și gestiune, precum și a planurilor anuale de protecție și gestiune;-
 • e) raportează anual și la cerere, către Ministerul Culturii și către Punctul Focal Național pentru Convenţia patrimoniului mondial, stadiul implementării programului de protecție și gestiune;
 • f) identifică oportunități de finanțare pentru implementarea programului de protecție și gestiune, precum și a planurilor anuale de protecție și gestiune și le comunică Ministerului Culturii, consiliilor judeţene, consiliilor locale şi proprietarilor monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial;
 • g) oferă consultanță autorităților administraţiei publice centrale și locale cu privire la strategiile și proiectele publice, care vizează monumentele istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial și zonele de protecție ale acestora;
 • h) formulează puncte de vedere cu privire la intervențiile care au incidență asupra autenticității și integrității monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial;
 • i) sprijină organul de specialitate al administrației publice centrale în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului în cadrul procesului de elaborare sau autorizare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru zonele care cuprind obiective înscrise în Lista Patrimoniului Mondial;
 • j) îndeplineşte alte atribuții dispuse de consiliul județean, prin regulamentul de organizare și funcționare a COU.

Coordonatorul monumentului istoric (CMI) are următoarele atribuții:

 • a) urmărește aplicarea programului de protecție și gestiune aferent monumentului istoric și zonei sale de protecție;
 • b) asigură implementarea măsurilor prevăzute în planurile anuale de protecție și gestiune;
 • c) realizează, împreună cu responsabilul științific, raportarea anuală și periodică, cu privire la starea de conservare a monumentului istoric, precum și cu privire la problemele generale sau specifice, constatate în urma inspecțiilor de monitorizare, către Ministerul Culturii și către Punctul Focal Național pentru Convenţia patrimoniului mondial, precum și către autorități și instituții publice abilitate;
 • d) asigură conducerea ședințelor și monitorizează gestionarea documentelor, precum și buna funcționare a COU;
 • e) îndeplineşte alte atribuții dispuse de Consiliul Județean, prin regulamentul de organizare și funcționare al COU.

SursaGuvernul Româmiei

A consemnat pentru Jurnalul Bucureştiului („Le Petit Parisien”): Claudiu Victor Gheorghiu, Senior Editor

Claudiu Victor Gheorghiu, Senior Editor Jurnalul Bucureștiului

Nota redacției.

Invitatul emisiunii „România de peste granițe” (Trinitas Tv), prof. dr. Dumitru Preda, istoric și diplomat român

Articolul precedentSimetria (Corespondență de la SGK (Dr. Sofia Gelman–Kiss, muzicolog, membru fondator al „Fundației SAGA pentru Cultură, însărcinată cu acțiuni în domeniul muzicii”, Israel–Netania)
Articolul următorPatria Română, al II-lea an de existență
My name is GHEORGHIU CLAUDIU VICTOR and I was born in October 1967 in Bucharest. In 1998 I took the master degree at University from Bucharest , the Faculty of History- universal old history section- with theme (Constantine the Great and Christianity) at professor LIGIA BARZU. In 1991 I graduated Art School , Painting section, with TITU DRAGUTESCU. I painted sacred pictures from 1990, in technique tempera or tempera with egg on wood. In the period 2004-2016, I had the honor to have the encouragements, the advices, the friendship of the Master PAUL GHERASIM(1925-2016), my mentor, the founder of the "Prolog" group. During the period 1992-1994 I was artistic advisor at Coleus contemporary art gallery . I am titular member of the Association Branch of Religious Plastic Arts and Restoration - AFAPRR of UAP from Romania: Visual Artists’ Union from Romania from April 17, 2019, admitted by contest, as well as I was trainee member during the period 2016-2019, admitted by contest. I was member in Plastic Background(FP) belong Visual Artists’ Union from Romania(UAP) from 7th of December 2000, admitted by contest. From 25th of May 2015 I was elected Media advisor of the Steering Committee of the Association Branch of Religious Plastic Arts and Restoration : AFAPRR of UAP from Romania: Visual Artists’ Union from Romania. From 2014 I am member Visarta( from March 31, 2017, I was elected in the Steering Committee of Visarta, during the period 2017-2022), the Romanian Visual Arts Copyright Collecting Society. I had 4 Personal Exhibitions with sacred art, organized by UAP from Romania- Visual Artists’ Union from Romania, in Bucharest (2001, 2003, 2004 at ArTei Gallery, 2007 at Galateea Gallery), also another two at Silva Gallery in Busteni(2007-2008), Sabion Gallery in Bucharest(2019, together with Cristina Georgescu). I had also 2 Personal Exhibitions in Italy : I was Honor Guest, representing Romania, with sacred art, June 2003 at Pisa and in October 2006 ”The icons, sacred pictures in contemporary world” at Viadana(Mantua). I won some prizes in Italy and I participated, admitted by contest, at some art fairs and international exhibitions around the world, representing Romania: most of them in Italy(Pompeii, Pisa, Turin, Milan, Reggio Emilia, Bari, Viadana, Mantua), but also in France, Germany, Greece, Japan, Peru, South Korea, Switzerland; in secondary also I am cultural journalist: from May 2015 to January 2016 I was Contributing Editor at Culture (Fine Arts, Exhibitions, History, Religion) at the newspaper Jurnalul Bucureştiului. From 17th of January 2016 I was advanced Senior Editor at the same newspaper, which has been called since April 2020 the Jurnalul Bucureştiului ,,Le Petit Parisien”, with a different leadership and a different format. From 1st of November 2015 to 31st of December 2016 I was Contributing Editor and Thematic Advisor at News Agency Lacasuri Ortodoxe and Press service LO News. From 1st of January 2016 I am Senior Editor of the Intell News(Global news, press and event analysis) and coordinator of the Culture pages (in Romanian and English, named Intell News Romania). From May 3, 2019, I am also publisher commentator at the newspaper Ultima Oră.