Acasă Reciclarea materialelor și a deșeurilor Impactul noului Regulament European privind bateriile și acumulatorii uzați, asupra pieței bateriilor...

Impactul noului Regulament European privind bateriile și acumulatorii uzați, asupra pieței bateriilor în general și asupra legislației naționale și a producătorilor (cu participarea corespondentului nostru permanent Mihai Vasile – Sângealb, membru al AJTR – Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România)

În contextul geopolitic pe care îl traversăm, diminuarea și scumpirea energiei din surse convenționale a accelerat tranziția către energia verde, obținută din surse regenerabile, ceea ce a dus la o creștere a necesarului de baterii pentru înmagazinarea de energie. Evoluția și inovația tehnologică, în special progresul înregistrat în zona vehiculelor electrice, a generat, la rândul ei o creștere a utilizării bateriilor și acumulatorilor, cu precădere a celor de tip litiu-ion.  În acest context, Comisia Europeană a revizuit Directiva 2006/66/CE pentru a reglementa întregul ciclu de viață al bateriilor.

Astfel, în data de 11 mai, Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB) a organizat o conferință de presă urmată de un simpozion de discuții în care a prezentat impactul noului Regulament European privind bateriile și acumulatorii uzați, asupra pieței bateriilor în general  asupra legislației naționale și a producătorilor. Evenimentul a avut loc la Palatul Parlamentului sub patronajul Comisiei pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Inteligența Artificială din Senatul României și a avut ca și obiectiv aducerea la aceeași masă a discuțiilor, autorități centrale și locale, producători și importatori de baterii portabile cât și de autovehicule și membri ai Consiliului Director al EuCoBat, Asociația pan-europeană a organizațiilor de transfer responsabilități în ceea ce privește managementul deșeurilor de baterii și acumulatori, organism implicat activ în elaborarea prevederilor noului Regulament.

Întrucât evoluția pieței de baterii și acumulatori este una extrem de dinamică, mai ales în contextul geopolitic actual, în cadrul acestui eveniment, a fost prezentat în avanpremiera publicării în Jurnalul Comisiei Europene, noul Regulament European privind bateriile și acumulatorii uzați, cu modificările și implicațiile pe care acesta le aduce în urma revizuirii Directivei 2006/66/CE și a modificării Regulamentului (UE) nr. 2019/1020. Astfel, noul context legislativ național precum și  obligațiile, provocările și oportunitățile pentru producători, organizații colective și autoritățile naționale și locale sunt necesar a fi cunoscute și analizate.

Ce urmărește noul regulament? Promovarea unei economii circulare facilitate de reglementarea ciclului de viață al bateriilor. Noul Regulament urmărește să promoveze o economie circulară prin reglementarea bateriilor pe tot parcursul ciclului lor de viață. Regulamentul stabilește cerințe referitoare la sfârșitul de viață al unei baterii, incluzând ținte și obligații de colectare, precum și ținte pentru recuperarea materialelor și responsabilizarea extinsă a producătorului.

Acordul stabilește obiective pentru ca producătorii să colecteze deșeurile de baterii portabile (63% până la sfârșitul anului 2027 și 73% până la sfârșitul anului 2030) și introduce un obiectiv de colectare a deșeurilor de baterii pentru mijloacele de transport ușoare (51% până la sfârșitul anului 2028 și 61% până la sfârșitul anului 2031). Colegislatorii au convenit să stabilească totodată ținta pentru recuperarea litiului din bateriile uzate la 50% până în 2027 și la 80% în 2031. Aceste ținte pot fi modificate prin acte delegate, în funcție de evoluția pieței, a tehnologiei și de disponibilitatea cantităților de litiu. Regulamentul prevede niveluri minime obligatorii de conținut reciclat pentru bateriile industriale, cele pentru trotinete, scutere, biciclete electrice (SLI) și bateriile pentru mașinile electrice EV. Acestea sunt stabilite inițial la 16% pentru cobalt, 85% pentru plumb, 6% pentru litiu și 6% pentru nichel.

Regulamentul stabilește de asemenea și obligația unei documentații de conținut reciclat pentru baterii. Regulamentul stabilește de asemenea un obiectiv de eficiență a reciclării pentru bateriile cu nichel-cadmiu de 80% până în 2025 și pentru alte tipuri de baterii de 50% până în 2025. În plus, conform noului Regulament bateriile portabile încorporate în aparate ar trebui să fie detașabile și înlocuibile până la capăt chiar de către utilizatorul final. Producătorii vor avea la dispoziție 42 de luni de la intrarea în vigoare a noului regulament pentru a-și adapta designul produselor în sensul îndeplinirii acestei cerințe. Bateriile mijloacelor de transport ușoare însă, nu vor putea fi înlocuite decât de către un specialist.

Noul Regulament urmărește îmbunătățirea funcționării pieței interne a bateriilor și să asigure o concurență mai loială prin intermediul cerințelor de siguranță, durabilitate și etichetare. Acest lucru va fi atins prin criterii de performanță, durabilitate și siguranță, restricții stricte pentru substanțele periculoase precum mercur, cadmiu și plumb, dar și prin informații obligatorii privind amprenta de carbon a bateriilor. Regulamentul introduce, de asemenea, cerințe de etichetare și informații despre componentele bateriei și conținut reciclat, dar și de creare a unui „pașaport pentru baterie” electronic și un cod QR. Cerințele de etichetare se vor aplica după 36 de luni de la intrarea în vigoare a Regulamentului, respectiv după 42 de luni în cazul codului QR.

Noua reglementare are ca scop reducerea impactului asupra mediului și a impactului social pe tot parcursul ciclului de viață al bateriei. În acest scop, Regulamentul provizoriu stabilește reguli stricte de due diligence pentru operatorii care trebuie să verifice sursa materiilor prime utilizate pentru bateriile introduse pe piață. Regulamentul prevede însă o scutire pentru IMM-uri de la regulile de due diligence. Regulamentul urmărește crearea unei economii circulare pentru sectorul bateriilor, vizând toate etapele ciclului de viață al bateriilor, de la proiectare până la tratarea deșeurilor. Această inițiativă este de o importanță majoră, în special având în vedere dezvoltarea masivă a mobilității electrice. Noul regulament va înlocui actuala directivă a bateriilor din 2006 și va completa legislația existentă, în special în ceea ce privește managementul deșeurilor la nivelul tuturor statelor Membre.

Un alt obiectiv al acestui eveniment a fost de readuce în atenție necesitatea colaborării între toți factorii implicați în managementul deșeurilor de baterii și acumulatori, pentru ca obligațiile asumate de România ca Stat Membru al UE să poată fi îndeplinite.  În acest sens, Asociația SNRB ca membru fondator EuCoBat și membru în Consiliul Director al acestei organizații, a invitat în cadrul evenimentului reprezentanții unor țări cu tradiție în această zonă, precum Belgia, Franța, Norvegia și Germania, țări care în același timp sunt și factori de decizie în comisiile legislative din țările în care activează. EuCoBat este asociația europeană a sistemelor naționale de colectare a bateriilor și reprezintă 32 de organizații colective din 20 de state membre UE, având, de asemenea o reprezentare puternică la nivelul Comisiei și a parlamentului european și o implicare decisivă în elaborarea noului Regulament European pe baterii.

La întâlnire au fost prezenți si reprezentanți din comisiile de mediu ale Camerei Deputaților și Senatului, Agenția Națională de Protectie a Mediului, Administrația Fondului pentru Mediu, Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Educației și ai importatorilor auto din România precum și reprezentanți ai Asociației Administratorilor Publici Locali din România. Această întâlnire a fost o avanpremieră care a oferit factorilor implicați din piața de baterii și acumulatori o privire de ansamblu asupra noilor reglementări europene și a efectelor acestora asupra businessului și a mediului de afaceri dar și oportunitatea unui dialog deschis între experți, autorități și producători. Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB) este o organizație non-guvernamentală și non-profit. Misiunea SNRB este aceea de a prelua responsabilitatea producătorilor și importatorilor de baterii și acumulatori în vederea organizării unui sistem performant de colectare și reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori (DBA).

Articol asociat

Simpozionul „Impactul noului Regulament European privind bateriile și acumulatorii asupra legislației naționale și a producătorilor” 

Nota redacției

Ziua Mondială a Sănătății. „Eradicarea osteomielitei cronice – Procedeul Burnei” (Corespondență de la prof. dr. med. Gheorghe Burnei, lucrare prezentată la cel de-al 33 Congres internațional al Universității Apollonia din Iasi „Pregătim viitorul. Promovăm excelența” 2-5 martie 2023)

Lansarea cărții „Istoria literaturii neînregimentate” – cel de-al 120-lea volum al scriitorului și cineastului Grid Modorcea (Dr. în Arte – SUA, New York, corespondent permanent al Jurnalului Bucureștiului) de către Fundația Culturală „Șansă & Egalitate”

O valoroasă treime a „poeziei neînregimentate” (de la corespondentul nostru permanent – al Jurnalului Bucureștiului, scriitorul și cineastul Dr. Grid Modorcea). „New Life in You (You died for me so I reign)” by Indiggo Twins (Gabriela & Mihaela Modorcea)

Dragostea sofisticată (de la corespondentul nostru permanent – al Jurnalului Bucureștiului – scriitorul și cineastul Dr. Grid Modorcea, SUA – New York)

Ziua de 23 Aprilie – „Ziua Internațională a cărții și a drepturilor de autor” și „Ziua Bibliotecarului din România”, la Academia Română (cu participarea prof. dr. Narcis Zărnescu, critic și istoric literar, redactor șef adjunt al trustului de presă cultural – educațional și de cercetare științifică în științele socio – judiciare Jurnalului Bucureștiului și Cavaler al Ordinului „Palmes Académiques” din Franța)

În exclusivitate pentru Jurnalul Bucureștiului. Dialog (absolut inedit) cu eruditul promotor „brașovean” (franco – român) al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană „Soleil de l’Est” (Partea I)

În exclusivitate pentru Jurnalul Bucureștiului. Dialog cu eruditul promotor „brașovean” (franco – român) al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană „Soleil de l’Est” (Partea II)

Lansarea cărților cineastului Ionel (Nelu) Udrescu (președintele asociației „Bucureștiul creativ”, corespondentul Jurnalului Bucureștiului) și al fiului său Emanuel – Mihai Udrescu, în prezența ziaristului și editorului Emil Stanciu (Director coordonator al Jurnalului Bucureștiului și Manager PR al Fundaţiei Culturale Art Promo)