Acasă Arta Lansarea publicaţiei „Caietele restaurării 2015”, Editura ACS, Muzeul Național al Țăranului Român

Lansarea publicaţiei „Caietele restaurării 2015”, Editura ACS, Muzeul Național al Țăranului Român

Reciteam zilele trecute (intr-un frig crunt pe care ni l-a adus vremea de afară si Radet Bucuresti in apartamente) o carte care mi-a fost dintotdeauna dragă : ” Teoria restaurării ” scrisă de Cesare Brandi, Ed. Meridiane, Bucureşti ,1996. Cesare Brandi a fost un critic și istoric de artă italian, specialist în teoria conservării – restaurării. Văzusem la galeristul meu italian din Pisa editia originală a cărtii “Teoria del restauro” din 1963, dar nu apucasem decât să o răsfoiesc.Sunt trei fraze in carte care mi-au plăcut intotdeauna :”Este necesară, astfel, definirea restaurării pe baza conceptului operei de artă de la care isi dobandeste calificarea si nu a procedeelor practice ce caracterizează restaurarea propriu-zisă.Se ajunge astfel la recunoasterea legăturii indisolubile dintre restaurare si opera de artă prin faptul că opera de artă conditionează restaurarea si nu invers . Considerarea restaurării in raport direct cu recunoasterea operei de artă ca atare ne permite acum s-o definim:restaurarea constituie momentul metodologic al recunoasterii operei de artă, in consistenta sa fizică si in dubla sa polaritate estetică si istorică, in vederea transmiterii ei in viitor”.
In acest context, sâmbătă si duminică au loc 2 evenimente deosebite, in doua muzee dragi mie: Muzeul Național al Țăranului Român(al cărui colaborator sunt de 21 de ani) si Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”, ambele dedicate artiştilor religioşi şi restauratorilor din România : o lansare de carte si o sărbătoare a breslei. Despre sărbătoarea Breslei Artiştilor Religioşi şi a Restauratorilor din România cu prilejul zilei patronului şi ocrotitorului lor, Sf. Ap. Ev.Luca , de duminică 18 Octombrie voi relata pe larg in zilele următoare, ca unul de-al lor si mai ales ca zugrav, imitator si ucenic al Sfantului Apostol si Evanghelist Luca.

Preambulul va fi deci sâmbătă, 17 octombrie 2015, începând cu ora 11, când Asociaţia Art Conservation Support(ACS) invită publicul ,autorii, specialiștii de prestigiu în domeniul conservării-restaurării patrimoniului cultural, reprezentanți ai partenerilor implicați în proiect,la Muzeul Național al Țăranului Român, Sala Acvariu, la lansarea publicaţiei anuale „Caietele restaurării”. COPERTA Caietele restaurarii 2015

Iată ce am aflat de la doamna Anca Dină, redactor șef Editura ACS :
“Publicaţia „Caietele restaurării” a apărut în 2012 pentru a marca un moment important din istoria restaurării științifice în România – 40 de ani de la primul șantier de restaurare a picturii murale, de la Humor. Ajunsă în prezent la cel de al patrulea număr, Caietele restaurării a devenit o publicație de referință în rândul specialiștilor, regăsindu-se în bibliografiile recomandate în școlile de profil. Seria de publicații ACS se continuă prin numărul 4 cu o nouă colecție de articole științifice dedicate conservării și restaurării patrimoniului cultural. În cele 304 de pagini color ale numărului, structurate în peste 20 de articole, ne-am propus să atingem problema extragerilor și a repictărilor. Cele două intervenții care afectează profund atât materia cât și imaginea originală a unei opere de patrimoniu presupun o abordare complexă și documentată din partea specialiștilor. Tocmai din acest motiv am cules informații și împărtășim din experiența colegilor, tuturor celor care își doresc să afle mai multe despre acest subiect.
În cadrul evenimentului de lansare ne oprim asupra restaurării picturii murale de la Manăstirea Tismana. Un studiu de caz foarte complex și corect abordat care va fi prezentat de coordonatorul lucrării dr. Maria Dumbrăvician, Faber Studio S.R.L., cu ocazia finalizării intervențiilor de la acest monument.
Prin “Caietele restaurării “ ne dorim o colaborare mai strânsă între specialiști, încurajarea formării echipelor interdisciplinare, intervenții mai bine documentate și mai atent realizate, informarea tinerilor, viitori specialiști, dar și a beneficiarilor, și, prin aceasta, o soartă mai bună pentru patrimoniul cultural din România. “Caietele restaurării “se adresează specialiștilor și urmează principiile internaționale de conservare a patrimoniului cultural. Nu încurajăm în niciun fel intervențiile realizate de ”omul harnic și bun la toate” și nu oferim soluții de ”spălare” a icoanelor! Numărul va fi disponibili în librării începând cu jumătatea lunii octombrie 2015. Mulțumim autorilor, colaboratorilor, partenerilor pentru contribuția lor! Mulțumim finanțatorilor pentru că această publicație a văzut și în 2015 lumina tiparului! “
Pentru a stârni curiozitatea cititorilor , vă prezint câteva fragmente cu text si ilustratii din acest număr al ”Caietelor restaurării” .

a.Fragmentul de pictură murală extras de la Biserica Sf. Nicolae Domnesc“Fragmentul de pictură murală extras de la Biserica Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş, având reprezentarea iconografică a Cinei cele de Taină, face parte din prima ctitorie princiară din Țara Românească din anii 1364 – 1377. Aflat în proprietatea Muzeului Național de Artă al României, fragmentul se distinge în contextul picturii actuale de la Sf. Nicolae Domnesc prin faptul că păstrează elementele stilistice caracteristice picturii paleologe din secolul al XIV-lea. După cum se știe, monumentul reprezentaiv al Tării Românești a cunoscut de-a lungul timpului numeroase intervenții care au dus la punerea în umbră a picturii „princeps” din România. Extragerea incompletă a scenei, prin fragmentarea compoziției în nouă părți distincte, a reprezentat o reală provocare echipei de restaurare care a trebuit să găsească o nouă metodă de transpunere care să rezolve problema portanței și să ofere în cele din urmă fragmentelor, viziunea unei părți dintr-un întreg. Din acest motiv, au fost folosite metode și materiale noi decât cele folosite în mod curent în metodologia trenspunerii fragmentelor extrase.”
Georgiana Zahariea, Oliviu Boldura, “Un nou concept de transpunere a fragmentului de pictură murală extras de la Biserica Sfântul Nicolae Domnesc din Curtea de Argeș”, pag. 208 – 217, Caietele restaurării 2015, Editura ACS.

b.Ușa pictată din pridvorul bisericii Mănăstirii Voroneț.“Accesul în pronaosul bisericii Mănăstirii Voroneţ se face printr-un portal de influenţă gotică, prevăzut cu o uşă masivă din lemn policrom, specifică aceleiaşi perioade. Uşa prezintă numeroase forme de degradare, dar şi intervenţii anterioare realizate asupra picturii şi a suportului. Dintre acestea, cea care ridică cele mai mari probleme, la nivel istoric, estetic şi metodologic, este constituită dintr-o serie de repictări, identificate pe cea mai mare parte a suprafeţei uşii. Prezentul articol aduce în atenţia publicului de specialitate, rezultatele cercetării ştiinţifice ce au contribuit la decelarea straturilor de repictare precum şi la identificarea materialelor, atât în cazul repictării cât şi al tehnicii picturii originale. Metodologia de restaurare a policromiei uşii a fost stabilită avându-se în vedere starea de conservare a picturii originale şi rezultatele obţinute în urma analizelor ştiinţifice.”
Rodica Pavel, Daniela-Cristina Ilie, Andreea Michescu, Olimpia-Hinamatsuri Barbu, Migdonia Georgescu, Mihai Lupu, Ioan Darida, Dana Postolache, “Ușa pictată din pridvorul bisericii Mănăstirii Voroneț. Cercetare preliminară realizată în vederea identificării tipurilor de repictări”, pag. 104 – 121, Caietele restaurării 2015, Editura ACS

c. Biserica Sfânta Ecaterina, Nicolae Hrițcu, Diana Iuliana Barbu“Intervențiile de conservare-restaurare a picturii murale în tehnica ulei realizate la biserica Sfânta Ecaterina din București, au presupus îndepărtarea a trei straturi de repictări aplicate în aproximativ un secol și au prezentat un grad de complexitate foarte ridicat atât prin faptul că acestea au fost făcute în manieră diferită în funcție de metodele utilizate în perioada în care au fost realizate, cât și de faptul că procesele de degradare la pictura în ulei pot deveni foarte ușor ireversibile. O altă problemă ridicată a fost aceea datorată tehnicii de execuţie, vernisarea lacunară ducând la scurt timp după momentul aplicării acesteia la deteriorarea foiţei metalice.”
Nicolae Hrițcu, Diana Iuliana Barbu, “Despre tehnica uleiului și intervențiile în timp asupra picturii altarului Bisericii Sfânta Ecaterina din București”, pag. 198 – 207, Caietele restaurării 2015, Editura ACS

d. icoana de hram a bisericii Sfântul Ștefan“Acest articol dezbate controversata decizie de a îndepărta sau nu repictările de secol XIX, prezente pe suprafața icoanelor de secol XVIII. Pentru a ilustra această problemă se vor dezbate deciziile luate pentru a restaura icoana de hram a bisericii Sfântul Ștefan. Pictura de secol XVIII, care îl ilustra pe sfânt și o mică scenă cu martiriul său, a fost parțial acoperită cu repictări în tempera grasă. Povestea intervențiilor târzii realizate de-a lungul timpului ne este dezvaluită pe parcursul restaurării, ca și decizia finală în ceea ce privește dacă?, cât? și de ce? s-au îndepărtat acele repictări.”
Maria-Valentina Dudu, “Problematica îndepărtării repictărilor de secol XIX existente pe icoana de hram a bisericii Sfântul Ștefan”, pag. 247 – 259, Caietele restaurării 2015, Editura ACS

e. Iconostase Brâncovenești păstrate în patrimoniul cultural național“În prezentul articol, sinteză a cercetării întreprinse în timp, doresc să fac o trecere în revistă a patrimoniului brâncovenesc păstrat. Totodată imi doresc să trag un semnal de alarmă asupra acestui patrimoniu de lemn care – prin natura sa este biodegradabil, cu o structură organică sensibilă, supus în permanență factorilor de risc și uzurii zilnice. Pentru a putea fi păstrat, necesită o atenție și grijă deosebită, mai ales că, după cum prezint în articol, la ora actuală se mai păstrează un număr destul de mic de iconostase și icoane brâncovenești, de o inestimabilă valoare artistică și documentară.”
Sultana – Ruxandra Polizu, “Iconostase Brâncovenești păstrate în patrimoniul cultural național”, pag. 122-139, Caietele restaurării 2015, Editura ACS

A consemnat pentru Jurnalul Bucureştiului: Claudiu Victor Gheorghiu, pictor iconar, istoric, consilier al Comitetului Director al Asociatia Filiala Arta Religioasa si Restaurare a UAP – AFAPRR a Uniunea Artiștilor Plastici din România.

Articolul precedentExpoziția “Spațiu spiritual”, 17 octombrie – 10 noiembrie 2015
Articolul următorSărbătoarea Breslei sub patronajul SF. AP.EV. LUCA , 18 Octombrie
My name is GHEORGHIU CLAUDIU VICTOR and I was born in October 1967 in Bucharest. In 1998 I took the master degree at University from Bucharest , the Faculty of History- universal old history section- with theme (Constantine the Great and Christianity) at professor LIGIA BARZU. In 1991 I graduated Art School , Painting section, with TITU DRAGUTESCU. I painted sacred pictures from 1990, in technique tempera or tempera with egg on wood. In the period 2004-2016, I had the honor to have the encouragements, the advices, the friendship of the Master PAUL GHERASIM(1925-2016), my mentor, the founder of the "Prolog" group. During the period 1992-1994 I was artistic advisor at Coleus contemporary art gallery . I am titular member of the Association Branch of Religious Plastic Arts and Restoration - AFAPRR of UAP from Romania: Visual Artists’ Union from Romania from April 17, 2019, admitted by contest, as well as I was trainee member during the period 2016-2019, admitted by contest. I was member in Plastic Background(FP) belong Visual Artists’ Union from Romania(UAP) from 7th of December 2000, admitted by contest. From 25th of May 2015 I was elected Media advisor of the Steering Committee of the Association Branch of Religious Plastic Arts and Restoration : AFAPRR of UAP from Romania: Visual Artists’ Union from Romania. From 2014 I am member Visarta( from March 31, 2017, I was elected in the Steering Committee of Visarta, during the period 2017-2022), the Romanian Visual Arts Copyright Collecting Society. I had 4 Personal Exhibitions with sacred art, organized by UAP from Romania- Visual Artists’ Union from Romania, in Bucharest (2001, 2003, 2004 at ArTei Gallery, 2007 at Galateea Gallery), also another two at Silva Gallery in Busteni(2007-2008), Sabion Gallery in Bucharest(2019, together with Cristina Georgescu). I had also 2 Personal Exhibitions in Italy : I was Honor Guest, representing Romania, with sacred art, June 2003 at Pisa and in October 2006 ”The icons, sacred pictures in contemporary world” at Viadana(Mantua). I won some prizes in Italy and I participated, admitted by contest, at some art fairs and international exhibitions around the world, representing Romania: most of them in Italy(Pompeii, Pisa, Turin, Milan, Reggio Emilia, Bari, Viadana, Mantua), but also in France, Germany, Greece, Japan, Peru, South Korea, Switzerland; in secondary also I am cultural journalist: from May 2015 to January 2016 I was Contributing Editor at Culture (Fine Arts, Exhibitions, History, Religion) at the newspaper Jurnalul Bucureştiului. From 17th of January 2016 I was advanced Senior Editor at the same newspaper, which has been called since April 2020 the Jurnalul Bucureştiului ,,Le Petit Parisien”, with a different leadership and a different format. From 1st of November 2015 to 31st of December 2016 I was Contributing Editor and Thematic Advisor at News Agency Lacasuri Ortodoxe and Press service LO News. From 1st of January 2016 I am Senior Editor of the Intell News(Global news, press and event analysis) and coordinator of the Culture pages (in Romanian and English, named Intell News Romania). From May 3, 2019, I am also publisher commentator at the newspaper Ultima Oră.