Acasă Conferinte, Dezbateri Miniştrii responsabili pentru Competitivitate şi Creştere, prezenţi la Bucureşti pentru lucrările informale...

Miniştrii responsabili pentru Competitivitate şi Creştere, prezenţi la Bucureşti pentru lucrările informale ale Consiliului COMPET – secţiunea Piaţă Internă şi Industrie

În contextul exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, în data de 3 mai 2019, la Bucureşti, la Palatul Parlamentului, a avut loc reuniunea informală a miniştrilor responsabili pentru competitivitate şi creştere.

Evenimentul, ce a fost prezidat de către ministrul economiei a reunit demnitari din state membre ale UE, precum şi reprezentanţi ai SME United (Asociaţia Europeană a IMM-urilor), ai Business Europe (Confederaţia Întreprinderilor Europene), ai Comitetului Regiunilor şi ai statelor membre AELS (Asociaţia Europeană a Liberului Schimb).

O particularitate a reuniunii informale a Consiliului COMPET desfăşurate la Bucureşti a fost aceea că miniştrii statelor membre au fost însoţiţi de câte un antreprenor de succes.

Antreprenorii europeni au avut oportunitatea de a participa la un eveniment de interconectare, în seara zilei de 2 mai, iar în data de 3 mai au avut o sesiune paralelă de lucru cu miniştrii responsabili pentru competitivitate şi creştere, în care au dezbătut modalităţile prin care Europa poate fi mai bine conectată prin intermediul antreprenoriatului. În aceste conditii este de mirare ca organizatorii nu au invitat compania romaneasca UiPath, un unicorn ce face senzatie, nu doar in .ro ci in intreaga lume, si care recent a primit o nouă investiție ce ridică valoarea companiei la 7 miliarde de dolari.

Reuniunea miniştrilor UE a inclus două sesiuni tematice de mare actualitate pe agenda europeană pentru autorităţi şi pentru mediul de afaceri, prima fiind dedicată contribuţiei antreprenoriatului, IMM-urilor, companiilor de tip start-up şi scale-up, la competitivitatea UE.

A doua sesiune a fost concentrată pe abordarea integrată a Pieţei Unice în sprijinul industriei şi pentru o mai bună punere în aplicare şi asigurare a respectării cadrului legislativ.Dejunul de lucru al demnitarilor a fost dedicat foii de parcurs a industriilor europene energo-intensive.

În cadrul primei sesiuni de dezbateri, miniştrii COMPET au solicitat consolidarea eforturilor şi punerea în aplicare rapidă a priorităţilor politice în ceea ce priveşte digitalizarea industriei, cu un accent deosebit pe sprijinirea iniţiativelor precum Centrele de Inovare Digitală şi a altor iniţiative aflate în cadrul platformei europene pentru digitalizarea industriei care sprijină IMM-urile în transformarea lor digitală. Totodată, aceştia au încurajat întreprinderile start-up şi scale-up, IMM-urile şi companiile inovatoare să contribuie şi să beneficieze de dezvoltarea şi utilizarea pe scară largă a Inteligenţei Artificiale în economie.

În cadrul celei de a doua sesiuni, miniştrii COMPET au discutat despre Piaţa Unică, respectiv despre modalităţile pe care le consideră cele mai adecvate pentru îmbunătăţirea respectării şi punerii în aplicare a regulilor Pieţei Unice care să susţină competitivitatea la nivel global a companiilor europene.

Demnitarii prezenţi la Bucureşti au reiterat faptul că o Piaţă Unică puternică, aprofundată şi funcţională reprezintă piatra de hotar pentru baza industrială integrată, durabilă şi competitivă a UE şi contribuie la succesul acesteia la nivel mondial. Piaţa Unică facilitează integrarea şi dezvoltarea lanţurilor valorice europene contribuind la asigurarea menţinerii în UE a industriei şi a serviciilor asociate. În acest sens, Piaţa Unică este crucială pentru IMM-uri oferindu-le oportunităţi de dezvoltare, de integrare în lanţurile valorice, acolo unde este necesar, şi de extindere.

În cadrul dezbaterii la dejunul de lucru, miniştrii COMPET au evidenţiat rolul industriilor energo-intensive pentru competitivitatea economiei europene şi faptul că aceste sectoare reprezintă facilitatori importanţi pentru tehnologiile curate, jucând astfel un rol semnificativ în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră atât în UE cât şi la nivel mondial.

Industriile energo-intensive sunt influenţate semnificativ de politicile climatice şi energetice, fapt ce evidenţiază interdependenţa puternică dintre politica industrială şi politicile climatice/energetice.

Miniştrii responsabili pentru competitivitate şi creştere au discutat despre necesitatea ca politicile europene să fie convergente şi să asigure încredere pe termen lung, permiţând industriei să îşi pregătească investiţiile semnificative în tehnologiile cu emisii scăzute, astfel încât inovarea şi investiţiile să aibă loc mai întâi în Europa.

IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei europene, cu 24 de milioane de IMM-uri angajând peste 90 de milioane de persoane. În prezent, peste 85% din noile locuri de muncă au fost create în ultimii 5 ani de către IMM-uri, acestea reprezentând 67% din totalul ocupării for?ei de muncă din UE în sectorul afacerilor non-financiare. Necesitatea creşterii productivităţii întreprinderilor pentru competitivitatea industriei europene şi contribuţia internaţionalizării IMM-urilor la creşterea economică sunt deosebit de importante.

Nota redacției