Acasă Invatamant, Educatie O școală inovativă, o școală care să pregătească pentru cariera profesională și...

O școală inovativă, o școală care să pregătească pentru cariera profesională și pentru viață

96
0

Româniaâ Actualități

Guvernul Finlandei, în urma recesiunii din anii ’90, s-a hotărât să dedice fonduri importante educației, cercetării științifice și tehnologiei. În mai puțin de zece ani Finlanda a trecut pe primele locuri în lume ca bunăstare socială și bogăție.
România, ca țară membră a Uniunii Europene, are obligația să-și racordeze strategiile de ieșire din criză și de dezvoltare a celor promovate de Comisia Europeană și să-și asume un rol proactiv în promovarea obiectivelor UE, cât și a celor proprii.
În acest context, în România, prin demersuri concrete, progresul țării trebuie să fie atent monitorizat în ceea ce privește obiectivele naționale ca parte a realizării celor la nivelul UE.
Pot sa fie definite trei obiective cheie:
1. O creștere economică inteligentă prin:
• Educație;
• Promovarea cunoașterii;
• Inovare și creativitate;
• Digitalizarea întregii societăți.
2. O creștere economică durabilă prin:
• Competitivitate;
• Utilizarea mai eficientă a resurselor;
3. O creștere economică favorabilă incluziunii prin:
• Mai mare participare la piața forței de muncă;
• Dobândirea de noi competențe;
• Lupta împotriva sărăciei.

Comisia Europeana definește, în vederea monitorizării, indicatorii de referință reprezentativi:
• Abandonul școlar să scadă sub 10%;
• Cel puțin 40% din generația tânără trebuie să aibă studii universitare;
• 3% din PIB să fie investit în cercetare și dezvoltare;
• Reorientarea cercetării și dezvoltării și a politicii de inovare către provocările majore reducând durata dintre producerea invenției și transformarea ei în produse (prin care se preconizează o economisire anuală de către întreprinderi de circa 289 milioane de euro);
• Creșterea atractivității și calității învățământului superior prin asigurarea mobilității studenților și a cadrelor didactice;
• 75% din populația în vârstă de 20 – 64 de ani trebuie să fie integrată în piața muncii;
• Reducerea masivă a numărului de persoane expuse riscului sărăciei (la nivelul UE circa 20 de milioane);
• Obiectivele energetice și de mediu să fie integral îndeplinite;
• Realizarea unei piețe unice digitalizată, bazata pe internet ultra rapid, accesul tuturor europenilor la internet rapid;
• Utilizarea eficientă a tuturor resurselor cu obiective precise, astfel încât să se înregistreze o economie performantă;
• Creștere economică „verde” prin creșterea competitivității tehnologice, promovarea de noi competențe și a spiritului antreprenorial pentru crearea de noi locuri de muncă;
• Asigurarea coeziunii sociale, economice și teritoriale prin integrarea, cu rol activ, a tuturor categoriilor socio-profesionale.
Consiliul UE, cu privire la educație, apreciază rolul crucial al educației în îndeplinirea obiectivelor strategice:
• Reducerea abandonului școlar sub 10%;
• Creșterea la 40% a proporției celor de vârstă 30 – 34 de ani care au absolvit o formă de învățământ superior.
În contextul documentelor europene și pornind de la realitățile și tradiția sistemului românesc de educație se impune o viziune cu obiective clare pe termen scurt, mediu și lung.
Educația este asumată ca factor strategic al dezvoltării durabile.
Obiectivele prioritare și urgente sunt:
1. Motivarea cadrelor didactice, recunoașterea rolului social prin salariu, respectarea demnității și autonomiei profesionale;
2. Integrarea, de urgență, a cadrelor didactice în programe de formare continuă, prin proiecte finanțate din fonduri structurale;
3. Formarea continuă a cadrelor didactice este centrată pe:
• Învățământ digitalizat;
• Curriculum-ului adecvat formării inovative, creative, acumulării de cunoaștere și formării de competențe;
• Pedagogie moderna, evaluării, managementul clasei, gestionării relației cu părinții și elevii, cu autoritățile locale;
• Actualizarea cunoașterii în aria curriculară a disciplinei.
4. Asigurarea educației de bază pentru toți cetățenii,
• ȘANSE EGALE DE ACCES LA EDUCAȚIE
• Asigurarea condițiilor pentru eliminarea abandonului școlar;
• Cuprinderea grupei pregătitoare în învățământul obligatoriu;
• Cuprinderea tuturor copiilor cu vârste între 3 și 5 ani în educația timpurie;
• Dezvoltarea sistemului public privat pentru educația timpurie a copiilor de 0 – 3 ani;
• Cel puțin 85% dintre tinerii între18 – 22 de ani să fie absolvenți de studii liceale;
• Generalizarea obligativității ciclului de învățământ liceal;
• Generalizarea școlilor profesionale duale
• Formarea profesională în meserii cerute de piața muncii cu asigurarea fermă a locului de muncă la absolvire;
• Formarea abilităților pentru adaptarea la situații noi;
• Dezvoltarea creativității elevilor și a capacității lor de inovare;
• Promovarea, prin educație, a valorilor importante, de referință în societate (cultul muncii, corectitudinea, cinstea, morala, toleranța, generozitatea, dialogul, respectul de sine și față de semeni);
• Cunoașterea a cel puțin două limbi străine;
• Achiziții culturale, de cunoștințe tehnologice, formarea deprinderilor pentru o viață sănătoasă, pentru sport, pentru mediu, în spiritul principiilor democratice.
5. Fundamentarea actului educațional pe baza nevoilor de dezvoltare personală din perspectiva obiectivelor educaționale prin:
• Creșterea contribuției școlii și familiei în personalizarea educației;
• Orientarea școlară prin cabinetele psihopedagogice;
• Dezvoltarea deprinderilor de învățare permanentă pentru creșterea capacității de adaptare la noi locuri de muncă.
6. Informatizarea și asigurarea accesului la internet rapid în toate unitățile și instituțiile de învățământ prin:
• Creare de noi oportunități de învățare cu mijloace informatice, sisteme multimedia și rețele de date;
• Softuri educaționale în fiecare unitate școlară;
• Multiplicarea canalelor de comunicare și a noi forme de socializare;
• Dezvoltarea informaticii de gestiune în administrarea școlii;
• Dezvoltarea platformelor de e-learning;
• Realizarea de rețele pilot pentru unități de învățământ situate în zone defavorizate.
7. Creșterea capacității de inovare și de creativitate din perspectiva dezvoltării durabile prin:
• Curriculum adecvat;
• Educație complementară extracurriculară și extrașcolară;
• Răspuns la nevoile educaționale de formare ale elevilor și părinților acestora pentru dezvoltarea creativității și inovării;
• Susținerea elevilor capabili de performanță, inovare și creație.
8. Asigurarea educației complementare pentru creșterea capacității de adaptare permanentă în condiții variate de mediu socio-profesional și pentru refacerea coeziunii sociale prin:
• Dezvoltarea de alternative educaționale;
• Participarea la spectacole culturale;
• Formarea prin activități sportive individuale și de echipă;
• Participare în proiecte și programe cu teme care sunt complementare față de curriculum.

Mihai Vlad Andrei

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.