Acasă Energie electrică-furnizor de electricitate și gaz Peste 1.300 MWh economisiți de instituții publice și companii private în 2022,...

Peste 1.300 MWh economisiți de instituții publice și companii private în 2022, cu ajutorul soluțiilor de iluminat inteligent ale Enel X România

„Târgu’ Ieșilor” – prin intermediul Universității Apollonia – din nou Capitala Culturală a Cercetării Internaționale. Corespondență de la Pompiliu Comșa (Prof. univ. asoc. Univ. Apollonia, directorul ziarului Realitatea – partener media al Jurnalului Bucureștiului & directorul executiv al Trustului de Presă Pompidu – Iași), membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului

Enel X România, prin divizia sa e-City, a furnizat și montat peste 5.350 de lămpi de iluminat stradal și pietonal, cu tehnologie LED, în cadrul unor proiecte derulate pentru zece primării din toată țara și companii. Soluțiile inteligente de iluminat public ale Enel X România, care cuprind și sisteme de telegestiune, asigură reduceri de până la 80% ale consumului energetic.

Enel X România, parte a Enel X Global Retail, divizia de servicii energetice avansate a grupului Enel, a derulat, în 2022, proiecte de iluminat stradal și pietonal cu tehnologie LED pentru primării din zece localități din țară, precum și pentru companii, prin care acestea își asigură reduceri ale consumului de energie de până la 80%, în funcție de funcționalitățile alese.

În cadrul acestor proiecte, Enel X România a furnizat și montat, în total, peste 5.350 de lămpi eficiente energetic, cu tehnologie LED; adițional, în unele proiecte, soluțiile de iluminat au cuprins și stâlpi, acumulatori sau panouri fotovoltaice. Eficiența soluțiilor de iluminat Enel X România presupune o reducere a consumului de energie, în medie, cu 60% pentru proiectele cu corpuri de iluminat inteligente și cu 80% pentru proiectele care cuprind și sistemul de telegestiune–acesta poate prelua controlul rețelei de iluminat public, reglează de la distanță parametrii sistemului de iluminat stradal inteligent, cum este intensitatea, și generează rapoarte despre starea de funcționare a rețelei de iluminat, conectare, măsurători diverse.

În total, instituțiile publice și companiile care au ales soluțiile de iluminat inteligent ale Enel X România  economisesc 1.300 MWh pe an pentru iluminatul stradal sau pietonal. Proiectele derulate în 2022 au fost pentru Liberty Galați (furnizarea și montarea a 1.100 de lămpi de iluminat stradal, cu ajutorul cărora compania va realiza o economie anuală de 700 MWh), Grădina Botanică din Cluj-Napoca (furnizare de produse de iluminat pietonal) și primării din județele Alba, Arad, Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Cluj și Prahova (furnizarea și montarea lămpilor de iluminat, sistem de telegestiune pentru anumite proiecte). Enel X România România a furnizat și produse de iluminat public pentru pasajele Domnești, Berceni și Olteniței de pe centura Bucureștiului.

„Soluțiile inteligente de iluminat public devin din ce în ce mai des parte din preocuparea administrațiilor locale de a asigura o gestionare eficientă a nevoilor de securitate și confort ale comunităților deservite, dar și a bugetului local. Consumul anual de electricitate în acest scop se reduce, în medie, cu 60%, iar în unele cazuri poate ajunge până la 80%, grație implementării sistemului de telegestiune. Ne bucură că administrațiile locale, precum și companii publice sunt deschise spre adoptarea unor soluții variate pentru eficientizarea consumului de energie și au încredere în soluțiile la cheie pe care Enel X România le poate furniza”, a declarat Dorin Petrișor Chisăliță, Head of E-City, Enel X România. Până în prezent, Enel X România a finalizat alte 30 proiecte de iluminat public derulate cu 29 autorități locale din 14 județe.

Enel X România face parte din Enel X Global Retail, linia de afaceri globală a Enel și lider în sectorul soluțiilor energetice avansate. Enel X România oferă soluții complete clienților industriali și comerciali pentru producerea locală a energiei electrice folosind atât panouri fotovoltaice, cât și sisteme avansate dedicate e-city și e-home, dând oamenilor, comunităților, instituțiilor și companiilor un model alternativ care să respecte mediul înconjurător și să integreze inovația tehnologică în viața de zi cu zi. Fiecare soluție are puterea de a transforma obiectivele de decarbonizare, electrificare și digitalizare în acțiuni durabile pentru toată lumea, pentru a construi o societate mai responsabilă și mai eficientă.

English version

  • Enel X România, through its e-City division, has supplied and installed over 5,350 street and pedestrian lighting lamps, with LED technology, within projects carried out for ten municipalities across the country and companies;
  • The smart public lighting solutions of Enel X România, which also include a telemanagement system, ensure cuts of up to 80% in the energy consumption.

Enel X România, part of Enel X Global Retail, the advanced energy services division of the Enel Group, has carried out, in 2022, street and pedestrian lighting projects, with LED technology, for city halls in ten localities in the country, as well as for companies, through which they insure themselves savings in energy consumption of up to 80%, depending on the functionalities chosen. Within these projects, Enel X România has supplied and installed, in total, over 5,350 energy efficient lamps, with LED technology; additionally, in some projects, lighting solutions also included poles, accumulators or photovoltaic panels. The efficiency of Enel X Romania lighting solutions implies a cut of energy consumption, on average, by 60% for projects with smart lighting fixtures and by 80% for projects that also include the telemanagement system–it can take over the control of the public lighting network, remotely adjusts the parameters of the intelligent street lighting system, such as intensity, and generates reports on the operating status of the lighting network, connection, various measurements.

In total, public institutions and companies that have chosen the smart lighting solutions of Enel X Romania save 1,300 MWh per year for street or pedestrian lighting. The projects carried out in 2022 were for Liberty Galați (supply of and installation of 1,100 street and pedestrian lighting lamps, with the help of which the company will achieve an annual saving of 700 MWh), the Botanical Garden in Cluj-Napoca (supply of pedestrian lighting products) and town halls in  the counties of  Alba, Arad, Bihor, Brașov, Caraş-Severin, Cluj, and Prahova  (supply and installation of lighting lamps, telemanagement system for certain projects). Enel X România also supplied public lighting products for the Domnești, Berceni, and Olteniței passages on the Bucharest ring road.

„Smart public lighting solutions are increasingly becoming part of the concern of local administrations to ensure an efficient management of the security and comfort needs of the communities served, but also of the local budget. The annual electricity consumption for this purpose is cut, on average, by 60%, and in some cases it can reach up to 80%, thanks to the implementation of the telemanagement system. We are glad that local administrations, as well as public companies, are open to adopting various solutions for energy efficiency and trust in the turnkey solutions that Enel X România can provide”, said Dorin Petrișor Chisăliță, Head of E-City, Enel X România. So far, Enel X România has completed another 30 public lighting projects carried out with 29 local authorities from 14 counties.

Enel X România is part of Enel X Global Retail, Enel’s global business line and a leader in the advanced energy solutions sector. Enel X Romania offers complete solutions to industrial and commercial customers for the local production of electricity using both photovoltaic panels and advanced systems dedicated to e-city and e-home, giving people, communities, institutions and companies an alternative model that respects the environment and integrates technological innovation into everyday life. Each solution has the power to transform the objectives of decarbonisation, electrification and digitalization into sustainable actions for everyone, in order to build a more responsible and efficient society.

Biroul de presă Enel România

Articole asociate

Enel X România – selectată de către compania farmaceutică „Antibiotice Iași” pentru construirea unui parc fotovoltaic de 2,5 MW (Enel X Romania – selected by „Antibiotice company ” Iași for the construction of a photovoltaic park of 2.5 MW)

Enel X România instalează un parc solar cu o capacitate totală de 3 MW pentru WDP (Warehouses De Pauw) România

Enel X România instalează peste 2.000 de panouri fotovoltaice pentru Retalierul Selgros, în județele Mureș și Timiș

Enel X Instalează două centrale fotovoltaice pentru fabricile Eaton din România

Enel X Romania asigură soluții de iluminat public eficient energetic pentru 7 localități din țară și pentru un sector al autostrăzii București – Brașov

Enel X România construiește o centrală fotovoltaică cu o capacitate de circa 1 MWp pentru Compa Sibiu

Enel X și Power Electric semnează un parteneriat pentru dezvoltarea zonei private de încărcare a vehiculelor electrice și extinderea rețelei de stații din România

Nota redacției