Acasă Confesiuni la o ceasca de cafea Relatiile bilaterale româno-tunisiene: 16 decembrie 1963 – 16 decembrie 2019

Relatiile bilaterale româno-tunisiene: 16 decembrie 1963 – 16 decembrie 2019

Excelenta Sa Doamna Ambasador al Tunisiei Raja Jhinaoui Ben Ali

România a recunoscut Republica Tunisia în august 1956, imediat după proclamarea independenței sale. Relațiile diplomatice au fost stabilite la 16 decembrie 1963, sãrbãtorindu-se astfel 56 de ani de la stabilirea lor. Republica Tunisia și-a deschis Ambasada la București în octombrie 1981. Ambasada României la Tunis a fost deschisă în octombrie 1967.

Relațiile tuniso-române, în mod tradițional bune și diversificate, vor fi consolidate prin împărtășirea de către cele două țări a valorilor universale comune ale democrației și Statului de drept, precum și prin respectarea Drepturilor omului. Republica Tunisia a pus, cu succes, bazele unei democrații funcționale atât prin adoptarea unei Constituții progresive cât și prin organizarea de alegeri parlamentare și prezidențiale libere și transparente în 2019. În acest sens, în urma Revoluției din Tunisia din 2011, relațiile bilaterale au cunoscut un dinamism prin stabilirea unui ritm constant al schimburilor periodice de vizite și consultări, dupã cum urmeazã :

 • Vizita oficială a Ministrului român de Externe în 2011
 • Vizita oficială a Secretarului de stat român pentru Afaceri Externe în 2012
 • Vizita oficială a Secretarului de stat român în Afaceri Externe în 2014
 • Vizita oficială a Ministrului tunisian al Afacerilor Externe în 2016
 • Vizita oficialã a Ministrului român al Afacerilor Externe în 2018
 • Vizita oficialã a Ministrului tunisian pentru Invățământ Superior în 2019
 • Vizita oficială a Secretarului de stat tunisian pentru Afaceri Externe, responsabil de diplomația economică, în 2019

Cadrul juridic care reglementează relațiile

Cadrul juridic care reglementează relațiile dintre cele două țări cuprinde mai multe domenii. De la aderarea României la UE în 2007, Acordul de asociere Tunisia/UE și Protocoalele aferente au constituit cadrul general pentru relațiile cu România. Relațiile bilaterale sunt reglementate de un cadru juridic care include peste 50 de Acorduri, începând din 1963, dintre care amintim cele mai recente:

 • Acord de cooperare economicã, ştiinţificã şi tehnicã (Bucureşti, 3 iunie 2008)
 • Memorandum de înțelegere „Mou” între cele două Ministere ale Afacerilor Externe (2016)
 • Programul Executiv în domeniul sãnãtãţii şi al ştiinţelor medicale (2018)
 • Acordul de Cooperare între Institutele Diplomatice (2018)
 • Acordul de cooperare între UTICA (Uniunea Tunisianã a Industriei, Comerţului și Artizanatului) și Camera de Comerț și Industrie a României (2019)
 • Protocolul de cooperare între Guvernul Tunisiei si Guvernul României, în domeniul protecţiei civile (2019)

În vederea consolidãrii relațiilor bilaterale, Ambasada Tunisiei în România îşi diversifică eforturile, prin colaborarea cu autoritățile române, pentru a organiza cea de-a 15-a sesiune a Comisiei mixte de tuniso-române; cea de-a 14-a sesiune a Comisiei mixte tuniso-române, coprezidată de cei doi Miniștri pentru Afaceri Externe, a avut loc la București, între 01 și 03 iunie 2008.

Cooperarea economică și comercială

Schimburile comerciale

După aderarea României la Uniunea Europeană, cadrul juridic pentru schimburile comerciale dintre cele două țări este reglementat, în prezent, de Acordul de asociere dintre Tunisia și UE.

 • A fost înființată Camera de Comerț și Industrie tuniso-românã (octombrie 2009)
 • România este cel de-al 13-lea partener comercial al Tunisiei și al 11-lea furnizor al Tunisiei, în timp ce Tunisia se află pe locul 58 în calitate de client al României și al 47-lea furnizor al acesteia. Rata de acoperire este de 53% în 2018. (Sursa: CEPEX)

Domeniile economice de cooperare dintre cele două țări sunt promițătoare şi pot fi dezvoltate şi mai mult, prin căutarea în comun a altor produse noi. Principalele produse exportate: Îngrășăminte (66%), produse chimice anorganice (15%), încălțăminte, mașini și aparate electrice, îmbrăcăminte și accesorii pentru ciorapi etc.

Imagini pentru Tunisie exotique

Principlele produse importate: cereale (32%), petrol și derivate din cărbune (25%), mașini şi aparate electrice (13%), articole din fontã, fier și oțel, lemn și articole din lemn, produse chimice anorganice, cazane, reactoare și alte aparate mecanice etc.

Investiţiile

 • Investiţiile romaneşti în Tunisia: Potrivit datelor furnizate de Agentia de Promovare a Investitiilor strãine, existã 9 companii cu un capital de 41.581 milioane de DT şi 600 de locuri de munca create. Șase dintre aceste societăți operează în sectorul textilelor/îmbrăcămintei, una în industria farmaceutică și restul în sectorul materialelor de construcții.
 • Investiții tunisiene în România: Acestea sunt de ordinul a 25 milioane de euro investiți în cadrul proiectului „ORADEA” în sectorul cablurilor auto (Câbleries Chakira) (Sursa: CEPEX)
 • 593 de companii din România cu capital tunisian (Sursa ONRC)

Turism

Imagini pentru Tunisie exotiqueVitalitatea turismului este un alt indicator care reflectă redresarea economiei tunisiene.

Imagini pentru Tunisie exotique

Conform estimărilor Ministerului Turismului din Tunisia, peste 30.000 de români vor fi călătorit în Tunisia în 2019, cu 14 zboruri săptămânale charter de pe mai multe aeroporturi românești (în 2018, au fost 11.817 – sursă ONTT).

Imagini pentru Tunisie exotique

Cooperare culturală, socială, științifică și tehnică

Ministerul Educației Superioare și al Cercetării Științifice și Ambasada României din Tunis au organizat, pe 18- 19 octombrie 2018, la Tunis, evenimentul „Campus România”. De asemenea, a fost inaugurat un centru de limbă română în 2018 la institutul Bourguiba School, în timpul vizitei Ministrului român al Afacerilor Externe din 2018. Aproximativ 1.059 de studenți tunisieni sunt înscriși în diferite universități românești; este un dosar clasic între cele 2 țări.

Relații consulare

Numărul tunisienilor rezidenți în România se ridică la 1.500, dintre care 1.059 sunt studenți, în principal la medicină și farmacie, în orașele Timișoara și Cluj-Napoca. Comunitatea românească din Tunisia este în jur de 300 de persoane, majoritatea fiind soții de tunisieni. Trebuie menționat că există un plan de înființare a unei asociații de prietenie România-Tunisia, care este în prezent examinat de autoritățile române de resort.

 • Domnul Ridha Fourati a fost numit Consul Onorific al României la Sfax, iar Domnul Tahar Zahar, Consulatul Onorific la Hamamet, în 2019. De cealaltă parte, Domnul Sevastiean Armașu este Consul Onorific al Tunisiei la Timișoara iar Domnul Decebal Cotoc, la Cluj (din 2019).

Acțiunile realizate de Ambasada Tunisiei la București în anul 2019

Conștientă de potențialul enorm, pe care comunitățile noastre de afaceri l-ar putea exploata cu succes, Tunisia este pregătită să înceapă un nou capitol de cooperare economică, care să deschidă noi orizonturi unui parteneriat strategic câștigător pentru ambele părți, susceptibil de a promova investițiile antreprenoriale și schimburile comerciale. În acest sens și pentru a consolida relațiile economice, Ambasada se străduiește să stabilească legături constante de cooperare între organizațiile de sprijin pentru a identifica zonele de interes comun și a stabili un plan de acțiune. De asemenea, vizăm intensificarea schimbului de vizite între oamenii de afaceri din cele două țări, reactivarea acordurilor existente și încheierea de noi acorduri. În acest context, Ambasada Tunisiei la București a organizat anul acesta:

 • O zi economică la Iași, în data de 22 ianuarie, cu colaborarea Primăriei și a Camerei de Comerț si Industrie din Iași;
 • Un forum economic la București, în aprilie, sub copreşedinţia Secretarului de Stat pentru Diplomația Economică din Tunisia, dl. Hatem Ferjani, și a Secretarului de Stat român pentru Comerț Exterior, d-na  Gabriela Mihaela Voicilă
 • O zi economică la Cluj, în iunie, în colaborare cu Consulul Onorific al Tunisiei în România, dl. Decebal Cotoc.

La nivel cultural, au fost organizate zile ale culturii tunisiene precum și alte activități, în colaborare cu Muzeul Satului, iar în luna martie 2019, a fost semnat chiar un acord de cooperare între Ambasadă și Muzeu.  În vederea consolidării cooperării bilaterale descentralizate, Ambasada a sporit vizitele și contactele cu autoritățile locale din Iași, Timiș, Arad, Cluj, pentru a studia posibilitățile de înfrățire a orașelor românești cu orașe tunisiene și reactivarea proiectelor de parteneriat mai vechi, precum și întâlniri cu reprezentanți de universități și cu președinții camerelor de comerț din diferite orașe.

Consolidarea relațiilor parlamentare și reactivarea vizitelor reciproce ale deputaților se numără de asemenea printre activitățile întreprinse de Ambasadă pe parcursul anului 2019. Ambasada Tunisiei în România  își va continua eforturile pentru o și mai eficientă consolidare a relațiilor diplomatice bilaterale.

Nota redacției