Acasă Avocat - Jurisprudență România a promulgat legea privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile în industrie...

România a promulgat legea privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile în industrie și transporturi (Romania enacted the law on the integration of hydrogen from renewable sources in the industry and transports) de la partenerul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

Conform noilor modificări legislative în domeniul energiei regenerabile în România, un eveniment important în acest sens îl reprezintă promulgarea legii privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei și transporturilor în România. Scopul modificărilor este acela de a integra hidrogenul din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în activitatea furnizorilor de combustibil și a consumatorilor în România, astfel încât atât consumatorii cât și furnizorii de combustibil în România au o serie de obligații de îndeplinit. Având în vedere complexitatea legislației în vigoare, Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații vă recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercialenergie regenerabilă și hidrogen și drepturile consumatorilor în România pentru a vă oferi consultanță juridică în legătura cu noile actualizări ale legislației în vigoare, atât din perspectiva calității de consumator cât și cea de furnizor de combustibil în România.

Având în vedere că acesta este un proiect legislativ amplu s-a propus o trecere treptată de la practicile actuale la cele la care se dorește să se ajungă, astfel, începând cu anul 2024 și până în anul 2030, furnizorii de combustibil în România au obligația de a se asigura că acel combustibil provine din surse  regenerabile de origine nebiologică de la furnizori de hidrogen. Totodată, în anul 2024,  furnizorii sunt obligați să implementeze o  creștere treptată a procentului de combustibil provenit din surse regenerabile de origine nebiologică și din energia electrică din surse regenerabile, iar un avocat specializat în drept comercialenergie regenerabilă și hidrogen și drepturile consumatorilor în România vă poate îndruma în procesul de integrare a hidrogenului din surse regenerabile în domeniul industriei și transporturilor a pentru a fi în conformitate cu noile reglementări.

În ceea ce îi privește pe consumatori în România, aceștia au obligația de a majora procentul de combustibil provenit din surse regenerabile de origine nebiologică și hidrogen cu emisii reduse de carbon și astfel până în anul 2030, acest procent fiind de minimum 50%, iar până în 2035 de minimum 75%. Totodată, consumatorii industriali de combustibil în România trebuie să trimită către Ministerul Energiei un raport care să conțină numeroase informații cu privire la combustibilul utilizat, motiv pentru care Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații, în cadrul căreia activează numeroși avocați specializați în drept comercial, energie regenerabilă și hidrogen și drepturile consumatorilor în România, vă poate oferi asistență juridică în redactarea documentelor necesare.

Cu alte cuvinte, furnizorii de combustibili din România au obligaţia să îşi asigure combustibili din surse regenerabile de origine nebiologică de la furnizori de hidrogen și totodată să se asigure că valoarea energetică provenită din cantitatea de combustibili din surse regenerabile de origine nebiologică furnizaţi pe piaţă în România şi utilizată în transporturi pe perioada unui an respectă valorile impuse de noile reglementări în segmentul industriei și transporturilor, astfel încat sunt sfătuiți să apeleze la asistența juridică și reprezentarea avocaților specializați în drept comercialenergie regenerabilă și hidrogen și drepturile consumatorilor în România, deoarece nerespectarea prevederilor referitoare la calitatea, proveniența și condițiile impuse de lege pentru comercializarea hidrogenului în România pot atrage sancțiuni.

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

According to the new legislative changes in the field of renewable energy in Romania, an important event in this regard is the promulgation of the law on the integration of hydrogen from renewable and low carbon sources in the sectors of industry and transport in Romania. The purpose of the changes is to integrate hydrogen from renewable and low-carbon sources into the activity of fuel suppliers and consumers in Romania, so that both consumers and fuel suppliers in Romania have a number of obligations to fulfill. Given the complexity of the legislation in force, The Romanian Law Firm Pavel Mărgărit and Associates recommends contacting a lawyer specialized in commercial lawrenewable energy and hydrogen and consumer rights in Romania to provide you legal advice on new updates to legislation in force, both from the perspective of consumers and fuel suppliers in Romania.

Given that this is a complex project, it has been proposed to gradually move from current to future practices, thus, from 2024 until 2030, fuel suppliers in Romania have the obligation to ensure that fuel comes from non-biological renewable sources by hydrogen suppliers in Romania. At the same time, in 2024, fuel suppliers in Romania have to implement a gradual increase in the percentage of fuel from non-biological renewable sources and electricity from renewable sources in Romania and that is why a lawyer specialized in commercial law, renewable energy and hydrogen and consumer rights in Romania can guide you in the process of integrating hydrogen from renewable sources in the field of industry and transport to comply with the new regulations.

The consumers in Romania are required to increase the percentage of fuel from non-biological renewable sources and low-carbon hydrogen and thus by 2030, this percentage being at least 50%, and by 2035 at least 75%. At the same time, industrial fuel consumers in Romania must send to the Ministry of Energy a report containing information on the fuel used, reason why The Romanian Law Firm Pavel Mărgărit and Associates can provide legal assistance in drafting the necessary documents with help of lawyers specialized in commercial law, renewable energy and hydrogen and consumer rights in Romania.

In other words, fuel suppliers in Romania have to provide fuels from non-biological renewable sources from hydrogen suppliers and also to ensure that the energy value from the amount of fuel from non-biological renewable sources supplied on the market in Romania and used in transport complies with the values imposed by the new regulations in the industry and transport segment, so they are advised to seek legal assistance and representation of lawyers specializing in commercial, renewable energy and hydrogen law and consumer rights in Romania, becasue non-compliance with quality provisions and the conditions imposed by law may attract sanctions.

The Romanian law firm’s clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2023, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked third place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2023Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice.

Nota redacției

Omagiu artistului Plastic Nicu Dumitrescu (corespondent al Jurnalului Bucurestiului) în Revista „Cenaclul Păltiniș”

Pamflete. „Decorații scuipate” (Norman Manea) și „Haznaua” (Adrian Păunescu). Fragnente din cartea „Istoria literaturii neînregimente” a lui Dr. Grid Modorcea (scriitor și cineast, „cel mai important” și cel mai prolific autor în viață) cu dedicație prietenului meu, marelui pamfletar și gazetar Pompiliu Comșa (Prof. univ. asoc. la Univ. Apollonia din Iași, directorul ziarelor Timpul și Realitatea–parteneri media aiJurnalului Bucureștiului & directorul executiv al Trustului de Presă Pompidu), membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului

Enseignant dans les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) & les Grandes Ecoles. Les concours externe et interne de l’agrégation. Les professeur agrégés de l’enseignement supérieur. Enseignant – Chercheur. Concours de l’agrégation de Mathématiques externe – 2023 (Les sujets)

Profesorul Doru Pop de la UBBC (Universitatea Babeș – Bolyai) din Cluj – Napoca: „Despre miturile supremației lingvistice mioritice – „dor” și „doină”

Ziaristul, fotograful și scriitorul Viorel Patrichi: „Justiția din România s-a compromis definitiv prin achitarea călăilor lui Gheorghe Ursu”

Ce ne desparte și ce ne unește (Corespondență de la poetul și traducătorul trilingv brașovean Dr. Dr. Christian W. Schenk, membru al USR, membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, corespondentul permanent al Jurnalului Bucureștiului din Boppard – Renania-Palatinat, Germania)

„Complicele meu, Urmuz”, Editorial – Revista de Cultură „Curtea de la Argeș” (Corespondență de la Acad. Gheorghe Păun – Redactor șef)

Gabriel Grama revine pe pământ românesc. Corespondență (text & foto) – de la Mihai Vasile – Sângealb (publicist și fotograf, senior editor al Jurnalului Bucureștiului, membru al AJTR – Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România)

Ziua Națională a Franței. Măsuri drastice din partea autorităților franceze (centrale și locale) după moartea adolescentului franco – algerian Nahel Merzouk la Nanterre (Métropole du Grand Paris)

Drama de pe Bulevardul La Défense de la Nanterre (Métropole du Grand Paris). Moartea adolescentului franco – algerian Nahel (Naël) Merzouk – o crimă (asasinat) cu caracter rasial (conform organizațiilor musulmane și ale drepturilor omului) sau legitimă apărare din parte polițistului – motociclist Florian Menesplier (conform sindicatelor de poliție și organizațiilor de extremă dreaptă)? Consecințele evenimentului dramatic. În căutarea adevărului istoric.

„USR (Uniunea Scriitorilor din România) se autosuspendă”, „Călăuza” și „Singurătatea valorii” (fragnente din cartea „Istoria literaturii neînregimente” a lui Dr. Grid Modorcea, scriitor și cineast, „cel mai important” și cel mai prolific autor în viață) cu dedicatție poetului, eseistului și traducătorului trilingv Dr. Christian W. Schenk (corespondent permanent al Jurnalului Bucureștiului)

„Masoneria trebuie să slujească România” (Corespondență de la Dr. Grid Modorcea, scriitor și cineast, cel mai prolific autor român în viață)

Cours Prépa (CPGE – MPSI – 6). Subiecte de fizică specială pregătitoare pentru concursurile de admitere în sistemul (ultra)elitist al școlilor superioare franceze de înalte studii inginerești (Grandes écoles d’ingénieurs). Electrostatică – Electricitate („Levitație prin interacțiune electrostatică”, „Reglarea automată a temperaturii, utilizarea unei termistanțe”, „Filtru cu structură Rauch”)

Cours Prépa (CPGE – MPSI – 10). Subiecte de matematici generale (superioare & speciale) pregătitoare pentru concursurile de admitere în sistemul (ultra)elitist al școlilor superioare franceze de înalte studii inginerești (Grandes écoles d’ingénieurs). Grupuri simetrice (enunțuri & soluții)

Nume și titluri ale Bibliei (Corespondență de la Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița, economist, filosof și scriitor)

În exclusivitate pentru Jurnalul Bucureștiului. Dialog cu eruditul promotor (franco – român) al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană „Soleil de l’Est” (Partea 4 și integral)

Rinocerul: „Batalionul de elită din Istoria literaturii neînregimentate a celui mai prolific scriitor român ‒ Grid Modorcea” (corespondent permanent și membru al Staff-ului Jurnalului Bucureștiului)

„Excesele românismului” și „Seriozitatea lui Eminescu” (fragnente din cartea „Istoria literaturii neînregimente” a lui Dr. Grid Modorcea, scriitor și cineast, „cel mai important” și cel mai prolific autor în viață) cu dedicație Simonei Lazăr – Țigău (poet, prozator, eseist, jurnalist și eminescolog, bibliotecarul casei de cultură „Carmen Sylva” din Sinaia, corespondentul Jurnalului Bucureștiului)

Interviul realizat pe tema asasinării profesorului Ioan Petru Culianu, în cadrul emisiunii „Dezbaterea de luni” (RadioPunctLondra), de către Geo Scripcariu (realizator – corespondent permanent al Jurnalului Bucureștiului), cu jurnalistul Petre M. Iancu

„AI sau A nu I?”, Editorial – Revista de Cultură „Curtea de la Argeș” (Corespondență de la Acad. Gheorghe Păun – Redactor șef)

Muzeul muntelui de la poalele masivului Parâng – un muzeu la înălţime (Corespondență de la Mihai Vasile – Sângealb, publicist, senior editor al Jurnalului Bucureștiului, membru al AJTR – Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România)

Sociologia matematică și rolul ei în structurile de date ale noii ordini mondiale. „Mecanica socială” a Acad. prof. Spiru Haret – precursor al (psiho)sociologiei matematice (dedicat Generalului Bartolomeu – Constantin Săvoiu, Mare Maestru al Marii Loji Naționale Române 1880)

Cu nostalgie, Sri Lanka – fosta insulă Ceylon, „Insula surâsului și a pietrei lunii”

„Ma thèse en 180 secondes” (Teza mea de doctorat în 180 de secunde) cu profesorul Mohamed Ketata, directorul Biroului pentru Europa Centrală și Orientală al AUF (Agenția Universitară a Francofoniei) și Conferința Alianței Franceze de la Pitești

Accesul în sistemul (ultra)elitist francez napoleonian de Înalte Studii „Grandes Ecoles” (științifico – inginerești, economico – comerciale, medico – farmaceutice, social – politice, literar – artistice, judiciare, militare, etc.) – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învățământul superior francez de sute de ani! (Corespondență de la prof. univ. dr. Thomas CSINTA – Paris)

Concours „Pérpa HEC” (Economique et Commerciale). Fusion des épreuves mathématiques HEC (École des hautes études commerciales de Paris – HEC European business school) et ESSEC (École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales – ESSEC Business School). Enoncés. Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies & Maths Appliquées)

Concours „Prépa Ecricome” (Les Grandes Ecoles de Commerce et Management – EM Sstasbourg,  KEDGE Business School, Montpellier Business School, NEOMA Business School, Rennes School of Business). Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies)

„Les grands concours de maths – Grandes Ecoles 2023” (Mines – Ponts – Les Sujets)