Acasă Avocat - Jurisprudență Societatea de avocați Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recunoscută și în anul 2022...

Societatea de avocați Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recunoscută și în anul 2022 în topul firmelor de avocatură din România de către ghidul juridic internațional Legal 500 (Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm was ranked in 2022)

Ghidul juridic internațional Legal 500 a publicat clasamentele celor mai bune case de avocatură din Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA)

Societatea de avocatură Românească Pavel, Mărgărit şi Asociaţii este prezentă, pentru al șaselea an consecutiv, în topul firmelor de avocatură din România, în ediția unuia dintre cele mai reprezentative ghiduri juridice internaționale, Legal 500 (EMEA), din Londra, Marea Britanie, fiind recomandată pentru complexitatea proiectelor din ariile de practică Restructurare și Insolvență (locul 3 la nivel național) şi Drept Imobiliar și al Construcțiilor (locul 4 la nivel național), prezența în ghid și feedback-ul primit, confirmând încă o dată încrederea acordată de clienți cât și poziționarea pe piața de servicii juridice premium din România.

Cu privire la aria de practică Restructurare și Insolvență, Legal 500 a reținut că:

 • Societatea Avocatură Românească Pavel, Margarit și Asociații impresionează prin flexibilitate și disponibilitate în orice moment”. Cu o experiență de peste 16 ani pe piață, Avocatul Coordonator Radu Pavel este principalul contact, fiind o persoană amabilă și deschisă. Domeniile de expertiză ale societății de avocatură includ refinanțări, vânzări de active, proceduri de pre-insolvență, concordat preventiv și litigii aferente, precum și asistență în recuperarea creanțelor. Firma de avocatură românească reprezintă atât creditori cât și debitori și a fost deosebit de activă în industriile prelucrătoare, metalurgică, resurse naturale și imobiliare și construcții.

 În Ediția 2022 Legal 500, referitor la aria de practică Restructurare și Insolvență, recomandările clienților descriu Societatea Avocatură Românească Pavel, Margarit și Asociații astfel:

 • „Apreciem flexibilitatea și accesul rapid la personal și Parteneri în orice moment.”
 • ,,Considerăm că Partenerul Senior Radu Pavel este foarte amabil si deschis.”

Ghidul acordă o mențiune specială Avocatului Coordonator Radu Pavel menționând că este foarte atent, prompt și un avocat cu experiență în piața din România, recunoscut ca avocat de top în România de Ghidul Legal 500. Pentru aria de practică Imobiliară și Construcții, recomandările din ghidul Legal 500 includ:

 • ,,Societatea de Avocatură Românească Pavel, Margarit și Asociații s-a remarcat prin experiența sa vastă în domeniul imobiliar și construcții. Firma de avocatură românească asistă clienți în mod regulat cu privire la structurile corporative, inclusiv asocierile în participațiune între proprietarii de terenuri și dezvoltatorii imobiliari, precum și în achiziții de active și de portofoliu imobiliar. Portofoliul societății avocatură românească include asistență juridică în diverse industrii, cum ar fi minerit și resurse naturale, comerț cu amănuntul, clădiri rezidențiale, industriale si hoteliere.

În ediția Legal 500 2022, referitor la aria de practică Imobiliare și Construcții, recomandările clienților includ:

 • Echipa de avocați românească Pavel, Margarit și Asociații are o vastă experiență în practica imobiliară și construcții și sunt apreciați pe piața din România pentru promptitudine, atenție deosebită la detalii și explicarea cazurilor gestionate astfel încât să fie cu adevărat ușor de înțeles pentru clienți.
 • ,,Radu Pavel, Avocatul Coordonator, este foarte atent, prompt și are o mare experiență in piața de Imobiliare și Construcții din România.

,,Suntem onorați să fim recunoscuți la nivel global ca o firmă românească de avocatură de top, de către prestigiosul ghid al firmelor de avocatură din lume, Legal 500, din Londra, Marea Britanie. Acest premiu reprezintă recunoașterea efortului echipei noastre de avocați în ultimul an și suntem recunoscători să primim această înaltă distincție. Suntem motivați să livram servicii juridice de înaltă calitate în România și să ne servim clienții la cele mai înalte standarde de calitate. ”, a spus Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societatății de Avocatură Pavel, Margarit și Asociații.

Echipa de avocați specializați din cadrul Societății de Avocatură Românească Pavel, Mărgărit și Asociații s-a remarcat prin profesionalism, abordare antreprenorială și creativitatea cu care au finalizat proiecte complexe, oferind servicii juridice de cea mai înaltă calitate, dincolo de așteptările clienților, fiind recunoscuți drept o firmă de avocatură de top din România. Efortul echipei a fost întotdeauna o caracteristică distinctivă. Echipa alocă resurse potrivite în conformitate cu specificitatea proiectelor pentru a asigura o bună gestionare a proiectelor între avocați cu diferite specializări.

Recunoașterea internațională conferită de Ghidul Legal 500 confirmă încă o dată, în al șaselea an consecutiv faptul că Societatea de Avocatură Românească Pavel, Margarit și Asociații este o societate de avocatură de top din România, gata întotdeauna să își servească clienții cu profesionalism, promptitudine si dedicație.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes i-au adus societății de avocatură recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul  firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2022. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2021, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2021. De asemenea, Pavel, Mărgărit & Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

The international legal guide Legal 500 has published the rankings of the best law firms in Europe, the Middle East and Africa (EMEA)

Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm is present, for the sixth consecutive year, in the top law firms in Romania, in the edition of one of the most representative London-based international legal guides, Legal 500 (EMEA), being recommended for the complexity of the projects in the areas of practice Restructuring and Insolvency (tier 3 at national level) and Real Estate and Construction (tier 4 at national level), their presence in the guide and the feedback received among the best Romanian ranked firms, confirming once again the trust rendered by clients and the positioning in the Romanian Legal market.

Regarding the Restructuring and Insolvency practice area, Legal 500 mentions that:

 • Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm impresses with its flexibility and quick access to staff and partners at all times. With over 16 years experience in the market, the very helpful and accessible Managing Partner Radu Pavel is the main contact. Areas of expertise include refinancings, distressed asset sales, pre-insolvency procedures and related litigations and debt recovery actions. The Romanian Law firm represents creditors and debtors, and has been particularly active in the manufacturing, natural resources, and real estate and construction sectors.

In the 2022 Legal 500 Edition, for the Restructuring and Insolvency practice area, client testimonials describe Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm as follows:

 • „We value the practice for flexibility and quick access to staff and partners at all times.”
 • „We find the Senior Partner Radu Pavel very helpful and accessible.“

The Guide gives special mention to the Managing Partner Radu Pavel, recognized as a leading lawyer by Legal 500, for being very attentive, timely and an experienced lawyer in Romania.

For the Real Estate and Construction practice area, the assesment from The Legal 500 guide includes:

 • Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm is noted for its great experience in real estate and construction. The Romanian Law firm regularly assists on corporate structures including joint ventures between land owners and developers, as well as asset and portfolio acquisitions. This experience encompasses a wide range of asset classes including mining and natural resources, retail, residential, industrial and hospitality.

In the Legal 500 2022 Edition, regarding the Real Estate and Construction practice area, the clients’ testimonials include: 

 • Pavel, Margarit and Associates team of lawyers has great experience in real estate and construction practice and they are valued on the Romanian market for their promptness, great attention to detail and making the matter at hand genuinely understandable for the client.’’
 • Radu Pavel, the managing partner, is a very attentive, timely and an experienced real estate lawyer.’’

„We are honored to be recognized globally as a top Romanian law firm, by the prestigious guide that ranks the best law firms in the world, Legal 500, from London, Great Britain. This award recognizes the effort of our team of lawyers over the past year and we are grateful to receive this high award. We are motivated to deliver high quality legal services in Romania and to serve our clients at the highest quality standards.”, said Radu Pavel, the Managing Partner of the Romanian Law Firm Pavel, Margarit and Associates.

The team of specialized lawyers from Pavel, Margarit and Associates Romanian Law Firm stood out through the professionalism, entrepreneurial approach and the creativity with which they completed complex legal projects in Romania, providing legal services of the highest quality in Romania, beyond the clients` expectations making them one of the top Romanian Law Firms. Team effort has always been a distinguishing feature. The team allocates firm resources in Romania in accordance with specific projects to ensure coordination between lawyers with different fields of expertise.

The International recognition from Legal 500 as being one of the top Romanian Law Firms in Romania, is the guarantee of the team of Romanian lawyers to achieve greatness and serve clients at the best of their knowledge

Note. Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm is one of the top law firms in Romania, offering top legal advice. The Romanian law firm clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2022, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked third place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2022. Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice. All the relevant information regarding Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm can be found on the website www.avocatpavel.com.

Notă. Toate articolele despre societatea de avocatrură Pavel, Mărgărit și Asociații  (Pavel Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Nota redacției