Acasă Etichete Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații

Etichetă: Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații

Articol juridic trilingv. Declarația de creanță în procedura insolvenței în România...

Economic and commercial mission of La Francophonie in Central and Eastern Europe (ECMFCEE) Jurnalul Bucureștiului. On line Newspaper publishing almost everything to be well informed....

Articol juridic trilingv. Recuperarea creanțelor în procedura insolvenței în România (Recovery...

Conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin...

Articol juridic trilingv. Litigii privind revendicarea imobilelor naționalizate în România (Disputes...

Perioada comunistă, anii 1945-1989, a avut o influență majoră asupra unui drept constitutional, și anume dreptul de proprietate în România, întrucât au existat numeroase...

Articol juridic trilingv. Litigii privind relațiile de vecinătate (grănițuire, servitutea de...

https://www.youtube.com/watch?v=H-HoNjx-1CU&pp=ygUfZHJlcHR1bCBkZSBwcm9wcmlldGF0ZSBwcml2YXTEgw%3D%3D Conform codului civil, dreptul de proprietate privată în România include în cuprinsul său dreptul de posesie, folosință și dispoziție a unui bun, în mod...

Articol juridic trilingv. Litigii ale cumpărătorilor în relația cu dezvoltatorii imobiliari...

De cele mai multe ori, cumpărarea unui apartament nou în ansambluri rezidențiale de la dezvoltatori din piața imobiliară în România are loc în momentul în care construcția se află încă...

Material juridic trilingv. Litigii privind anularea contractelor în România (Civil disputes...

https://www.youtube.com/watch?v=_3xxdA885K4 Contractul civil în România se încheie prin acordul părților, fiind necesară respectarea condițiilor de fond și de formă impuse de codul civil. În aceste...

Material juridic trilingv. Contestarea deciziilor emise de către CNCI/ANRP în România...

Restituirea bunurilor confiscate de regimul comunist reprezintă o condamnare a abuzurilor comuniste și o formă de reparație materială și morală pentru comportamentul injust. Având...

Material juridic trilingv. Litigii privind contractul individual de muncă în România...

Contractul individual de muncă în România este baza juridică dintre angajat și salariat, care stabilește ce drepturi și obligații au părțile contractante. Există...

Material juridic trilingv. Rezilierea și rezoluțiunea contractului. Acțiune în reziliere sau...

Potrivit codului civil, contractul civil poate înceta prin diverse modalități, principalul motiv fiind, în general, nerespectarea obligațiilor contractuale. Codul civil prevede ca modalități de...

Material juridic trilingv. Procedura de faliment a unei firme în România...

https://www.youtube.com/watch?v=Z8SghnEbTBs&t=209s Orice societate comercială în România este înființată pentru a desfășura activitate economică în România, însă în momentul în care aceasta nu reușește să își...

Material juridic trilingv. Răspunderea civilă contractuală în cadrul unui litigiu în...

Codul Civil în România prevede posibilitatea de reparare a prejudiciului în România și de a angaja răspunderea civilă contractuală în România în cazul ivirii...

Material juridic trilingv. Cum poți intra pe piața ţigărilor electronice din...

Producătorii de țigarete electronice care doresc să activeze pe piață ţigărilor electronice din România trebuie să aibă în vedere câteva aspecte importante de natură juridică pentru ca...

Material juridic trilingv. Cum să procedezi când ești executat silit pentru...

Executarea silită în România reprezintă un remediu prevăzut de lege pentru situația în care debitorul nu își execută integral și la timp obligația de plată...

Material juridic trilingv. Pașii care trebuie urmați pentru încheierea valabilă a...

Legislația din România stabilește o serie de condiții cu privire la încheierea contractelor de vânzare în România. Codul Civil din România impune respectarea unei anumite forme de încheiere a contractului...

Actuala abordare a societății dumneavoastră cu privire la litigii în România...

În domeniul afacerilor, ivirea unui litigiu poate reprezenta o problemă semnificativă, întrucât afectează reputația unei societăți, consumând timp și resurse financiare. De aceea, este...

Rezoluțiunea unui antecontract de vânzare-cumpărare imobil cu repunerea părților în situația...

Antecontractul de vânzare-cumpărare a unui imobil în România, numit și promisiune de vânzare-cumpărare, este un act încheiat în formă autentică prin care proprietarul unui imobil în...

Cum poți proceda în cazul atragerii răspunderii administratorului unei societăți în...

Administratorul societății este responsabil pentru toate acțiunile sau inacțiunile sale în conformitate cu obligațiile acestuia prevăzute de legislația aplicabilă și prevederile actului constitutiv al societății....

Pașii de urmat în cazul încălcării dreptului la protecția datelor cu...

https://www.youtube.com/watch?v=e7Y9czGg8Cw Atât legislația internă cât și cea europeană garantează oricărei persoane care este cetățean al unui stat din Uniunea Europeană dreptul la protecția propriilor date cu...

Evaluarea riscurilor înainte de intrarea în insolvență a unei societăți în...

https://www.youtube.com/watch?v=Z8SghnEbTBs Legislația din România prevede o serie de principii aplicabile în cazul societăților aflate în pericol de intrare în insolvență în România. Astfel, prin procedura insolvenței...

Modificări aduse legislației fiscale în România cu privire la obligațiile contribuabililor...

Ca urmare a modificărilor aduse legislației fiscale din Romania, contribuabilii in Romania vor fi scutiți de plata diferențelor de obligații fiscale principale și accesorii...

Parcuri fotovoltaice în România. Legislație aplicabilă (Photovoltaic parks in Romania. Applicable...

https://www.youtube.com/watch?v=VZmhh-s2zRM&pp=ygUQUGFyYyBGb3Rvdm9sdGFpYw%3D%3D În ultimul timp, datorită dezvoltării domeniului energiei și a construcțiilor în România, proiectele referitoare la construcția de parcuri fotovoltaice în România prin utilizarea energiei regenerabile în...

Obligațiile care trebuie să respecte comercianții pentru vânzarea produselor și serviciilor...

https://www.youtube.com/watch?v=f0WonA11va0 Pentru a desfăşura activităţi comerciale în România şi pentru a dezvolta reţeaua de distribuţie a produselor şi serviciilor de piață,  persoanele care au calitatea de comerciant în...

Cum se pot sponsoriza asociațiile/ONG-urile în România? – Relația juridică dintre...

https://www.youtube.com/watch?v=r99t_Po8Gt0&pp=ygUeTGVnZWEgc3BvbnNvcml6YXJpaSBPTkctdXJpbG9y Potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponzorizarea în România, prin intermediul contractului de sponsorizare dintre sponsor și beneficiarul sponsorizării în România, sponsorul pune la dispoziția...

Care este procedura de dizolvare/lichidare a unei societăți comerciale în România?...

Conform reglementărilor din Legea 31/1990, societățile comerciale își pot înceta existența prin mai multe modalități, printre care amintim procedura de dizolvare și lichidare în România,...

Cum se poate modifica Planul Urbanistic Zonal (PUZ) în România? (What...

https://www.youtube.com/watch?v=34C4clKqjOI&pp=ygUDUFVa Planul urbanistic zonal (PUZ) în România este un instrument important pentru dezvoltarea urbanistică a unei zone dintr-o localitate, conținând informații detaliate despre toate funcțiunile zonei, cum...

Cum îți poți proteja dreptul de proprietate intelectuală asupra platformei software...

https://www.youtube.com/watch?v=bzbuP9kfg1o Dreptul de proprietate intelectuală în România protejează diferite forme de creații intelectuale, precum mărci, brevete de invenție, opere literare, opere artistice, chiar și programe pe...

Care este procedura de divizare a unei societăți comerciale în România?...

https://www.youtube.com/watch?v=E2dddMaIy6k Potrivit reglementărilor din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, divizarea unei societăți în România se realizează prin împărţirea întregului patrimoniu al unei societăţi comerciale din România care îşi încetează existenţa între...

Ce modificari s-au adus cu privire la drepturile consumatorului în România?...

https://www.youtube.com/watch?v=txX2TSC5w20 Prin Hotărârea nr. 686/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului României nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare...

Cum se poate înregistra fiscal un cetățean ucrainean sau străin în România? (How can...

Înregistrarea fiscală în România reprezintă o cerință esențială pentru persoanele fizice care datorează taxe în România, indiferent dacă este vorba despre un cetățean român...

Cum să stabilești în România sediul social al societății la sediul...

https://www.youtube.com/watch?v=aKtvYffv4Io Potrivit reglementărilor din Legea 31/1990 (din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale) privind societățile comerciale, stabilirea sediului social la înființarea unei societăți în România...

Cum să închei un acord de asociere în participatie în domeniul...

https://www.jurnalul-bucurestiului.ro/iasul-prin-intermediul-universitatii-apollonia-din-nou-capitala-culturala-a-cercetarii-mondiale/ Acordul de asociere în participaţie este contractul prin care o persoană acordă uneia sau mai multor persoane o participaţie la beneficiile şi pierderile uneia sau...

La ce să fii atent la înmatricularea unei companii în România...

Finalul anului 2022 a adus modificări substanțiale prin intrarea în vigoare a Legii 265/2022 privind Registrul Comerțului în România și pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu...

Noile modificări aduse legislației din România pentru simplificarea construcției de parcuri...

https://www.jurnalul-bucurestiului.ro/iasul-prin-intermediul-universitatii-apollonia-din-nou-capitala-culturala-a-cercetarii-mondiale/ Începând cu data de 13 ianuarie 2023, au fost aduse modificări importante Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții pentru construirea...

Cum poate cumpără un cetățean ucrainean un apartament în România? (How...

https://www.youtube.com/watch?v=1fAWlRN0Hhg Este important de precizat faptul că cetățenii din Ucraina care doresc să achiziționeze  un apartament în România pot încheia un contract de vânzare-cumpărare în...

Noile modificări aduse contractului individual de muncă și Codului Muncii în...

Prezentul articol evidențiază câteva dintre modificările aduse Codului muncii în România, angajatorii din România fiind nevoiți să se adapteze astfel noilor reglementări, în principal...

Cum să revizuiești un contract de antrepriză și subantrepriză în construcții...

Prin contract de antrepriză și subantrepriză în construcții  în România înțelegem contractul prin care o persoană, numită antreprenor se obligă că, pe riscul său,...

Procedura de contestare a executării silite unui bilet la ordin în...

Fiind un instrument financiar de plată des întâlnit în relațiile dintre profesioniști, biletul la ordin joacă un rol important în stingerea obligației contractuale izvorâte...

Cum poate un investitor din China să înființeze o societate comercială...

https://youtu.be/8dPaPHxiGe4 De-a lungul timpului, tot mai mulți investitori, fie persoane fizice, fie persoane juridice originare din China au înființat societăți în România conform statisticilor făcute...