Acasă Editorial Jurnalul Bucureștiului The 25th World Coference of TARS (Tourism and Rural Space in...

The 25th World Coference of TARS (Tourism and Rural Space in National and International Context). A 25-a Conferință Internaţională de Turism și spațiu rural în context național și internațional – Vatra Dornei. Corespondență de la Pompiliu Comșa (Prof. univ. asoc. Univ. Apollonia, directorul ziarelor Realitatea și Timpul – parteneri media al Jurnalului Bucureștiului & directorul executiv al Trustului de Presă Pompidu – Iași), membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului

Conf. univ. dr. Cristina-Emanuela Dascălu, poetă, prozatoare, critic literar, artist plastic, realizator de emisiuni radio și TV, cadru didactic titular al Facultății de Științe ale Comunicării, specializarea CRP (Comunicare și Relații Publice) și specializarea Jurnalism din cadrul Universității „Apollonia” din Iaşi și profesor asociat la Universitatea „Danubius” din Galați, membră USR (Uniunea Scriitorilor din România) și membră UZPR (Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România), a fost în perioada 25–27 mai 2023 președinta Conferinței Internaţionale TARS-Tourism and Rural Space in National and International Context (Turism și spațiu rural în context național și internațional), conferință de tradiție în domeniul economic și turism, management și dezvoltare rurală și domenii conexe și tangențiale desfășurată din nou, după anii pandemici, după 3 (ani) online, acum în format hibrid: majoritar cu prezență fizică la sediul Agenției Naționale a Zonei Montane (ANZM), dar concomitent  și cu participare online.

„Târgu’ Ieșilor” – prin intermediul Universității Apollonia – din nou Capitala Culturală a Cercetării Internaționale. Corespondență de la Pompiliu Comșa (Prof. univ. asoc. Univ. Apollonia, directorul ziarului Realitatea – partener media al Jurnalului Bucureștiului & directorul executiv al Trustului de Presă Pompidu – Iași), membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului

Congresele internaționale ale Universității „Apollonia” din Iași – 2020 și 2022 (prof. univ. dr. Thomas CSINTA). Les Congrés internationaux de l’Université „Apollonia” de Jassy – 2020 et 2022 (Reserach professor Thomas CSINTA)

Congresul Internațional al Universității „Apollonia” din Iași – Ediția XXXIII (2 – 5 martie 2023)

Nota redacției. Mențiomăm că Zona montană a României, un teritoriu special, de interes naţional, cu un imens potenţial economic cu un imens potenţial economic, social, cultural şi de mediu. Acest areal trebuie să beneficieze de o politică specifică, bine definită, conform principiilor dezvoltării durabile şi în conformitate cu politicile europene. În acest scop, a fost înfiinţată Agenţia Națională a Zonei Montane (ANZM), în conformitate cu prevederile Legii muntelui nr. 197/2018 și H.G. NR. 1036/201, cu sediul în municipiul Vatra Dornei şi se află în directa subordonare a MADR (Ministreul Agriculturii și Dezvoltării Rurale) și este prezentă în teritoriul național prin centre regionale și oficii de dezvoltare montană, având ca principal rol de a elabora şi implementa strategia şi politicile privind dezvoltarea şi protecţia zonelor montane din România, precum şi implementarea unor măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 şi bugetul de stat.

Astfel, ân perioada 25-27 mai 2023, ANZM. împreună cu Academia Română–Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” și Centrul de Economie Montană (Ce-Mont) Vatra Dornei, au organizat această a 25-a ediție a Conferinței științifice internaționale „Turism and Rural Space in National and International Context (TARS)”, conferința fiind cunoscută anterior cu denumirea Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate şi perspective (TRR).

Conf. univ. dr. Cristina-Emanuela Dscălu, a moderat la rugămintea organizatorilor, în calitate de Chair, Ceremonia de Deschidere/Opening Ceremony. Speeches and Messages la care au participat Dragoș-Costin Telehuz, Secretar de Stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Veronica Ţăran Baciu Georgescu,  Director General ANZM, Alina-Petronela Haller, Cercetător la Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Dănuț Ungureanu, Director, Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați (CEFIDEC) din cadrul ANZM.

Conf. univ. dr. Cristina-Emanuela Dascălu, a moderat în calitate de Chair și Sesiunea plenară/Plenary Session unde au prezentat Dr. Gül Erkol Bayram de la Universitatea Sinop din Turcia și  Dr. Marco Valeri de la Universitatea romană Niccolò Cusano din Italia. De asemenea, la Secțiunea 1 pe care de asemeni a moderat-o, Conf. univ. dr. Cristina-Emanuela Dascălu, a susținut lucrarea de cercetare  „Nurtured by Nature: How Stressful Jobs and Busy Lives Have a Huge Impact on the Rise of Rural Tourism Choice among Academia Members”. 

În cadrul aceleiași sesiuni au mai prezentat printre alții și Prof. univ. dr. Brîndușa Covaci și Prof. univ. dr. Mihai Covaci, ambii de la Universitatea Comprehensive Beyond Mindfulness (CBM-Universitatea Cuprinzător dincolo de Mindfulness) din SUA; Prof. Dr. Tribhuvan Nath, de la Institute of Management Studies, Rajiv Gandhi South Campus, Banaras Hindu University (Institutul de Studii în Domeniul Managementului) Varanasi, Uttar Pradesh, India; Cercetătoarea Laura Joana Papanikolopoulou Arco de la Departmentul de Economie Aplicată, Institutul de Cercetare Hegoa, Universitatea University of the Basque Country, Spania; Dr. Marius Popescu, Direcția Județeană de Statistică Ialomița, Slobozia, România și Cercetător la Facultatea de Alimentație și Turism, Universitatea Transilvania din Brașov; Asist. univ. dr. Hatice Sari Gōk, Departamentul de Servicii de Călătorii, Turism și Divertisment, Yalvaç, Universitatea de Științe Aplicate Isparta, Turcia; Dr. Hamidreza Solaymani Osbooei, Cercetător, Director  al Centrului de Inovare și Tehnologie, Organizația pentru Gestionarea Resurselor Naturale și a Bazinelor Hidrografice, Teheran, Iran. Conf. univ. Dr. Dascălu a moderat în cadrul aceleași conferințe și Workshopul A Complementary Structural Equation Modelling (SEM) and Deep Artificial Neural Network (ANN) Approachs”/O abordare de modelare a ecuațiilor structurale complementare (SEM) și de rețea neuronală artificială profundă (ANN) susținut de către Dr. Alhamzah Alnoor, Lector principal, Colegiul Tehnic de Management, Universitatea Tehnică de Sud, Basrah, Irak. Conferința Internaţională Tourism and Rural Space in National and International Context (TARS-Turism și spațiu rural în context național și internațional), eveniment de marcă aflat deja la a 25-a ediție,  s-a adresat în special oamenilor de știință, cercetătorilor și cadrelor didactice universitare, dar și doctoranzilor și masteranzilor cu preocupări în cercetarea fenomenului turistic și a spațiului rural, participanții, prin teme de cercetare foarte documentate, diverse și comprehensive, propunând soluții la problemele multiple și dificile cu care se confruntă spațiul rural internațional și activitatea turistică din aceste areale.

La această ediție, a 25-a, au participat 157 persoane cu un număr de 93 lucrări științifice de anvergură. Din străinătate, au fost prezenți, în format hibrid, cercetători și cadre didactice universitare din Republica Moldova, Turcia, Italia, Franța, Elveția, Irak, Iran, India, Spania, și Serbia. În seara celei de a doua zile de conferință, sufletul și principala organizatoare și coordonatoare a conferinței, Georgiana Tacu, Cercetător la Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” din Iași a făcut o surpriză participanților organizând un recital poetic. Astfel, Georgianaa Tacu i-a prezentat pe scriitorii Ionel Udrescu, Președintele Sindicatului Cineaștilor din România și Cristina-Emanuela Dascălu, aceștia încântând spectatorii cu un maraton poetic de excepție.

Cei doi autori nu doar au citit sau au recitat din creațiile lor poetice, dar și-au prezentat opera, ideile, valorile. Poemele alese au avut ca filon marile teme ale lumii și punct de plecare au fost fiul plecat dintre noi al scriitorului Udrescu și părinții ridicați la Domnul ai Cristinei-Emanuela Dascălu. Poemul „Trăsura” din volumul Schelete de cai în mişcare dedicat ambilor părinți ai autoarei, Maria și Alecu-Alexandru Dascălu,  poeme inspirate de și dedicate  mamei precum poezia „Cireșe amare” din volumul Dulceaţă de cireşe amare sau poeziile „Raiul de dincolo de vise” și „Rute alternative” din volumul De la Alfa la Omega au ridicat spectatorii în picioare.

Conf. univ. dr. Cristina-Emanuela Dascălu, a încheiat recitalul cu un discurs patriotic argumentat, plin de patos, discurs care a punctat nu doar zilele de conferință sau opera poetică a autoarei, dar și valențe ale coeziunii sociale, necesității refacerii conștiinței naționale, consolidării statului de drept, sprijinirii turismului românesc, sprijinirii economiei locale, educației, etc. Finalul unionist al alocuțiunii naționalist-patriotice a autoarei când adresându-se fraților basarabeni aflați în lacrimi în urma discursului, a reiterat „că România n-a avut granițe la Prut!” a marcat un eveniment care ar fi putut fi în egală măsură un discurs politic AUR sau un discurs politic de înalt nivel academic al oricărui român educat, patriot, creștin, iubitor de neam, familie, tradiții. Date suplimentare despre conferința TARS (site-uri, (jyper)linkuri oficiale)

Biografie. Conf. univ. dr. Cristina Emanuela Dascălu (n. 20 mai 1969, Tg. Neamț), este cadru didactic universitar de Ştiinţele Comunicării, Limba și Literatura Engleză, Creative Writing, Jurnalism, Afaceri Internaționale, Asistență Socială şi Traductologie. Poetă. Prozatoare. Eseistă. Critic şi Istoric Literar. Jurnalist. Artist plastic. Realizator și moderator de programe radio și TV. Părinți: Profesori Maria Dascălu născută Mihăilă și Alecu-Alexandru Dascălu, trecuți în lumea celor drepți; Soră: Mariana-Gabriela Dascălu, profesor fizică. Membru titular USR (Uniunea Scriitorilor din România), Membru UZPR (Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România), Cetăţean de onoare al oraşului Tg. Neamţ. Rector-Program Dual MBA Swiss School of Management (SSM-UAI). Vice-rector–Relații internaționale ULIM. Conferențiar universitar dr. al University of Tulsa, TCC şi OSU, SUA. Director-Centrul de Cercetare TCC, SUA. Conferențiar universitar dr., Președintele Senatului și Prorector al Universității Apollonia din Iaşi (UAI). Director la Institutul de Limbi Moderne ILMA. Proefsor asociat Universitatea Danubius din Galați. Redactor șef adjunct și traducător la/pentru International Journal of Communication Research; Redactor șef adjunct și traducător  la/pentru International Journal of Human Voice.

După finalizarea studiilor universitare ca şefă de promoţie pe ţară cu media generală 10 (zece) în cadrul Facultăţii de Litere de la Universitatea de stat Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (1993), specializarea Engleză-Română şi după Certificare limbile Franceză, Polonă, Cehă și o titularizare tot cu 10 (zece)  la Colegiul Naţional Petru Rareş din Piatra Neamţ, după un an în învățământul preuniversitar, pleacă având bursă Soros (2 studenți selectați per țară din 59 de țări) la programul de Master în Studii Europe şi Relaţii internaţionale la Central European University din Praga, unde obține apoi prin concurs, singura bursă de merit integrală NAFSA, NASA la programul de Master în Ştiinţele Comunicării la Pittsburg State University, SUA, program absolvit ca şefă de promoţie, Summa cum Laudae  la fel ca şi următorul program de studii de Masterat în Engleză, tot  la Pittsburg State University, SUA. Tot la Pittsburg studiază Teatru și Film, șefă de promoție, Asistență Socială, Business.

Dr. Cristina Emanuela Dascălu a fost apoi admisă, prin concurs, cu bursă de merit integrală de predare, cercetare şi publicare în  Studii Doctorale în cadrul University of Tulsa, SUA, program  absolvit tot ca șefă de promoție Summa cum Laudae cu burse de merit, acordate de Statul American și agenții internaționale în educație. Domnia sa a obținut Doctoratul cu Summa cum Laude în SUA și pe Științele Comunicării și un MBA tot șefă de promoție, absolvind toate studiile Doctorale și Masterale cu aceeași înaltă distincție academică Summa cum Laudae. Dr. Cristina-Emanuela Dascălu a absolvit și un Master in Drept și Administrație Publică Europeană și un Master în Drept Internațional, ambele cu 10 în România. În SUA a fost președintele Asociației de Studenți Internaționali, Asociației de Studenți la Programe de Master și Doctorat și Asociației de Studenți Limbi Străine.

În SUA, D-na Cristina-Emanuela Dacălu a devenit Conferențiar universitar doctor și Director la un Centru de cercetare și a predat engleza studenților  americani ianuarie 1995-mai 2009.  D-na Cristina-Emanuela Dacălu este o traducătoare și scriitoare publicată în limbile română, engleză și franceză. I-au fost acordate numeroase distincții științifice în România și în străinătate. D-na Cristina-Emanuela Dacălu are cărți premiate pe domeniile științelor comunicării, critică și teorie literară, poezie, proză, comunicare și afaceri, comunicare interpersonală, precum și în alte domenii științifice, academice și artistice. Astfel, în domeniul studiilor post-coloniale, volumul Doamnei Dr. Cristina-Emanuela Dascălu, Imaginary Homelands of Writers in Exile: Salman Rushdie, Bharati Mukherjee, and V.S. Naipaul publicat în 2009 la prestigioasa editură academică Cambria Press din New York, SUA, a devenit deja volum de referință în domeniu, fiind citat în toate sursele de referință, inclusiv de baze de date și de APA, MLA, Chicago Style, Harvard Citation. Olimpică la matematică, fizică, română perioada cursuri preuniversitare.

  • Cristina Dascălu scrie o poezie elegantă, frumoasă ca şi autoarea. Cristina Dascălu este o scriitoare foarte talentată, originală, o voce autentică, plăcută, adevărată, o persoană cu stil, creator de frumos, o prezenţă remarcabilă, amestec de intelectualism, carismă, talent, puritate, putere, echilibru, un înger alb de un magnetism extraordinar, o prezenţă fermecătoare. Poezia Cristinei Dascălu mă bucură. Ea poartă însemnele unui Eu cumulativ. Cristina Dascălu este o scriitoare excepţională, aflată într-o permanentă stare poetică, o persoană verticală, o prezenţă discretă, elegantă, aristocrată, dar totodată creator de poezie viguroasă, însă elegantă, poezie caracterizată de emoţii şi sentimente puternice, autentice. Autoarea dă dovadă de o sensibilitate aparte, potenţată de raţiune, de un echilibru perfect între gravitate şi ironie. Cristina Dascălu este o personalitate distinctă, autoare de creaţie autentică ce va rămâne, va continua să impresioneze, să emoţioneze, să influenţeze.” (Constantin Ciopraga)
  • Cristina Dascălu este un miracol, un fenomen între poeţii contemporani. Este cu siguranţă una dintre cele mai talentate scriitoare [din literatura română contemporană].”  (Lucian Raicu)
  • „O autoare de o precocitate intelectuală şi artistică deosebită şi de o sensibilitate şi genialitate extraordinară. O poezie de idei, intelectuală, matură (şi stilistic şi ideatic), rafinată, dar nu artificial-livrescă, candoare şi trăiri intense, suav şi sensual deopotrivă. O poezie complexă, de idei, o poezie profundă, personală, cu imagini subtile, abstracte, trăiri ardente, adevărate, inovaţii la nivelul fondului şi formei, originalitate şi autenticitate deşi marile teme ale omenirii şi literaturii se regăsesc în versuri, acestea sunt unele din caracteristicile poeziilor Cristinei Dascălu, o scriitoare adevărată, născută, nu făcută, un talent nativ ce îşi asumă poezia şi starea de îndrăgostită perpetuă drept destin. Cu siguranţă una dintre cele mai importante voci ale literaturii contemporane, o autoare de mâna întâi, al cărei destin literar merită urmărit.” (Ion Rotaru)

Notă redacției. Lect. univ. dr. Doina Guriță, de la Facultatea de Economie, specializarea  marketing,  din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iaşi,  membră al Staff al Jurnalului Bucureștiului (poetă, scriitoare, jurnalistă, traducătoar, membră a Uniunii Scriitorilor din România-filiala Iaşi, membră AJTR, Membră a Societății Poeților și Artiștilor din Franța-SPAF, a asociației  „Poeta de Mundo” din Chille), distinsă cu o serie de premi naționale și internaționale a participat și ea cu două lucrări („The religious tourist petential of the Neamț Land. Developement strategies.” și „The importantance of positioning a brand on the market”) la Conferinţa  Internaţională Tourism and Rural Space in National and International Context (TARS).

RemasterDirector_5122f8b34

Magazinul cultural – educațional și de cercetare științifică în științele socio – judiciare franco – român „Jurnalul Bucureștiului”, prezent la Festivalul Internaţional de poezie „Mihai Eminescu” de la Getafe (Madrid) și la Institutul Cultural Român de la Madrid, prin intermediul D-nei Lector dr. Doina Guriţă (poetă, scriitoare, jurnalistă, traducătoare, membră a Uniunii Scriitorilor din România-filiala Iaşi, membră AJTR, Membră a Societății Poeților și Artiștilor din Franța-SPAF, a asociației  „Poeta de Mundo” din Chille), membră a Staff al Jurnalului Bucureștiului

Nota redacției

Prima ediție a „Chocolate Saga Festival” (Festivalul de ciocolată) din Centrul vechi al Bucureștiului

Cele mai frumoase flori perene perfecte pentru orice gradină (cu Florentina Csinta – manager general al Jurnalului Bucureștiului)

Sociologia matematică și rolul ei în structurile de date ale noii ordini mondiale. „Mecanica socială” a Acad. prof. Spiru Haret – precursor al (psiho)sociologiei matematice (dedicat Generalului Bartolomeu – Constantin Săvoiu, Mare Maestru al Marii Loji Naționale Române 1880)

În exclusivitate pentru Jurnalul Bucureștiului. Dialog cu eruditul promotor (franco – român) al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană „Soleil de l’Est” (Partea 3)

Cu nostalgie, Sri Lanka – fosta insulă Ceylon, „Insula surâsului și a pietrei lunii”

„Ma thèse en 180 secondes” (Teza mea de doctorat în 180 de secunde) cu profesorul Mohamed Ketata, directorul Biroului pentru Europa Centrală și Orientală al AUF (Agenția Universitară a Francofoniei) și Conferința Alianței Franceze de la Pitești

Accesul în sistemul (ultra)elitist francez napoleonian de Înalte Studii „Grandes Ecoles” (științifico – inginerești, economico – comerciale, medico – farmaceutice, social – politice, literar – artistice, judiciare, militare, etc.) – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învățământul superior francez de sute de ani! (Corespondență de la prof. univ. dr. Thomas CSINTA – Paris)

Concours „Pérpa HEC” (Economique et Commerciale). Fusion des épreuves mathématiques HEC (École des hautes études commerciales de Paris – HEC European business school) et ESSEC (École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales – ESSEC Business School). Enoncés. Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies & Maths Appliquées)

Concours „Prépa Ecricome” (Les Grandes Ecoles de Commerce et Management – EM Sstasbourg,  KEDGE Business School, Montpellier Business School, NEOMA Business School, Rennes School of Business). Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies)

„Les grands concours de maths – Grandes Ecoles 2023” (Mines – Ponts – Les Sujets)