Acasă Educație & Învățământ Vârsta universului, a stelelor, a soarelui, a pământului și a omului, în...

Vârsta universului, a stelelor, a soarelui, a pământului și a omului, în relatările din Biblie și conform descoperirile științifice (Corespondență de la Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița, economist, filosof și scriitor)

Prin spaţiu, Universul mă cuprinde, mă înghite ca pe un punct; prin gândire, îl cuprind eu.” –Blaise Pascal

1. Precizări preliminare

Tot ceea ce suntem este rezultatul a ce am gândit.  Mintea este totul. Devenim ceea ce gândim.” – Buddha

Între „Vârsta universului, a stelelor, a soarelui, a pământului și a omului”, (1) în relatările din Biblie și cea (3) conform descoperirile științifice, sunt diferențe foarte mari. Multă vreme oamenii au crezut (și unii mai cred și azi !?) că Pământul stă nemișcat în centrul Universului și că Soarele, planetele și stelele se învârtesc în jurul lui. Această concepție este cunoscută sub numele de teoria geocentrică și se bazează pe consemnările din Biblie, Vechiul Testament, Cartea Geneza, redate în Anexa nr. 1, în care se prezintă, comparativ, și cele mai importante argumente științifice în baza cărora se susține teoria heliocentrică, care susține că planeta Pământ este cea care se învârte în jurul Soarelui. Problema în discuție se prezintă fără comentarii din partea subsemnatului, urmând ca fiecare să înțeleagă ce poate și ce vrea după mintea și după credința sa, eu fiind convins că nimic nu-i poate opri din drumul lor pe oamenii cu gândire creativă și că foarte greu este să-i faci să se schimbe pe cei cu mentalitate greșită.

2. Teoria geocentrică, conform Bibliei

Între coperțile unei singure cărți, Biblia, se află răspunsurile la toate problemele cu care ne confruntam azi.” – Ronald Reagan

Teoria geocentrică, conform căreia Pământul stă nemișcat în centrul Universului și că Soarele, planetele și stelele se învârtesc în jurul său, este consemnată în Biblie, Vechiul Testament, Cartea Geneza, capitolul (cap.) 1, versetele (vs.) 1 – 31 și cap. 2, vs. 1 – 3, în care se spune:

 1. În prima zi Dumnezeu a făcutpământul, lumina, ziua și noaptea, seara și dimineața (cap. 1, vs. 2 – 5).
 2. În a doua ziDumnezeu a făcut cerul(cap. 1, vs. 6 – 8).
 3. În a treia ziDumnezeu: a separat uscatul de ape; a dat pământului verdeață (cap. 1, vs. 9 – 13).
 4. În a patra zi Dumnezeu a făcutSoarele, luna și stelele (cap. 1, vs. 14 – 19), inclusiv cu reglarea mişcării corpurilor cereşti (în jurul Pământului) cu scopul: ca să despartă ziua de noapte; să arate vremurile, zilele, anotimpurile și anii etc.
 5. În a cincea zi Dumnezeu a făcut viețuitoarele mării(cap. 1, vs. 14 – 23).
 6. În a șasea zi Dumnezeu a făcut viețuitoarele pământului(cap. 1, vs. 24 – 25) și omul (’adam în ebraică). Cartea Geneza conţine, în capitolul 2, amănunte suplimentare despre creaţiunea omului
 7. În a șaptea zi Dumnezeu Și-a sfârșit lucrarea și S-a odihnit (cap. 2, vs. 1 – 3).

Astfel prezintă Biblia modul în care a decurs crearea, de către Dumnezeu, a pământului (cu tot ce există pe el), a cerurilor, a soarelui, a stelelor și a omului. Deci, din cele șase zile ale Creației, în cinci zile Dumnezeu a făcut pământul cu tot ce este pe el și numai într-o singură zi, a patra, a  făcut Soarele, luna și stelele, deci tot Universul. În legătură cu „durata unei zile a creațiunii” se impun următoarele precizări. Numeroși cercetători consideră că, conform cuvintelor textului Bibliei, „cele şapte zile ale creaţiunii” „au fost zile terestre de durată obişnuită, de 24 de ore”. A se vedea în acest sens Biblia de pe site-ul mybible.ro, singura care conține explicații foarte importante după (aproape) fiecare verset. În această Biblie, în Geneza, capitolul 1, versetul 5, se prezintă explicații importante cu privire la „durata unei zile a creațiunii”, respectiv la „durata fiecăreia dintre cele şapte părţi ale săptămânii creaţiunii”. Scripturile vorbesc clar despre şapte zile ale creaţiunii (vezi și Exod, cap. 20, vs. 11) şi nu de perioade de durate nedefinite, „o zi a creaţiunii fiind  o zi zile terestră de durată obişnuită, de 24 de ore”.

3. Teoria heliocentrică, conform științei

Pe mine mă puteţi arde, dar adevărul spuselor mele nu-l puteţi distruge. Secolele viitoare mă vor înţelege şi mă vor preţui!” – Giordano Bruno (înainte de a fi ars pe rug)

Teoria științifică a nașterii și a evoluției Universului este total diferită de ceea ce este consemnat în Biblie.

 1. Vârsta Universului este de aproximativ 13,8 miliarde de ani. Marea explozie sau Marea Explozie Inițială, cunoscută sub numele de „Big Bang”, este modelul cosmologic care explică, printre altele:
 2. Condițiile inițiale și ale dezvoltării ulterioare a materiei, a energiei, a spațiului și a timpului, altfel spus a nașterii și a evoluției Universului;
 3. De ce Universul pare a fi uniform în toate direcțiile;
 4. Cum Universul s-a extins permanent încă de la apariția sa, de la o singularitateprimordială fierbinte și densă (adică de la un punct de o natură cu totul specială) acum aproximativ 13,8 miliarde de ani, ceea ce este astfel considerat vârsta Universului. Acest model este susținut de explicațiile cele mai complete și corecte din punct de vedere științific.
 5. Vârsta stelelor. Se consideră că formarea stelelor a început la doar 250 de milioane de ani de la începerea Universului, ceea ce face ca unele stele să aibă o vârstă de până la 13,550 de miliarde de ani. Majoritatea stelelor au între 1 miliard și 10 miliarde de ani.
 6. Vârsta Soarelui este estimată la 4,6 – 5,0 miliarde de ani.
 7. Vârsta Pământului este considerată a fi de 4,50 – 5,0 miliarde de ani.
 8. Vârsta omenirii. Animale foarte asemănătoare cu oamenii moderni au apărut prima dată acum aproximativ 2,5 milioane de ani (după Yuval Noah Harari. Sapiens. Scurtă istorie a omenirii. Editura Poliom, 2017 pg. 13). Specii dispărute din genul Homoinclud Homo erectus, existent în urmă cu aproximativ 1,8 până la 0,1 milioane de ani, și o serie de alte specii. Vârsta speciei Homo sapiens (oameni care arătau ca noi) din strămoșul Homo erectus se estimează că a apărut în Africa, cele mai vechi fosile având circa 300.000 de ani.

Pentru a se înțelege cât mai bine problema în discuție, după mintea, după puterea de înțelegere și după credința fiecăruia, fără comentarii din partea subsemnatului, în Anexă  se prezintă, comparativ, „Vârsta universului, a stelelor, a soarelui, a pământului și a omului”, atât în relatările din Biblie, cât și conform cercetărilor științifice.

Anexă

Vârsta universului, a stelelor, a soarelui, a pământului și a omului,

(1) în relatările din Bibliei și (2) conform cercetărilor științifice

1. În relatările din Biblie, în care Dumnezeu: 2. Conform cercetărilor științifice:
În prima zi a făcut pământul, lumina, ziua și noaptea, seara și dimineața (cap. 1, vs. 2 – 5).

În a doua zi a făcut cerul (cap. 1, vs. 6 – 8).

În a treia zi a separat uscatul de ape; a dat pământului verdeață a  (cap. 1, vs. 9 – 13).

În a patra zi a făcut Soarele, luna și stelele (cap. 1, vs. 14 – 19), inclusiv cu reglarea mişcării corpurilor cereşti (în jurul Pământului) cu scopul: ca să despartă ziua de noapte; să arate vremurile, zilele, anotimpurile și anii etc.

În a cincea zi a făcut viețuitoarele mării (cap. 1, vs. 14 – 19).

În a șasea zi a făcut viețuitoarele pământului (cap. 1, vs. 20 – 23).

În a șaptea zi Și-a sfârșit lucrarea și S-a odihnit (cap. 2, vs. 1 – 3).

Deci, din cele șase zile ale Creației, în cinci zile Dumnezeu a făcut pământul și ce este pe el și numai într-o singură zi, în a patra, a făcut Soarele, luna și stelele, deci tot Universul.

Unele calculele efectuate (numai) pe baza datelor din Biblie ajung la concluzia că atât omul, cât și Pământul au o vechime de 6.000 de ani, sau de cel mult 9.000 de ani.

1. Vârsta Universului este de aproximativ 13,8 miliarde de ani, calculați de la „Marea Explozie Inițială”, cunoscută sub numele de „Big Bang

2. Vârsta stelelor. Formarea stelelor a început la doar 250 de milioane de ani de la începerea Universului, ceea ce face ca unele stele să aibă o vârstă de până la 13,550 de miliarde de ani. Majoritatea stelelor au între 1 miliard și 10 miliarde de ani.

3. Vârsta Soarelui este estimată la 4,6 – 5,0 miliarde de ani.

4. Vârsta Pământului este estimată la 4,50 – 4,55 de miliarde de ani.

5. Vârsta omului. Animale foarte asemănătoare cu oamenii moderni au apărut prima dată acum aproximativ 2,5 milioane de ani.

Specii dispărute din genul Homo (OMUL) au fost mai multe și au existat în urmă cu aproximativ 1,8 până la 0,1 milioane de ani.

Homo sapiens (oameni care arătau ca noi) a apărut în Africa, cele mai vechi fosile având circa 300.000 de ani.

4. Papa Ioan Paul al II-lea despre Big Bang

Sunt două excese la fel de periculoase: 1) a exclude rațiunea și  2) a nu admite decât rațiunea.” (Blaise Pascal).

Știința caută să ofere răspunsuri la originea și la evoluția Universului și a omului, tot mai mult pe baza „teoriei Big Bang” și a „teoriei evoluționiste”, dar nici religia, prin mințile sale cele mai luminate, nu se lasă mai prejos cu „teoria creației”. Exemplul de mai jos este edificator în acest sens. Papa Ioan Paul al II-lea a dovedit că a avut o foarte bună viziune despre religie ținând cont și de realitățile lumii în care trăim, de cuceririle științifice. Edificator în acest sens sunt și următoarele consemnări ale ilustrului fizician Stephen W. Hawking în cartea sa „Scurtă istorie a timpului”, editura Humanitas, București, pg. 137 (sublinierea îmi aparține): „Biserica Catolică, în anul 1981, când Papă era Ioan Paul al II-lea, „a hotărât să invite mai mulți experți cu care să se consulte în probleme de cosmologie. La sfârșitul conferinței participanții au avut o audiență la Papă. El ne-a spus că era bine să se studieze evoluția universului după Bin Bang, dar nu ar trebui să facem cercetări în ceea ce privește Big Bang-ul însuși deoarece acela a fost momentul Creației și deci lucrul Domnului.” Deci, înțeleptul Papă Ioan Paul al II-lea: 1) a fost de acord cu teoria Big Bang, care explică condițiile nașterii și a evoluției materiei, a energiei, a spațiului și a timpului, altfel spus a nașterii și a evoluției Universului și 2) dar cu precizarea că 2.1) „Big Bang-ul însuși a fost momentul Creației și deci lucrul Domnului”, și 2.2) ce a fost înainte de Big Bang numai Dumnezeu știe.

Ateismul dovedeşte puterea minţii, dar numai până la un anumit punct.” –Blaise Pascal

În legătură „cu ce a fost înainte de Big Bang” se impune a aduce în discuție și pe Sfântul Augustin. Când acesta a fost întrebat „Ce-a făcut Dumnezeu înainte de a crea universul?”, acesta a spus: „El pregătea iadul pentru oamenii care pun astfel de întrebări.” Realitatea este că toate cercetările pornesc de la „Marea Explozie Inițială”, cunoscută sub numele de „Big Bang”, dar niciuna dintre elitele lumii științifice nu a încercat vreodată să explice, pe baza unor argumente cât de cât credibile: 1) ce a fost înainte de Big Bang și 2) cum din nimic, adică „dintr-un Univers cu dimensiunea zero care era infinit de fierbinte” (vezi cartea menționată anterior, pg. 138) a luat naștere „Marea Explozie Inițială”, cunoscută prin sintagma „Big Bang”, explozie argumentată numai printr-o ipoteză (presupunere) ale unor oameni de știință, dar asupra căreia nu există unanimitate între toți oamenii de știință.

5. De când există pământulși de când există omul pe pământ

Ce este omul în naturii? Un Nimic în comparaţie cu infinitul. Totul în comparaţie cu Nimicul, o medie între nimic și totul.” – Blaise Pascal

În legătură cu „de când există pământul” și „de când există omul pe pământ”, se impun următoarele precizări.

5.1. În legătură cu vârsta Pământului și cum a fost creat acesta, același Paul Broun, menționat anterior, a afirmat că „există multe informaţii ştiinţifice pe care le-am descoperit, în calitate de cercetător, care arată că Pământul este de fapt foarte tânăr. Nu cred că are mai mult de 9.000 de ani. Cred că a fost creat în cele şase zile, aşa cum le ştim. Asta spune Biblia.” Ce cercetări, ce descoperiri, ce credință, ce Biblie or fi stat la baza acestor afirmații nimeni nu știe în afară de acest Paul Broun care, așa după cum am mai arătat, el a mai decretat că atât teoria Big Bang (conform căreia Pământul s-a format în urmă cu circa 4,5–5 miliarde a ani), cât şi teoria evoluţionistă, sunt nişte „minciuni izvorâte direct din iad”.

Teoria Big Bang este admisă, și de religie și de știință, ca „punctul comun” de pornire în crearea Universului. Diferențele sunt cu privire la ceea ce a fost înainte de Big Bang (Corespondență de la Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița)

Și Diavolul folosește și scriptura când vrea să-și atingă scopul.”-William Shakespeare)

5.2. Unele calculele efectuate numai pe baza datelor din Biblie, ajung la concluzia că atât omul, cât și Pământul au o vechime de 6.000 de ani.

Spre exemplu, Centrul de Studii privind Facerea Lumii prezintă calculele efectuate, folosind (numai) datele din Biblie, pe baza cărora s-a ajuns la concluzia că atât omul, cât și Pământul au o vechime de 6.000 de ani. Alții cercetători contestă aceste date, considerând că această vechime a omului pe Pământ este numai după izgonirea lui Adam și a Evei din Grădina Eden (unde au trăit în feciorie!?) și până în zilele noaste. Cât timp a trăit Adam cu Eva în Grădina Eden, de când au fost creați de Dumnezeu și până la izgonirea lor, nu se știe. Numeroși cercetători consideră că, conform cuvintelor textului Bibliei, cele şase zile ale creaţiunii au fost zile terestre de durată obişnuită. În aceste condiții, ținând cont că (1) în prima zi Dumnezeu a făcut pământul, iar (2) în a șasea zi Dumnezeu a făcut pe om, diferența între facerea pământului și facerea omului ar fi de numai cinci zile, ceea ce, la o vechime a pământului de 6.000 de ani, sau chiar de cel mult 9.000 de ani, este nesemnificativă.

5.3. Descoperirile științifice au ajuns la concluzia că animale foarte asemănătoare cu oamenii moderni au apărut prima dată acum aproximativ 2,5 milioane de ani. (Vezi Bibliografia). Specii dispărute din genul Homo (OMUL) au fost mai multe și au existat în urmă cu aproximativ 1,8 până la 0,1 milioane de ani. Vârsta speciei Homo sapiens (oameni care arătau ca noi) din strămoșul Homo erectus se estimează că a apărut în Africa, cele mai vechi fosile având circa 300.000 de ani.)

6. Teorie Big Bang şi teoria evoluţionistă

Sunt „minciuni izvorâte direct din iad

Congresmanul american, Paul Broun, a afirmat că atât teoria Big Bang, cât şi teoria evoluţionistă sunt nişte „minciuni izvorâte direct din iad”, relatează Huffington Post, un site de știri din Statele Unite ale Americii.  „Cuvântul Domnului e adevărat. Am ajuns să pricep asta. Toate lucrurile acelea pe care le-am învăţat despre evoluţie, embrion şi teoria Big Bang, toate astea sunt minciuni izvorâte direct din iad”. a spus Paul Broun, care, în mod surprinzător, este medic, cercetător, politician și congresmen american !? Deci, după Paul Broun, cine crede în teoria Big Bang și în teoria evoluționistă, spune minciuni direct din iad. Eu, ca numeroși alții, cred că „Numai un Diavol poate spune cum este în Iad, care sunt minciunile izvorâte direct din iad și cine sunt autorii lor” – N. Grigorie Lăcrița

Un Big – Bang cu „Supă cosmică” și sfârșitul lumii pentru noi, muritorii de rând! (Corespondență de prof. univ. dr. Thomas CSINTA – Paris, Franța)

Bibliografie

Corespondență de la Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița

Notă. Articolele autorului Nicolae Grigorie-Lăcrița în Jurnalul Bucureştiului

Nota redacției

„AI sau A nu I?” Editorial – Revista de Cultură „Curtea de la Argeș” (Corespondență de la Acad. Gheorghe Păun – Redactor șef)

Galeria Kulterra. „Un Moulin Rouge ca-n Tahiti”. Autobiografie – Grid Modorcea („the great Mitică” – Dr. în arte, scriitor și cineast, cel mai prolific autor român în viață, „the most complex” and maybe „the biggest”, „cel mai valoros din toate timpurile”) membru permanent al Staff al Jurnalului Bucureștiului

In memoriam Joe Banyay. Gizeh Temple – Shriners masonic society & Shriners Hospitals for children

În exclusivitate pentru Jurnalul Bucureștiului. Dialog cu eruditul promotor (franco – român) al artei vizuale est – europene Michel Gavaza, președintele prestigioasei asociații franceze de artă contemporană „Soleil de l’Est” (Partea 3)

Tenisul politic & Valery, artistă cu sclipiri de geniu (de la scriitorul și cineastul Dr. Grid Modorcea – membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului, cel mai prolific autor român în viață)

The 25th World Coference of TARS (Tourism and Rural Space in National and International Context). A 25-a Conferință Internaţională de Turism și spațiu rural în context național și internațional – Vatra Dornei. Corespondență de la Pompiliu Comșa (Prof. univ. asoc. Univ. Apollonia, directorul ziarelor Realitatea și Timpul – parteneri media al Jurnalului Bucureștiului & directorul executiv al Trustului de Presă Pompidu – Iași), membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului

„Ma thèse en 180 secondes” (Teza mea de doctorat în 180 de secunde) cu profesorul Mohamed Ketata, directorul Biroului pentru Europa Centrală și Orientală al AUF (Agenția Universitară a Francofoniei) și Conferința Alianței Franceze de la Pitești

Accesul în sistemul (ultra)elitist francez napoleonian de Înalte Studii „Grandes Ecoles” (științifico – inginerești, economico – comerciale, medico – farmaceutice, social – politice, literar – artistice, judiciare, militare, etc.) – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învățământul superior francez de sute de ani! (Corespondență de la prof. univ. dr. Thomas CSINTA – Paris)

Concours „Pérpa HEC” (Economique et Commerciale). Fusion des épreuves mathématiques HEC (École des hautes études commerciales de Paris – HEC European business school) et ESSEC (École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales – ESSEC Business School). Enoncés. Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies & Maths Appliquées)

Concours „Prépa Ecricome” (Les Grandes Ecoles de Commerce et Management – EM Sstasbourg,  KEDGE Business School, Montpellier Business School, NEOMA Business School, Rennes School of Business). Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies)

„Les grands concours de maths – Grandes Ecoles 2023” (Mines – Ponts – Les Sujets)