Vizita Generalului (r) Bartolomeu – Constantin Săvoiu, la Sanctietatea sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului

Cu ocazia împlinirii a 80 de ani de viață, Generalul Bartolomeu–Constantin Săvoiu (n.1945, Prea Puternic Suveran, Mare Comandor și Mare Maestru al Marii Loje Naționale Române fondată în 1880, Prea Onorabil Arhonte al Patriarhiei Ecumenice al Constantinopolului, Copreşedinte al Alianței Mondiale a Bisericilor Canonice Ortodoxe, Preşedinte al Partidului ALO–Alianță, Lege şi Ordine) a condus o delegație compusă din Episcop Irineu Duvlea (Ionel Pop, n.1953, teolog român, aparținând Arhiepiscopiei Ortodoxe pentru SUA al Patriarhiei Ecumenice),  Florian Bichir (n.1973, istoric și publicist român, doctor în științe politice, doctor în teologie, conferențiar universitar în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, cercetător științific al Academiei Române, la Centrul de Istorie și Civilizație Europeană Iași, Membru al Comisiei Române de Istorie Militară, fost membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, cu rang de ministru secretar de stat, în perioada 2012-2018), Colonel (r), Avocat Dan Brebeanu (Mare Maestru Adjunct al Marii Loje Naționale Române fondată în 1880), în compania preoților  Sebatian Dumitrascu  și Tivadar Vasile, la  Sanctietatea sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului (n.29 februarie 1940, cu dublă cetățenie–turcă  și greacă, aparținând minorității grecești din Turcia), cel de-al 270-lea patriarh ecumenic al Patriarhiei de Constantinopol, cu titlul de „Arhiepiscop de Constantinopol, Noua Romă și patriarh ecumenic”, considerat succesorul Sfântului Apostol Andrei, „primul între egalii săi” (primus inter pares) în raport cu conducătorii Bisericilor Ortodoxe.