Acasă Conferințe - Seminarii - Dezbateri - Simpozioane Wallachia eHUB dezvoltă proiecte și experimente de digitalizare recunoscute la nivel european

Wallachia eHUB dezvoltă proiecte și experimente de digitalizare recunoscute la nivel european

În data de 29 octombrie 2021 centrul de inovare digitală Wallachia eHub a organizat un nou seminar – Soluții digitale pentru dezvoltarea locală sustenabilă – dedicat digitalizării regiunii Sud-Muntenia. În cadrul evenimentului a fost prezentat experimentul Monitoring environmental parameters and human influences in forest areas-Mephifa, pe care centrul îl va derula prin entitatea sa de management, Danube Engineering Hub, pe o perioadă de 6 luni.

De asemenea, a fost dezbătut subiectul platformelor digitale comune a bazelor de date privind cadastrul general, urbanism, infrastructură și suprastructură, rețele edilitare, registrul agricol, contabilitate și evidența populației care reprezintă elemente prioritare ale dezvoltării sustenabile a localităților. Au fost prezentate soluții digitale pentru comunitatea locală folosind tehnologiile GIS de către domnul Costin Trandafir, director general Heveco. Întrucât aspectele de interoperabilitate sunt critice la nivelul organizațiilor, seminarul a pus accent pe interoperabilitate, provocări și soluții la nivel local, tematică prezentată de domnul Tiberiu Lukacs, director comercial Integrisoft.

Domnul Valentin Mitrică, președinte BioOltenia Clauster, a evidențiat importanța interacțiunii locale dintre administrația publică și mediul de afaceri pentru susținerea digitalizării, precum și oportunități oferite de Strategia Dunării scoțând în evidență necesitatea abordării cu soluții digitale a managementului destinației turistice în localitățile din sudul României. A fost scos în evidență rolul unor proiecte pilot integrate pe unități administrativ teritoriale. Un loc aparte în cadrul seminarului l-a avut abordarea problemelor patrimoniului, digitalizarea în acest domeniu fiind esențială pentru regiune. Despre acest subiect domnul Flavio Finta, coordonator al grupului de acțiune Wallachian Heritage, expert restaurator a făcut o prezentare privind managementul sustenabil al patrimoniului utilizând soluții digitale cu studii de caz dezvoltate de firma sa. Aceste soluții au condus la restaurarea unor clădiri de patrimoniu din municipiul Călărași și Bolintin Vale.

Nu în ultimul rând, domnul Bogdan Apostol, cercetător la INCDS (Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice) a prezentat rolul soluțiilor digitale în agroecologie și silvicultură dezvoltând pe larg conceptul de bioeconomie digitală pentru gestionarea durabilă a pădurilor și prezentarea principalelor tehnologii atât în silvicultură, cât și în sisteme agrosilvice.

„Centrul de inovare digitală Wallachia eHub oferă deja servicii de transfer de cunoștințe și tehnologie în zona digitală și dezvoltă experimente împreună cu ofertanții și beneficiarii regionali. Agroecologia, sistemele agrosilvice, patrimoniul, urbanismul, turismul vor fi dezvoltate cu soluții digitale pornind de la competențele pe care le dezvoltăm”, a declarat Costin Trandafir, președinte Wallachia eHub  și director general Heveco.

„Deși suntem un hub digital relativ tânăr am atins un nivel de maturitate și audiență regională care ne încurajează să dezvoltăm în continuare proiecte de cercetare și experimentale și să atingem statutul de European Digital Innovation Hub”, a declarat prof. dr. Irina Gabriela Rădulescu, coordonator Wallachia eHub și decan al Facultății de Științe Economice, UPG Ploiești.

„Am avut recent întâlniri cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, păstrăm legăturile cu centrele regionale din țară și avem deja acorduri și activități internaționale cu alte centre digitale cu care dezvoltăm coridoare digitale pe diverse tehnologii”, a declarat Conf. dr. Costin Lianu, vicepreședinte Wallachia eHub, președinte Inter-Bio și director general USH Pro Business.

Notă. Wallachia eHub s-a dezvoltat pe fundamentul consorțiului de clustere regionale Wallachia eHub și al unor clustere și ecosisteme inovative regionale din regiunea Sud-Muntenia create în ultimii 5 ani. Astfel, consorțiul Wallachia cuprinde clusterele Danube Engineering Hub, Bio Concept Valea Prahovei, Clusterului Danube Fourniture (DFC), CERMAND, precum și centrul antreprenorial USH Pro Business. Fiecare din aceste entități a fost activă la nivel regional, independent una față de alta, cu o ofertă de servicii legate de managementul inovării și de stimulare a specializării inteligente. Specific acestor structuri a fost să lege cererea și oferta regională de servicii fapt pentru care au existat atât ofertanți de servicii de digitalizare, cât și beneficiari din industrii manufacturiere, agricultură și procesarea alimentelor, turism, servicii logistice, industrii creative etc. În noiembrie 2019, în contextul creșterii interesului clusterelor și entităților din regiune de a susține politica de specializare inteligentă la nivel regional, s-a format consorțiul Wallachia eHub având ca scop dezvoltarea conexiunilor și oportunităților de specializare inteligentă între diverse ramuri ale economiei regionale. Încă de la formare, consorțiul a preluat experiența membrilor în domeniul inovării digitale și a avut preocupări constante de dezvoltare a unor servicii de digitalizare adresate membrilor. În acest context, în mai 2020 s-a creat Wallachia eHub ca structură de Centru de Inovare Digitală din interiorul consorțiului. În paralel, universitățile din consorțiu au stimulat crearea unei structuri regionale de alianță între universități–Muntenia Universitas. În prezent, Wallachia eHub are în curs de evaluare acest hub pe platforma europeană JRC. Secretariatul Wallachia eHub se află la Ploiești, Str. Alexandru Vlahuță nr. 24, corp A, camera 2 la sediul consorțiului. Consorțiul Wallachia eHub deține infrastructură fizică și tehnică la nivelul membrilor acestuia (IMM-uri, universități–Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Universitatea Valahia din Târgoviște, Universitatea Spiru Haret, filiala Ploiești, Centrul de transfer tehnologic Pro Transfer Ploiești, Camera de Comerț și Industrie Prahova etc.).

USH Pro Business (Evenimente, Comunicare și Internaționalizare)

Universitatea Spiru Haret este o universitate cu puternic profil antreprenorial, atât prin centrul său antreprenorial USH Pro Business cât și prin programe de start up și de pregătire antreprenorială desfășurate de centrele din București și din țară ale universității.

Notă. A se vedea și articolele asociate

Planul Național de Acțiune pentru Agricultura Ecologică, demersuri tardive

Asociația Inter Bio – Platforma tehnologică națională TP Organics (Corespondență de la Conf. dr. Costin Lianu, Președinte ACEX – Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export, președinte Inter Bio)

Planul Național de Acțiune pentru Agricultura Ecologică, demersuri tardive și puțin coordonate. Un punct de vedere comun al Asociațiilor, clusterelor Inter-Bio și Asociației Proecologic Sistem

Albina românească se digitalizează (proiect inițiat de către Asociația Inter-Bio și USH Pro Business în parteneriat cu Apiary Book, cu suportul Smart eHub și Wallachia eHub)

Danube Furniture Cluster (DFC) prezent la TIIB (Târgul Intermob Istanbul) 2021

Nota redacției

Investigations Criminelles (Investigații Criminale)

Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ)