Acasă Evenimente cultural tehnico - științifice Wallachia eHub, participant activ la primul summit anual pentru EDIH (Rețeaua de...

Wallachia eHub, participant activ la primul summit anual pentru EDIH (Rețeaua de Centre Uuropene de Inovare Digitală). Corespondență de la Conf. dr. Costin Lianu (președinte Inter-Bio, director general USH Pro Business și președinte ACEX – coordonator al proiectului „IH Bio Danubius” din cadrul Agroecology-Transect, respectiv, al proiectelor Cyrus și Wallachia  eHub)

Comisia Europeană a organizat în perioada 31 mai-1 iunie 2003 la Bruxelles, primul summit anual pentru Rețeaua de Centre Europene de Inovare Digitală (EDIH), unul din cele peste 150 de centre europene de inovare digitală din întreaga Europă care beneficiază de cofinanțare  din partea Programului Europa Digitală, eveniment la care au participat și reprezentanții Wallachia eHub. De remarcat ca Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a declarat la deschidere că Centrele de Inovare Digitală sunt esențiale pentru a contribui la stimularea competitivității și a inovării actorilor noștri locali, în special a întreprinderilor mici și mijlocii. Summitul a reunit pentru prima dată centrele europene de inovare digitală, factorii de decizie politică și administrațiile publice, pentru a discuta provocările comune și a face schimb de bune practici cu privire la modalitățile de sprijinire a IMM-urilor în procesul lor de transformare digitală.

Notă. Rețeaua de asistență pentru transformarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și a administrației publice a fost creată pentru a se asigura că soluțiile digitale inovatoare, bazate pe noile tehnologii, sunt integrate în activitatea curentă a companiilor și administrațiilor publice. Astfel, centrele de inovare digitală–așa numitele DIH-uri sau Digital Innovations Hubs–oferă posibilitatea de a putea experimenta și testa aceste tehnologii, pentru a le aplica în funcție de necesitățile specifice domeniului de activitate ale fiecărei companii sau instituții din sectorul public. Dezvoltarea DIH-urilor va oferi sprijinul pentru digitalizarea IMM-urilor și va contribui la îmbunătățirea ecosistemelor locale de inovare, fiind în același timp aliniate la politicile generale de transformare digitală ale UE.

Centrele de Inovare Digitală (DIH) sunt definite ca fiind „one-stop-shops” care ajută firmele ca, prin implementarea tehnologii digitale inovative, să devină mai competitive în ceea ce privește procesele de producție și business, produsele sau serviciile lor. DIH-urile vor avea un rol esențial în atingerea obiectivelor stabilite în cadrul  Programului Europa Digitală stimulând  utilizarea la scară largă a noilor tehnologii   într-un ecosistem caracterizat de un nivel adecvat de securitate cibernetică și favorabil inovării și dezvoltării digitale. DIH-urile acționează ca un facilitator pentru industrie, întreprinderi și administrații publice, entități care necesită soluții digitale bazate pe tehnologii emergente, făcând legătura între acestea și companii, în special start-up-uri și IMM-uri care au soluții pregătite pentru piață.

Acolo unde există posibilitatea, DIH-urile trebuie să promoveze companiile locale, astfel încât, la nivelul rețelei europene să fie identificați parteneri potriviți din alte state membre atunci când nu este posibilă colaborarea cu parteneri locali. Acest lucru impune analiza periodică a ecosistemului european. Această funcție de intermediere pe care o exercită centrele de inovare digitală trebuie să fie susținută de relații structurate cu autoritățile regionale, grupurile industriale, asociațiile pentru IMM-uri, agențiile de dezvoltare a afacerilor, incubatoarele și acceleratoarele de afaceri, European Enterprise Network (EEN), camerele de comerț etc. Pentru obținerea de informații suplimentare, precum și asistență în vederea dezvoltării, experimentării tehnologiilor de transformare digitală, recomandăm tuturor părților interesate să se adreseze centrelor de inovare digitală la adresele menționate mai sus.

 

Rețeaua Națională a Centrelor de Inovare Digitală este conectată la rețeaua europeană, permițând sinergii, crearea de parteneriate, schimbul de bune practici și deschiderea piețelor. Prin dezvoltarea acestei cooperări va fi creată o gamă largă de oportunități pentru IMM-urile naționale de a-și consolida competitivitatea. Prin intermediul rețelei EDIH, Comisia Europeană dorește să construiască o comunitate vibrantă de hub-uri care să promoveze interacțiunea, cooperarea și transferul de cunoștințe între EDIH, IMM-uri, sectorul public și alte părți interesate și inițiative relevante.

 

Wallachia  eHub  acționează ca ghișeu unic pentru a sprijini întreprinderile și organizațiile din sectorul public să răspundă provocărilor digitale și să devină mai competitive. „Centrul nostru oferă expertiză și servicii de inovare și transformare digitală atât pentru Sud Muntenia cât și pentru București-Ilfov, dar putem implica și firme din alte zone ale țării atât ca, clienți ai centrului cât și ca ofertanți de tehnologie, astfel să contribuim la obiectivele naționale și europene ca IMM-urile să atingă cel puțin un nivel de bază al intensității digitale până în 2030, iar altele, cele avansate, să progreseze și mai mult. Totodată, ne preocupă ca prin această intervenție, economia regională să  progreseze și în materie de tranziție verde, sustenabilă. Echipa noastră a fost extrem de activă în dezbateri, atât pe aspectele legate de calitatea și eficiența serviciilor noastre, cât și pentru dezvoltarea de colaborări cu alte centre din Germania, Cehia, Italia, Slovenia, Republica Moldova, Ucraina și Irlanda. Pe lângă cooperarea transfrontalieră am participat activ la subiecte precum digitalizarea în sănătate, sprijinul UE pentru digitalizarea IMM-urilor în țări din afara UE, sprijinul pentru IMM-urile care au un nivel scăzut de digitalizare, precum și cele mai bune modalități de a colabora cu rețelele existente, cum ar fi Enterprise Europe Network (EEN), European Cluster Collaboration Platform (ECCP), Startup Europe și centrele de competențe în materie de securitate cibernetică”.

Universitatea Spiru Haret este o universitate cu puternic profil antreprenorial, atât prin centrul său antreprenorial USH Pro Business cât și prin programe de start up și de pregătire antreprenorială desfășurate de centrele din București și din țară ale universității.

Articole asociate

Industry 5.0 – Research and innovation. Walachia eHub, catalizator al inovării și transformării digitale (Corespondență de la Conf. dr. Costin Lianu, președinte Inter-Bio, director general USH Pro Business și președinte ACEX – coordonator al proiectului „IH Bio Danubius” din cadrul Agroecology-Transect, respectiv, al proiectelor Cyrus și WeH)

Centrul de Inovare Digitală Walachia eHub beneficiază de susținerea structurilor de sprijin regionale iar Agricultura ecologică din România este în atenția dezbaterilor la „Biofach 2023” (Corespondență de la Conf. dr. Costin Lianu, președinte Inter-Bio, director general USH Pro Business și președinte ACEX–Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export, coordonatorul proiectului Walachia eHub)

Wallachia eHub poarta soluțiilor digitale pentru o tranziție verde

Lansarea oficială a proiectului european WeH – European Digital Innovation Hub (Corespondență de la Conf. dr. Costin Lianu, președinte Inter-Bio, director general USH Pro Business și președinte ACEX–Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export, coordonator al proiectului „IH Bio Danubius” din cadrul Agroecology-Transect)

Cyber Security (Securitatea cibernetică), o problemă puțin abordată în industrii manufacturiere și logistică (Corespondență de la Conf. dr. Costin Lianu, președinte Inter-Bio, director general USH Pro Business și președinte ACEX – coordonator al proiectului „IH Bio Danubius” din cadrul Agroecology-Transect, respectiv, al proiectelor Cyrus și WeH)

Notă. Alte articole despre USH ProBusines (aflată sub conducerea conf. dr. Costin Lianu, prorector al USH) în Jurnalul Bucureștiului 

Nota redacției

„Ma thèse en 180 secondes” (Teza mea de doctorat în 180 de secunde) cu profesorul Mohamed Ketata, directorul Biroului pentru Europa Centrală și Orientală al AUF (Agenția Universitară a Francofoniei) și Conferința Alianței Franceze de la Pitești

Accesul în sistemul (ultra)elitist francez napoleonian de Înalte Studii „Grandes Ecoles” (științifico – inginerești, economico – comerciale, medico – farmaceutice, social – politice, literar – artistice, judiciare, militare, etc.) – un sistem educativ ultraselectiv, ultraperformant și unic în lume, care domină învățământul superior francez de sute de ani! (Corespondență de la prof. univ. dr. Thomas CSINTA – Paris)

Concours „Pérpa HEC” (Economique et Commerciale). Fusion des épreuves mathématiques HEC (École des hautes études commerciales de Paris – HEC European business school) et ESSEC (École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales – ESSEC Business School). Enoncés. Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies & Maths Appliquées)

Concours „Prépa Ecricome” (Les Grandes Ecoles de Commerce et Management – EM Sstasbourg,  KEDGE Business School, Montpellier Business School, NEOMA Business School, Rennes School of Business). Les Sujets „Zéro” 2023 (Maths Approfondies)

„Les grands concours de maths – Grandes Ecoles 2023” (Mines – Ponts – Les Sujets)