Acasă Conferinte, Dezbateri Wallachia eHub și Smart eHub preocupate să introducă cele mai avansate tehnologii...

Wallachia eHub și Smart eHub preocupate să introducă cele mai avansate tehnologii la nivel de UAT (Unitate Administrativ – Teritorială)

În data de 26 noiembrie 2021, centrele de inovare digitală Wallachia eHub și Smart eHub împreună cu clusterele TEC (Technology Enabled Construction) și DEH (Danube Engineering Hub), au organizat un nou seminar  „Lideri Digitali în unitățile teritorial-administrative”, dedicat digitalizării regiunilor Sud-Muntenia și București-Ilfov. Seminarul s-a adresat consiliilor județene, primăriilor, structurilor UAT (Unitate administrativ-teritorială) și GAL (Grupurile de Acțiune Locală)  care sunt angajate pe drumul transformării și adopției tehnologiilor digitale și a avut ca scop prezentarea și identificarea unor bune practici care să demonstreze avantajele imense ale unor astfel de soluții.

„Debutul oricărei activități de digitalizare la o unitate administrativ teritorială presupune colectarea sistematică de date și dezvoltarea de baze de date interoperabile care trebuie consolidate (date din registru agricol, silvic, stradal, clădiri, patrimoniu, agricole, cadastrale etc.). Soluțiile GIS (Sistemul informaţional geografic) trebuie să fie prezente încă din această fază, și ulterior, pentru a colecta date cât mai precise. Fără această activitate inițială nu putem vorbi despre construcția viitoare a unor modele BIM (Building Information Modeling) integrate în geografia unităților administrativ teritoriale”, a declarat Costin Trandafir, președinte Wallachia eHub  și Danube Engineering Hub.

Wallachia eHUB dezvoltă proiecte și experimente de digitalizare recunoscute la nivel european

Domnul Cristian Erbașu (președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții), dar și al Clusterului TEC (Technology Enabled Construction), a subliniat importanța adopției BIM (Building Information Modelling)  într-un ritm accelerat în toate subsectoarele industriei, cu accent asupra faptului că unul dintre cei mai importanți actori sunt chiar autoritățile publice, care sunt beneficiari ai celor mai mari proiecte de investiții în clădiri și infrastructuri.

„Multe dintre statele europene sunt avansate deja în adopția BIM, în timp ce în România doar câteva companii de proiectare operează în mod curent cu BIM. Dacă nu reușim să ne mobilizăm pe întregul lanț valoric și dacă autoritățile nu sunt hotărâte să contribuie la accelerarea acestui proces, având beneficiul direct de eficientizare a costurilor cu investițiile, riscăm să devenim complet necompetitivi pe piața europeană și chiar pe piața internă. Să reținem faptul că statele care au un avans în digitalizarea construcțiilor au avut politici publice în acest sens și au investit în accelerarea adopției BIM, a declarat Cristian Erbașu, președinte FPSC (Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii) şi directorul general al companiei Construcţii Erbaşu.

Clusterul TEC a fost reprezentat de mai mulți membri (Cristian Onofrei, Luminița Popescu, Mariana Garștea, Rodica Lupu), care au prezentat modul de operare și beneficiile adopției BIM, studii de caz în implementarea unor proiecte de infrastructură folosind BIM, tehnologii și soluții pentru clădiri și orașe inteligente (smart city), precum și soluții de finanțare disponibile pentru autoritățile publice care își propun digitalizarea și dezvoltarea de infrastructuri inteligente și verzi, cu accent pe Programul Național de Redresare și Reziliență.

Programul Național de Reconstrucție si Reziliență pentru identitatea competitivă a României

„Există soluții de finanțare diverse pentru digitalizare și pentru investiții inteligente și verzi, pe care autoritățile le pot accesa în baza unor strategii coerente. Clusterul TEC pune la dispoziția autorităților sprijin pentru accesarea acestor fonduri, dar și cursuri de formare de competențe digitale, inclusiv pentru BIM, dedicate funcționarilor publici, care să permită autorităților să fie în controlul procesului lor de digitalizare și să poată obține beneficii reale și semnificative pentru comunitățile pe care le administrează”, a declarat Rodica Lupu, director cluster Cluster TEC.

În continuare, domnul Flavio Finta, manager al companiei RASUB SA și coordonatorul clusterului în formare „Wallachia Heritage”, a prezentat soluții BIM aplicabile la nivel regional pe UAT în domeniul patrimoniului cultural. Au fost accentuate câteva direcții de implementare a soluțiilor HBIM la nivel local printre care inventarierea, prospectarea, identificarea, conservarea primară şi restaurarea patrimoniului istoric mobil şi imobil. „Este importantă preluarea modelelor de bună practică de la cei avansați, cum sunt companiile din Norvegia, care au avut succes în special prin dezvoltarea de către stat a cadrului legal și folosirea unor instrumente financiare”, a declarat Flavio Finta, manager RASUB SA.

Domnul primar Bogdan Novac a precizat că nu este clar modul în care va fi aplicat PNRR sau alte instrumente financiare subliniind faptul că primăriile au nevoie de resurse financiare importante pentru a demara primii pași în digitalizare în condițiile în care dotările cu infrastructura hard (computer, servere etc) sunt foarte scăzute.

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)

„Suntem onorați că primăriile din județ au fost de acord să colaboreze pentru inițierea unui proiect pilot de digitalizare și pentru a stabili priorități la nivelul local. Suntem conștienți că pornim de la un nivel foarte scăzut și pentru a accelera un proces dorit de digitalizare va trebui să prioritizăm corect obiective care să fie finanțate. Ne-a bucurat prezența în sală a vicepreședintelui Consiliului Județean Prahova, domnul Cristian Apostol, ceea ce indică un interes deosebit al consiliului în accelerarea digitalizării”, a declarat Bogdan Novac, primar localitatea Breaza.

Danube Engineering Hub în calitate de entitatea de management a centrului digital Wallachia eHub  va avea în vedere nevoile și constrângerile semnalate în acest seminar în vederea intervenției în următorii ani cu servicii suport care să vină în întâmpinarea constructorilor sau structurilor UAT (Unitate administrativ-teritorială)  prin folosirea soliților digitale”, a declarat doamna prof. univ. dr. Irina Gabriela Rădulescu, coordonator al centrului de transformare digitală Wallachia eHub.

„Prin prezentul eveniment centrele digitale Wallachia eHub, precum și Smart eHUB, alături de clusterele TEC  și DEH, au atins un domeniu nou al digitalizării, soluțiile BIM, soluții indispensabile atât pentru firmele din construcții, cât și pentru cele din domeniul restaurării și conservării patrimoniului dar și pentru unitățile teritoriale administrative. Prin schimbul de cunoștințe și experiența  participanților am realizat faptul că acțiunea noastră trebuie să vizeze convergența unor tehnologii diferite, cum ar fi GIS și BIM dar și altele. De asemenea, salutăm crearea grupului de inițiativă locală de accelerare a digitalizării format din localitățile Breaza, Comarnic, Adunați și Cornu”, a declarat Conf. dr. Costin Lianu, președinte Inter-Bio și director general USH Pro Business și coordonator al cooperării între cele două centre digitale. 

Albina românească se digitalizează (proiect inițiat de către Asociația Inter-Bio și USH Pro Business în parteneriat cu Apiary Book, cu suportul Smart eHub și Wallachia eHub)

USH Pro Business (Evenimente, Comunicare și Internaționalizare)

Universitatea Spiru Haret este o universitate cu puternic profil antreprenorial, atât prin centrul său antreprenorial USH Pro Business cât și prin programe de start up și de pregătire antreprenorială desfășurate de centrele din București și din țară ale universității.

Nota redacției

Parteneriat Jurnalul Bucureştiului

Lucrări științifice ale autorului publicate sub egida CUFR BucureștiJurnalul Bucureştiului

Omagiu și recunoștință unor personalități românești în cărți de matematici generale și aplicate, prezente în Bibiloteca Națională a Franței „François Mitterrand“ și adresate absolvenților de liceu și elevilor „preparatoriști” (studenți în primul ciclu universitar – Licență) candidați la concursurile de admitere în școlile superioare franceze de înalte studii științifico – inginerești și economico – comerciale.

Premieră mondială absolută: „Investigații jurnalistice în serial” Vol.10 (Educație și Învățământ). Subiecte de Teze de Masterat de Cercetare şi de Doctorat în Științe Sociale. Studiul fenomenelor socio–judiciare și economice cu ajutorul teorei haosului (Sisteme complexe – fractali) și a sistemelor formale (de tip Gödel)