Dezbatere pe tema „pandemiei intelectuale” din România, generată de către „fecaliști” (cei cu „structura fecalei”) și moderată de către Generalul Bartolomeu – Constantin Săvoiu!

Dezbaterea este un act de comunicare sau discuție în care două sau mai multe persoane se gândesc la unul sau mai multe subiecte și în care fiecare își expune ideile și își apără opiniile și interesele. În funcție de spontaneitatea lor, dezbaterea se clasifică în cele formale, care au un format, precum și subiectul de discutat prestabilite și care au un moderator și cele informale care nu au fost stabilite anterior, unde nu există un moderator direct și libertatea de argumentare prevalează.

O dezbatere informală pe tema „pandemiei intelectuale” din România, dar si al proiectului EU & UE a avut loc pe 14 iulie 2020 (de Ziua Națională a Franței), la sediul Generalului franco – român Bartolomeu–Constantin Săvoiu (Prea Puternic Suveran, Mare Comandor și Mare Maestru al Marii Loje Naționale Române fondată în 1880, Prea Onorabil Arhonte al Patriarhiei Ecumenice al Constantinopolului, Copreşedinte al Alianței Mondiale a Bisericilor Canonice Ortodoxe, Preşedinte al Partidului ALO–Alianță, Lege şi Ordine) cu participarea cunoscutului scriitor și cineast român Grid (Mitică – Puiu) Modorcea („cel mai important scriitor român în viață și cel mai prolific din istoria literaturii române, după Nicolae Iorga și Mihail Sadoveanu”), cel care a și lansat subiectul, respectiv, subsemnatul, Thomas Csinta (matematician şi fizician teoretician de formaţie pluri-inter-şi transdisciplinară, adept şi promotor al educaţiei de excelenţă şi jurnalist de investigaţii criminale francez, de origine română, profesor de modelizare matematică şi matematici aplicate în teoria ergodică şi a haosului – sisteme complexe, cu aplicaţii la studiul fenomenelor socio – judiciare).
NB. Le général franco-roumain Bartolomeu Constantin F. Savoiu, l’écrivain et cinéaste americano-roumain Grid Modorcea (L’écrivain roumain le plus important et le plus prolifique de l’histoire de la littérature roumaine, après Nicolae Iorga et Mihail Sadoveanu), respectivement, Thomas Csinta (mathématicien et physicien théoricien de formation pluri-inter et transdisciplinaire, promoteur de l’éducation d’excellence et journaliste d’investigations criminelles françaises, d’origine roumaine, professeur de modélisation mathématique et mathématiques appliquées aux théories ergodique et du chaos – systèmes complexes), lors d’un débat sur le thème de la “pandémie intellectuelle” en Roumanie, qui apparaît dans leurs derniers travaux (ouvrages)