Acasă Distincții cu caracter religios Rugăciuni la începerea şi terminarea lucrului. Rugăciuni pentru motivaţie şi inspiraţie

Rugăciuni la începerea şi terminarea lucrului. Rugăciuni pentru motivaţie şi inspiraţie

Iată, fiecare din noi lucrăm mult, mult timp din viaţa noastră (deşi mă bucur că aveţi timp să citiţi într-o pauză şi Jurnalul Bucurestiului). Aşadar, m-am gândit, că începe postul Crăciunului, să vă împărtăşesc câteva rugăciuni pe care tot creştinul le poate face la începutul şi la sfârşitul lucrului. Copy, please!

Rugăciunea 1 la începerea lucrului

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule Unule Născut al Tatălui Celui fără de început, Care în a Ta Sfântă Evanghelie, ai zis: “Tatăl meu până acum lucrează şi Eu lucrez“; Tu, Doamne, Cel Ce ai grăit prin gura proorocului Tău, David: “Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa, până seara“; şi iarăşi Tu ai hotărât prin gura fericitului Tău apostol Pavel, că: “Cel ce nu lucrează, să nu mănânce“. Apoi Însuţi Tu ai grăit cu preacurată gura Ta: “Fără de Mine nu puteţi face nimic” şi “Orice veţi cere (de la Tatăl) întru Numele Meu, Eu voi face…” Doamne, Dumnezeule, ascult din toată inima Dumnezeieştile Tale cuvinte şi cu umilinţă alerg la bunătatea Ta, rugându-mă: ajută-mi cu Harul Tău, a săvârşi lucrul ce am început în Numele Tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!

Rugăciunea 2 la începerea lucrului (Psalmul 69)

Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte, Doamne, ca să-mi ajuţi mie grăbeşte. Să se ruşineze şi să se înfrunte cei ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi voiesc mie rele. Întoarcă-se de îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: “Bine este, bine este!“.  Să se bucure şi să se veselească de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeule şi să zică pururea: “Mărit să fie Domnul” cei ce iubesc mântuirea Ta.  Iar eu sărac sunt şi sărman, Dumnezeule ajută-mi. Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu, Doamne, nu zăbovi.

Rugăciunea 3 la începerea lucrului

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, Cel ce ai pus pe om să-şi câştige existenţa din sudoarea frunţii sale, ajută-mi şi mie păcătosului, să reuşesc a dobândi posibilitatea să-mi câştig dreptul la masa cea de toate zilele. Îţi mulţumesc pentru talanţii şi celelalte investiţii ale Tale în mine şi ajută-mă să le valorific pentru a-ţi putea mulţumi simbolic prin munca mea pentru iubirea Ta cea practică. Dă-mi, Doamne, posibilitatea să fiu cel mai bun eu însumi care pot fi şi ajută-mi sufletul s-o văd că pe o poartă duhovnicească spre mântuirea mea şi ajută-mă să o deschid cu eforturile mele de fiecare zi spre călăuzirea şi folosul aproapelui meu, pentru că din ceea ce lipseşte sufletului meu, oferind, să mă învrednicesc şi eu prin mila Ta cea mare. Fă ca prin eforturile mele să aduc folos duhovnicesc celor care beneficiază de pe urma muncii mele şi nu-mi lăsa inima să fie atrasă către inutilităţi, căci sunt misterioase căile Domnului, iar voia Ta ne călăuzeşte în munca mântuirii. Ajută-mă, Doamne, să descopăr în mine resursele de a oferi cea mai bună muncă în slăvirea Ta, astfel ca sufletul meu să se bucure în ziua venirii Tale, în ziua cea mai de pe urmă. Amin.

Rugăciune după sfârşitul (terminarea) lucrului

Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce eşti plinirea tuturor bunătăţilor, Ţie Îţi mulţumesc pentru ajutorul şi sporul ce mi-ai dat la lucrul meu acesta, pe care cu Harul Tău l-am făcut astăzi. Şi acum mă rog Ţie, Doamne, fă ca lucrarea mea să-mi fie de folos. Umple de bucurie şi de veselie sufletul meu şi mă mântuieşte, ca un mult Milostiv şi de oameni Iubitor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea şi îndurarea, Care ai nemăsurată milă, nespusă şi neajunsa iubire de oameni căzând acum către a Ta slavă, cu frică şi cu cutremur, aduc Ţie mulţumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul robul Tău. Te slăvesc, Te laud şi te cânt ca pe un Domn, Stăpân şi Făcător de bine. Şi iarăşi căzând înaintea Ta, Îţi mulţumesc şi cu smerenie mă rog nemăsuratei şi negrăitei Tale milostiviri, ca şi de acum înainte să-mi dăruieşti faceri de bine, ca să sporesc în Dragostea de Tine şi de aproapele meu. Izbăveşte-mă de tot răul şi necazul. Dăruieşte-mi linişte şi mă învredniceşte ca în toate zilele vieţii mele, totdeauna mulţumire să-Ţi aduc şi să grăiesc şi să cânt cele preabune, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune pentru motivaţie

Doamne Iisuse Hristoase, Care în grădina Ghetsemani ai făcut nu voia Ta cea omenească, ci voia Tatălui Tău şi Dumnezeului nostru, depărtează, depărtează de la mine gândul cel prefăcut şi amăgitor al existenţei pe care mi-o doresc, căci nu voiesc să mă împotrivesc proniei Tale, ci să găsesc în adevărul şi substanţa lucrurilor şi evenimentelor însele cauza lor, fără să caut în exterior vreun motiv pentru a merge pe drumul pe care Tu mi l-ai hărăzit pentru mântuirea mea.
Ajută-mă să simt în sufletul meu imboldul cel de jertfă pentru a răpune patimile care-mi întinează haina sufletului. Călăuzeşte-mi, Iisuse al meu Hristoase, viziunea spre descoperirea iubirii Tale, pentru ca aceasta să-mi fie mie existenţă, iar nu cauză ori efect. Alungă-mi nevoia de motive pentru ca sufletul meu să Te cinstească fără măsură, în absenţa oricărui motiv ce ar putea fi rigid cuprins într-o minte supusă efectului degradării materiale.
Supune-mi, Te rog, Doamne, inima mea, cu iubirea Ta, pentru ca aceasta să fie motivaţia acţiunilor mele. Risipeşte motivele activităţilor zilnice, fă-mă să văd în fiecare lucru pe care îl am de făcut un înţeles duhovnicesc, astfel ca împărăţia Ta să-mi fie mie casă acţiunilor mele în duh şi adevăr săvârşite întru voia Ta, pe drumul călăuzit fără ştiinţa mea. Întru aceasta, ajută-mă, Doamne, să Te cunosc şi să Te slăvesc pe Tine, Cel Ce ai avut unic scop mântuirea sufletului fiecăruia dintre noi întru iubire desăvârşită, ajută-mă să mă lepăd de orice raţiune de a fi deşartă de orice înţeles duhovnicesc şi deschide-mi inima pentru a acţiona spre iubirea Ta şi astfel să reuşesc să trăiesc existenta intru slăvirea Ta, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune pentru inspiraţie

Doamne, Care cu lumina Ta duhovnicească ai făcut să strălucească safirul sufletului uman printr-o oglindă a virtuţii, coboară pacea Ta cea sfântă, Crucii mele să-mi ajungă, pentru a reda călăuzirea spre Tine în tot ceea ce cu Duhul Tău Cel Sfânt îmi dăruieşti cu milostivire să creez, să descopăr şi să explorez. Precum cei 72 de înţelepţi au coroborat materialul scripturilor sfinte în cuvânt şi în adevăr, ajută-mă, ca şi eu să înfăţişez adevărul şi nimic altceva decât adevărul. Alungă de la mine slava deşarta şi trecătoare şi amăgirea şi fă din talentul pe care mi l-ai dat spre înmulţire instrumentul tău de propovăduire pentru ca sufletul meu, măcar că nu e vrednic să fie cultivat cu învăţături duhovniceşti, să dea rod înmulţit, întru care fi-voi milostivit, încât să nu fiu ocărât de lucrarea mea la Judecata de Apoi, ci tot ce lucrez cu mintea şi mâinile mele să fie împlinirea voii Tale, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cercetări care arată că rugăciunile fac minuni

Oamenii pot să se vindece într-adevăr în biserici atunci când ating sfintele moaşte sau sanctuarele. Oamenii de ştiinţă din Petersburg au dovedit-o şi au descoperit şi mecanismul “material” al acestui fenomen divin. “O rugăciune este un remediu puternic”, spune Valeri Slezin, şeful Laboratorului de Neuropsihofiziologie al Institutului de Cercetare şi Dezvoltare Psihoneurologică Bekhterev din Petersburg. Rugăciunea nu numai că reglează toate procesele din organismul uman, ea repară şi structura grav afectată a conştiinţei.”
Profesorul Slezin a făcut ceva de necrezut – a masurat puterea rugăciunii. El a înregistrat electroencefalogramele unor călugări în timp ce se rugau şi a captat un fenomen neobişnuit – “stingerea” completă a cortexului cerebral. Această stare poate fi observată numai la bebeluşii de trei luni, atunci când se află lângă mamele lor, în siguranţă absolută. Pe masură ce persoana creşte, această senzaţie de siguranţă dispare, activitatea creierului creşte şi acest ritm al biocurenţilor cerebrali devine rar, numai în timpul somnului profund sau al rugăciunii, aşa după cum a dovedit omul de ştiinţă. Valeri Slezin a numit aceasta stare necunoscută “trezie uşoară, în rugăciune” şi a dovedit ca are o importanţă vitală pentru orice persoană. Este un fapt cunoscut că bolile sunt cauzate mai ales de situaţii negative şi afronturi care ne rămân înfipte în minte. În timpul rugăciunii, însă, grijile se mută pe un plan secundar sau chiar dispar cu totul. Astfel, devine posibilă atât vindecarea psihică şi morală cât şi cea fizică.

Slujbele bisericeşti ajută şi ele la ameliorarea sănătăţii. Inginera şi electrofiziciana Angelina Malakovskaia, de la Laboratorul de Tehnologie Medicală şi Biologică a condus peste o mie de studii pentru a afla caracteristicile sănătăţii unor enoriaşi înainte şi după slujbă. A rezultat că slujba în biserică normalizeaza tensiunea şi valorile analizei sângelui. Se pare că rugăciunile pot să neutralizeze chiar şi radiaţiile. Se ştie că după explozia de la Cernobîl, instrumentele de masură pentru radiaţii au arătat valori care depăşeau capacxitatea de măsurare a instrumentului. În apropierea Bisericii Arhanghelului Mihail, însă, aflată la patru km de reactoare, valoarea radiaţiilor era normală.

Oamenii de ştiinţă din Petersburg au confirmat, cu ajutorul experimentelor efectuate, că apa sfinţită, semnul Crucii şi bătutul clopotelor pot să aibă, de asemenea, proprietăţi vindecătoare.. De aceea, în Rusia, clopotele bat întotdeauna în cursul epidemiilor.
Ultrasunetele emise de clopotele care bat omoară viruşii de gripă, hepatită şi tifos.
Proteinele viruşilor se încovoaie şi nu mai poartă infecţia, a spus A. Malakovskaia. Semnul crucii are un efect şi mai semnificativ : omoară microbii patogeni (bacilul de colon şi stafilococi) nu numai în apa de la robinet, ci şi în râuri şi lacuri. Este chiar mai eficient decât aparatele moderne de dezinfecţie cu radiaţie magnetică.

Laboratorul ştiinţific al Institutului de Medicină Industrială şi Navală a analizat apa înainte şi după sfinţire. A rezultat că dacă se citeşte rugăciunea Tatăl Nostru şi se face semnul Crucii asupra apei, atunci concentraţia bacteriilor dăunătoare va fi de o sută de ori mai mică. Radiaţia electromagnetică dă rezultate mult inferioare.
Astfel, recomandările ortodoxe de a binecuvânta orice mâncare sau băutură nu au numai o valoare spirituală, ci şi una preventivă.

Apa sfinţită nu este numai purificată, ci ea îşi schimbă şi structura, devine inofensivă şi poate să vindece. Aceasta se poate dovedi cu aparate speciale. Spectrograful indică o densitate optică mai mare a apei sfinţite, ca şi cum aceasta ar fi înţeles sensul rugăciunilor şi l-ar fi păstrat. Aceasta este cauza acestei puteri unice de a vindeca.. Singura limită este că vindecă numai pe cei credincioşi.

“Apa “distinge” nivelul de credinţă al oamenilor.””, spune A. Malenkovskaia. Atunci când un preot sfinţeşte apa, densitatea optică este de 2,5 ori mai mare, atunci când sfinţirea este efectuată de o persoană credincioasă laică, numai de 1,5 ori mai mare, dar cu un om botezat şi necredincios, fără cruce la gât, schimbările au fost nesemnificative. Tradus din rusă în engleză de Julia Bulighina. Trad. Din engleză în română Cristina M. C1999-2009 “Pravda Ru” De fapt, după cum se va vedea, au fost capabili să măsoare unele efecte, dovedind cu mijloacele ştiinţifice actuale ceea ce sfinţii părinţi ştiu, prin experinţă, de 2000 de ani, dar “mecanismul” , fiind divin, nu poate fi explicat în termeni omeneşti.

Această putere vindecătoare pe plan fizic, moral şi spiritual a rugăciunii Tatăl Nostru şi a rugăciunii, în general, spusă cu credinţă, am vazut-o cu ochii mei în programul 12 Paşi pentru Alcoolici Anonimi şi Al-Anon (pentru familii afectate de alcoolism). Oameni care erau la un pas de moarte sau pacienţi în spitale de boli mentale au suferit transformări miraculoase. Nu numai că le-a dispărut obsesia alcoolului, dar au ajuns să aibă o sănătate perfectă. Pentru a-şi menţine această stare, continuă să se roage, să practice cei 12 Paşi şi să se abţină de la orice substanţă cu prorpietăţi psihotrope, inclusiv uneori anestezia la dentist. Părintele ortodox Melethios Weber, în cartea sa “Doisprezece Paşi de Transformare” (Twelve Steps of Transformation) explică bazele ortodoxe ale programului, care are efecte pozitive şi asupra neortodocşilor, cu condiţia să aibă credinţă în Dumnezeu. (N. T.)

A se vedea şi: Rugăciuni pentru motivaţie şi inspiraţie, Rugăciune de părintele Ilarion Argatu, Secţiunea „Ortodoxie” a blogului Discerne