Acasă Psiholog, Sociolog Umbre psihologice și psihopatii spirituale

Umbre psihologice și psihopatii spirituale

Conform teoriei umbrei umbrelor cu cât cineva este mai agresiv în public față de ceva, cu atât este mai probabil ca el, în viața sa personală, să practice acel ceva. Astfel, trebuie să sțim a gestiona corect forța umbrei psihologice, căci în caz contrar, apare presiunea intrapsihică. Umbra presupune existența acelor aspecte întunecate, inferioare, emoționale și imorale ale psihicului. Aceasta este reprezentată simbolic de, de exemplu, Diavolul (sau un personaj malefic precum Dracula), dragoni, monștri (cum ar fi Godzilla). Umbra cuprinde dorințe și sentimente care nu sunt acceptabile pentru societate sau psihicul conștient. Aceasta include agresiunea, pofta și alte părți ale unei persoane pe care le arată mai puțin confortabil celorlalți. Cu efort umbra poate fi oarecum asimilată în personalitatea conștientă, dar porțiuni din aceasta sunt extrem de rezistente la controlul moral. Porțiuni din umbră au o putere transpersonală, o putere dincolo de ceea ce majoritatea oamenilor își pot imagina. Majoritatea oamenilor nu încearcă să fie conștienți de umbra lor. Cu toate acestea, umbra are o mare putere creatoare. Ca urmare a faptului că nu suntem în contact cu umbrele psihicului nostru, avem tendința de a proiecta aceste gânduri, sentimente sau emoții asupra altor oameni. Proiectând lucrurile către alți oameni și neidentificându-se cu ei și spunând „acesta sunt eu care acționează în acest fel și simt aceste lucruri”, umbra poate lua o viață proprie și ne poate face să nu mai abordăm situațiile în mod realist. Pierdem și creativitatea conținută în imaginile și energiile umbrei. De exemplu, dacă reprimăm „pofta” și dorințele sexuale, pierdem pasiunea pentru viață.

Terapia lui Carl Gustav Jung (1875-1961, fost medic, psiholog și psihiatru elvețian, fondatorul psihologiei analitice) a încercat să îi ajute pe oameni să își integreze aspectele umbrelor în moduri creative și nu distructive. Pofta și dorințele sexuale erau legate de sex, totuși ele puteau fi și pasiune și creativitate în viața mai largă a unei persoane.

Jung a crezut că oamenii ar trebui să încerce să-și cunoască umbra, astfel încât să nu le distrugă viața sau pe alții. Un exemplu este „pofta” sau „lăcomia” și că o persoană continuă să aibă multă poftă sexuală sau lăcomie financiară, dar neagă acest lucru. Dacă neagă acest lucru prea mult, energia acelei pofte sau lăcomii funcționează singură în psihicul lor și îi poate face să aibă limite sexuale distructive sau ciudate ori comportamente financiare ciudate distructive. Negarea umbrei a creat și oameni reprimați care nu se puteau exprima pe deplin și aveau tendința de a da vina pe ceilalți. Jung a vrut în esență ca oamenii să cunoască toate părțile pe care le au.

De asemenea, conform spiritualității creștine răsăritene, psihopatul este acela care este pătimitor cu sufletul (termenul de „psihopat” provine de la Psiche =suflet, phatos= boala). Astfel, psihopatul nu este acela ce are un diagnostic, ci acela care are o suferință sufletească. Psihopații în relațiile lor interpersonale pot fi superficiali, grandioși și înșelători. Componenta afectivă a psihopatiei include lipsa de remușcare, lipsa de responsabilitate și eșecul de a accepta responsabilitatea pentru acțiunile proprii. Factorii stilului de viață includ impulsivitatea, lipsa obiectivelor și iresponsabilitatea. Factorii anti-sociali includ un control slab al impulsurilor, cu antecedente de comportament antisocial la adolescenți și adulți.

Cu toate progresele în știință și tehnologie din secolul trecut, nu am găsit un remediu pentru o problemă veche, și anume răul. Într-adevăr, continuăm să dezbatem cauza acestuia. Ceea ce este considerat rău depinde dacă îl privești dintr-o perspectivă religioasă sau filosofică. Ceea ce este considerat rău într-o cultură poate fi considerat un stil de viață alternativ în alta. Diferite religii au perspective diferite asupra a ceea ce constituie răul. Cu toate acestea, majoritatea acestor descrieri oferă un model dimensional al binelui și răului, pornind de la cei care au făcut rău de-a lungul timpului și și-au creat o notorietate în acest sens (de exemplu, Hitler) la o extremă, alături de oameni precum ucigașii în serie (de exemplu, ucigașii Ian Brady și Myra Hindley) și până la cei ce au evidențiat cel mai bun din omenire (Buddha, Gandhi, Maica Tereza) la cealaltă extremă. Restul dintre noi ar veni undeva la mijlocul acestei scale. Deși s-ar putea să nu ne considerăm la fel de sfinți ca Maica Tereza, nici nu ne-am pune pe același picior imoral ca și Myra Hindley.

În cele ce urmează voi analiza pe scurt definiția biblică a răului, subliniind în același timp că diferite puncte de vedere confesionale și teologice din creștinism au păreri diferite despre ceea ce constituie răul. În Noul Testament, Iisus este spune: „Dacă tu, atunci, deși ești rău, știi să dai daruri bune copiilor tăi, cu cât mai mult va da Tatăl tău din ceruri daruri bune celor care îl cer!”. (Matei 7, 11) Aceasta a fost o declarație generală făcută unui public larg compus din oameni religioși, laici și „păcătoși notorii”. Perspectiva creștină a răului este că toți bărbații (și femeile) sunt răi, spre deosebire de Dumnezeu, care este bun. Iisus a subliniat acest lucru spunând că: „Nimeni nu este bun – decât Dumnezeu singur” (Marcu 10, 18). Perspectiva biblică a răului, așa cum a fost expusă de Iisus nu este pe o scară dimensională, ci una categorică, cu doar două categorii; Dumnezeu și restul umanității. Potrivit bisericii creștine, justificarea păcatului sau a faptelor greșite ale omenirii poate fi găsită doar în răstignirea și învierea lui Iisus Hristos și în oferta gratuită de mântuire a lui Dumnezeu către toți oamenii. Bazat pe perspectiva biblică a răului, psihopatia ar îndeplini aproape cu siguranță definiția răului. Cu toate acestea, nu se poate nega faptul că ființele umane sunt capabile de acte exemplare de bunătate, ci pentru a scoate în evidență bunătatea mult mai mare a lui Dumnezeu, care, potrivit Bibliei, este complet drept, necondiționat în dragostea sa, complet adevărat, perfect în dreptatea lui și totuși plin de milă și compasiune față de chiar și păcătosul notoriu. De fapt, Iisus este menționat în Evanghelii ca „prietenul păcătosului notoriu”.

În Noul Testament, Sfântul apostol Pavel, în două scrisori adresate tinerilor lideri ai bisericii, îi avertizează despre indivizii pe care îi descrie în acești termeni „mincinoși ipocriți, ale căror conștiințe au fost arse ca pe un fier fierbinte” (1 Timotei 4, 2); și din nou, oameni ale căror „minți și conștiințe sunt corupte. Ei pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, dar prin acțiunile lor îl neagă” (Tit 1, 15-16). Caracteristicile esențiale ale acestor indivizi sunt conștiința lor deficitară, duplicitatea lor, insensibilitatea și, mai important, potențialul lor de a provoca mari daune congregațiilor. În schizofrenie, principalul remediu este credința. Prin urmare, Sfântul Pavel introduce o categorie de psihopatie, și anume cea a psihopatului religios. Pe scurt, în timp ce psihopatia ca concept științific este una foarte modernă, originile sale sunt vechi și la fel de vechi ca și conceptul de rău. Răul este o entitate religioasă, culturală și filosofică. Ca urmare a dezvoltării științifice a psihopatiei, „răul” a devenit acum o entitate clinică. Înțelegerea noastră actuală a psihopatiei ar sugera că este o boală (a minții) ca orice altă tulburare de personalitate. Psihopatia, totuși, îndeplinește, de asemenea, definiția „laică” a răului și, ca atare, este utilizată în conversațiile de zi cu zi pentru a fi sinonimă cu aceasta. În raport cu creștinismul, în timp ce definiția biblică a răului ar include aproape sigur psihopatia, aceasta nu exclude non-psihopații. Psihopații nu mai sunt mai puțin răi în ochii Dumnezeului Bibliei. Important, nici ei nu sunt excluși din dragostea necondiționată a lui Dumnezeu sau din oferta mântuirii și răscumpărării întregii omeniri.

De ce au ales sfinţii apostoli Petru şi Pavel să fie martirizaţi la Roma

Rafael Vintilă, psiholog

Bibliografie

  1. Biblia ortodoxă
  2. Calist Catafygiotul, Despre viața contemplativă, Filocalia 8, trad. Dumitru Stăniloae, Editura IBM al BOR, Bucureşti, 1979
  3. Chezan, Emanuel, „Tămăduirea rănilor sufleteşti în lumina exegetică a Psalmului 50.” Studia Universitatis Septentrionis. Theologia Orthodoxa1 (2013)
  4. Grigorie Palama, Despre rugăciune, Filocalia 7, trad. Dumitru Stăniloae, Edit. IBM al BOR, Bucureşti, 1977.
  5. Ilie Ecdicul, Capete morale, Filocalia 4, trad. prot. stavr. Dumitru Stăniloae, tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948
  6. Lăzărescu, Mircea. „Ataşamentul şi Teoria minţii în Psihoterapia şi Psihopatologia schizofreniei”, Romanian J. of Pstchiatry0 (2011).
  7. Mihoc, Ioan. „Capernaum: Mărtutii evanghelice, istorice și arheologice”, Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Teologie26 (2020).
  8. Muntean, Nicolae. „Implicații ale Apostolatului Creștin Reflectate în Activitatea Publică a Domnului Iisus Hristos.” Astra Salvensis12 (2018). 
    Nota redacției
Articolul precedentPeisajul cultural minier Roșia Montană a fost înscris în Lista Patrimoniului Mondial Unesco
Articolul următorPrimăria Bucureștiului impune cenzura în domeniul artelor
Fizician teoretician și matematiciancian de formaţie pluri-inter și transdisciplinară, adept şi promotor al educaţiei de excelenţă (gifted education) şi jurnalist de investigaţii criminale francez, de origine română, specializat în MASS (Matematici Aplicate în Științe Sociale), în studiul fenomenelor socio - judiciare cu ajutorul unor structuri matematice complexe (teoria haosului - sisteme complexe, teoria ergodică, teoria teoria categoriilor și rețelelor, cercetarea operațională și teoria sistemelor formale de tip Gödel). Cofondator al IRSCA Gifted Education (Institutul Român pentru Studii şi Cercetări Avansate în Educaţia de Excelenţă), de peste un deceniu și jumătate, este Director de studii în cadrul CUFR România (Conseil Universitaire-Formation-Rechereche auprès des Grandes Ecoles Françaises-Consultanţă Universitară, Studii şi Cercetări de pe lângă Şcolile Superioare Franceze de Înalte Studii), organism educaţional franco-român agreat de stat, având ca obiectiv, consilierea, orientarea şi pregătirea candidaţilor români cu Diplomă de bacalaureat, respectiv ai studenţilor din primul ciclu universitar (Licenţă), la concursurile de admitere în sistemul elitist de învatamânt superior „La conférence des grandes écoles françaises” (Şcolile Superioare Franceze de Înalte Studii - CPGE-Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, Grandes Ecoles) şi Universităţile elitiste franceze (Licenţă, Master). Este autor a peste 600 de lucrări cu caracter științifico–didactic (articole și cărți de matematică și fizică, respectiv, de investigație jurnalistică – atât în limba română cât și în limba franceză, repertoriate și în BNF – Bilibioteca Națională a Franței, „François, Mitterrand”), care au contribuit la promovarea culturii și civilizației franceze în lume, precum și la admiterea a peste 1.000 de tineri români cu abilități intelectuale înalte (absolvenți de liceu și studenți) în școlile superioare franceze de înalte studii – Les Grandes Ecoles (un sistem educațional elitist și unic în lume), în special, în cele științifico–inginerești și economico–comerciale, dintre care, astăzi, majoritatea ca absolvenți, contribuie în calitate de cadre superioare sau de conducere la prosperitatea spirituală și materială a națiunii franceze în cadrul unor prestigioase instituții de învatamânt superior și de cercetare, mari companii private sau de stat, civile si militare, multinaționale, specializate în tehnologia de vârf, respectiv, în cadrul administrației locale și centrale de stat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.