Acasă Avocat - Jurisprudență Cum poți obține anularea, completarea sau rectificarea actelor de stare civilă? (How...

Cum poți obține anularea, completarea sau rectificarea actelor de stare civilă? (How can you obtain the annulment, amendment or rectification of the civil status documents in Romania?) de la corespondentul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații

Având în vedere faptul că în practică pot apărea erori cu privire la întocmirea actelor de stare civilă, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în litigii și dreptul familiei în România care vă poate sfătui cu privire la mijloacele legale pentru a obține anularea, completarea sau rectificarea acestora. În practică pot apărea frecvent erori cu privire la inexactitatea datelor din cuprinsul actelor de stare civilă, fie din cauza erorii funcționarului public responsabil cu întocmirea actului, fie din cauza insuficienței sau neconcordanței actelor pe baza cărora s-a realizat întocmirea actul de stare civilă. Conform legii aplicabile, anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a mențiunilor înscrise pe marginea acestora se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive.

Se poate obține anularea, completarea sau rectificarea oricărui tip de act de stare civilă, respectiv certificatul de naștere, căsătorie, divorț sau deces. Sesizarea instanţei  de judecată competentă se poate face de către persoana interesată, de structurile de stare civilă din cadrul SPCLEP (Serviciul Public Local Comunitar de Evidența a Persoanelor) ori de către parchet. Având în vedere jurisprudența neunitară cu privire la autoritățile publice care sunt chemate în judecată în calitate de pârâte în scopul anulării, completării sau rectificării actelor de stare civilă, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în litigii și dreptul familiei în România care să vă consilieze cu privire la acest aspect deosebit de important în astfel de litigii și pentru a evita tergiversarea procesului sau chiar respingerea acțiunii ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

În ceea ce privește instanța de judecată competentă de a decide în astfel de cazuri, precizăm faptul că persoana interesată va sesiza judecătoria în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul acesteia. În cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate şi al cetăţenilor străini, instanța competentă va fi Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în litigii și dreptul familiei în România, care să vă oferi asistență juridică și reprezentare în fața instanței de judecată în litigiile referitoare la anularea, completarea sau rectificarea actelor de stare civilă.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

Given the fact that in practice various errors may occur when drafting the civil status documents, Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a specialized lawyer in Litigation, Dispute resolution and Family law in Romania who can advise you on the legal means that one may employ with the aim of obtaining the annulment, amendment or rectification of the civil status documents in Romania. In practice, errors may frequently occur in regards to the inaccuracy of the data contained in the civil status documents, either due to the error of the public servants responsible for drafting the document, or due to the insufficiency or inconsistency of the documents on the basis of which the civil status document was drafted.

According to the applicable Romanian law, the annulment, amendment or rectification of civil status documents or any mention contained in such documents may be done only based on a final court decision. The plaintiff may obtain the annulment, amendment or rectification of any type of civil status document, namely the birth, marriage, divorce or death certificate. The legal claim may be submitted with the competent court by the interested person (plaintiff), by the civil status structures within SPCLEP (Local Community Personal Register Public Service), or by the prosecutor’s office.

Considering the non-consistent case law regarding the public authorities that are sued as defendants for the purpose of obtaining the annulment, amendment or rectification of civil status documents, Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a specialized lawyer in Litigation, Dispute resolution and Family law in Romania in order to provide advice in regards to this particular important aspect in such litigation and to avoid potential delays of the court procedure or even the dismissal of the legal action based on the locus standi objection.

In regards to the competent court to rule in such cases, the Romanian law provides that the interested person/plaintiff shall submit the legal claim with the court located at the domicile or headquarters of the plaintiff. In the case of Romanian citizens that reside abroad or in case of foreign citizens, the competent court shall be the 1st District Court of Bucharest. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a specialized lawyer in Litigation, Dispute resolution and Family law in Romania, who can provide legal assistance and representation before the competent courts in disputes related to the annulment, amendment or rectification of civil status documents.

Note. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm has provided guidance on the duration of the legal and commercial warranty of the products in Romania, and also analyzing the aspects related to the compliance requirements of the products. Thus, the European producer, which carries out its activity in Romania, will continue to do so under conditions of legality, with all the legal prerequisites for respecting the rights granted by the consumer protection in Romania. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm  recommends contacting a lawyer specialized in commercial law and consumer protection law in Romania who will analyze the incidence of the provisions of the consumer protection law in Romania, as well as their impact in carrying out the activity of a legal entity in Romania.

Anexă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații a oferit asistență juridică și consultanță unei companii din România pentru vânzarea a peste 200 de mașini prin revizuirea contractului de furnizare de bunuri în România și oferirea unor informații cu privire la procedurile vamale, bunurile urmând a fi importate dintr-un stat terț.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații a oferit asistență juridică și consultanță în materia dreptului civil și comercial unei companii din România cu privire la revizuirea contractului de furnizare de bunuri în România ce are ca obiect 200 de mașini, în conformitate cu legislația din România. De asemenea, asistența juridică a constat și în furnizarea de informații cu privire la importul bunurilor în România. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații, specializată în drept civil și furnizare de bunuri a asistat cu succes o companie din România, oferind consultanță în materia dreptului civil și comercial cu privire la revizuirea contractului de furnizare de bunuri. Consultanța a constat în aspecte precum scopul contractului, livrarea, transportul și depozitarea bunurilor, prețul bunurilor și plata, drepturile și obligațiile părților, garanția bunurilor, transferul proprietății și dispoziții privitoare la forța majoră. În urma consultației și asistenței juridice oferite, compania din România a vândut peste 200 de mașini unei alte societăți, în conformitate cu legislația din România. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociațiirecomandă apelarea la un avocat specializat în drept civil și comercial care să analizeze aspectele privitoare la încheierea unui contract de furnizare de bunuri în conformitate cu legislația din România.

English version

Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm has provided legal assistance and consultancy to a Romanian company for the sale of 200 cars by reviewing the agreement for the supply of goods in Romania providing information and also providing information regarding Romanian customs procedures, the goods being imported from a country outsite EU.

Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm has provided legal assistance and consultancy in civil and commercial law to a Romanian company regarding the reviewing of the agreement for the supply of goods in Romania, having as object 200 cars, in accordance with the Romanian legislation, as well as providing information regarding the customs procedures.

Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm, specialized in civil law, commercial law and supply of goods, successfully assisted a Romanian company, offering consultancy in civil and commercial law on the reviewing of the agreement for supply of goods. The assistance consisted of reviewing contractual aspects such as the purpose of the contract, the delivery, transport and storage of goods, the price of goods and payment, the rights and obligations of the parties, the warranty of goods, the transfer of property and provisions relating to force majeure. Following the provision of these legal services, the Romanian company managed to sell over 200 cars in accordance with the Romanian Legislation. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firmrecommends contacting a lawyer specialized in civil law, commercial law and supply of goods to analyze the aspects regarding the conclusion of an agreement for the supply of goods in accordance with the Romanian legislation.

Articol asociat

Notă. Toate articolele despre societatea de avocatrură Pavel, Mărgărit și Asociații  (Pavel Margarit & Associates Romanian Law Firm)

Nota redacției