Acasă Avocat - Jurisprudență Cum să imporți tutun dintr-un stat terț în România? (How to import...

Cum să imporți tutun dintr-un stat terț în România? (How to import tobacco products from a country outside EU to Romania?) de la corespondentul nostru Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații

Persoanele fizice sau juridice care intenționează să comercializeze și să transporte în România tutun brut sau tutun prelucrat provenit din operaţiuni proprii de import în România, din achiziţii intracomunitare proprii sau din producţia internă proprie trebuie să fie autorizate în calitate de importator și să aibe calitatea de antrepozitar autorizat în România să producă, să transforme, să deţină, să primească sau să expedieze produse accizabile într-un antrepozit fiscal. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial și fiscal pentru a vă îndruma în demersurile necesare pentru obținerea autorizărilor corespunzătoare și îndeplinirea tuturor condițiilor cerute de lege pentru efectuare activității de import de tutun dintr-un stat terț în România.

Orice persoană fizică sau juridică care intenționează să importe produse accizabile, supuse marcării prin banderole sau timbre, precum tutunul, trebuie să aibe calitatea de importator autorizat în România. În vederea obţinerii autorizaţiei de importator autorizat de tutun din Romania, solicitantul trebuie să depună o cerere la Autorităţii Vamala Româna, alaturi de documentatia specifica: acte de constituire, cazierul judiciar al administratorilor, lista produselor accizabile și cantitățile estimate a fi importate, codul NC al produselor, acorduri, motiv pentru care Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial și drept fiscal pentru a vă îndruma în demersurile necesare pentru obținerea autorizației de comercializare a tutunului. Așadar, tutunul brut sau tutunul prelucrat poate fi comercializat către un operator economic din România numai dacă este antrepozitar autorizat pentru producţia de tutun prelucrat.

Orice transport de tutun brut sau de tutun prelucrat pe teritoriul României, realizată de operatori economici trebuie să fie însoţită de documentul comercial în care se înscrie numărul autorizaţiei operatorului economic. Antrepozitarul autorizat din România este persoană fizică sau juridică autorizată de autoritatea competentă, în cadrul activităţii sale, să producă, să transforme, să deţină, să primească sau să expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize într-un antrepozit fiscal. În cazul cazul în care nu se respectă prevederile menționate anterior, sancţiunea care intervine este exigibilitatea accizelor. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial și drept fiscal pentru a vă îndruma în legătură cu îndeplinirea tuturor condițiilor cerute de lege pentru efectuarea activității de import de tutun dintr-un stat terț în România.

Notă. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

English version

Any company or entrepreneur who wants to import tobacco products from a country outside EU to Romania, raw tobacco or processed tobacco originating from its own import operations in Romania, from own intra-community acquisitions or from intern production, they must be authorized as an importer and have the quality of authorized importer of tobacco products in Romania who produce, convert, own, receive or dispatch freights in a tax warehouse. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends to contact a lawyer specialized in commercial and tax law in Romania in order to obtain the appropriate authorizations to proceed the activity of importing tobacco from a country outside EU to Romania.

The natural or legal person intending to import excise goods subject to marking by banners or stamps (such as tobacco and tobacco products) must be an authorized importer of tobacco products in Romania. The authorized importer of tobacco products in Romania may carry out this activity only on the basis of the valid import license of tobacco products in Romania issued by the authority provided by the specialized structures within the Romanian Customs Authority. In order to obtain the import license of tobacco products in Romania, a request in this regard has to be submitted at the territorial customs authority, together with the specific documentationincorporation documents, criminal records of the administrators, the list of excisable products and the quantities estimated to be imported, the NC code of the products, agreements, which is why Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends to contact a lawyer specialized in commercial law and tax law in Romania in order to obtain the appropriate authorizations to proceed the activity of importing tobacco from a country outside EU to Romania.

The raw tobacco or the processed tobacco can be sold to an economic operator in Romania only if it is an authorized importer of tobacco products. Any transport of raw tobacco or processed tobacco on the Romania’s territory carried out by economic operators in Romania must be accompanied by a commercial document containing the economic operator’s authorization number. The authorized importer of tobacco products in Romania can be any company or entrepreneur, as well as any natural person who can produce, convert, own, receive or dispatch freights in a tax warehouse. If the requirements are not complied with, the penalty that occurs is the exigibility of excisable taxes. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends to contact a lawyer specialized in commercial law and tax law in Romania in order to fulfill all the conditions required by Romanian Law for carrying out the activity of importing tobacco from a country outside EU to Romania.

Note. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is one of the top law firms in Romania, offering top legal advice. The Romanian law firm’s clients are foreign and top local companies and high worth individuals. In 2022, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition from the most prestigious international guides and publications. The firm was ranked third place in Romania by the Legal 500 publication. The Romanian law firm is also recognized by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2022. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice.

Anexă

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații a oferit asistență juridică unui cetățean canadian cu privire la întrebările referitoare la impozitarea criptomonedelor în România, precum și la legislația fiscală din România pentru veniturile obținute din tranzacțiile cu criptomonede. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în criptomonede și transferuri de monedă virtuală în România care să vă poată consilia cu privire la tranzacțiile cu criptomonede, impozitarea criptomonedelor în România sau orice alte aspecte referitoare la legislația fiscală din România. Asistența juridică a constat în consultanță cu privire la aspectele din legislația fiscală din România, precum:  obținerea veniturilor din monede virtuale în România, impozitul pe venit datorat raportat la câștigul din transferul de monedă virtuală în România, comparația între veniturile din monede virtuale în România și salariul minim brut, modul de calcul al veniturilor obținute din tranzacțiile cu criptomonede, precum și momentul în care tranzacțiile cu criptomonede sunt impozabile în România. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, în cadrul acesteia activând avocați specializați în criptomonede și transferuri de monedă virtuală în România, ce asistă numeroși clienți în ceea ce privește tranzacțiile cu criptomonede sau alte aspecte legate de legislația fiscală din România.

The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm has provided legal assistance to a Canadian citizen regarding the questions on the taxation of cryptocurrencies in Romania, as well as the Romanian tax legislation for the revenues obtained from the transactions with cryptocurrencies in Romania. Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm recommends contacting a lawyer specialized in cryptocurrencies and virtual currency transfers in Romania in order to advise you on transactions with cryptocurrency in Romania, the taxation of cryptocurrencies in Romania or any other issues related to the Romanian tax legislation. The legal assistance consisted of consultancy regarding the aspects of the Romanian tax legislation, such as: obtaining revenues from virtual currencies in Romania, income tax due on the gain from the transfer of virtual currency in Romania, comparison between the revenues from virtual currencies in Romania and the gross minimum wage, the procedure of calculating the revenues obtained from transactions with cryptocurrency in Romania, as well as when transactions with cryptocurrency in Romania are taxable. The Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm provides legal services of the highest quality, with lawyers specialized in cryptocurrencies and virtual currency transfers in Romania, assisting many clients in dealing with transactions with cryptocurrency in Romania or any other aspects related to Romanian tax legislation.

Nota redacției