Acasă Religie „Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire, şi pustiesc calea...

„Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire, şi pustiesc calea pe care umbli!” (BiblIsaia, ia 3:12). Corespondență de la Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița

Existenţa numeroaselor neajunsuri cu care se confruntă populația este cauzată și de pasivitatea oamenilor de bine care uită că „Lumea nu va fi distrusă de cei care fac rău, ci de aceia care îi privesc şi refuză să intervină.”. (Albert Einstein), că „Toţi suntem responsabili de prosperitatea prostiei” (Vasile Ghica) și că „Cine nu împiedică fapta rea, atunci când poate, acela îndeamnă la ea”. (Seneca, Troades, 290).

În cazul în care tot mai mulţi oameni de bine, în special cei din mass-media și dintre elitele autentice ale societăţii, s-ar preocupa și de neajunsurile cu care se confruntă populația în fiecare zi, aşa cum este și cel prezentată în acest articol, ar fi eliminate cele mai multe dintre acestea. În caz contrar „somnul raţiunii naşte monştrii. Ne mândrim cu oamenii care se implică în înfăptuirea binelui public, care merită o aleasă prețuire pentru munca lor.        

Citind versetul din Biblie, redat și în titlul acestui articol, orice bun român simte că este învrednicit să se adreseze semenilor săi, patrioți autentici, oameni simpli sau cu studii înalte, care trăiesc și muncesc în deplină corectitudine și profesionalism, cu o minte modestă sau strălucită, dar pusă în slujba binelui României, și să le reamintească faptul că majoritatea elitelor noastre conducătoare sunt invalizi: nu mai văd, nu mai aud, nu mai simt nimic din interesele și din durerile poporului (*)

Se trag pe sfoară unii pe alţii şi nu spun adevărul; îşi deprind limba să mintă şi se trudesc să facă rău.” (Biblia, Ieremia 9:5). Că s-a furat ca în codru, că s-a distrus avuţia naţională în folosul străinilor, că s-a năpăstuit ţărănimea, că s-a introdus politicianismul în administraţie, în învăţământ, în sănătate şi în toate sferele vieţii economice şi sociale, că s-a distrus specificul naţional – de toate aceste crime împotriva siguranţei statului şi de toate aceste atentate contra fiinţei neamului nostru, se fac vinovate aceste „elite conducătoare”, dintre care cele mai multe se află în conducerea statului de circa 30 de ani.

Căci Eu ştiu că nelegiuirile voastre sunt multe şi că păcatele voastre sunt fără număr: asupriţi pe cel drept, luaţi mită şi călcaţi în picioare la poarta cetăţii dreptul săracilor”. (Biblia, AMOS 5:12). Clasa noastră conducătoare, care are frânele destinului românesc de 30 de ani, se face vinovată de cea mai gravă trădare în fața istoriei și prin aceea că a făcut și face numai ce-i stă în putinţă pentru a-şi căpăta şi a-şi menţine puterea, inclusiv prin vânzarea țării și a interesului naţional. Adu-Ţi aminte, Doamne, de ce ni s-a întâmplat! Uită-Te şi vezi-ne ocara. Moştenirea noastră a trecut la nişte străini, casele noastre, la cei din alte ţări! Am rămas orfani, fără tată; mamele noastre sunt ca nişte văduve. Apa noastră o bem pe bani, şi lemnele noastre trebuie să le plătim. Prigonitorii ne urmăresc cu îndârjire şi, când obosim, nu ne dau odihnă.” (Biblia, Plângerile lui Ieremia 5:1-5).

Elitele noastre conducătoare gândesc numai la averile pe care le pot agonisi, la ambiţiile pe care şi le pot satisface, la orgiile lor. Am mai văzut sub soare că în locul rînduit pentru judecată domneşte nelegiuirea şi în locul dreptăţii este răutatea”. (Biblia, Eclesiastul 3:16). Marea lor crimă mai stă şi în milioanele de conştiinţe ucise și în faptul că măcar acum, când încă mai este timp, nu înţeleg să se pună în slujba ţării. Căci mâinile vă sunt mânjite de sânge şi degetele, de nelegiuiri; buzele voastre spun minciuni şi limba voastră vorbeşte nelegiuiri. Niciunuia nu-i place dreptatea, niciunul nu se judecă cu dreptate; ei se bizuie pe lucruri deşarte şi spun neadevăruri, zămislesc răul şi nasc nelegiuirea.” (Biblia, Isaia 59:3-4).

Clasa noastră conducătoare, tot mai puţin românească, politizată până în măduva oaselor, se comportă ca şi când am avea înaintea noastră o sută de ani de pace şi de prosperitate, ca şi când ipocriții și falșii noștri „prieteni și aliați” ne-ar fi fraţi adevărați, ne-ar fi unchi şi naşi, ne-ar fi rude apropiate, ne-ar fi cu toţii de bună credinţă şi ne-ar dori numai binele. Cei ce povăţuiesc pe poporul acesta îl duc în rătăcire şi cei ce se lasă povăţuiţi de ei sunt pierduţi.” (Biblia, Isaia 9:16).

Românul de altădată, cu cele şapte inimi în pieptul de aramă, a ajuns un biet sărman care se luptă ca să-şi păstreze măcar o inimă obosită şi bolnavă, care bate tot mai rar şi tot mai stins. S-a dus bucuria din inimile noastre şi jalea a luat locul jocurilor noastre.”. (Biblia, Plângerile lui Ieremia 5:15).

Dar cârmacii incapabili și trădători de neam și de țară stau surâzători la cârmă, de circa 30 de ani, ca si când nimic nu s-ar întâmpla. Limba lor este o săgeată ucigătoare, nu spun decât minciuni; cu gura vorbesc aproapelui lor de pace, şi în fundul inimii îi întind curse.” (Biblia, Ieremia 9:8). Elitele conducătoare se fac că nu văd că nu prea mai avem nimic al nostru în această ţară, care pe alocuri nici nu mai pare românească. Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în ţară.”. (Biblia, Ieremia 5:30).

Uneori, când sunt bine dispuşi, cârmacii noştri ne spun (1) că n-are importantă faptul că străinii au acaparat în cea mai mare parte România, (2) că ei, străinii, sunt oameni muncitori, eficienţi şi inteligenţi şi, (3) că dacă fac avere (pe bogăţiile şi pe munca noastră), averile lor rămân tot în ţara noastră. Atunci vă veţi aduce aminte de purtarea voastră cea rea şi de faptele voastre care nu erau bune; vă va fi scârbă de voi înşivă din pricina nelegiuirilor şi urâciunilor voastre”. (Biblia, Ezechiel 36:31).

Dacă aşa stau lucrurile, de ce nu ne-am preda cu totul la aceşti străini (să nu mai fim numai colonizaţi), căci ei sunt muncitori, eficienţi şi inteligenţi. Vai de cei ce rostesc hotărâri nelegiuite şi de cei ce scriu porunci nedrepte, ca să nu facă dreptate săracilor şi să răpească dreptul nenorociţilor poporului Meu, ca să facă pe văduve prada lor şi să jefuiască pe orfani! Ce veţi face voi în ziua pedepsei, şi a pieirii, care va veni din depărtare peste voi? La cine veţi fugi după ajutor, şi unde vă veţi lăsa bogăţia?” (Biblia, Isaia 10:1-4)

Clasa conducătoare de după 1989 nu numai că nu este îndurerată de faptul că am ajuns să nu prea mai avem nimic al nostru în această ţară, că ţara noastră nici nu prea mai pare românească, dar vorbeşte chiar laudativ despre calităţile străinilor care ne acaparează. Limba lor este o săgeată ucigătoare, nu spun decât minciuni; cu gura vorbesc aproapelui lor de pace, şi în fundul inimii îi întind curse.” (Biblia, Ieremia 9:8).

Un neam a cărei clasă conducătoare gândeşte astfel, nu mai are mult de trăit, nu mai are însă dreptul să se măsoare cu istoria…, nu mai are loc în istorie. Piere cel neprihănit, şi nimănui nu-i pasă; se duc oamenii de bine, şi nimeni nu ia aminte că din pricina1 răutăţii este luat cel neprihănit. (Biblia, Isaia 57:1)

După ce România nu va mai fi nici România adevărată, şi nici a românilor pur sânge, acaparatorii vor avea grijă să ne falsifice și istoria, să facă astfel încât, peste generații, să nu se mai ştie nici care au fost acești „cârmacii incompetenți și trădători”, care s-au făcut unelte în mâna lor. Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de câştig; de la proroc până la preot, toţi înşală.” (Biblia, Ieremia 5:13)

Şi asta e destul pentru românii adevărați, atâția câți mai sunt, ca să înceapă să plângă. Dacă mai pot şi dacă nu s-au resemnat și aceștia că trăiesc într-o Românie care nu mai este a românilor. Ţineţi minte aceste lucruri şi fiţi oameni! Veniţi-vă în fire, păcătoşilor.” (VT/C23. Isaia 46:8). Cine are minte, să ia aminte!”.   „Cine are urechi de auzit să audă”. (Biblia, Matei 11:15)   Amin!

_______________________

(*) A se vedea articolul „Piloţii orbi”, de Mircea Eliade, din care ar trebui să se inspire fiecare bun român.

Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița

 

Articolul precedentPlanul boierului Sturdza de la 1802 pentru o republică. Așa s-a născut România! Așa a pornit ideea naţională!
Articolul următorPamfletul de sâmbătă. Jana nu e moartă, Jana se transformă (Corespondență de la prof. univ. asoc. Pompiliu Comșa, directorul ziarului Realitatea)
Fizician teoretician și matematiciancian de formaţie pluri-inter și transdisciplinară, adept şi promotor al educaţiei de excelenţă (gifted education) şi jurnalist de investigaţii criminale francez, de origine română, specializat în MASS (Matematici Aplicate în Științe Sociale), în studiul fenomenelor socio - judiciare cu ajutorul unor structuri matematice complexe (teoria haosului - sisteme complexe, teoria ergodică, teoria teoria categoriilor și rețelelor, cercetarea operațională și teoria sistemelor formale de tip Gödel). Cofondator al IRSCA Gifted Education (Institutul Român pentru Studii şi Cercetări Avansate în Educaţia de Excelenţă), de peste un deceniu și jumătate, este Director de studii în cadrul CUFR România (Conseil Universitaire-Formation-Rechereche auprès des Grandes Ecoles Françaises-Consultanţă Universitară, Studii şi Cercetări de pe lângă Şcolile Superioare Franceze de Înalte Studii), organism educaţional franco-român agreat de stat, având ca obiectiv, consilierea, orientarea şi pregătirea candidaţilor români cu Diplomă de bacalaureat, respectiv ai studenţilor din primul ciclu universitar (Licenţă), la concursurile de admitere în sistemul elitist de învatamânt superior „La conférence des grandes écoles françaises” (Şcolile Superioare Franceze de Înalte Studii - CPGE-Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, Grandes Ecoles) şi Universităţile elitiste franceze (Licenţă, Master). Este autor a peste 600 de lucrări cu caracter științifico–didactic (articole și cărți de matematică și fizică, respectiv, de investigație jurnalistică – atât în limba română cât și în limba franceză, repertoriate și în BNF – Bilibioteca Națională a Franței, „François, Mitterrand”), care au contribuit la promovarea culturii și civilizației franceze în lume, precum și la admiterea a peste 1.000 de tineri români cu abilități intelectuale înalte (absolvenți de liceu și studenți) în școlile superioare franceze de înalte studii – Les Grandes Ecoles (un sistem educațional elitist și unic în lume), în special, în cele științifico–inginerești și economico–comerciale, dintre care, astăzi, majoritatea ca absolvenți, contribuie în calitate de cadre superioare sau de conducere la prosperitatea spirituală și materială a națiunii franceze în cadrul unor prestigioase instituții de învatamânt superior și de cercetare, mari companii private sau de stat, civile si militare, multinaționale, specializate în tehnologia de vârf, respectiv, în cadrul administrației locale și centrale de stat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.