Acasă Invatamant, Educatie Dicţionar de termeni specifici persoanelor „anomale sexual” (Corespondență de la Conf. dr....

Dicţionar de termeni specifici persoanelor „anomale sexual” (Corespondență de la Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița)

Dicţionar de termeni specifici persoanelor anomale sexual

Rezumat. Prezentul Dicţionar are scopul ca în discuțiile cu persoanele „anomale sexual”, și despre acestea, să se folosească terminologia corectă și decentă, pe care ele o înţeleg, o folosesc şi pe care o preferă. Pentru aceasta este strict necesar să cunoaștem sensul și conținutul noțiunilor specifice prin care se caracterizează anomaliile sexuale și persoanele afectate de acestea, care sunt tot mai multe, ca număr de persoane, ca anomalii, ca diversitate și complexitate. Acesta este și scopul acestui mic dicționar.

  1. Aspecte semantice

Pentru persoanele „anomale sexual” şi pentru afecţiunile de care acestea suferă exprimările sunt foarte diferite, multe cu conotații negative, jignitoare, inclusiv cu sensul de „boală”, chiar și pentru anomaliile naturale, înnăscute, pentru care persoanele respective nu sunt vinovate cu nimic că s-au născut cu asemenea „abateri de la normal”.

Noțiunea de „anomal sexual” a cunoscut modificări serioase, în timp, în legislația internațională și în legislațiile naționale prin încadrarea tot mai mult de la „boală” la alte forme de exprimare prin care să se exprime „abaterile de la normal prin naștere”, de care chiar și persoana respectivă poate să-și dea seama după ani și ani de zile. Spre exemplu, Yuval Noah Harari (istoric israelian, profesor titular la departamentul de Istorie al Universității Ebraice din Ierusalim, autorul cărților de succes internațional Sapiens Scurtă istorie a omenirii – 2011, tradusă în românește în 2017 și Homo Deus Scurtă istorie a viitorului – 2015, tradusă în românește în 2018, vezi și Anexa), în cartea sa „21 de lecţii pentru secolul XXI”, Editura Poliom, 2018, la pagina 62 spune: „Majoritatea oamenilor nu se cunosc prea bine. Când aveam 21 de ani, am conștientizat în sfârșit că sunt gay, după ce trăisem ani de zile într-o stare de negare. Acesta nu este nici pe departe un lucru neobișnuit.”

Exprimările confuze, incorecte și jignitoare cu privire la anomaliile sexuale și la persoanele afectate de acestea sunt cauzate, în frecvente cazuri, și de faptul că: 1) nu există definiții universal acceptate, nici în cadrul unei reglementări și nici în cadrul DEX (a se vedea Nota nr. 1 de la sfârșitul acestui material) și 2) sensul și conținutul unor termeni au suferit modificări în timp, inclusiv sau, în special prin unele reglementări internaționale în materie (a se vedea Nota nr. 2 de la sfârșitul acestui material)..

Reglementările internaționale în materie recomandă medicilor ca, în cazul fiecărui client cu „anormalii sexuale” (1) să-l întrebe pe acesta despre terminologia pe care o înţelege, o foloseşte şi pe care o preferă, și (2) să evite termenii pe care clientul său fie nu îi înţelege, fie nu  este confortabil cu aceştia. Acest lucru este valabil şi pentru mass-media, în mod deosebit, dar şi pentru orice persoană care doreşte să aibă un comportament corect și decent cu persoanele „anormale sexual”. Scopul acestui mic dicționar este de a asigura cunoașterea corectă a sensului și a conținutului noțiunilor în discuție.

  1. Termeni specifici persoanelor „anormale sexual”

Androgin: persoană cu organe sexuale de amândouă sexele; hermafrodit; fătălău.

Asexualii. Asexualitatea sau nonsexualitatea, este lipsa atracției, interesului sau dorinței sexuale față de activitatea sexuală. Unele persoane asexuale se angajează în activități sexuale în pofida că-i lipsește dorința pentru sex sau atracția sexuală, din cauza unor varii motive, cum ar fi dorința de a mulțumi partenerilor romantici sau dorința de a avea copii.

Bisexual: persoană care manifestă atracție simultană pentru ambele sexe.

Bisexuat: persoană care are organele de reproducere atât masculine, cât și feminine; hermafrodit, androgin, bisexual.

Cisgen, cisgender. Cisgen (cisgender, cissex, pe scurt persoane „cis”), este un termen care înseamnă opusul cuvântului transgen. Cisgender (pe scurt persoane „cis”) descrie persoane ale căror identități de gen sau expresii se potrivesc cu sexul lor atribuit la naștere. Marea majoritate a populației umane este cisgen. Identitatea de gen nu e același lucru cu orientarea sexuală. În DEX nu există cuvântul „cisgen”. Pe Internet definițiile sunt destul de „filozofice”, în sensul că atunci „când îți răspunde un filozof nu mai știi nici ce l-ai întrebat”.

Congruență (potrivire deplină)  transgenică sau congruență de gen exprimă: (1) gradul în care indivizii se simt autentici și confortabili cu aspectul lor exterior și își acceptă identitatea lor autentică; (2) persoanele ale cărei trăiri spirituale (cu sufletul, cu inima şi cu mintea) sunt pentru sexul corpului său fizic cu care s-au născut.

Disforia de gen: vezi  „incongruență de gen”.

Fătălắu: persoană de sex masculin cu caracteristici fizice și de comportament de tip feminin și care preferă compania femeilor; persoană care are trăsături proprii ambelor sexe; băiat căruia îi place mai mult societatea fetelor, care are apucături de fată; hermafrodit; androgin; fătană: derivat analogic din fată: fată + suf. ~ălău

Feteleu: hermafrodit, bărbat cu aspect de femeie.

Gay: Homosexual (DEX). Termenii cei mai comuni pentru oamenii de orientare homosexuală sunt lesbiene pentru femei și gay pentru bărbați. Termenul “gay” este folosit deopotrivă pentru femei și bărbați.

Ginecofilie: satisfacere sexuală patologică între femei; safism, lesbianism, tribadism.

Hermafrodit (ermafrodit): persoană intersexuală sau, la modul general, un organism care are organe de reproducere atât masculine, cât și feminine.

Heterosexual: persoană care manifestă atracție față de sexul opus, adică dorinţele lor sexuale se dirijează către subiecţi de sex opus („bărbat către femeie”, respectiv ”femeie către bărbat”).

Homofobia (Homosexualitatea) este termenul prin care se definesc atitudinile și sentimentele negative față de gay și lesbiene sau aversiunea față de homosexualitate în general. Ea include, de asemenea, respingerea persoanelor despre care se crede că ar fi gay și a tuturor lucrurilor asociate cu acestea.

Homosexual: persoană care practică relații sexuale cu indivizi de același sex (homosexualitate); inversiune sexuală;  pederast; homosexualitatea feminină este numită „lesbianism”.

Identitatea de gen se referă la genul cu care o persoană se identifică. Identitatea de gen a unei persoane poate fi masculină, feminină (sau pangen, adică nu este nici exclusiv feminină, nici masculină, ci o combinație dintre acestea). Identitatea de gen există la persoanele ale cărei trăiri spirituale (cu sufletul, cu inima şi cu mintea) sunt pentru sexul corpului său fizic cu care s-au născut. „Identitatea de gen” este un concept diferit de „sexul biologic” și cele două nu sunt întotdeauna aceleași. De exemplu, în cazul persoanelor transgen, „sexul biologic” și „identitatea de gen” sunt diferite: de exemplu, sexul la naștere poate să fie masculin, iar identitatea de gen este feminină (sau chiar o combinație între feminin și masculin). Totuși, majoritatea persoanelor sunt cisgen, adică identitatea de gen este bazată pe sexul desemnat la naștere.

Identitatea de orientare sexuală: se poate schimba în orice moment al vieții unei persoane; indivizii pot „conștientiza în diferite momente din viața lor că sunt heterosexuali, gay, lesbiene sau bisexuali”.

Incongruență de gen (Disforie de gen) este o afecțiune care îi cauzează unei persoane disconfort sau suferință pentru că există o diferență între „sexul biologic” (cu care s-a născut) al acesteia și „identitatea de gen” acesteia. Ea este uneori cunoscută și ca „Disforie de gen”. Oamenii ce suferă de disforie de gen sunt de obicei persoane transgen.

Intersex, Intersexualitatea presupune existența trăsăturilor specifice ambelor sexe la o persoană; termen care descrie oameni născuți cu caracteristici sexuale fizice „care nu intră în tiparul obișnuit al noțiunilor celor două sexe ale corpurilor masculine și feminine”.

Inversiunea sexuală-homosexualitatea constă din atracţia psihosexuală a unui individ pentru un individ de acelaşi sex. Imensa majoritate a femeilor şi bărbaţilor sânt heterosexuali, adică dorinţele lor sexuale se dirijează către subiecţi de sex opus. Există însă un procent de bărbaţi şi femei care sânt atraşi de indivizi ai aceluiaşi sex. Homosexualitatea (inversiunea sexuală) este semnalată la aproape toate popoarele indiferent de rasă, cultură, nivel social sau profesie.

Lesbiană: femeie care practică lesbianismul; atracție sexuală între persoanele de sex feminin; atracție erotică patologică (care este provocată de o boală) și satisfacere sexuală între femei; homosexualitate feminină; safism, tribadism, ginecofilie.

Orientarea sexuală:  este o atracție sexuală înnăscută, nu este o alegere care poate fi schimbată după bunul plac.

Pangen. Identitatea de gen a unei personae nu este nici exclusiv feminină, nici masculină, ci o combinație dintre acestea.

Pederast: cel care practică pederastia; homosexual; uranist.

Pederastíe: atracție sexuală a unui bărbat adult pentru un adolescent; orice practică homosexuală masculine. Atracție sexuală a unui bărbat adult pentru un adolescent; p. ext. orice practică homosexuală masculine. Perversiune caracterizată prin atracție sexuală pentru indivizi de același sex; homosexualitate, inversiune sexuală.

Parafilia reprezintă dorința sexuală intensă, fantezii sau comportamente care implică obiecte, activități sau situații insolite și cauzează suferința sau umilința altor persoane sau propriei persoane).

Safism: stare patologică constând în atracție sexuală între femei; homosexualitate feminină; lesbianism; tribadism.

Transgen. Cuvântul „Transgen” nu este în DEX. Persoanele transgen (transgen este diferite de „cisgen”, „transgender” este diferit de „cisgender” și de transsexual) au o identitate de gen sau expresie a genului care diferă de cea a sexului atribuit la naștere. În termeni medicali o persoană transgen este o persoană care suferă de incongruență de gen (disforie de gen). Unele dintre persoanele transgender care își doresc să tranziționeze de la un sex la altul prin mijloace medicale se identifică ca transsexuale. A fi transgender este independent de orientarea sexuală. Persoanele trans se pot identifica ca fiind heterosexuale, homosexuale, bisexuale, asexuale, sau pot refuza să-și eticheteze orientarea sexuală. Opusul termenului transgender este cisgender (pe scurt cis”), care descrie persoane ale căror identități de gen sau expresii se potrivesc cu sexul lor atribuit la naștere.

Transsexual: persoană ale cărei trăiri spirituale (cu sufletul, cu inima şi cu mintea) sunt pentru un sex diferit de sexul corpului său fizic, pe care nu îl mai suportă. Transsexualul simte că o altă persoană fizică, de alt sex, trăieşte în corpul său spiritual, şi numai în condiţiile în care sexul corpului fizic va fi pus de acord cu sexul corpului spiritual (cu care trăieşte sufletul, inima şi mintea), numai atunci se va bucura de fericire şi de o sănătatea deplină, care sunt date de armonia dintre corpul fizic cu corpul spiritual. Un transsexual sime că: (1) corpul său fizic este de un sex diferit (opus) trăirilor sale spirituale şi că (2) sexul corpului spiritual trebuie să iasă la suprafaţă, să se reflecte şi în corpul fizic, cu care să se şi înfăţişeze, care să fie văzut. Greşit în dicţionare se defineşte „transsexualul” ca fiind „o persoană care are organele de reproducere ale ambelor sexe; hermafrodit, androgin, bisexual”.

Travestit. Travesti este interpretarea unui rol potrivit unuia dintre cele două sexe de către un reprezentant al celuilalt sex. Similar, expresia în travesti se referă la deghizarea unui individ pentru a juca un rol opus sexului său, respectiv: „interpretarea unui rol masculin de către o femeie” sau „interpretarea unui rol feminin de către un bărbat”.

Tribadism: lesbianism, homosexualitate feminine, safism.

Uranism: atracție sexuală între bărbați; atracție sexuală între femei (barbate); relații sexuale cu indivizi de același sex.

Nota nr. 1.

Aşa după cum este cunoscut, limba română are multe necunoscute, fapt pentru care sunt dese cazurile când pentru a ne asigura că vorbim, scriem şi/sau ne exprimăm corect, trebuie să consultăm Dicționarul explicativ al limbii române – DEX-ul.

Cum documentarea cea mai uşor de efectuat este în mediul online, se apelează foarte uşor la singura sursă existentă, respectiv la DEX online, pe Site-ul Dexonline.

Ceea ce nu ştiu marea majoritate a celor care utilizează DEX online este că acesta nu este elaborat de Academia Română, ci este transpunerea pe Internet a peste 30 de dicționare ale limbii române.

Proiectul DEX online: a fost inițiat de către Cătălin Frâncu în anul 2001; este întreținut de o echipă de voluntari; adună eforturile a peste 200 de utilizatori; oferă accesul și utilizarea gratuită.

Pe Site-ul Dexonline autorii proiectului DEX online oferă explicaţii clare despre acest „proiect privat”, care: nu este realizat de lingviști de profesie, ci de voluntari pasionați de limba română, dintre care unii din ei au mai multe cunoștințe lingvistice decât omul mediu, dar atât; ei încercă să dea răspunsuri competente, dar nu unele cu autoritate.

Toţi cei care utilizează „DEX online”, în cazul în care ar afla despre cele menţionate mai sus, ar considera că este de strictă necesitate să fie prezentat online şi DEX-ul elaborat de Academia Română, care este oferit publicului numai în format pe hârtie.

Obligaţia Academiei Române de a prezenta DEX-ul şi ONLINE, decurge fie şi numai din următoarele prevederi din „Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române”:

1) este instituţie de interes public naţional [art. 1 alin. (3)];

2) se îngrijește de cultivarea limbii române și stabilește regulile ortografice obligatorii [art. 8 alin. 1 lit. b)];

3) editează opere din domeniul științelor, literelor și artelor, precum și publicații periodice [art. 8 alin. 1 lit. f)];

4) finanțarea activității Academiei Române se asigură (în principal) de la bugetul de stat [art. 9 alin. 1].

Prezentarea şi online a DEX-ului Academiei Române joacă un rol esenţial în stabilirea normelor limbii, în sistemul de funcţionare corectă a sa şi în unificare ei.

Deosebit de important este a se reţine faptul că (1) prin folosirea celor peste 30 de DEX-uri de pe Internet şi (2) în lipsa existenţei online a DEX-ului Academiei Române, se va ajunge tot mai mult în situaţia ca acelaşi cuvânt să fie folosit cu sensuri diferite, foarte diferite şi chiar contradictorii şi, pe cale de consecinţă, limba să se diferenţieze atât de repede şi atât de profund încât va deveni tot greu să ne înţelegem uni cu alţii.

Instituţiile de utilitate publică nu trebuie judecate numai după cele ce au făcut (şi, uneori, nici nu le-au făcut bine şi la timp), ci, mai ales, după necesităţile de utilitate publică cărora nu le-au răspuns şi, cel mai grav, pe care le-au refuzat şi refuză să le satisfacă, chiar şi în condiţiile în care (1) sunt atenţionate serios şi repetat asupra acestui lucru şi (2) au această obligaţie legală, profesională şi morală.

Nota nr. 2.

Un exemplu semnificativ cu privire la schimbările care au intervenit (și intervin permanent) în sensul și în conținutul noțiunilor prin care se caracterizează anomaliile sexuale și persoanele afectate de acestea îl constituie evoluţia încadrării transsexualismului de la „boală psihică” la „incongruență de gen”.

Timp de peste 20 de ani, această percepție și convingere a unei persoane transsexuale a fost considerată ca fiind o boală psihică, motiv pentru care se încadra în lista tulburărilor psihice.

Cu timpul, (1) mărindu-se numărul persoanelor care simt că înăuntrul lor există o altă fiinţă, de un alt gen, care trebuie odată şi odată să iasă la suprafaţă şi (2) sporind poziţia acestor persoane în societate, s-a ajuns ca şi specialiştii în boli mintale/psihice să-şi schimbe convingerile, să adopte o altă atitudine şi, în loc de „nebunie”, de „boală mintală/psihică”, să utilizeze termenul de „sindrom disforic de gen (în engleză: Gender Dysphoria Syndrome) în încercarea de a defini prezența unei probleme de gen.

În anii ’80, transsexualitatea este introdusă în DSM III (în engleză: Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders), elaborat de Asociația Psihiatrică Americană, iar în anii ’90, odată cu apariția DSM IV este redefinită ca „tulburare de identitate de gen” (în engleză: Gender Identity Disorder).

DSM V a schimbat denumirea în „incongruență de gen” (în engleză: Gender Incongruence), considerându-se că termenul de „incongruență” (nepotrivire, neconcordanță, dezacord) reflectă mai corect nucleul problemei persoanelor transsexuale. Astăzi, numeroşi psihologi au o altă abordare în ceea ce priveşte persoanele transsexuale.

Tot mai mulţi specialiştii explică faptul că, oricât de ciudat ar părea, există oameni, numiţi transsexuali, care simt că se identifică puternic şi persistent cu alt gen şi, deci, nu este vorba despre o boală psihică, ci de victime ale unui accident biologic. Problema, foarte complicată, este următoarea: în ce boală se pot încadra aceste victime ale unui asemenea accident biologic? Reglementarea este foarte diferită de la o ţară la alta, iar în cadrul aceleiaşi ţări, de la o perioadă la alta.

În România transsexualitatea  este considerată o boală, fapt pentru care cheltuielile deosebit de mari efectuate cu aceste operaţii sunt suportate integral de sistemul național de asigurări de sănătate.

Anexă

Yuval Noah Harari (n. 24 februarie 1976) este un scriitor israelian genial, autor și al cărților de foarte mare succes internațional „Sapiens. Scurtă istorie a omenirii”, Editura Poliom, 2017 și „Homo deus. Scurtă istorie a viitorului”, Editura Poliom, 2018. Cartea sa „21 de lecţii pentru secolul XXI” a confirmat deja că a schimbat deja (în bine) modul de gândire al multor oameni, din întreaga lume, despre lume și viață.

Conf. dr. Nicolae Grigorie-Lăcrița

Articolele autorului Nicolae Grigorie-Lăcrița în Jurnalul Bucureştiului

Notă.

Îmbunătățirea textului aparține redacției

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.