Acasă Antreprenoriat - Afaceri Evenimentul de networking „Transylvania Summit” de la Târgu Mureș (The Networking Event...

Evenimentul de networking „Transylvania Summit” de la Târgu Mureș (The Networking Event „Transylvania Summit” at Târgu Mureș)

Start-upurile românești (afaceri sub forma unei companii, a unui parteneriat sau o organizație temporară care are scopul de a căuta un model de afaceri repetabil și scalabil) sunt din ce în ce mai atractive pentru investitorii străini. Astfel, 112 de companii sunt listate de platforma de investiții SeedTable ca fiind de urmărit de către investitori. Printre acestea, se află companii din sectoare precum IT și securitate cibernetică, e-commerce sau educație. După București, o regiune atractivă este chiar Transilvania, despre care, în afară de Dracula, nu se cunosc prea multe la nivel global.

În acest context, peste 120 de investitori și antreprenori din 20 de țări precum SUA, Belgia, Suedia, Germania, Elveția, Iordania, Brazilia, Spania și Monaco, s-au reunit, în perioada 24-26 februarie, la Târgu Mureș pentru prima ediție a „Transylvania Summit”.

Au fost două zile pline, în care invitații au dezbătut pe marginea strategiilor de investiții sustenabile, a e-sports-un business în creștere accelerată în țară, și s-a pus accentul pe valorificarea moștenirii culturale și pe dezvoltarea antreprenoriatului feminin. Printre invitații de mare valoare, la eveniment au participat ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Sebastian Burduja, și ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak.

Transylvania Summit face parte din ciclul de evenimente exclusiviste în locații istorice, organizate de compania de tehnologie, Castillia, lansată de Prințesa Sophia Wolkonsky. Evenimentul a fost găzduit alături de parteneri precum compania Neotech Finance din Târgu Mureș și își propune să devină una dintre cele mai importante inițiative de atragere a investitorilor, precum și un facilitator al oportunităților de afaceri în România.

„Am avut alături invitați, care au descoperit cu  această ocazie o parte mai puțin cunoscută a lumii, iar oportunitățile identificate și create aici au fost peste orice așteptări. Este, de fapt, ceea ce ne-am propus chiar de la început, cu proiectul Castillia–să conectăm oamenii cu moștenirea și rădăcinile lor, dându-le puterea să creeze oportunități grozave de networking, în locații unice. În ceea ce privește viitorul apropiat, Castillia plănuiește  o suită de evenimente, în locații excepționale, așa cum a fost și Transylvania Summit. Suntem cu toții adepți ai experiențelor deosebite și abia așteptăm să sărbătorim cu noi prieteni, în spații de înaltă ținută, care pot găzdui nunti, aniversări, concerte, producții de film, sau evenimente corporate”, a susținut Prințesa Sophia Wolkonsky, fondatoarea start-upului Castillia, o companie care creează noi surse de venit pentru clădirile culturale și istorice, cu scopul de a le revitaliza și potența valoarea în cadrul comunităților locale și internaționale. 

La evenimentul de la Târgu Mureș au luat parte și ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Sebastian Burduja, și cel al Tineretului și Sportului, Eduard Novak. Pe lângă investitori și antreprenori din mai multe colțuri ale lumii, inițiativa a reunit și femei lider din cadrul European Women’s Association (EWA), reprezentată de Yulia Stark, președintele EWA, și Mihaela Raluca Tudor, antreprenor în serie și fondator al start-up-ului 2value.

„Antreprenoarele primesc în continuare mai puține investiții decât bărbații, arată statisticile la nivel global, deși s-a demonstrat în multe studii că sunt mai stabile și performante în afaceri. Transylvania Summit a însemnat o bună oportunitate pentru ca multe membre EWA să se conecteze cu investitori internaționali, care au arătat interes față de proiectele lor”, a susținut Mihaela Tudor, Vicepreședinte global EWA.

În Europa sunt 31 de companii cu statutul de unicorn, majoritatea din state precum Marea Britanie, Franța, Suedia sau Germania. România dă Europei trei astfel de companii, din sectoarele tech și e-commerce. Piața din Europa Centrală și de Est este percepută ca fiind una dintre cele mai dinamice de către investitori, care au crescut valoarea investițiilor în companiile tech din regiune cu 11.29% în 2022 față de anul precedent, arată un studiu SeedBlink.

Start-upurile românești au reușit să atragă investiții de 226 Mil€ în 2022, în creștere cu 36% față de valoarea de 166.4 Mil€ înregistrată în anul precedent, potrivit aceluiași studiu. Cifrele plasează țara noastră la un nivel similar cu cel al Bulgariei, care a atras investiții de 245.8 Mil€ în start-upurile din zona tech, însă sub Grecia, cu investiții în valoare de aproximativ 381 Mil€.

English version

Romanian start-ups are increasingly attractive to foreign investors. 112 such companies are listed by the SeedTable investment platform as „companies to watch” by investors. These include companies in sectors such as IT and cyber security, e-commerce and education. After Bucharest, an attractive region is Transylvania itself, about which, apart from Dracula, not much is known globally.

Against this backdrop, more than 120 investors and entrepreneurs from 20 countries, including the US, Belgium, Sweden, Germany, Switzerland, Jordan, Brazil, Spain and Monaco, gathered in Târgu Mureș between 24-26 February for the first Transylvania Summit. It was a packed two days, with guests debating topics such as sustainable investment strategies, e-sports, cultural capitalization and female entrepreneurship. Amongst the highly valued guests, the minister for Research, Innovation and Digitisation, Sebastian Burduja, and the minister for Youth and Sport, Eduard Novak also participated in the event. 

The Transylvania Summit initiative is part of the cycle of networking events in historic locations, organized by Castillia, a company launched by Princess Sophia Wolkonsky. The Transylvania Summit was hosted alongside partners such as the Targu Mures based company Neotech Finance, and aims to become one of the most important initiatives to attract investors, as well as a facilitator for business opportunities in Romania.

„Not only that our guests embarked on a journey of many hours and no direct flights to visit and discover a rather small and yet unknown part of the world, in Europe, but the opportunities identified and created here were above all expectations. It is, actually, what we proposed ourselves right from the beginning, with the Castillia project – to connect people with their heritage and roots by empowering them to create great networking opportunities in unique locations in events such as weddings, anniversaries, concerts, film and photo productions, corporate events or other occasions. As for the future, Castillia is planning quite a number of events, in remote locations and castles, the Transylvania Summit is just the beginning. We are all about sharing the fairy tale and can’t wait to celebrate with new friends within historical spaces”, said Princess Sophia Wolkonsky, founder of start-up Castillia, a company dedicated to opening new sources of revenue for cultural and historical buildings, with the aim to revitalize these monuments both physically as well as within local and international communities and guests.  

The European Women’s Association (EWA), one of the most dynamic panelists of the Transylvania Summit, was represented at the event by Yulia Stark, President of the EWA, and Mihaela Tudor, serial entrepreneur and founder of the start-up 2value.

„Women entrepreneurs still receive less investments than men, according to global statistics, even though they have been shown in many studies to be more stable and successful in business. The Transylvania Summit was a great opportunity for many EWA members to connect with international investors, who have shown interest in their projects,” said Mihaela Tudor, EWA Global Vice President.

In Europe there are 31 companies with unicorn status, mostly from countries such as the UK, France, Sweden and Germany. Romania gives Europe 3 such companies, from the tech and e-commerce sectors. The Central and Eastern European market is perceived as one of the most dynamic by investors, who have increased the value of their investments in tech companies in the region by 11.29% in 2022 compared to the previous year, a SeedBlink study shows. Romanian startups managed to attract investments of €226 million in 2022, up 36% from €166.4 million in the previous year, according to the same study. The figures put our country at a similar level to Bulgaria, which attracted €245.8 million in investments in tech start-ups, but below Greece, with investments worth around €381 million.

Nota redacției