Acasă Decese (personalități) Fundaţia Alexandrion regretă profund decesul Acad. Dumitru Radu Popescu, laureat şi membru...

Fundaţia Alexandrion regretă profund decesul Acad. Dumitru Radu Popescu, laureat şi membru al juriului Galei Premiilor Constantin Brâncoveanu, O dedicație a Acad. D. R. Popescu scriitorului Nicolae Iliescu (redactor șef adjunct al Jurnalului Bucureștiului)

Fundaţia Alexandrion transmite regretele sale profunde pentru decesul academicianului Dumitru Radu Popescu, prozator, dramaturg, eseist, care a fost un membru marcant al juriului Galei Premiilor Constantin Brâncoveanu încă de la prima ediţie, din 2014, dar şi laureat al categoriei literatură, în 2015 şi 2022.

„Dispariţia scriitorului Dumitru Radu Popescu este o pierdere uriaşă pentru cultura română. Opera sa, care cuprinde proză, teatru, poezie, critică literară este extrem de valoroasă şi reprezintă o sursă de inspiraţie foarte puternică pentru posteritate. Prin implicarea sa în Gala Premiilor Constantin Brâncoveanu, în calitate de membru al juriului, Acad. Dumitru Radu Popescu a contribuit semnificativ la eforturile Fundaţiei Alexandrion de a identifica, a aduce în prim plan şi a mulţumi valorilor culturii române pentru munca remarcabilă depusă de-a lungul anilor. Îi vom fi veşnic recunoscători pentru sprijinul pe care ni l-a oferit şi îi vom păstra o amintire vie. Condoleanţe familiei îndurerate şi odihnă veşnică pentru sufletul marelui scriitor român”a spus Dr. Nawaf Salameh, Preşedintele Fundaţiei Alexandrion.

Academicianul Dumitru Radu Popescu a fost dublu laureat al Galei Premiilor Constantin Brâncoveanu. În 2015, a mulțumit pentru premiul la categoria literatură care i-a fost acordat, comparându-l cu un „nepot al Premiului Nobel”, din România. În 2022 a fost, din nou, laureat al Galei, tot la categoria literatură, de data aceasta pentru volumul „O sută şi una de poezii”. Din păcate nu a putut fi prezent la eveniment, însă a transmis un mesaj prin care a sintetizat, cu expresivitate și umor, esenţa poporului român.

Dumitru Radu Popescu a fost prozator, dramaturg, scenarist de film, membru titular al Academiei Române şi director general al Editurii Academiei Române (membru supleant în CC al PCR din 1968 și deputat în Marea Adunare Națională din 1975, în timpul regimului socialist al lui Nicolae Ceaușescu). De-a lungul carierei a fost redactor-șef al revistei Tribuna, din Cluj-Napoca, redactor șef al revistelor Contemporanul și România literară, precum şi președinte al Uniunii Scriitorilor din România. Trecerea academicianului Dumitru Radu Popescu în eternitate reprezintă o grea și nemeritată pierdere la început de an 2023.

Notă. Fundația Alexandrion a fost înființată că urmare a numeroaselor activități sociale desfășurate de companiile din cadrul Alexandrion Group. Sub umbrela Fundației Alexandrion se derulează proiecte de peste 20 de ani. Fundația Alexandrion urmează evoluția Alexandrion Group. Fundația Alexandrion susține activ cultura din 2014, prin intermediul Premiilor Constantin Brâncoveanu și onorează excelența prin intermediul premiilor Constantin Brâncoveanu Diaspora și Constantin Brâncoveanu Internațional Awards. Prin premiile Matei Brâncoveanu, Fundația Alexandrion recunoaște potențialul de dezvoltare al tinerilor, pentru cercetare și realizări excepționale în domeniul lor de activitate. De-a lungul timpului, Fundația și-a pus amprenta și în susținerea performanțelor sportului românesc. Trofeele Alexandrion premiază performanța internațională a sportivilor români din 2016. Fundația a fost alături de Comitetul Olimpic și Sportiv Român la Olimpiade, din 2004 până în 2012, în încercarea de a încuraja tinerii sportivi să obțină cele mai bune rezultate.

English version

The Alexandrion Foundation expresses its deepest regrets for the passing away of the academician Dumitru Radu Popescu, novelist, playwriter, eseist, who was a prominent member of the Constantin Brâncoveanu Awards Gala jury, since the first edition, in 2014, but also laureate of the literature category, in 2015 and 2022. The passing away of the writer Dumitru Radu Popescu is a huge loss for the Romanian culture. His work, which includes novels, theater, poetry, literary criticism, is extremely valuable and represents a very strong source of inspiration for posterity. Through his involvement in the Constantin Brâncoveanu Awards Gala, as a member of the jury, Acad. Dumitru Radu Popescu contributed significantly to the efforts of the Alexandrion Foundation to identify, bring to the forefront and reward the values ​​of Romanian culture for their remarkable work done over the years. We will forever be grateful to him for the support that he provided to the foundation and we will keep his memory alive. Condolences to the grieving family and may the soul of the great Romanian writer rest in peace” said Dr. Nawaf Salameh, President of the Alexandrion Foundation.

Academician Dumitru Radu Popescu was a double laureate of the Constantin Brâncoveanu Awards Gala. In 2015, he thanked for the award in the literature category, which was awarded to him, comparing it to a „grandson of the Nobel Prize”, from Romania. In 2022, he was again laureate of the Gala, in the literature category, this time for the poetry volume „One hundred and one poems”. Unfortunately, he could not be present at the event, but he sent a message through which he synthesized, expressively and cheerfully, the essence of the Romanian people. Dumitru Radu Popescu was a novelist, playwriter, screenwriter, member of the Romanian Academy and general director of the Romanian Academy Publishing House. Throughout his career he was editor-in-chief of the Tribuna magazine, from Cluj-Napoca, editor-in-chief of the Contemporanul and România Liberă magazines, as well as president of the Writers’ Union. The passing away of Acad. Dumitru Radu Popescu is a huge and undeserved loss at the beginning of 2023.

Note. The Alexandrion Foundation emerged following numerous social activities carried out by the companies’ part of Alexandrion Group. Projects have been carried out under Alexandrion Foundation’s patronage for more than 20 years.  Alexandrion Foundation follows the Alexandrion Group in its evolution. The Alexandrion Foundation actively supports culture since 2014 with Constantin Brâncoveanu Awards, it honours excellence through the Constantin Brâncoveanu Diaspora Awards and the Constantin Brâncoveanu International Awards. Through the Matei Brâncoveanu Awards, Alexandrion Foundation recognizes the development potential of younger people for research and exceptional achievements in their field of activity. Over the years, the Foundation has also supported Romanian sports performance. Alexandrion Trophies honour the international performance of Romanian athletes since 2016. The Foundation supported the Romanian Olympic and Sports Committee at the Olympic from 2004 to 2012 aiming to encourage young athletes to obtain the best possible results. 

Notă. Dedicație a Acad. D. R. Popescu scriitorului Nicolae Iliescu (Premiul Academiei Române–1991, membru USR–Uniunea Scriitorilor din România-cu indemnizație de merit, membru fondator al Asociației Scriitorilor Profesioniști din România- ASPRO), redactor șef adjunct (Supliment Cultural) al Jurnalului Bucuureștiului

Nota redacției