Acasă Conferințe - Seminarii - Dezbateri - Simpozioane Lansarea oficială a proiectului european WeH – European Digital Innovation Hub (Corespondență...

Lansarea oficială a proiectului european WeH – European Digital Innovation Hub (Corespondență de la Conf. dr. Costin Lianu, președinte Inter-Bio, director general USH Pro Business și președinte ACEX–Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export, coordonator al proiectului „IH Bio Danubius” din cadrul Agroecology-Transect)

„Târgu’ Ieșilor” – prin intermediul Universității Apollonia – din nou Capitala Culturală a Cercetării Internaționale. Corespondență de la Pompiliu Comșa (Prof. univ. asoc. Univ. Apollonia, directorul ziarului Realitatea – partener media al Jurnalului Bucureștiului & directorul executiv al Trustului de Presă Pompidu – Iași), membru al Staff al Jurnalului Bucureștiului

Prin Wallachia eHub regiunile de dezvoltare din sudul României vor beneficia de servicii suport avansate de inovare și transformare digitală. În perioada 26-27 ianuarie 2023 Universitatea Spiru Haret, în calitate de Coordonator al unui Proiect European „Digital Innovation Hub” (EDIH), a organizat evenimentul de lansare oficială (kcik-off), eveniment ce s-a desfășurat în format hibrid și la care au participat reprezentanții organizațiilor partenere din consorțiul proiectului.

Proiectul Wallachia eHub-digital innovation Hub (Weh) ID 101083410, Call Digital-2021-Edih-01 este un proiect european, ce se derulează în perioada 01 ianuarie 2023–31 Decembrie 2025, autoritate de grant fiind Comisia Europeană. Valoarea totală a proiectului este de 3,172,282.50€, din care contribuție EU 1,586,131.28€.

Consorțiul reunește 16 parteneri, după cum urmează: Universitatea Spiru Haret, Asociația Danube Engineering Hub, Universitatea Petrol și Gaze Ploiești, Heveco Srl, Unibox Management Solutions Srl, Audit Srl, Asociația Clustereului Technology Enabled Construction (TEC), Greentronics Srl, Asociația pentru Renovarea Tehnologiei Electronice (APTE), Beia Consult International Srl, Bucharest Promo Robots Srl, Omega Trust SrlIntegrisoft Solutions Srl, Kognitive Manufacturing Tech Srl, Petal SA si Impuls Partneres Srl.

Consorțiul are ca obiectiv armonizarea reciprocă a capacităţilor de a oferi servicii specializate sub formă de soluții digitale şi de interoperabilitate aplicând tehnologii avansate precum AI, securitate cibernetică, robotică, mobilitate, tehnologii de localizare (GIS), modelare digitală în construcții (BIM), blockchain, etc. Proiectul WeH va oferi o gamă de servicii de înaltă tehnologie care se concentrează pe inginerie logistică, agricultura de precizie, „Smart City”, servicii cu dublă utilizare, urbanism și programe de formare privind conceptele cheie ale digitalizări, etc.

Industriile planificate pentru a fi sprijinite, prin intermediul proiectului WEH, în următorii 3 ani sunt: producție (mobilier, textile, structuri metalice și plastice, industria 4.0); industria agroalimentara; turism și patrimoniu (hoteluri, restaurante, bunuri de patrimoniu precum muzee, clădiri vechi, antreprenori implicați în turismul rural și piețe de nișă, inclusiv turism cu alimente ecologice de la producători locali); industria construcțiilor; energie, petrol și gaze; sănătate; mijloace de transport și autorități publice.

Obiectivele proiectului prevăd: sprijinirea nevoilor regionale de digitalizare și contribuția la crearea și consolidarea unei rețele de EDIH (European Digital Innovation Hubs) la nivel european; coordonarea și stimularea procesului de transformare digitală prin servicii și soluții inovatoare integrate, cu efect multiplicator în Regiunea Sud Muntenia dar și în Regiunea București-Ilfov și consolidarea capacității WeH ca furnizor de servicii de digitalizare.

„Proiectul european WeH este bazat pe o istorie de cooperare regională inter-clustere. Consorțiul de clustere Wallachia Hub, inițiatorul proiectului, a luat naștere în anul 2019 și, încă de la formare, s-a preocupat de transformarea digitală regională, devenind un centru regional cu acest obiectiv. Consorțiul, format din Danube Engineering Hub Ploiești, Bio Concept Valea Prahovei Ploiești, Danube Furniture Cluster,Cermand Târgoviște, Centrul antreprenorial universitar USH Pro Business și ACEX (Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export), încă din martie 2020, a avut fixat ca obiectiv transformarea digitală prin servicii suport la nivel european. Cu acest prilej s-au pus bazele proiectului Walachia Hub (WeH) de angajare a consorțiului de clustere în dezvoltarea unui centru european de inovare digitală EDIH (European Digital Innovation Hubs). Anul următor, la 21 ianuarie 2021, Consiliul Membrilor Fondatori (CMF) ai consorțiului de clustere, luând notă de progresele înregistrate în recunoașterea centrului ca o rețea activă de transformare regională, cu evenimente și activități concrete, a fost de acord cu avansarea proiectului Wallachia eHub ca EDIH regional, prin depunerea candidaturii la nivel național și apoi la nivelul Comisiei Europene. Istoria a continuat în perioada 2021-2022 când proiectul a căpătat susținere din partea a 70 de entități ale ecosistemului regional al consorțiului, iar o parte din aceștia, în număr de 16, au acceptat provocarea de a depune împreună un proiect la Comisia Europeană pentru obținerea finanțării unui astfel de Centru de Inovare Digitală (EDIH). Astfel, ne-am angajat să extindem ecosistemul creat anterior”‚ a declarat Conf. dr. Costin Lianu, președinte Inter-Bio, director general USH Pro Business și președinte ACEX–Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export, coordonatorul proiectului.

După întâlnirea din 26-27 ianuarie 2023 a entităților implicate în derularea proiectului, în data de 9 februarie 2023 vom avea întâlniri cu grupul extins de susținători ai acestuia, precedat de întâlnirea Consiliului Membrilor Fondatori ai consorțiului de clustere la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. Vom discuta despre strategia europeană de transformare digitală, contextul european al proiectului WeH, WeH în context regional și național și nu in ultimul rând, vom prezenta serviciile și direcțiile de acțiune pentru beneficiarii potențiali și modalitățile de angajare a acestora în proiect.

Contact: Conf. dr. Costin Lianu Coordonator Proiect, Universitatea Spiru Haret din București, Email: weh@spiruharet.ro  Web site: Wallachia ehub (WeH), Prof. dr. Irina Rădulescu, Decan Facultatea de Științe Economice, Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești, Email: iradulescu@upg-ploiesti.ro

Notă. Alte articole despre USH Pro Business în Jurnalul Bucureștiului